Morkbrekka / Linaassveet - Namdalseid.
Solgt etter første visning!

Prisantydning: 6 850 000 kr
Omkostninger: 172 592 kr
Totalpris: 7 022 592 kr
Kommunale avgifter: 43 570 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Bruksareal: 247 m²
Bruttoareal: 270 m²
Eieform: Selveier
Verditakst: 6 850 000 kr
Byggeår: 1986
Energimerking: F - GUL
Tomt: Eiet tomt
Bruttoareal: 270 m²
Tomteareal:
Omkostninger oppsett: 6 850 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
171 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 850 000,-))
--------------------------------------------------------
172 592,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
7 022 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Henrik Båfjord
41 79 72 00
baafjord@landbruksmegling.no  Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
  Vising: 25.06.2020
  Ønsker du å delta på visning må du i forkant avtale eget tidspunkt med megler tlf 417 97 200
  Adresse: Namsosvegen 2034, 7750 Namdalseid

  Beliggenhet

  Adresse

  Namsosvegen 2034 7750 Namdalseid

  Matrikkel

  Gnr. 134 bnr. 3 i Namsos kommune

  Beliggenhet, adkomst

  Eiendommen ligger i landbruksområde med spredt bebyggelse på Namdalseid ved fv 17 som er hovedfartsåre mellom Namsos og Steinkjer. Avstand til Steinkjer er ca. 30 min og til Namsos er ca. 45 min. Det er ca. 9 km til Namdalseid sentrum med barnehage, skole og butikk.
  Solrik beliggenhet med god utsikt utover bygda.
  Det er bussholdeplass like ved gården med bussforbindelse ca. hver time både i retning Steinkjer og Namsos. Bussforbindelsen korresponderer med tog og hurtigbåt.

  Morkbrekka / Linaassveet

  Gården Morkbrekka / Linaassveet består av tre teiger på hver side av kommunegrensen mellom Namsos og Steinkjer kommune. Gården er i drift med melkeproduksjon og livdyr i båsfjøs med egen melkekvote på 155 tonn, samt innleie av melkekvote på 98 tonn. (leieavtale ut 2022.). Dyrket mark benyttes til grasproduksjon. I tillegg har gården del av felles beite- / seterrett i et område eid av statskog.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1986

  Bygninger og byggemåte

  Bebyggelsen på eiendommen består av

  - Driftsbygning med silobygg:
  Hovedfjøset med silobygget ble oppført i 1982 som senere ble tilbygd et ungdyrfjøs i vinkel mot hoveddelen og silobygget.
  Fjøset er oppført på ett plan over kjeller, og er med innvendig takhøyde på ca. 4 meter i fjøset, slik at det er anvendelig til ombygging til løsdrift.
  Selger besitter også tegninger på forslag til ombygging.
  Silobygget har to tårnsiloer av støpt betong på 12 meter med en diameter på 6 meter. Gjødselkjellere ble naturlig nok besiktige men det legges til grunn at gulvet er støpt. Grunnmurskonstruksjon og etasjeskille over gjødselkjeller av støpt betong / spaltegulv av betong.
  Veggkonstruksjoner er oppført av lettklinkerblokker el. lign som er platekledd og driftsbygning fra 1982 og pusset slemmet på tilbygd del.
  Silobygget har en hovedkonstruksjon av tre, som er utvendig platekledd med metallplater. Takkonstruksjoner har saltaks form og er tekket med metallplater.
  Tradisjonelt båsfjøs med plass til 40 melkekyr med påsett.
  Melkeanlegg fra 2008 med 4 organ med avtager og skinnebane.
  Ungdyravdelingen har binger og spaltegulv.
  Silokapasiteten er på ca 600 m³ og 2 kraftforsiloer av duk på hhv 5 og 8 tonn.
  Silohåndtering via fylltømmer ( ikke i drift på befaringsdagen) løpekatt, talje og grabb. Foring i kufjøset betjenes av en automatisk apetittfôrvogn.
  Lagringskapasitet på husdyrgjødsel er på ca 1000m³.

  - Redskapshus:
  Bygget er oppført på støpt plate på mark. Hoved- / bærende konstruksjoner er oppført av tre, utvendig kledd med metallplater. Taket har saltaks form og er tekket med metallplater. Frø høyde 7,5 meter. Med limtre. Stor port i front med 4 meter bredde.

  - Kårbolig:
  Boligen opplyses oppført etter krigen på to plan med kjeller og kaldloft. Kjellergulv og grunnmurskonstruksjonen er av støpt betong. Etasjeskillere er av trebjelkelag. Hovedkonstruksjonen er av tre, utvendig kledd med liggende kledning. Taket har saltaks form og er tekket med metallplater.

