Husebyveien 75 - SOLGT!

Prisantydning: 7 200 000 kr
Omkostninger: 181 342 kr
Totalpris: 7 381 342 kr
Kommunale avgifter: 24 070 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Bruksareal: 191 m²
Bruttoareal: 223 m²
Eieform: Selveier
Verditakst: 7 500 000 kr
Byggeår: 1820
Energimerking:
Tomt: Eiet tomt
Bruttoareal: 223 m²
Tomteareal: 26557 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 7 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
180 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 200 000,-))
--------------------------------------------------------
181 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
7 381 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Nils Henrik Tegneby
99 11 29 00
henrik@landbruksmegling.no  Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
  Vising: Visning blir avholdt søndag 03. mai med forhåndspåmelding. Det blir avholdt individuelle visninger. Kontakt megler for å avtale tidspunkt på dagen.
  Adresse: Husebyveien 75, 1623 Gressvik

  Beliggenhet

  Adresse

  Husebyveien 75 1623 Gressvik

  Matrikkel

  Gnr. 82 bnr. 14 i Fredrikstad kommune

  Småbruket Lundshaugen - sentral men usjenert beliggenhet, velholdt bygnnigsmasse, odels- og konsesjonsfritt

  I enden av gårdsveien på et lite høydedrag ligger småbruket Lundshaugen med fri utsikt i alle himmelretninger uten gjenboere. Eiendommen er fri for odel og konsesjon, allikevel får man 17,6 dekar dyrket mark og 26,5 dekar totalt.
  Den velholdte bygningsmassen, den populære beliggenheten og den gode eiendomsstørrelsen vitner om at dette er en eiendom det ikke er så mange av. Våningshuset er opprinnelig oppført i 1820 og ble senere påbygd i 1972, bygget er i dag registrert som tomannsbolig men benyttes som en enebolig. De opprinnelige tømmerveggene og takbjelkene i den eldre delen av boligen er bevart og skaper en hyggelig og lun atmosfære.  I denne delen av huset er det sekundærinngang, adgang til 2. etasje, kjøkken med spiseplass samt to flotte stuer i form av en mindre peisestue og en større spisestue med flotte originale detaljer i overflater på gulv, tak og himling. Den nyeste delen av boligen består av hovedinngang, bad, vaskerom, hovedsoverom og storstue med utgang til vestvendt terrasse. I andre etasje av boligen er det to gode soverom, flere boder og et omkledningsrom.

  Driftsbygningen på eiendommen er nylig kledd om på tre vegger og fremstår som solid. Bygningen har flere alternative bruksutnyttelser og det vil være fullt mulig å etablere en funksjonell stall eller et fjøs i 1. etasje. Det er også flere eksempler hvor slike driftsbygninger blir etterisolert innvendig for bruk som verksted og garasjer. Det er videre lagt gulv på hver side av kjørebroen i driftsbygningen 2. etasje for full utnyttelse av også denne etasjen.

  Beliggenhet, adkomst

  Eiendommen ligger usjenert på et høydedrag syd for Onsøy kirke på Huseby og nærmeste tettsted er Manstad og Engelsviken. Her finnes matbutikker, barnehage, barneskole og ungdomsskole. Vestbygda ungdomsskole sto ferdig i 2012 med moderne og fremtidsrettede skolefasiliteter. Øvrige handelsområder og infrastruktur finnes på Gressvik og i Fredrikstad, kun 7-8 minutter fra eiendommen med bil.

  Eiendommens nærhet til utmark, skog og sjø gir flotte turmuligheter for både to og firbeinte, videre har man også kort vei til store deler av Fredrikstad skjærgården med mange populære badeplasser fra Lervik i nord til Slevik og Gressvik i syd. Eiendommen ligger kun en sykkeltur unna populære Vikane og Hankø  i den ene retningen, og Onsøy golfklubb i den andre.

