Dyngeset Gård - SOLGT ETTER FØRSTE VISNING!

Prisantydning: 3 900 000 kr
Omkostninger: 113 492 kr
Totalpris: 4 013 492 kr
Kommunale avgifter: 6 127 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Bruksareal: 340 m²
Bruttoareal: 382 m²
Eieform: Selveier
Verditakst: 3 900 000 kr
Byggeår: 1953
Energimerking: G - Oransje
Tomt: Eiet tomt
Bruttoareal: 382 m²
Tomteareal: 1197857 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 3 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
97 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 900 000,-))
14 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
--------------------------------------------------------
113 492,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 013 492,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Henrik Båfjord
41 79 72 00
baafjord@landbruksmegling.no  Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
  Vising: 16.06.2021

  Ønsker du å delta på visning må du i forkant avtale eget tidspunkt med megler tlf 417 97 200 Som følge av Covid -19 ber vi om at du tar kontakt med megler før visning for å få oppgitt oppmøtetidspunkt.
  Adresse: Dalbotnveien 1, 8920 Sømna

  Beliggenhet

  Adresse

  Dalbotnveien 1 8920 Sømna

  Matrikkel

  Gnr. 68 bnr. 1 i Sømna kommune

  Eiendommen

  Eiendommen Dyngeset er en tradisjonell landbrukseiendom hvor det tidligere er drevet med melkeproduksjon og storfekjøtt.
  Produksjonen på eiendommen ble nedlagt rundt 2000. Jord og beiter er idag utleid.
  Skogbruksarealene består i hovedsak av 1 stor teig som strekker seg som en lang rektangulær teig fra innmark ved gårdstun og nordover i retning mot Skorrofjellet. Skogteigen ligger mindre utsatt til for stormfelling.
  Eiendommen er med i 1 av 17 jaktfelter i Lysingen Storviltområde. Jaktfelten heter Grøttheim. I tillegg grenser eiendommen til og har fiskerett i Øyvatnet med båt.
  Dagens bebyggelse består av våningshus, driftsbygning, redskapshus, bod og grillhus.

  Beliggenhet, adkomst

  Eiendommen har en vakker beliggenhet i et aktivt landbruksområde innover mot Dalbotnan i Sømna. Gårdstunet ligger ved Dalbotnvegen med flott utsikt over Øyvatnet i retning Saltneset og Sørbotnet. Det er 3 km til Berg som er bygdesentrum med butikk, handel, båthavn og offentlige tjenester. Nærmeste by er Brønnøysund 30 km lengre nord.
  Sømna er en kystkommune med attraktive landbruksområder på vakre Helgelandskysten og grenser mot Bindal kommune i sør og Brønnøy kommune i nord.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1953
  Gjelder for Våningshus.

  Byggeår for øvrig bebyggelse:
  Driftsbygning - 1953
  Redskapshus - 2015
  Bod - Ukjent, tidlig 50 tall
  Grillhus - ca. 2000
  Informasjon er hentet fra Landbrukstakst utført av Einar Otto Ingulfsvand datert 15.05.2021.

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus:
  Bygningen er flyttet fra tidligere tomt ovenfor dagens tun. Bygningen er oppført i tømmer på kjeller av støpt betong. I påbygg er det bindingsverk. Det er kjeller under større deler av bygningen. Bygningen er kledd med bordkledning og etterisolert på utside. Stålplater på tak med takpanneprofil.

  Driftsbygning:
  Bygningen er oppført i betong og betongelementer i kjeller og 1 etasje og et tradisjonelt låvebygg i 2 etasje med kledning. Det er skiftet tak på hele låvebygningen. Gulv på låve i treverk. Det er gjødskjeller under midtre del av fjøset fra 1953 med gjødselluker og under hele bygningen fra 1994 med spalt. Kjeller under delen fra 1994 er omlag 4 meter djup.

  Redskapshus:
  Oppført med betong ringmurer som er høyere på nord, øst og vest vegg med opptrapping fra ca 30 cm til 2 meters høyde i nord vegg. Bygningen ligger inn i skrående terreng. Resterende bygg i bindingsverk med fagverks takstoler. Det er lagt asfaltplater under bordkledning og undertak. Bygningen er kledd med stående tømmermannskledning. Betonggulv i hele bygningen.

  Bod:
  Bygning på ringmur av betong oppført i bindingsverk. Delvis kledd innvendig. Takplater i stål.

  Grillhus:
  Grillhus satt opp rundt år 2000.

