Leirvika og Nyvoll - SOLGT!

Prisantydning: 3 700 000 kr
Omkostninger: 93 842 kr
Totalpris: 3 793 842 kr
Kommunale avgifter: 18 271 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Bruksareal: 301 m²
Bruttoareal: 353 m²
Eieform: Selveier
Verditakst: 3 700 000 kr
Byggeår: 1926
Energimerking: G - Oransje
Tomt: Eiet tomt
Bruttoareal: 353 m²
Tomteareal: 534100 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 3 700 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
92 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 700 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
93 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 793 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Henrik Båfjord
41 79 72 00
baafjord@landbruksmegling.no  Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
  Vising: 20.05.2021

  Ønsker du å delta på visning må du i forkant avtale eget tidspunkt med megler tlf 417 97 200
  Adresse: Foldavegen 6127 og 6128, 7940 Ottersøy

  Beliggenhet

  Adresse

  Foldavegen 6127 og 6128 7940 Ottersøy

  Matrikkel

  Gnr. 14 bnr. 13, Gnr. 14 Bnr. 29 og Gnr. 11 Bnr. 19 i Nærøysund kommune

  Beliggenhet, adkomst

  Eiendommen ligger i et aktivt område med mye næringsutvikling nært Rørvik i Nærøysund kommune og grenser mot Ottersøya og Øyavågen. Gårdstuna ligger med egne gårdsveier fra Foldavegen med flott utsikt mot fjorden. Det er 6 km til Rørvik sentrum med havn og alt av offentlige tjenester og handel. Gårdstuna ligger omkring 10-20 moh.

  Leirvika og Nyvoll

  Eiendommene Leirvika og Nyvoll er 2 tidligere tradisjonelle kystbruk med jord og fjøsbygninger som sammenslått til en driftsenhet. Eiendommene består av vedskog, jordteiger, 2 tun og mye uproduktivt areal. Eiendommene har et regulert næringsareal som representerer muligheter i et område med framvekst i næringslivet.
  Produksjonen på eiendommene er idag begrenset til utleie av jordbruksareal. Eiendommenes arealer er for små for eiendommen skal kunne forbli et eget selvstendig bruk med tradisjonell landbruksdrift.
  Arealene på eiendommene har relativt god arrondering. Jorda er samlet på 2 sammenhengende teiger. Boliger er fordelt på 2 tun som gjør det mulig å  leie ut eller selge et av tuna. Skogen betraktes som vedskog med i hovedsak furu og lauv.
  Bygningene på eiendommene er i dårlig forfatning. Bolighuset i Leirvika er nok den beste bygningen teknisk sett, mens resten av bygningene har store vedlikeholdsetterslep.
  Eiendommene selges som en enhet eller oppdelt, og om det er ønskelig å legge inn bud på kun deler av eiendommen må dette fremkomme tydelig som forbehold i innlevert bud. Omkostninger til eventuelle fradelinger vil påligge kjøper av hver enkelt del av eiendommene. Det forutsettes at ønsket fradeling tillates av kommunen.
  Eiendommene selges fra offentlig skiftet dødsbo. Bostyrer står fritt til å anta eller forkaste et hvert bud på alle eiendommene samlet, eller de enkelte eiendommene hver for seg, eller deler av disse,  som er omfattet av salgsprospektet.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1926
  Opplyst byggeår er for våningshuset på Nyvoll.
  Byggeår for øvrig bebyggelse:
  Driftsbygning på Nyvoll: 1931.
  Garasje på Nyvoll: ca. 1980.
  Våningshus i Leirvika: Ukjent.
  Driftsbygning i Leirvika: 1898.
  Gammelt hus i Leirvika: Trolig 1930 tallet.
  Naust i Leirvika: Ukjent.
  Gammel løe i Leirvika: Ukjent.
  Gammel garasje i Leirvika: Ukjent.
  Opplysninger hentet fra Landbrukstakst datert 06.04.2021 utført av Einar Otto Ingulfsvand.

