MENY LUKK

ANSATTE

Hanne Marie Tegneby, Agronom/Eiendomsmegler

Hanne Marie Tegneby

Daglig leder / Eiendomsmegler

+47 957 61 729hanne@landbruksmegling.no

Hanne Marie Tegneby født, 1970, er utdannet, agronom, eiendomsmegler og økonom. Hun har jobbet som eiendomsmegler fra studietiden 1994 frem til dags dato, og bygd opp og drevet hhv. Eiendomsmegler 1 & Tegneby AS fra 2000 til 2010 og deretter DNB Eiendom Fredrikstad inntil 2018.

Hanne brenner for hardt arbeid, et solid meglerhåndverk, hvor faglig dyktighet, kundeservice og best mulig pris for eiendommen er hovedfokus. EM1&Tegneby hadde bl.a. best kundetilfredshet og nøkkeltall av alle EM1 firmaene i landet i 2004. DNB eiendom i Fredrikstad har under hennes ledelse vokst og utviklet seg til å bli den desidert største meglerforretningen i Fredrikstad og blant de beste DNB kontorene i landet.

Henrik Tegneby, Daglig leder / Eiendomsmegler

Henrik Tegneby

Eiendomsmegler

+47 991 12 900 | henrik@landbruksmegling.no

Henrik Tegneby, f. 1980, er selskapets daglige leder. Han har befalsutdanning fra Kystartilleriet og utdanning som eiendomsmegler og siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Henrik har tidligere jobbet som eiendomsmegler i Oslo, Sarpsborg og Fredrikstad. I tillegg til salg av landbrukseiendommer har han også lang erfaring med salg av bolig, prosjekt og næring. Han er oppvokst på gården han og hans familie bor på i dag, hvor det har blitt drevet egg og kornproduksjon i flere generasjoner med en besetning på 10.000 høner og 250 dekar jord.

Pål Kolberg Grønnerød, Fagansvarlig/Advokat - Landbruksmegling

Pål Kolberg Grønnerød

Fagansvarlig / Advokat

+47 952 01 900pkg@landbruksmegling.no

Pål Kolberg Grønnerød, f. 1970, er utdannet økonom og jurist og har jobbet som advokat på Sellebakk i Fredrikstad siden 2002. Før dette var han ansatt i Nærings- og handelsdepartementet som rådgiver og senere som dommerfullmektig ved Fredrikstad tingrett. Grønnerød har som advokat landbruksjuss, overdragelse av gårdsbruk, tomtefeste og annen eiendomsjuss som sitt hovedvirke. Han driver fortsatt sin advokatpraksis i advokatfellesskapet Holm, Grønnerød & Brun parallelt med landbruksmegling og arbeid med kontrakter, odels- og konsesjonssaker for Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling AS. Han har selv vokst opp på gård med storfe-, gris- og kornproduksjon i Skjeberg.

Bjørn Fosby

Eiendomsmegler MNEF

+47 916 51 922bjorn@landbruksmegling.no

Bjørn Fosby, f 1958 har utdannelse fra bankfaglig eksamen pluss flere studiekurs på bankakademiet bl.a kreditt og depot-jus. Utdannet eiendomsmegler fra BI. Han begynte sin arbeidskarriere i bank først i Oslo så i Sarpsborg. Han har jobbet som megler siden 1993, var først ansatt i det som nå er DnB i Fredrikstad. Jobbet så i Halden som daglig og faglig leder i Garanti eiendomsmegling, som senere ble Postbanken eiendomsmegling. Var en kort periode fagligleder hos Solveig Meum AS i Fredrikstad, før han var tilbake i DnB som faglig leder og var med på å starte opp eiendomsmeglerkontoret på Østsiden i Fredrikstad. I den siste tiden før han begynte hos Koppang Landbruksmegling, var han også dagligleder. Han har lang og bred erfaring innen alle typer for eiendomsmegling.

Jørn Egden

Eiendomsmegler MNEF

+47 906 99 232 | jorn@landbruksmegling.no

Jørn Egden (1958) er utdannet markedsøkonom og eiendomsmegler og har arbeidet som megler siden 1987 i Østfold og Follo. Jørn var ansatt i DNB Eiendom i Askim som daglig og faglig leder fra 1995 før han begynte som megler i Tegneby og Grønnerød Landbruksmegling AS i 2020.

Jørn Egden har lang og bred erfaring innenfor megling av fast eiendom og har bistått ved mer enn 2000 eiendomsomsetninger, herunder en rekke landbrukseiendommer. Bistand ved salg av landbrukseiendom kan være både komplisert og utfordrende. Erfaring og kompetanse er derfor helt avgjørende for en vellykket gjennomføring av en slik handel.

Avdeling Trøndelag

Henrik Båfjord landbruksmegler, landbruksmegling trøndelag

Henrik Båfjord

Eiendomsmegler

+47 417 97 200baafjord@landbruksmegling.no

Henrik Båfjord, f 1966 har jobbet som eiendomsmegler i Namdalen siden 2001 og har således lang og allsidig erfaring med megling av alt fra landbrukseiendommer, næringseiendommer, leiligheter, eneboliger, prosjekt og tomter. Henrik har erfaring fra Nylander senere Krogsveen, Aktiv og Boli Eiendomsmegling.

Henrik har befalsutdanning fra Luftforsvaret og har tidligere jobbet i Forsvaret og i fotobransjen.
Henrik er opptatt av gjennom grundig arbeid og god kontakt å hjelpe kunden med gjennomføring av en vellykket handel.

Inger Johanne Dehli landbruksmegler, landbruksmegling trøndelag

Inger Johanne Dehli

Advokat

+47 404 01 198dehli@landbruksmegling.no

Inger Johanne er opprinnelig fra Namsos og jobbet som avløser på gård i forbindelse med studiene. Hun er advokat og er daglig leder i Immer Advokat som har kontorer i Trondheim, Steinkjer og Namsos, et advokakontor som hovedsakelig beskjeftiger seg med fast eiendom, forretning-, og også landbruks-jus. Foruten å drive advokatpraksis så er hun fylkesleder i Trøndelag for Huseiernes Landsforbund siden 2006, og er styreleder og daglig leder i Dehli Inkasso AS.