PRISLISTE

Veiledende priser

Vederlag

Provisjon av salgssum

Fra-til: 1,00% – 4,00%

Minsteprovisjon

Fast beløp: 62 500,-/125 000,-

Vederlag timer*

Fra: 2 469,- pr. time

* Visningshonorar inkludert i meglerprovisjon.

Provisjon vil variere i forhold til salgssum, salgbarhet, geografisk avstander samt hvilke heftelser som påhviler eiendommen. Som et alternativ til provisjonssats kan timepris avtales. Antall timer vil varier for oppdragets art og omfang.

Tilrettelegging

11 250,- herunder innhenting/utarbeidelse av salgsoppgave, kopiering, porto, tlf. mm.

Oppgjørsgebyr

kr. 9.875,-

Oppgjørsoppdrag minimumspriser

Oppgjørskostnad: kr. 36 875,-
+Oppgjør- og inneståelsesgebyr i oppgjørsoppdrag:  kr 4 900 inkl mva.
+ eventuelle direkte utlegg som grunnbok, servitutter, tinglysningsgebyr sikringsobligasjon etc.

Grunnpakke markedsføring Landbruk:

Fotografering 30 bilder og drone 3 stk. bilder og film av eiendommen, Trykking av salgsoppgaver, finn.no, Tegneby & Grønnerød landbruksmegling.no, tilgang til stort landbruksregister kr. 18.253,-

Trykking av salgsoppgaver kr. 4.500,-

Markedspakke digital annonsering: Prisene varierer fra 4 500,- liten- til 14.875,- pluss.

Boligselgerforsikring (se egen prisliste fra leverandør)

Direkte utlegg

Tinglysning av sikring kr. 585,- Innhenting av grunnbok per stk. 202,- kopi av servitutter Innhenting av offentlige opplysninger kr. 202,- pr stk. Innhenting av kommunale opplysninger ca. kr. 4.500,-

Andre utgifter

Kostnader til landbrukstakst/boligsalgsrapport blir fakturert oppdragsgiver direkte og kommer i tillegg til ovennevnte utlegg. Boligselgerforsikring (Se egen prisliste fra leverandør)

Det tas forbehold om at enkelte av kostnadene varierer ut fra område og leverandør. Ta kontakt med din megler for å få et tilpasset tilbud.

Alle priser er oppgitt inkl. mva.