  Bygninger og byggemåte

  BYGNINGER I LEIRVIKA:
  Våningshus:
  Bolig bygning oppført i isolert bindingsverk. Oppført på lav kjeller.
  Bordkledd med stående bordkledning, tak med profilerte stålplater. Saltakskonstruksjon med taksperrer.
  Tradisjonell byggemetode med 4" isolert bindingsverk. Antagelig etterisolert 5 cm. i forbindelse med utskifting av kledning.

  Driftsbygning:
  Eldre driftsbygning nevnt i Norges bebyggelse. Oppført på ringmur av stein og delvis på nedgravde stolper og hjørnesteiner.
  Bygningen er oppført av bindingsverk med låvekledning med stålplater på tak.

  Gammelt hus:
  Bygning oppført i bindingsverk, på hjørnesteiner med stålplater på taket. Trolig tidligere kårstue på Leirvika som er omtalt i norges bebyggelse. Boligen har flere rom og pipe.

  Naust:
  Bygningskropp i enkelt bindingsverk med stående tømmermannskledning. Taktekking trolig med stålplater.
  Oppsatt på en støpt plate/bankett med gulv av betong innvendig.

  Gammel løe:
  Kondemnerbar eldre bygning. Trolig tidligere løe.

  Gammel garasje:
  Kondemnerbar garasje, snekkerverksted mm.

  BYGNINGER PÅ NYVOLL:
  Våningshus:
  Bolig bygning oppført i isolert bindingsverk. Oppført på lav kjeller.
  Kledd med eternitt på vegger, taktekking med takstein av skifer. Saltakskonstruksjon med taksperrer.

  Driftsbygning:
  Driftsbygning hvor eldste del antas å være oppført i 1931 jfr oppslag i Norges bebyggelse. Bygningen ser ut til å være påbygd i flere etapper. Den siste sannsynligvis på 1980- tallet.
  Kjeller og 1 etasje i hele bygningen er oppført i betong. 2 etasjer er oppført i isolert bindingsverk. Låvebygg er en tradisjonell låvekonstruksjon, kledd med stålplater på vestre vegg og låvekledning på resten av bygningen.
  Låve har kjørebru i 3 etasje for lagring av høy.
  Tidligere slaktegrisfjøs har gjødselluker i yttervegg. Gjødsekjeller under vestre del er delvis av betong og pusset betongstein som er murt opp.

  Garasje:
  Redskapshus oppført først på 1980-tallet.
  Bygningen står på betongplate og ringmur, oppført i uisolert bindingsverk. Bygningen har 2 skyveporter med aluminiumsplater på ca 2,5 x 2 meter.

  Informasjon er hentet fra Tilstandsrapporter utført av Andre Solberg, datert 26.03.2021 og 29.03.2021 samt Landbrukstakst utført av Einar Otto Ingulfsvand datert 06.04.2021. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapporter og Landbrukstakst.

  Eiendommens historie

  Eiendommens tidligere drift har i hovedsak vært med griseproduksjon avbrutt av en kortere periode hvor det var melkeproduksjon. Sammen med griseproduksjon var det kornproduksjon på dyrket marka.

  Antall rom (evt. senger)

  Soverom: 9

  Arealer og fordeling per etasje

  Primærrom: 289 kvm, Bruksareal: 301 kvm, Bruttoareal: 353 kvm
  Gjelder for Våningshusene på Leirvika og Nyvoll samlet.

  BYGNINGER I LEIRVIKA

  Våningshus: 166 kvm P-rom, 170 kvm Bra og 199 kvm Bta.
  1.etg.: VF, Gang, Vaskerom, WC, Bad, Kjøkken, Stue, Gang/trapprom, Soverom, Bod.
  2.etg.: Gang, Bad/WC, Stue, 4 soverom.

