Toten/Kolbu, Store Sethne gård - SOLGT!

Prisantydning: 8 900 000 kr
Omkostninger: 223 842 kr
Totalpris: 9 123 842 kr
Kommunale avgifter: 20 072 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Bruksareal: 329 m²
Bruttoareal: 357 m²
Eieform: Selveier
Verditakst: 8 875 000 kr
Byggeår: 1980
Energimerking: G
Tomt: Eiet tomt
Bruttoareal: 357 m²
Tomteareal: 620000 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 8 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
222 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 900 000,-))
--------------------------------------------------------
223 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
9 123 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Nils Henrik Tegneby
99 11 29 00
henrik@landbruksmegling.no  Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
  Vising: Visning på denne eiendommen blir avholdt søndag 7. juni med forhåndspåmelding. Det blir avholdt individuelle visninger. Kontakt megler for å avtale tidspunkt på dagen.
  Adresse: Møllerhagenvegen 325, 2847 Kolbu

  Beliggenhet

  Adresse

  Møllerhagenvegen 325 2847 Kolbu

  Matrikkel

  Gnr. 274 bnr. 1 i Østre toten kommune

  Store Sethne gård - Velholdt og flott bygningsmasse, 134 daa. dyrket, 440 daa. skog, 620 daa. totalt

  Store Sethne er 620 daa. totalt med 133,9 daa. fulldyrket og 438 daa. skog. Gårdstunet må sies å ha en optimal beliggenhet i vesthellingen med vidstrakt utsikt til både syd, vest og nord. Gårdsplassen er videre inndelt med driftssone og privat sone. Det er blant annet anlagt en god oppgruset riggplass øst for driftsbygningen. Den dyrkede marken ligger samlet i ett skifte vest for tunet med umiddelbar adkomst fra gårdstunet. Jordsmonnet er produktiv kulturjord med tilgang for vanning tilpasset både korn og grønnsaksproduksjon. Jorda er bortleid til og med vekstsesongen 2021 for kr 1000,- pr daa. Beitearealet til eiendommen lånes for tiden ut til nabo for ivaretakelse av kulturlandskapet.
  Skogteigen til eiendommen ligger samlet i en teig syd for eiendommen og inngår blant annet i jaktvald for storvilt. Som grunneier har man anledning til å delta i jakten om ønskelig. Hogstmoden skog er sluttavvirket i henhold til plan. Alt avvirket areal har igjen blitt replantet i 2013, og de siste teigene blir replantet i august 2020. Det vil da være til sammen ca. 28000 planter som er satt i jorden, og det er også utført løpende ungskogpleie på skog i de nedre hogstklasser.

  Det unike med denne gården er dens velholdte bygningsmasse. Våningshuset er oppført i 1980 med en tradisjonell, høyreist og flott utforming samtidig som det er bygget med nyere konstruksjonsteknikk og moderne fasiliteter. Boligen har hele 320 kvm boligareal og et bruttoareal 357 kvm. Planløsningen i 1. etasje består av entré, hall og wc. Det er videre et stort kjøkken og allrom med tilknyttet grovkjøkken og tv stue i husets nordre fløy. I husets søndre fløy ligger storstuen med utgang til stor sydvendt terrasse med tilhørende bassengområde. I tillegg er det plassert en bod og teknisk rom i 1. etasje. Hovedbygningens planløsning har en god kombinasjon av store oppholdsrom, samtidig som man har ivaretatt behovet for også mindre intime soner i boligen. Kjøkken og storstue er store flotte allrom, mens tv stuen og enkelte nisjer i etasjen har et mer intimt preg. Terrassen og bassengområdet på sydsiden av hovedbygningen ligger helt for seg selv uten innsyn, samtidig som man se helt til Norefjell fra bassengkanten på de klareste dagene.

  I andre etasje har boligen 4 bad og potensielt 7 soverom. Som følge av boligens gode bredde er det store soverom på hver side av gangarealet i midten av boligen. Hovedsoverommet er plassert i boligens utstikk/ark og har god størrelse. Fra hovedsoverommet har man også inngang til privat baderom. Hovedsoverommets baderom kan om ønskelig utvides til dobbel størrelse da et av etasjens andre bad ligger vegg i vegg. Trappegangen i 2. etasje har behagelig størrelse og mer enn stor nok til å etablere en loftstue om ønskelig. Andre etasje har totalt fire bad hvor to av badene er totalrenovert i senere tid.

