Meåsvegen 9 - SOLGT!

Prisantydning: 5 500 000 kr
Omkostninger: 138 842 kr
Totalpris: 5 638 842 kr
Kommunale avgifter: 5 216 kr per år
Boligtype: Gårdsbruk/Småbruk
Bruksareal: 204 m²
Bruttoareal: 217 m²
Eieform: Selveier
Verditakst: 5 500 000 kr
Byggeår: 1994
Energimerking:
Tomt: Eiet tomt
Bruttoareal: 217 m²
Tomteareal: 961100 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
137 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 500 000,-))
--------------------------------------------------------
138 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 638 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Bjørn Fosby
91 65 19 22
bjorn@landbruksmegling.no  Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
  Vising: 30.05.2020
  Visning blir avholdt 30 mai med forhåndspåmelding. Det blir avholdt individuelle visninger.
  Adresse: Meåsvegen 9, 3840 Seljord

  Beliggenhet

  Adresse

  Meåsvegen 9 3840 Seljord

  Matrikkel

  Gnr. 30 bnr. 1 i Seljord kommune

  Beliggenhet, adkomst

  Gårdsbruket ligger i lyse og naturskjønne omgivelser med nærhet til Seljord sentrum. Tunet ligger høyt og luftig med fin utsikt.  Hagen/tunet er meget flott opparbeidet og beplantet. Her er det også opparbeidet fiskedam og inn glasset hagestue som kan benyttes store deler av året. Det hele gir et meget godt inntrykk. Privat adkomstvei ca. 800 meter fra hovedvei. De første 200 meter er felles privat, mens de siste 600 meter privat for denne eiendommen

  Nærområdet

  Eiendommen ligger i Nordbygda ca. 6 km fra Seljord sentrum.  Til nærmeste barnehager er det  ca. 4,6 km.  Til Seljord barne og ungdomsskole er det 4,8 km. Til Bø videregående er 4,7 km. Til dagligvarebutikker Meny og Rema i Seljord er det ca. 5.3 km. Til nærmeste bussholdeplass er ca. 700 meter. Eiendommen ligger svært fint til med flott utsikt utover kulturlandskapet  Eiendommen har felles privat adkomstvei fra fylkesvei.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1994

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus: Byggeår 1994.
  Bygningen er en tradisjonell enebolig, oppført med plate på mark. Bygningen er oppført på stedlige masser. Hoved konstruksjon over mur er oppført i bindingsverk, utvendig kledd med liggende tre panel. Etasjeskiller i tre. Vinduer: 2-lag isolerglass med utvendig sprosser. Tak oppført som saltak med halv-valm, utvendig pålagt undertak, papp, sløyfer, lekter og takstein som taktekke.

  Låve:  Oppført 1850.
  Tradisjonell låvebygning. Bygningen er oppført på punktfundamenter av naturstein, etasjeskiller i tre. Hovedkonstruksjon er oppført i delvis laftet tømmer og noe bindingsverk. Bygningen er delvis utvendig kledd med stående tre panel og noe synlig laft.  Tak oppført som saltak av plassbygde sperrer, ås takkonstruksjon pålagt lekter og stålplater som taktekke. Plassbygde porter og dører. Eldre enkle glassvinduer.

  Stabbur:  Bygge år 1750.
  Bygningen er et tradisjonelt stabbur. Bygningen er delvis oppført med punktfundamenter av naturstein, samt trestolper med underliggende ramme. Etasjeskiller i tre. Hoved-konstruksjon oppført i lafteverk over 2 etasjer. Fremre del er oppført i stavlaft, samt sidevegger er kledd. Plassbygde dører.
  Innvendige overflater hovedsakelig åpen konstruksjon.

  Vognskjul: Byggeår 1930.

  Bygningen blir brukt som lager.
  Taket er byttet rundt 1970. Utvendig kledning er byttet rundt 1985.
  Innvendig hovedsakelig åpen konstruksjon, samt en del i laft.
  Bygningen anses å  ha et normalt godt vedlikehold.

  Skogskoie Skrøva: Byggeår ukjent.