  Driftsbygning: 220 kvm Bta.
  1.etg.: Eldre driftsbygning.

  Gammelt hus: 30 kvm Bta.
  1.etg.: Ukjent inndeling.

  Naust: 40 kvm Bta.
  1.etg.: Naustrom.

  Gammel løe: 0 kvm Bta.
  1.etg.: Høylåe.

  Gammel garasje: 0 kvm Bta.
  1.etg.: Garasje, snekkerverksted.

  BYGNINGER PÅ NYVOLL

  Våningshus: 123 kvm P-rom, 131 kvm Bra og 154 kvm Bta.
  1.etg.: VF, WC, Kjøkken, Bad, Stue, VF/trapprom.
  2.etg.: Gang, 4 soverom, kott, lager.

  Driftsbygning: 500 kvm Bta.
  1.etg.: Slaktegrisfjøs, kufjøs, melkerom.
  2.etg.: Høylåve, lager.
  Kjeller: Tidl gjødselkjeller.

  Garasje: 40 kvm Bta.
  1.etg.: Lager.

  Arealoppmåling er foretatt av takstmann.
  Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-ROM) og sekundære rom (S-ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
  "Takstmannens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.norsktakst.no

  Møblering / utstyr

  Av hvitevarer medfølger kun eventuelt integrerte hvitevarer på kjøkken i Våningshus.
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund gjeldende fra 01.01.2020 legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven.
  Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

  Standard

  BYGNINGER I LEIRVIKA:
  Våningshus:
  Boligen har stått ubebodd i flere år, og har vært under oppussing da den ble fraflyttet. Mye av overflatene er ikke ferdigstilte, med unntak av enkelte rom som det er lagt nytt laminatgulv på. Evt. ny eier må beregne en del oppussing før boligen kan tas i bruk.
  Klimaskjermen anses å være i god stand, og er renovert for ikke alt for lenge siden.
  Innvendig gjenstår en del arbeid før boligen kan anses som beboelig.
  Nødvendige oppgraderinger:
  - Innvendige overflater
  - Kjøkken
  - Bad og vaskerom
  - Vinduer og dører
  - Drenering

  Driftsbygning:
  Bygningen er kondemnabel med store råte- og setningsskader. Takstmannen kan ikke se at bygningen kan nyttes til lager eller næring.
  Store deler av bygningen er uforsvarlig å bevege seg i for både dyr og mennesker og bør rives.
  Inne i bygningen er det en tømmerkasse hvor det tidligere har vært husdyrrom, hvor det er etablert kornbinger av nyere dato.
  Utbygg mot nordøst har vært høytørke areal, videre er det garasjer mot nord og sørvest.
  Omlag 40 m2 kan nyttes som enkelt lager på kort sikt og innrømmes en skjønnsmessig verdi.

  Gammelt hus:
  Bygningen er ikke befart innevndig av takstmannen. Det setter derfor en skjønnsmessig restverdi på bygningen som har stort vedlikeholdsbehov.

  Naust:
  Gulv er gått i oppløsning oppå fylling med stein og grus/sandmasser.
  Slagporter på begge sider av bygning.
  Brygge på nordre side av bygningen sterkt preget av råte.
  Totalt sett fint beliggende naust, men med et stort vedlikeholdsbehov.

  Gammel løe:
  Kondemnerbar eldre bygning. Trolig tidligere løe.
  Bygningen står til nedfalls.

  Gammel garasje:
  Kondemnerbar garasje, snekkerverksted mm.
  Bygningen står til nedfalls og bør rives.