  Redskapshuset er satt opp i 1985 og fremstår som et effektivt bygg med støpt plate på mark, bærende stålkonstruksjoner og flere kjøreporter. Bygningen består av et isolert verksted, redskapsskjul og korntørke. Verkstedet er på 85 kvm og isolert med god takhøyde på 3,35m, støpte gulv og to store portåpninger. Rommet har mange bruksmuligheter og fungerer meget godt som gårdsverksted eller hobbyrom. Over verkstedet er det plassert en korntørke med elevator og tippesjakt i verkstedrommet, hvor tørken fremdeles er i god funksjon. Den øvrige delen av bygget fungerer som redskapsskjul og lager. Hele lagringsarealet er stolpefritt og funksjonelt med kjøreporter på langsiden og på gavlveggen. Porten på gavlveggsiden er 3,7 meter bred og 4,5 meter høy.
  De øvrige bygningene på tunet består av et Stabbur og et eldre vognskjul. Stabburet er så og si autentisk med unntak av omlagt tak, og er et fint bidrag til tunets estetikk. Vognskjulet er av eldre dato og ikke tillagt noen verdi i taksten.

  Store Sethne er størrelsesmessig på linje med mange omkringliggende landbrukseiendommer, mens boligkvaliteten må sies å ligge noen knepp over normalen. Velkommen på visning!
  Husk påmelding til Henrik på epost: henrik@landbruksmegling.no eller tlf: 991 29 000

  Beliggenhet, adkomst

  Eiendommen ligger i Østre Toten, nærmere bestemt i ytre del av Kolbu. Totenkommunene er store jordbrukskommuner og er spesielt kjent for sin produksjon av poteter og løk. Kims fabrikker for produksjon av potetgull ligger på Skreia i Østre Toten kommune.

  Ca. 3 km fra eiendommen på Lund ligger barneskole (Montessori skole), matbutikkbutikk (Coop Marked Lund), frisør, bensinstasjon og en liten pub med tilhørende matservering. Det er også idrettsplasser og barnehager i eiendommens nærområde på Kolbu. Ungdoms- og videregående skoler samt øvrige servicetilbud ligger på Lena ca. 12 minutter med bil fra eiendommen. Totenåsen ligger sydøst for eiendommen og byr på en rekke tur og rekreasjonsmuligheter både sommer og vinter. Fra eiendommen kan man komme inn på turstier som fører til området.

  Avstander med bil:
  Ca. 3 minutter til butikk og barneskole på Lund
  Ca. 12 minutter til Lena sentrum
  Ca. 30 minutter til Gjøvik
  Ca. 1 time og 10 minutter til Gardermoen
  Ca. 1 time og 30 minutter til Oslo S

  Se vedlagte nabolagsprofil i prospektet for ytterligere informasjon om nærområdet og vedlagt kartskisse for adkomst til eiendommen.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1980

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus:
  Våningshuset ble oppført i 1980. Boligen er mest sannsynlig bygget på fjellmasser (synlig i krypkjeller). Bygget er fundamentert på ringmur av leca på støpt betongsåle. Muren er pusset utvendig og det er rikelig med lufteventiler i muren. Det er registrert innpressing av lecamuren og noe saltutslag, ikke av alvorlig karakter. Boligen har drenering fra byggeår med vorteplast synlig over terreng og takvann bli ført i rør ned i bakken. Yttervegger er oppført i vanlig trebindingsverk, isolert med mineralull og utvendig kledd med malt panel. Første etasje har liggende vestlandspanel, mens det er stående i 2. etasje. Vinduer og dører i tre. Koblede vinduer fra byggeår med trerammer og normal slitasje ut fra alder. Enkelte vinduer vil ha behov for vedlikehold. Innvendige dører i heltre. Mønet takkonstruksjon med halvvalm av fabrikkerte selvbærende takstoler. Undertak av sutak og god lufting på loft. Tak er utvendig tekket med takstein fra byggeår. Takrenner, beslag og nedløp i stål. Det er nye heldekkende pipebeslag på taket. Ett bad i 2. etasje med boblekar er ufagmessig utført av tidligere eier. Kjøkkeninnredning på hovedkjøkken er noe slitt.
  Selger har løpende vedlikeholdt og til enhver tid utført nødvendige utbedringer på boligen. Hovedbygningen må sies å generelt fremstå i god teknisk god forfatning. Vedlagt senere i salgsoppgaven ligger samsvarserklæring, el kontroll seddel og øvrig dokumentasjon på utførte arbeider.
   