  Avstander med bil:
  Fredrikstad sentrum, ca. 8 min.
  Manstad, ca. 5 min.
  Engelsviken, ca. 10 min. 
  Vikane og Hankø, ca. 5 min.
  Onsøy golfklubb, ca. 3 min.
  Råde togstasjon, ca. 15 min.
  Manstad og Gaustad skole, ca. 5 min.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1820, modernisert i 1972

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus:
  Det opprinnelige våningshuset ble oppført i ca. 1820 og senere utvidet med et tilbygg i 1972. Boligen er mest sannsynlig fundamenter på fjell og steinmasser, det er støpt gulv på grunn. Gulvet ble lagt i en tid før man fuktsikret og det er således noe kapilæroppsug fra grunn. Grunnmur av gråsteins-, sparesteins-, betong-, og lettklinkermur. Ingen spesielle skader er registrert på muren. Bygget står på fjell og det er kun naturlig avrenning/drenering, for helt tørr kjeller må det dreneres. Yttervegger består av tømmer i opprinnelig bygg og reisverk/bindingsverk i tilbygg, hele bygningen er utvendig kledd med stående malt panel. Kledningen har normal slitasje og stedvis råte på utsatte plasser. Vinduer og dører i treramme med isolerglass, vinduer er skiftet ved behov i boligen. Saltakskonstruksjon på eldre del med sperrer og kaldtloft og valmet takkonstruksjon på tilbygg. Taket er utvendig tekket med takstein som ble lagt i 1972 og er senere behandlet av taksteinfornyer. Stålrenner, nedløp og beslag.

  Driftsbygning:
  Driftsbygningen ble oppført omkring 1930. Bygget er sannsynligvis oppført på oppfylte masser. Grunnmur og fjøs i betong og teglstein. Støpte gulv i første etasje, kjørebro i trekonstruksjoner i 2. etasje. Yttervegger i bindingsverk/låvekonstruksjon utvendig kledd med malt panel. Salttakkonstruksjon med bukker og sperrer tekket med stålplater. Nedløp og renner av stål. Låvebrukar i betong og resterende i treverk med underliggende ståldragere.

  For mer utførlig beskrivelse av bygningsmasse, se vedlagt tilstandsrapport utført av takstmann Henrik Hals.

  Arealer og fordeling per etasje

  Våningshus; 177 kvm P-rom, 191 kvm Bra. og 223 kvm Bta.
  1. etasje primærrom: Entré, hall, sekundærinngang, trappegang, bad, vaskerom, kjøkken, peisestue, spisestue og storstue.
  Overflater gulv: Tregulv, parkett og laminat. Linoleum på vaskerom og fliser på bad.
  Overflater vegger: Malt panel, malt laftetømmer, malt puss og teglforblending
  Overflater himling: Smartpanel, plater og tredragere.

  2. etasje primærrom: Trappegang og tre soverom/omkledningsrom. Sekundærrom: bod og kott.
  Overflater gulv: Laminat og tregulv.
  Overflater vegger: Malt panel og malt puss.
  Overflater himling: Malt panel

  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

  Oppvarming

  Våningshuset har elektrisk oppvarming og vedfyring.

  Parkering

  Garasjeplass i driftsbygning og øvrige biloppstillingsplasser på tunet.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 26 557 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Tun og dyrket mark

  Tunet ligger på et høydedrag helt for seg selv i enden av gårdsveien, usjenert og uten innsyn. Våningshus og driftsbygning skaper en ramme for et indre tun med utsikt til syd og vest. Gårdsplassen er gruset opp med god plass for kjøretøy og maskiner. Det er også tilstrekkelig med plass til å etablere kjørevei rundt hele driftsbygningen om ønskelig. Det er videre rikelig med hageareal og øvrige grøntarealer på tomten.