  Innvendig gulvbord, vegger med synlig tømmer, himling med tre panel.
  Oppført enkel ovn med stålgjennomføring. Svært enkel innredning.
  Bygningen blir brukt som jaktkoie.
  Eiendommen ligger ca 1 times gange fra gården og er ikke besiktiget av hverken megler eller takstmann.

  Antall rom (evt. senger)

  Soverom: 4

  Arealer og fordeling per etasje

  Primærrom: 194 kvm, Bruksareal: 204 kvm, Bruttoareal: 217 kvm

  1.Etasje: 126 kvm
  2.Etasje:   68 kvm


  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er bygge meldt og godkjent til dagens bruk.

  Diverse

  Enkelte hagepynt/hageinstallasjoner medfølger ikke uten etter nærmere avtale.

  Innhold og standard

  Våningshuset::

  1.etasje: Primær rom: Vindfang, trappegang, bad, stue, kjøkken, vaskerom og soverom.
  Loftsetasje: Primær rom: Bad, loftstue og 3 soverom.

  1.etasje: Bruksareal: Vindfang, trappegang, bad, stue, kjøkken, vaskerom, soverom samt kjølerom.
  Loftsetasje: Bruksareal: Bad, loftstue, 3 soverom og bod.

  Kjøkkeninnredning: Kjøkkeninnredning fra byggetiden. Solid kjøkken oppført i kastanje med profilerte dører og skuffer. Vifte montert over komfyrplass. Benkeplate pålagt keramiske fliser.
  Kjølerom med montert kjøledør. Norcool kjøleaggregat av nyere dato.

  Sanitærutstyr: Bad 1,etasje, Innredning, 2 servanter med overliggende speil og toalett. 1 2017 ble det montert nytt dusjkabinett og badekar.
  Bad i loftsetasje: Servant, toalett og dusjkabinett.
  Vaskerom: Opplegg for vaskemaskin samt skyllekum, kran og enkel innredning. V.V.bereder, trykktank er montert på vaskerommet.

  Hovedtyngden av det sanitære utstyret er fra bygningens opprinnelse. Anses å ha moderat bruksslitasje.

  Eldhus:

  Bygningen blir brukt som sommerhus og overnattingssted.
  Det er opplyst at deler av bygningen er utvendig kled i nyere tid, samt ny takstein fra rundt 1995.
  Bygningen anses å ha et normalt godt vedlikehold.

  Låve: Tradisjonell låvebygning, oppført ca 1850 til 1900. Det er i senere tid byttet tak rundt 1970 tallet, samt diverse oppussinger/ombygninger i fra 1990 til 2015.
  Utvendig er det delvis pålagt ny tre panel. Videre er det i senere tid innvendig oppført et eget tet rom for lager. Det er også nytt elektrisk anlegg, stikkontakter, brytere og ledninger.
  Innvendig overflater er hovedsakelig åpen konstruksjon og synlig laft. Gulvplank på gulv. Lagerrom i 1.etasje med nytt etasjeskiller, pålagt undergulv. Vegger er kledd med asfalt plater, himling med plater.
  Rommet er av nyere dato og fungerer som tett lagringsareal. Videre er det oppført ny belysning i store deler av bygningen.

  Stabbur: Antatt oppført 1750.
  Bygningen er et tradisjonelt stabbur. Oppgradert med nytt tak omkring 1970. Bygningen blir hovedsakelig brukt som lager. Innvendig overflater er hovedsakelig åpen konstruksjon.

  Det er registret en del skjevheter og endel etterslep på vedlikehold av bygningen

  Oppvarming

  Hoved oppvarmingen er basert på varmekabler i vindfang og bad, tilleggsvarme fra elektrisitet.
  Det er montert Ulefoss vedovn.