  - Våningshus:
  Boligen er oppført med en underetasje, hovedplan og innredet loft.
  Garasje integrert i underetasjen.
  Gulv i underetasjen er av støpt betong og grunnmuren er oppført av Leca.
  Etasjeskillere er av trebjelkelag.
  Hovedkonstruksjonen er av tre og er utvendig kledd med stående kledning.
  Taket har saltaks form og er tekket med takstein.

  Informasjon er hentet fra Tilstandsrapport  og Landbrukstakst utført av Takst-Forum Trøndelag v/Csaba Tørø, datert 03.04.2020 og 15.05.2020. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapport og Landbrukstakst.

  Antall rom (evt. senger)

  Soverom: 3

  Arealer og fordeling per etasje

  Primærrom: 207 kvm, Bruksareal: 247 kvm, Bruttoareal: 270 kvm

  Bruksareal (BRA) Sokkel: 98m².
  Bruksareal (BRA) 1. etasje: 103m².
  Bruksareal (BRA) Loft: 46m².
  Bruksareal (BRA) totalt: 247m².
   
  Primærareal (P-ROM) Sokkel: 58m².
  Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 103m².
  Primærareal (P-ROM) Loft: 46m².
  Primærareal (P-ROM) totalt: 207m².
   
  Sekundærareal (S-ROM) Sokkel: 40m².
  Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 0m².
  Sekundærareal (S-ROM) Loft: 0m².
  Sekundærareal (S-ROM) totalt: 40m².

  Takstmanns kommentar til areal: Dagens rominndeling og bruk er ikke kontrollert opp i mot godkjente tegninger i kommunalt arkiv. Bruksendring på loft er iflg eier ikke omsøkt.

  Arealer ovenfor gjelder for våningshus.

  Bygninger forøvrig:

  Driftsbygning med silobygg:
  Bruttoareal (BTA) Kjeller: 493m².
  Bruttoareal (BTA) 1. etasje: 687m².
  Bruttoareal (BTA) totalt: 1 180m².

  Redskapshus:
  Bruttoareal (BTA) 1. etasje: 369m².
  Bruttoareal (BTA) Mesanin: 38m².
  Bruttoareal (BTA) totalt: 407m².

  Kårbolig:
  Bruttoareal (BTA) Kjeller: 58m².
  Bruttoareal (BTA) 1. etasje: 56m².
  Bruttoareal (BTA) 2. etasje: 52m².
  Bruttoareal (BTA) totalt: 164m².

  Arealoppmåling er foretatt av takstmann.
  Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-ROM) og sekundære rom (S-ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
  "Takstmannens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.norsktakst.no

  Møblering / utstyr

  Av hvitevarer medfølger kun eventuelt integrerte hvitevarer på kjøkken i Våningshus, i den tilstand og beskaffenhet som de befinner seg i, uten ytterligere garantier.
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund gjeldende fra 01.01.2020 legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven.
  Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

  Standard

  For Våningshus:
  Boligen er oppført av normalt solide materialer i fra byggeåret.
  Foruten innredning av loft og deler av underetasjen, fremstår boligen tilnærmet original i fra byggeåret.
  På bakgrunn av dette er det flere bygningsdeler som har oppnådd forventet levealder.
  Herunder kan nevnes boligens våtrom og kjøkken.
  Videre er det et etterslep på vedlikehold av indre og ytre flater.
  Viser til videre omtale i underliggende punkter i rapporten.

  For Kårbolig:
  Det opplyses at bygget har vært ubebodd de siste 20 år.
  Boligen fremstår med et betydelig etterslep på vedlikeholdet og må anses å være et restaureringsprosjekt.
  Videre vurdering er følgelig ikke foretatt.

  For Driftsbygning med silobygg:
  Tradisjonelt båsfjøs med plass til 40 melkekyr med påsett.
  Melkeanlegg fra 2008 med 4 organ med avtager og skinnebane.
  Ungdyravdelingen har binger og spaltegulv.
  Silokapasiteten er på ca 600 m³ og 2 kraftforsiloer av duk på hhv 5 og 8 tonn.
  Silohåndtering via fylltømmer ( ikke i drift på befaringsdagen) løpekatt, talje og grabb. Foring i kufjøset betjenes av en automatisk apetittfôrvogn.
  Lagringskapasitet på husdyrgjødsel er på ca 1000m³
  Bygningsmassen er oppført av normalt solide materialer og fremstår å være i bygningsmessig tilfredsstillende stand.
  Imidlertid må det påregnes løpende vedlikehold hvor det blant annet registreres behov for vedlikehold av utvendig pussede veggflater.
  Videre registreres det skade i enkelte dører og vinduer, samt at det vil melde seg behov for oppgradering av innvendige flater i melkerommet.