  Den dyrkede marken ligger vest og nord for tunet ned mot et bekkedrag på nordsiden av eiendommen. Det er 17,6 daa. totalt med dyrkbart areal mest sannsynlig bestående av leirjord tilpasset korn og grasdyrking. Skiftet til eiendommen er delvis avgrenset av en stablesteinsmur, men grenser direkte til naboteig i nordre del. Mellom driftsbygningen er det tidligere fylt igjen en eldre fylling iflg. eier.
  Jorden er for tiden utleid til naboeiendom basert på en muntlig avtale som kan sies opp etter endt  vekstsesong 2020 om ønskelig. Det foreligger ikke noe kronemessig årlig vederlag for utleien.

  Fradelt areal

  Eiendommen Husebyveien 75 Gnr. 82 Bnr. 14 i Fredrikstad kommune består av to eiendomsteiger. Den søndre eiendomsteigen på 12413,9 kvm er nylig godkjent fradelt fra kommunen sin side etter plan- og bygningsloven, samt jordloven og medfølger ikke i salget av eiendommen. Den nevnte teigen er i ferd med å få et nytt gårds- og bruksnummer og vil da formelt være separert fra hovedbølet Gbnr 82/14. Dersom matrikulering ikke er ferdigstilt innen overtagelse av eiendommen, plikter ny eier av Husebyveien 75 lojalt og medvirke til å ferdigstille fradeling blant annet ved. signere på nødvendige dokumenter og ellers medvirke til endelig ferdigstillelse av fradeling av den nevnte eiendomsteig.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen har offentlig VA gjennom privat vannlag, Vikaneveien SA. Årlig serviceavgift var i 2019 kr 2900,- denne summen vil komme i tillegg til øvrige kommunale avgifter.
  Årlig serviceavgifter i private anlegg kan naturlig nok variere ut fra servicebehov. VA infrastrukturen for Vikanveien SA er av nyere dato og anlegget er per i dag oppdatert og i god orden.

  Gårdsveien til tunet er privat, og selger er selv ansvarlig for brøyting og vedlikehold av egen gårdsvei.

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  2017/909669-1/200  Bestemmelse om vannledning  
  23.08.2017 21:00 
   Rettighetshaver: VIKANEVEIEN SA  
  Org.nr: 914203708
  Felles vann og avløpsanlegg
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  2017/909669-2/200  Bestemmelse om kloakkledning  
  23.08.2017 21:00 
  Rettighetshaver: VIKANEVEIEN SA  
  Org.nr: 914203708
  Felles vann og avløpsanlegg
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Reguleringsplan

  Eiendommen er uregulert og følger av Fredrikstad kommunes arealdelplan 2011 - 2023
  Med formål: 550 - Hensyn landskap, 570 - Hensyn kulturmiljø, 5100 - LNRF - tiltak for stedbunden næring

  Kulturminner og fredninger

  Det er ikke registrert SEFRAK registrerte bygg eller kulturminner på den aktuelle eiendommen ifølge miljødata.no
  Der er registrert to vernede eiketrær på eiendommen.

  Odel og konsesjon

  Det er ikke odel eller konsesjon på eiendommen, og eiendommen har da heller ingen boplikt.
  Kjøper må forøvrig signere på grønt egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet på grunn av eiendommens størrelse.

  Ferdigattest

  Det foreligger ferdigattest på våningshusets tilbygg, datert 04.04.1973
  Øvrige bygninger har ikke utstedt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Bygninger oppført før 1998 er automatisk godkjent i Fredrikstad kommune.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  7 200 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Henrik Hals Takstdato : 17.04.2020 Markedsverdi : 7 500 000,- Formuesverdi : 640 684,- Sekundær formuesverdi : 2 306 461,- Formuesverdi pr. : 31.12.2018

  Kommunale avgifter

  Kr. 24 070 pr. år

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei, vannlag og øvrig nabosamarbeid.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet eierskifteforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer. Det er tidligere fylt igjen en eldre fylling bak låven. Den søndre eiendomsteigen på 12413,9 kvm for Gnr. 82 Bnr. 14 er godkjent fradelt og medfølger ikke i salget av eiendommen Husebyveien 75

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.