  BYGNINGER PÅ NYVOLL:
  Våningshus:
  Dette er en eldre bolig der det ikke er utført all verden av oppgraderinger siden byggeår.
  Det er store lekkasjer i takkonstruksjonen samt en del råte på gulvkonstruksjon mot krypkjeller.
  Evt. ny eier må vurdere om det er fornuftig å starte en renovering av denne boligen.
  Slik bygningen fremstår i dag, tenderer den å være ett rivingsobjekt.
  På befaringsdagen var det en del regn.
  I 2. etg. var det vann på gulvet rundt pipen.
  Det bel registrert mugg og råteskader i takkonstruksjonen.
  Det ble også registrert en god del fuktmerker på tapet rundt vinduer.
  Innvendige flater fremstår uforandret siden byggeår. PÅ vegger; malte plater og tapet. På gulv; I hovedsak vinyl. I himlinger; malte plater.

  Driftsbygning:
  Kjeller er tom og er tømt idag. Det kan se ut som kjeller følger fjell i grunn oppover. Deler av dekket til fjøsgulvet er revet ned eller er utett.
  Innredning i fjøset er i hovedsak nedplukket.
  Dersom bygningen skal brukes til husdyr, må det forventes store investeringer. Deler av bygningen kan nyttes som lager noe tilrettelegging. Bygningen har behov for betydelig vedlikehold.
  2 etasje i østre fløy var ikke mulig å komme inn i på befaringsdagen, men oppgis å ha vært grisfjøs.
  Takplater er rustne og del bordkledning har råteskader.

  Garasje:
  Bygningen har 2 skyveporter med aluminiumsplater på ca 2,5 x 2 meter. Inngangsdør på østre side. Bygningen har hatt innlagt strøm og brukes idag som lager for ved.
  Betonggulv har store forsenkninger fremfor port, som ligner på setningsskader eller svært stor slitasje.
  Bygningen fremstår funksjonell men med et større vedlikeholdsbehov.

  Informasjon er hentet fra Tilstandsrapporter utført av Andre Solberg, datert 26.03.2021 og 29.03.2021 samt Landbrukstakst utført av Einar Otto Ingulfsvand datert 06.04.2021. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapporter og Landbrukstakst.

  Oppvarming

  Våningshus i Leirvika:
  Vedovn på stue i 1. etg.
  Det anmerkes av takstmann at plate under ovn mangler.
  Våningshus på Nyvoll:
  Bygningen har 1 stk tegelsteinspipe med vedfyring.
  Dersom det er rom i boligene som ikke har vegg- /fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.

  Parkering

  Gode parkeringsmuligheter på begge de opparbeidede tunene på eiendommen.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 534 100 kvm, Eierform: Eiet tomt
  Kommunen opplyser at det ikke foreligger målebrev for eiendommen, arealene må derfor betraktes som ca. areal.
  Areal er hentet fra landbrukstakst hvorav areal er hentet fra Nibios gårdskart. Faktisk areal kan avvike fra gårdskartet jfr. pkt. om arealangivelser.

  Tun, jord og skog

  Dyrket mark:
  Dyrket mark består av i følge gårdskart 92,5 daa fulldyrka mark. Arealene fordeler seg på 6 hovedteiger. Skiftene er på henholdsvis 34 daa, 13,4 daa, 24,9 daa + 7,7 daa, 11 daa og 1,2 daa.
  Skiftene ligger i hovedsak rundt gårdstun.
  Arealene består i hovedsak av grunn myr og sandjord som fremstår lite tørkesvake. Det er mest myr på Nyvoll.
  Arealene er i hovedsak grøftet etter behov. Noen grøfter begynner å bli grunne i myra. 35 daa består jfr flyfoto av mye "gammelgress" som ikke er slått, hvor det meste er planlagt pløyd. Det er ryddet en del åkerkanter.
  Produksjonen på arealet er i gras, hvor det normalt tas 2 slåtter som presses i rundball. Bruket leier ut jordarealene til et nabobruk og har mellom 13-14 000 i årlige inntekter på dette. 10 års avtale oppgis og være inngått i 2017.
  Arealene er i hovedsak flat, steinfri og lettdrevet. Det er ingen registrerte planeringsarealer på eiendommen.