  For Redskapshus:
  Det registreres at takplater har åpne innfestningspunkt trolig som en følge av at det er gjenbruksplater som er benyttet til taktekkingen. Tidvis inntrengning av regnvann må følgelig påregnes.
  Bygget har normalt solid konstruksjon og vurderes utover ovennevnte å være i bygningsmessig tilfredsstillende stand.

  Informasjon er hentet fra Tilstandsrapport  og Landbrukstakst utført av Takst-Forum Trøndelag v/Csaba Tørø, datert 03.04.2020 og 15.05.2020. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapport og Landbrukstakst.

  Oppvarming

  Vedovn og varmepumpe på stue. Forøvrig elektriske ovner.
  Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg- /fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.
  Namsos kommune opplyser: Ingen evt mangler vedr pipe eller ildsted registrert. Dette skyldes at tilsynsmyndighet ikke er gitt adgang til boenheten for tilsyn. Tilsyn hvert 4. år. Feiing hvert 2. år, neste gang 2020. (med forbehold om endringer).

  Parkering

  Gode parkeringsmuligheter på tunet og i redskapshuset.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Eierform: Eiet tomt

  Tun jord og skog

  Dyrket mark
  Dyrketmarka er fordel på tre teiger hvor hoveddel av arealet er samlet i en teig i tilknytning til gårdstunet men avdelt av Namsosvegen.
  Arealet benyttes til grasproduksjon.
  Det opplyses at grøftetilstanden og dreneringsevnen på dyrkamarka er god.
  Arealet er lett skrående / tilnærmet flatt og vurderes å være lettdrevet med en produksjonsevne som iflg. eier ligger over gjennomsnittet for området.
  I Nibio kartverk oppgis arealet å være på 202,8 dekar fulldyrka jord og 99,2 dekar innmarksbeite.
  All jord nåes via slangspreder, som medfører en effektiv jordspredning og mindre jordpakking. Det gis tilskudd fra Fylkesmann for slik miljøvennlig spredning.

  Skog
  Befaring av skogen ble ikke utført og opplysninger innhentet fra Skog og Landskaps gårdskart og eier.
  Skogarealet har direkte adkomst fra egen utmark.
  I nibios gårdskart er skogsarealet oppgitt å være 29,2 dekar.
  Skogsarealet er fordelt over flere mindre teiger i tilknytning til dyrketmarka og innmarksbeite.
  Det opplyses at det ikke er aktiv drift i skogen og at skogen betraktes å være en vedskog med hovedsakelig lauvskog.
  På bakgrunn av over nevnte opplysninger vurderes skogen kun å ha en beskjeden verdi.
  Alternativ bruk / nydyrking er ikke innlemmet i vurderingen.

  Jakt og fiske
  Eier opplyser at jaktrettighetene på eiendommen forvaltes av Aunmyra og Almyra grunneierlag.
  Jaktrettighetene forvaltes av grunneierlaget og det opplyses om en årlig utbetaling på kr 5000.-
  Jaktrettighetene er iflg eier på storvilt og kvoten reguleres i takt med størrelsen på bestanden i området.
  Kapitaliseringsrenten er satt til 6% med bakgrunn i at tildeling av fellingsrettigheten tildeles i takt med størrelsen på bestanden i området.
  På bakgrunn av dette kan kvotetildelingen variere i et 5-10 års perspektiv.

  Eiendommen ligger ned til elven Ferja i Årgårdsvassdraget hvor det går laks. Eiendommen ligger såpass høyt i vassdraget at inntektspotensiale er lavt, men eiendommen har fiskerett i elva.

  Andre verdikomponenter
  Det opplyses at det foreligger en felles beite- / seterrett i et område eid av statskog.
  Rettigheten / avtalen er ikke fremlagt for vurdering.
  Arealet benyttes årlig som beiteland for ungdyr.
  Verdien av rettigheten er knyttet opp i mot kontinuerlig drift og er skjønnsmessig vurdert.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Offentlig veg og vann. Privat avløp med septiktank. Det er private stikkledninger for vann frem til offentlig nett.
  Eiendommen har to vannmålere.

  Reguleringsplan

  Området omfattes av kommuneplanens arealdel for tidligere Namdalseid kommune, vedtatt 14.12.2017.

  Kulturminner og fredninger

  Det er ikke registrert kulturminner eller Sefrak registrerte bygninger på eiendommen ifølge matrikkelbrev tilsendt fra Namsos og Steinkjer kommune.