  Parkering

  Gode parkeringsmuligheter på egen grunn.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 961 100 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Jord. skog og tun

  Jordbruksareal:

  Det dyrkede arealet ligger i all hovedsak nedenfor bygningene.. Hovedtyngden av arealet er slått av nabo, samt at det utføres noe beite.
  Arealene anses å være noe bratte og noe vanskelig arrondert.
  Verdien tilknyttet det fulldyrkede arealet sette til kr. 4.000,- pr dekar.
  Benyttet fulldyrket areal er på ca 19 dekar  Verdsatt til kr. 76.000,-

  Juletre-produksjon: I forbindelse med den dyrkede marken er ca 10 mål av dette brukt til produksjon/dyrking av juletrær.
  Arealene er inngjerdet med viltgjerde. I følge opplysninger står det ca 2000 juletrær, omlag 200 trær klare for hogst hvert år fremover.
  Type Nordmanns-edelgran, fjellgran og vanlig norsk gran.

  Dagens drift tilknyttet juletrær er salg i Seljord sentrum. I forbindelse med verdifastsetning av juletre-produksjon legges det til grunn
  en avkastningsverdi på kr. 3.000,- pr. dekar. Det er brukt kapitaliseringsrente-fot på 10%.

  Utmarksarealer:    Eiendommen er med i Nordbygda jaktlag. Her er det flere parter. Siste jaktsesong hadde de felling på 4 elg + hjort.
  Det er også jaktmulighet på småvilt og rådyr i området. Verdien tilknyttet utmarksrettighetene sette til kr. 12.000,- pr. år.
  Det er brukt kapitaliseringsrente-fot på 7%.

  Boligtomter:  I følge opplysninger fra Seljord kommune og Vegvesen gitt klarsignal for fradeling/omsetning av to boligtomter ved veien opp til gården.
  Det ligger offentlig vann i området. Verdien tilknyttet tomtene er satt med bakgrunn av at disse kan omsettes slik det framkommer av redegjørelsen

  Pris kr. 600.000,-.

  Bo verdi:. Med i vurdering av eiendommens omsetningsverdi skal det skjønnsmessig legges til bo verdi. Bygningene på eiendommen anses å ha fin
  beliggenhet i flott kulturlandskap. Tomten på eiendommen er svært fint opparbeidet med plen og beplanting. Det er tilrettelagt egen fiskedam og sommerstue..
  Verdien tilknyttet disse elementene er ilagt i bo verdi
  BO verdien settes skjønnsmessig til kr. 800.000,-.

  Skog: Beskrivelse av tilhørende skog på gården Bakken er i all hovedsak basert på gjennomgang av kartmaterialer, intervju med eier samt Skogbruksplan med registreringsår 2017.
  I følge opplysning er det  den siste tiden ikke utført hogst. Skogen anses å være i forholdsvis god kondisjon, men hovedtyngden av skogsarealene ligger i bratt og skrånet terreng. Det må påregnes noe
  høye driftsutgifter i forbindelse med avvirkning.

  Etter utarbeidelse av skogbruks plan har det blitt inngått avtale om frivillig vern. Talleivsuaul naturreservat på ca 697 dekar. 
  teig 2 i skogbruks planen arealene er tatt ut av vurderingen i skogen. Oppgjøret for dette har i sin helhet blitt mottatt av selger.
  I det vernede området er ikke lov å drive hogst (avvirke), men det mulig å drive jakt i området.  
  Hovedtall fra Skogbruksplan:
  Produktiv skogsareal nå etter vern er  173 dekar.
  Tilvekst: ca. 35 kbm.

  Markslag-fordeling:
  Høy bonitet (17 og høyere). 33%
  Middels bonitet: (11 og 14): 39%
  Lav bonitet: (8 og lavere): 28%
  Hovedtyngden av stående skog ligger jevnt fordelt over alle bonitetene.

  Hovedtyngden av skogen er gammel skog.

  Trelags-fordeling:
  Gran: 81%
  Furu: 10%
  Lauv: 9%
  Hovedtyngden av stående skog er gran.

  Deler av skogen anses å ligge i et område som er noe bratt,
  dette vil forårsake noe økt driftskostnader ved avvirkning.
  Deler av arealet ligger såpass langt unna at drift vil være vanskelig i forhold til drift-teknisk lønnsomhet.
  Det er registret en del MIS figurer i området.