  Skog
  Skogbruksarealene består i hovedsak av flere mindre smale teiger med blandingsskog som i hovedsak er fremkommet med naturlig forynging.
  Skogbruksarealene ligger i noe kupert helling, med variasjon mellom hogstklasser og bonitet.
  Teigene ligger nært til vei og dyrka mark.
  Skogbruksarealene består av 54,9 daa, hvor av 11,5 daa er på høy bonitet, 40,6 daa er på middels bonitet og 2,8 daa er lav bonitet. 130,9 daa er uproduktiv skog. Eiendommen har ikke utarbeidet skogsbruksplan. Pr daa er produksjonsevnen forutsatt til 0,30 m3/år.
  Det er ikke registret areal med spesielle begrensninger i forhold til vern av arter eller biotoper.
  I hovedsak er det lauv og furu skog som dominerer på eiendommen. Noen områder, spesielt rundt åkerkanter er det tettere skog med mye lauv, mens det på de mer åpne og høyere områdene i hovedsak er furu. Skogen er i hovedsak 2 til 5 meter høy. Jfr. Nibios skogbruksplanleggingsdata er mesteparten av skogen å kategorisere som hogstklasse 3.
  Årlig balansekvantum brukt i beregningen er satt ved et snitt på 8,5 kbm bar og lauv virke redusert for topp og råte. Dette begrunnes i at det står relativt lite hogstmoden skog på eiendommen og at skogen betraktes som vedskog til eget bruk og eget virke.

  Jakt
  Jakta forvaltes gjennom Sandnes jaktfelt, vestre Nærøy tildeingsområde. Minstearealet pr elg oppgis til 1500 daa med tildelingsareal, dette tilsvarer ca 0,2 elg pr år. På rådyr er det kvotefri jakt. Eiendommens inntekter fra jakt er vurdert skjønnsmessig til 1500 kr pr år.
  Eiendommen har muligheter for fiske på egen eiendom i innsjøen/vannet Laugen som er kategorisert som "viktig kalksjø".

  Industriområde- regulert areal
  Deler av arealet på teigen 14/13 er lagt inn i reguleringsplan for industriområde Sandneskorsen, Matmortuva. Arealet er ikke solgt eller utbygd pr idag. Arealer innenfor reguleringsplanen på tilgrensende tomt ble solgt 19.11.19 for en pris på ca. 40 kr m2 til Kråmyra AS (29,4 daa).
  Takstmannen forutsetter derfor at prisen for regulert næringsareal ligger på nivå med nabotomter til samme formål.
  Reguleringsbestemmelsene for arealet er vedtatt i kommunestyret 10.09.2003, og inneholder bestemmelser om avkjørsler strømtilførsel, høyde på bygg mm.
  Arealet på eiendommen som er innenfor regulert område er målt opp til 48,4 på kart.gislink.no. Det går flyttlei for rein i retning beite på Hestviktinden som går over det aktuelle næringsarealet, men en må forutsette at dette er avklart i reguleringsplanprosessen i 2003.
  Etterspørsel etter næringsareal vil også variere med aktiviteten i næringslivet i området.

  Leieinntekt sprengstofflager
  På befaringen oppgis det at Nærøysund Entreprenør AS leier plass for sprengstofflagring i kontainere sørøst for gårdstun i Leirvika ved vei inn til gården. Arealet er inngjerdet. Leieinntekten er oppgitt til 2000 kr/år.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Private veger fra fylkesvegen til tunene.
  Adkomstveger ligger på egen tomt.
  Privat vann fra egne brønner på egen eiendom til begge våningshus.
  Det foreligger ingen opplysninger om kapasitet og kvalitet på vannet.
  Privat avløp med septikktank som tømmes av kommunen for begge våningshus.

  Reguleringsplan

  Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i Kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-R område.
  Et areal på ca. 50 daa av Gnr 14 bnr 13 ligger på område som er regulert til industriområdet Sandneskorsen.
  Utsnitt av reguleringsplan med bestemmelser for Industriområdet Sandneskorsen ligger vedlagt salgsoppgaven.
  Kommuneplanens arealdel kan sees hos megler.