  Informasjon om odelsloven, konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt odelsloven, jordloven og konsesjonsloven.
   
  Det foreligger ikke odel på eiendommen.
   
  Det er videre konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:

  1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.
   
  2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.
   
  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

  Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et økonomisk tap.
   
  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.
   
  Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  Gnr: 134 Bnr: 3:

  1895/900056-1/68  Utskifting   
  03.12.1895 

  1896/900053-1/68  Utskifting   
  02.12.1896 
  Overutskiftning

  1918/900111-1/68  Utskifting   
  21.10.1918 
  Overført fra gnr 134 bnr 6 ved sammenf.

  1953/1414-2/68  Bestemmelse om vannledn.  
  23.05.1953 
  rettighetshaver:Knr:5007 Gnr:134 Bnr:16  

  1966/27-2/68  Jordskifte  
  06.01.1966 
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1968/225-1/68  Elektriske kraftlinjer  
  16.01.1968 

  1975/1079-3/68  Rettighet  
  14.02.1975 
  Rettighetshaver:Namdalseid Vassverk Al  
  Lnr: 2075955
  LEIEAVTALE
  NAMDALSEID VASSVERK AL, HAR I FLG. OVERENSKOMST RETT TIL Å
  GRAVE NED OG HA LIGGENDE VANNLEDNINGER PÅ D. E., OG / ELLER
  RETT TIL Å NYTTE RØSSETVANNET SOM VANNKILDE, PÅ DIVERSE
  VILKÅR
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1975/2690-1/68  Erklæring/avtale  
  29.04.1975 
  Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.

  1983/6419-1/68  Erklæring/avtale  
  16.08.1983 
  Bestemmelse om vann/kloakkledning
  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1985/8301-1/68  Elektriske kraftlinjer  
  08.11.1985 

  1991/4163-1/68  Erklæring/avtale  
  17.07.1991 
  Vilkår ved legging av kloakkledning under Rv-17.

  Rettigheter på 5007-134/2
  Rettigheter i eiendomsrett
  1891/900051-1/68  Erklæring/avtale  
  10.08.1891 
  rettighetshaver:Knr:5007 Gnr:134 Bnr:3  
  Bestemmelse om veg
  Med flere bestemmelser

  Gnr: 377 Bnr: 5:

  1916/900193-1/68  Elektriske kraftlinjer  
  20.11.1916 

  1940/900975-1/68  Elektriske kraftlinjer  
  03.08.1940 
   
  1983/6419-1/68  Erklæring/avtale  
  16.08.1983 
   Bestemmelse om vann/kloakkledning
  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2003/4541-1/68  Elektriske kraftlinjer  
  29.08.2003 
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Ovennevnte servitutter hefter ved grunnboken på eiendommen. Grunnboken er vedlagt senere salgsoppgaven. Megler har innhentet kopi av tilgjengelige servitutter fra Statens Kartverk, interessenter kan få tilsendt kopi av disse ved forespørsel.

  Ferdigattest

  Ferdigattest for våningshus er utstedt 12.05.1987 og ligger vedlagt salgsoppgaven.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  6 850 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Takst-Forum Trøndelag / Csaba Tørø Takstdato : 15.05.2020 Markedsverdi : 6 850 000,- Formuesverdi : 629 994,- Formuesverdi pr. : 31.12.2018

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

  Kommunale avgifter

  Kr. 43 570 pr. år Komunale avgifter inkluderer vannavgift, slamtømming, renovasjon, branntilsyn/feiing og eiendomsskatt.
  Eiendommen har to vannmåler og vannavgift vil avhenge av vannforbruk.

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av felles privat gårdsvei.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.
  Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk.

  Antikk og Løsøre

  I Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Maskiner og utstyr

  Gården er med i Øverbygda maskinlag SA.
  Der er det såmaskin , slangespreder til møkk og møkkvogn.
  Andelen følger gården mot andelsinnskudd.
  Om eventuelt andre maskiner og utsyr ønskes overtatt av ny eier vil de bli takstert og vederlag for disse komme som et tillegg til handelen.

  Besetning

  Prisen for besetning avregnes krone for krone og kommer i tillegg til kjøpesummen på gården og reguleres i en separat kjøpekontrakt. Selger er tilknyttet Nortura og overføring og kostnad/pris for besetning fastsettes ut fra Norturas taksering og prissystemer.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet eierskifteforsikring på våningshus. Denne dekker selgers ansvar etter avhendingsloven oppad til salgssum, begrenset til kr. 10 mill. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter. Selger har utarbeidet et egenerklæringsskjema som ligger vedlagt salgsoppgave, og kjøper oppfordres til å gjøre seg kjent med denne.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.