  Skogen er vurdert i henhold til avkastning grunnlag i denne taksten basert på Skogbruksplan med fratrekk av det frivillige vernet ved Talleivstaul. Det er ikke i taksten
  gjort vurderinger tilknyttet de økonomiske forholdene omkring vern, interessenter må sete seg grundig inn i betydningen av dette

  Ut fra direkte sammenlignbare forhold vurderes avvirkningskostnadene til entreprenør å være ca kr. 160,- pr kbm
  Måleutgifter og klippetillegg på ca kr. 25,- pr. kbm skogkultur og vei ca kr. 20,- pr. kbm.
  med disse forutsetningene vurderes årlig av kastning på skogen å være ca kr 150,- pr kbm.

  Ut fra gitte forutsetninger gir dette en netto verskapning basert på tilvekst på  35 kbm og kr. 5.250,- pr år.
  Med i vurderingen er det medregnet traktorveier, bilveier i området. Det er brukt kapitaliseringsrente-fot på 4%
  Videre er det innestående kr. 2.400,- på skogavgiftskonto
  Jakt bu på Skrøyva kr. 50.000,-.

  Tilliggende fasiliteter og tinglyste rettigheter som hviler på eiendommen

  Tgl. 06.06.1955.
  Dagboknr. 199/826-2/32
  Bestemmelse om veg.
  Rettighetshaver: Knr. 3820, Gnr. 30, bnr. 9
  Bestemmelse om vannrett
  Bestemmelse om vannledning.

  Tgl. 01.10.1980.
  Dagboknr.  1980/3774-2/32
  Bestemmelse om vei.
  Rettighetshaver: Knr. 3820 Gnr. 30, bnr. 15
  Bestemmelse om vannrett
  Bestemmelse om spillvann/drensvann/overvann/sikkrenner m.m.

  Tgl: 01.10.1982.
  Dagboknr. 1982/727-1/32
  Jordskifte
  Grensegangssak
  Gjelder denne registreringsenhet med flere

  Tgl: 12.12.1995
  Dagboknr. 1995/3556-2/32
  Bestemmelse om vannrett
  Rettighetshaver: Knr. 3820, Gnr. 30, bnr. 19
  Bestemmelse om vannledning.

  Tgl: 10.12.2019
  Dagboknr: 2019/1480990-20/200
  Fredningsvedtak
  Vern av Talleivstaulen naturreservat.
  Gjelder denne eiendom med flere.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Adkomstvei: Privat fellesvei ca 200 meter. De siste 600 meterne er privat. Fellesutgifter tilknyttet vei må påregnes.
  Tilknytning vann: vann fra privat borehull fra byggeår. Det opplyses å være mulighet for tilkobling til offentlig nett.
  Tilknytning avløp: Privat avløpsanlegg/septiktank fra byggeår.

  Reguleringsplan

  Eiendommen ligger i et LNF område. (landbruk, natur og friluft)

  Informasjon om odel, konsesjonsloven og jordloven.

  Alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg sin odel.

  Det er videre konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:

  1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.

  2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.

  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

  Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap.

  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

  Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig

  Ferdigattest

  Det er utstedt midlertidig brukstillatelse på hovedhuset  28.07. 1994. Det finnes ikke papirer på de øvrige bygningene i kommunenes papirer.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  5 500 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Joar Lofthus Markedsverdi : 5 500 000,-

  Forsikring

  If

  Kommunale avgifter

  Kr. 5 216

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Arealangivelsene er hentet fra kommune, NIBIO og takst (evt. tilstandsrapport). Oppgitte arealer er hentet fra kommunens matrikkelrapport, NIBIO skog og landskap og i enkelte tilfeller fra takstmann. Landbrukseiendommer har som hovedregel ikke foretatt oppmålingsforretning på eiendommens grenser og endelig størrelse på teigen derfor sjeldent fastslås med 100% sikkerhet.

  Antikk og løsøre

  I Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/gamle bruksgjenstander som medfølger gårdsbruket. Dette skal ikke belastes med dokumentavgift og må derfor reguleres i en egen kontrakt. Se derfor salgsoppgaven for utfyllende informasjon om løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter og gamle bruksgjenstander.

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette.  Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Andre opplysninger

  Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at
  budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.