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  Gnr 14 Bnr 13:

  1838/900005-1/69  Erklæring/avtale  
  29.09.1838 
  Kontrakt om fortøyningsanstalter til staten i Nærøysundet.
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1917/900150-1/69  Bestemmelse om veg  
  04.02.1917 
  Bestemmelse om grustak
  Fri grunn til vegen Kolvereid-Ottersøy.
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1934/900277-1/69  Utskifting   
  17.01.1934 
  Avløsning av beiterett.

  1948/1553-1/69  Bestemmelse om vannrett  
  13.07.1948 
  Bestemmelse om vannledning
  Rettighetshaver:Bnr.40.
   
  1948/1554-1/69  Bestemmelse om veg  
  13.07.1948 
  Bestemmelse om vannrett
  Bestemmelse om vannledning
  Rettighetshaver:Bnr.41.

  1954/1637-1/69  Bestemmelse om veg  
  10.06.1954 
  Vegvesenets betingelser vedtatt
   

  1982/6064-1/69  Erklæring/avtale  
  22.07.1982 
   Bestemmelse om felles vannverk/ledning

  Gnr 14 Bnr 29:

  1942/902628-1/69  Elektriske kraftlinjer  
  01.09.1942 

  1971/6244-1/69  Elektriske kraftlinjer  
  20.11.1971 
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Gnr 11 Bnr 19:

  Ingen oppføringer.

  Ovennevnte servitutter hefter ved grunnbøker på eiendommen. Megler har innhentet kopi av tilgjengelige servitutter fra Statens Kartverk og disse ligger vedlagt salgsoppgaven sammen med eiendommens grunnbøker.

  Kulturminner og fredninger

  Det er registert kulturminne av arkeologisk lokalitet både på Gnr 14 Bnr 13 og Gnr 14 Bnr 29.

  Våningshus, gammelt hus og driftsbygning (alle i Leirvika) er registrert som SEFRAK-minne.

  Bygninger i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringen fungerer mer som et varsko om at kommunen bør ta en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.

  Informasjon om odelsloven, konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt odelsloven, jordloven og konsesjonsloven.

  Det foreligger odel på eiendommen men alle kjente odelsberettigede har sagt fra seg sin løsningrett.

  Når det er odel på eiendommen, betyr det at odelsberettigede etter loven (i praksis nærmeste slektninger) kan kreve å løse eiendommen på odel innen 6 måneder etter tinglysning av skjøtet. Deretter holdes det odelstakst for å fastsette løsningssummen. Kjøper har risikoen for eventuelle odelsløsning og må akseptere den odelstakst som da fastsettes. Kjøper vil således få eventuell gevinst ved en odelsløsning, likeledes som han/hun må bære eventuelt tap.

  Det er videre konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:
  1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.

  2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en naboeiendom være tilstrekkelig.

  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

  Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et økonomisk tap.

  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.
  Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig.

  Ferdigattest

  Nærøysund kommune opplyser at det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.
  I henhold til ny plan- og bygningslov gjeldende fra 1. juli 2015, jf § 21-10 femte ledd utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.
  Av bygningstegninger har kun Nærøysund kommune fasadetegninger for våningshus i Leirvika. Tegningene ligger vedlagt salgsoppgaven.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  3 700 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Einar Otto Ingulfsvand Takstdato : 06.04.2021 Markedsverdi : 3 700 000,- Formuesverdi : 616 476,- Sekundær formuesverdi : 1 468 204,- Formuesverdi pr. : 31.12.2018

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

  Kommunale avgifter

  Kr. 18 271 pr. år Kommunale avgifter omfatter renovasjon, branntuilsyn/feiing, slamtømming og eiendomsskatt.
  Kommunen opplyser: Dette er gebyr som fastboende i 2021. Eiendommen har vært fritatt for en del gebyr da den har stått ubebodd.