  Driftsbygning:
  Driftsbygningen ble oppført i 1985. Bygningen er står på fjell med støpt plate på grunn. Vegg og takkonstruksjon i stålbuer utvendig kledd med stående tømmermannspanel. Taket er tekket med plater. En verksteddel på 85 kvm er isolert og innvendig kledd med gipsplater, resterende areal er uisolert. Det er montert fem kjøreporter med gode lysåpninger i bygget. Renner, beslag og nedløp i stål.

  Stabbur:
  Stabburet er oppført i 1885 ifølge Norske gardsbruk. Håndlaftet bygg fundamentert på stolper mot grunn. Bygget er delvis kledd utvendige vegger og er tekket med plater på tak.

  Uthus:
  Uthus plassert vest for driftsbygning er av eldre dato og ikke tillagt beskrivelse.

  Se også vedlagt landbrukstakst, tilstandsrapport og selgers egenerklæring for mer utførlig beskrivelse av bygningsmassen.

  Eiendommens historie

  I Norske gardsbruk er gården Sethne omtalt i 1957 som en gammel ættegård og besto den gang av 135 daa. dyrket, 50 daa. annet jordbruksareal, 390 daa. skog og 195 daa. annen utmark. Av bygningsmasse inneholdt gården våningshus (1882), låve (1883), stabbur (1885) og vognskjul (1921). Gården hadde allmenningsrett og  3 hester, 13 kyr, 1 okse, 6 ungdyr, 5 griser og 6 sauer. Gårdens første traktor ble anskaffet i 1954.
  I 1997 ble gården igjen omtalt og besto da av 145 daa. dyrket, 40 daa. beite, 410 daa. skog og 78 daa. annet. Av bygningsmasse inneholdt gården våningshus (1980), stabbur (1885), vognskjul (1921), driftsbygning (1985). Bygningene som ble omtalt i 1997 samsvarer med dagens bygningsmasse, men er siden omtalen blitt omfattende oppgradert og fornyet.

  Arealer og fordeling per etasje

  Våningshus; 320 kvm P-rom, 329 kvm Bra. og 357 kvm Bta.
  1. Etasje primærrom: Entré, hall med trapp til 2. etasje, gang, wc, grovkjøkken, kjøkken/allrom, tv stue og storstue med utgang til sydvendt terrasse/basseng. Sekundærrom: bod og teknisk rom.
  2. Etasje primærrom: 7 soverom, 4 bad, hall med trapp og to gangarealer til soverom.

  Driftsbygning; Grunnflate 285 kvm
  1. Etasje: Verksted og redskapsskjul.
  2. Etasje: korntørke.

  Stabbur: Grunnflate ca. 47 kvm
  1. Etasje: Lager
  2. Etasje: Lager

  Eldre vognskjul; ikke oppmålt.
  1. etasje: Enkel lagring

  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

  Oppvarming

  Boligen oppvarmes med radiatorer på vegg via fyrkjele kompatibel for strøm, ved og olje. Det er lagt opp til vannbåren varme på kjøkken, men slyngen er ikke koblet til fyringsanlegget. Det er vannbåren gulvvarme på et bad og i gangareal i 1. etasje.
  For oljefyring er fyrkjelen i ferd med å bli ombygget til biofyringsolje. Arbeidet vil bli ferdigstilt før evt. overtakelse av eiendommen.

  Parkering

  Parkering/verksted i driftsbygning og forøvrig biloppstillingsplasser på tunet.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 620 000 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Tun, jord og skog

  Tun:
  Tunet på gården må sies å ha en særdeles flott beliggenhet i vesthellingen. Våningshuset ligger høyreist med sydvestvendt utsikt så langt øyet kan se. Gårdsplassen er oppgruset og har en god inndeling samt plass for større maskiner og utstyr. 

  Jord:
  Den fulldyrkede jorda ligger samlet i et skifte nedenfor tunet. Den er opplendt og vestvendt. Kun delt opp i skifter pga. dagens bruk og arronderingen må derfor betegnes som god.  
  Dette er meget produktiv gammel kulturjord, som strekker seg fra Kolbu via Lena og Kraby ut til Totenvika. Vanningsanlegg som dekker dyrkamarka fra Lena-elva både øker og sikrer avlingene og muliggjør derfor en god lønnsomhet på frilandsproduksjonen.
  Det er hellende terreng og ikke kjente behov for grøfting. Jorda er leid ut på langsiktig avtale til en nabo som driver korn og frilandsproduksjon av grønnsaker mv i vekstskifte. Avtalen utløper etter vekstsesongen 2021. Jordleieavtalen ligger vedlagt senere i salgsoppgaven.