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av eventuelle felles private gårdsveger/skogveger.

  Leieinntekter

  Eiendommen selges med følgende løpende leieforhold:

  Dyrket mark og innmarksbeite på eiendommen er utleid.
  Årlig leieinntekt er på kr 12.740,- og kan reguleres hvert 5. år etter relevant prisindeks på reguleringstidspunktet. Første gang den 01.08.2022.
  Avtalens varighet er på 10 år regnet fra 01.01.2017.
  Se leieavtale som ligger vedlagt salgsoppgaven for nærmere detaljer.

  Det er utleid nærmere avgrenset område på veien ned mot Leirvika til benyttelse som sprengstofflager.
  Årlig leie er fastsatt til kr 2.000,-. Leien kan indeksreguleres ihht KPI hvert andre år, første gang pr 01.12.2019.
  Avtalen er inngått for en periode på 5 år gjeldende fra 01.12.2017 og leietager har oppsjon på ytterligere 5 års leie.
  det er avtalt 1 måneds gjensidig oppsigelsestid.
  Dersom eiendommen skulle bli solgt og ny eier ikke ønsker å videreføre avtalen, gis leietager en frist på 3 måneder på å avvikle lageret fra meddelelse fra ny eier om dette evt skjer.
  Leietager plikter i leieperioden å vedlikeholde vegen fra riksdvegen og ned til Leirvika på en forsvarlig måte.
  Se leieavtale som ligger vedlagt salgsoppgaven for nærmere detaljer.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra kommune, NIBIO og takst (evt. tilstandsrapport). Oppgitte arealer er hentet fra kommunens matrikkelrapport, NIBIO skog og landskap og i enkelte tilfeller fra takstmann. Landbrukseiendommerhar som hovedregel ikke foretatt oppmålingsforretning på eiendommens grenser og endelig størrelse på teigen derfor sjelden fastslås med 100% sikkerhet. Enhver kjøper må derfor være forberedt på at oppmålt og eksakt areal kan avvike fra oppgitt areal i større eller mindre grad.

  Andre opplysninger

  Det er med ujevne mellomrom, 10-20 år, behov for å senke vannstand i vannet Laugen. Dette pga at høy vannstand i Laugen gir vanntrukken dyrket mark på naboeiendommen tilhørende Arild Ottesen. Det er avtalt at dette gjennomføres ved at utløpet av Laugen graves ut og kanal fra Laugen og ned til Leirvikbukta renskes. Kostnad for gjennomføring av dette har tidligere vært fordeling på 60/40, hvor andel på 60 påligger Arild Ottesens eiendom. Forholdet er muntlig avtalt.
   
  Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

  Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen da dette er et salg fra dødsbo v/bobestyrer etter offentlig skifte.
  Bobestyrer har derfor ikke inngående kunnskap om objektet, og har ikke kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene.
  Kjøper oppfordres grunnet dette til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk fagkyndig.

  Eiendommen selges som en enhet eller oppdelt, og om det er ønskelig å legge inn bud på kun deler av eiendommen må dette fremkomme tydelig som forbehold i innlevert bud. Omkostninger til eventuelle fradelinger vil påligge kjøper av hver enkelt del av eiendommen. Det forutsettes at ønsket fradeling tillates av kommunen.
  Eiendommene selges fra offentlig skiftet dødsbo. Bostyrer står fritt til å anta eller forkaste et hvert bud på alle eiendommene samlet, eller de enkelte eiendommene hver for seg, eller deler av disse,  som er omfattet av salgsprospektet.

  Antikk og løsøre

  I Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Eierskifteforsikring

  Selger har valgt å ikke tegne eierskifteforsikring, men har fylt ut selgers egenerklæring som ligger vedlagt salgsoppgaven.
  Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.