  Skog:
  Det hører snaue 440 daa produktiv skog til eiendommen. Dette er granskog  med hovedtyngde av middels bonitet.
  Det aller meste av skogen er sluttavvirket og plantet til igjen. Det står igjen noe tømmer ned mot Lena-elva i brattere partier. Så å si alt er plantet igjen, med det gjenstår litt som er bestilt gjenplantet av Mjøsen skog våren 2020. Det er registrert 4 nøkkelbiotoper som til sammen dekker ca. 11 daa. Disse områdene får man i utgangspunktet ikke hogge.
  Eiendommen har allmenningsrett i Østre - Toten Almenning. Skogteigen inngår i et større jaktvald som leier ut jakt.
  Fra 2013 til 2019 er det avvirket 4038 kbm i skogen. Avvirkningstall fra skogbrukssjefen ligger vedlagt senere i salgsoppgaven.
  Siste skogbruksplan på eiendommen ble utført i 2008, og tallene fra denne planen må justeres på de fleste variabler etter gjeldene avvirkingstall, spesielt med tanke på fordeling i hogstklasser.

  Bonitetsfordelingen i skogen er som følger:
  Skog, høy bonitet: 23,6 daa.
  Skog, middels bonitet: 372,7 daa.
  Skog, lav bonitet: 42,1 daa.
  Totalt: 438,4 dekar.

  Impediment: 1,7 daa.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Kommunalt vann.
  Avløp i privat septik med spredegrøfter. Utslippet er godkjent av kommunen.
  Merk at kommunen på et senere tidspunkt kan sette krav om tilkobling til kommunalt avløp alternativt godkjent privat renseanlegg. Et slikt pålegg vil medføre en kostand for ny eier av eiendommen.

  Privat vei fra RV. 244 Dystlinna til gårdstunet. Eier er selv ansvarlig for brøyting og vedlikehold av veien. I dag foretar nabo brøyting i bytte mot lån av beiteareal. Kostnader tilknyttet oppgraderinger og vedlikehold av veien deles 50/50 mellom partene.

  Reguleringsplan

  LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
  basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende. Kommuneplan (19.6.2019)

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  1888/990268-1/19  Utskifting   
  01.05.1888  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1937/610-1/19  Best. om adkomstrett  
  15.03.1937  rettighetshaver:Knr:3442 Gnr:274 Bnr:4  
  Bestemmelse om beiterett
   
  1953/4922-1/19  Bestemmelse om vannledn.  
  21.11.1953  Rettighetshaver: Sivesind vannverk

  1984/1433-1/19  Erklæring/avtale  
  17.02.1984  Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i
  forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1994/9902-1/19  Erklæring/avtale  
  20.12.1994  Bestemmelse om vannledning
  Bestemmelse om veg
  Rettighetshaver ØSTRE TOTEN KOMMUNE
   
  2000/1478-1/19  Jordskifte  
  02.03.2000  SAK NR 11/1996 - SETHNE STORE
  GJENPART LAGT PÅ GNR 73 BNR 1 ØSTRE TOTEN
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Megler har innhentet kopi av servituttene på eiendommen, disse kan utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest

  Det er utsted brukstillatelse på hovedbygningen den 12.01.1981.

  Kulturminner og fredninger

  Stabburet på eiendommen er SEFRAK registrert.
  Det er ikke registrert noen kulturminner på eiendommen. I skogen er det registrert 4 nøkkelbiotoper MIS ned mot Lena elva på tilsammen ca. 11 dekar.

  Informasjon om odelsloven, konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt odelsloven, jordloven og konsesjonsloven.

  Det er ikke odel på eiendommen da eiertiden til nåværende eier ikke er oppfylt.

  Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:

  1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.

  2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.

  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

  Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap.
  Se utfyllende informasjon på landbruksdirektoratets hjemmeside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/konsesjon[hva-maa-jeg-gjoere-hvis-jeg-ikke-faar-konsesjon-

  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

  Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  8 900 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Kristoffer Fodnes Takstdato : 12.05.2020 Markedsverdi : 8 875 000,- Formuesverdi : 843 259,- Formuesverdi pr. : 31.12.2018

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

  Forsikring

  Frende Forsikring Polisenummer: 7332940

  Kommunale avgifter

  Kr. 20 072 pr. år Årlige kommunale avgifter vil kunne variere mht. forbruk. Avgiftene inkluderer septiktømming og eiendomsskatt

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei og øvrig nabosamarbeid.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset og kårbolig ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Antikk og løsøre

  I Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.