  Informasjon er hentet fra Landbrukstakst utført av Einar Otto Ingulfsvand datert 15.05.2021. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Landbrukstakst samt Tilstandsrapport utført av Andre Solberg, datert 11.05.2021.

  Eiendommens historie

  Dyngeset har vært i familiens eie fra 1856.
  Opprinnelig har eiendommen vært to gårder, Heimgård og Nordgård, men ble sammenslått først på 1800 tallet og har vært i familiens eie fra 1833.
  Gårdens tun med bebyggelse lå inntil 50-tallet høyere enn dagens tun som da ble etablert. Endel tømmer fra opprinnelige bygninger ble benyttet til de nye bygningene.

  Antall rom (evt. senger)

  Soverom: 4, Bad: 3

  Arealer og fordeling per etasje

  Primærrom: 208 kvm, Bruksareal: 340 kvm, Bruttoareal: 382 kvm
  Gjelder for Våningshuset.

  P-ROM:
  1.etg.: 2 VF, 2 bad/WC, Spisestue, 2 Stuer, Kjøkken, Gang, Venterom
  2.etg.: Gang, Kontor, 3 soverom, Stue, Bad/WC

  S-ROM:
  Kjeller: 5 Lagerrom
  2.etg.: 2 lagerrom, Kott
  Loft: Lager


  Driftsbygning: 970 kvm Bta.
  Kjeller: Gjødselkjeller under midtre del av eldre bygg og hele påbygget.
  1.etg.: Husdyrrom, forlager, 3 stk silo, tankrom, lager
  2.etg.: Låveareal

  Redskapshus: 185 kvm Bta.
  1.etg.: Lager, redskapshus.

  Bod: 40 kvm Bta.
  1.etg.: el verksted + vedbod.

  Grillhus: 10 kvm Bta.
  1.etg.: Grillrom.

  Arealoppmåling er foretatt av takstmann.
  Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-ROM) og sekundære rom (S-ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
  "Takstmannens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.norsktakst.no

  Møblering / utstyr

  Av hvitevarer medfølger alt etter avtale.
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund gjeldende fra 01.01.2020 legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven.
  Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

  Standard

  VÅNINGSHUS:
  Innvendige overflater består for det meste av overflater fra byggeår, med unntak av noen oppgraderinger tidlig på 90-tallet der det ble satt opp ett tilbygg i to etasjer på ca. 22 m². Det ble samtidig renovert tre bad, skiftet kledning og de fleste vinduer. Gang i 2. etg. er med laminat, ellers er de fleste rom med eldre vinylgulv, eller malt/lakkert furugulv.
  Kjøkken: Kjøkkeninnredning i sponplater fra 50-60 tallet.  Kjøkken har noe nødvendige hvitevarer.
  Sanitærrom: Det er 2 bad/wc i 1 etasje. Det ene fungerte opprinnelig som omkledningsrom for fjøsklær. 1 bad/wc i 2 etasje. Et tidligere bad fungerer som vaskerom/tørkerom.
  Vesentlige endringer etter byggeår:
  1990/1991
  - Tilbygg mot øst på ca. 22 m²
  - Tilbygg mot vest på ca. 7 m²
  - Utskifting av kledning på hele boligen
  - Ny taktekking, renner og nedløp
  - Utskifting av drenering, grunnmursplast
  - Vinduer
  - Renovering 3 bad
  Bygningen fremstår i brukbar stand, men deler er noe utidsmessig. En del bygningskomponenter har høy levetid og en må på sikt forvente noe påkost.

  Boligen har innlagt fiberbredbånd fra Altibox.

  DRIFTSBYGNING:
  Driftsbygning oppført 1953 og påbygd i 1994. Bygningen har hatt plass til 22 melkekyr på bås, 6 doble kalvebokser, 3 binger for tilsammen 17 ungdyr og båser med plass til 9 store ungdyr.
  Det er 2 eldre tre siloer i bygget og 1 betongsilo. Videre står det en glassfibersilo for kraftfôr utendørs.
  Bygningensdelen fra 1953 fremstår slitt og trenger betydelige påkost for å kunne nyttes til husdyrdrift, delen fra 1994 er i relativt bra stand. En del areal på låve kan nyttes som lagerareal for lettere lagerobjekt som båter mm.

  REDSKAPSHUS:
  På sør side er det 3 store rulleporter med elektrisk motor. 1 port er ute av drift. Portene er omlag 4 x 4 meter.
  Vinduer mot sør, øst og vest og inngangsdør mot vest.
  Ikke installert el.
  Bygningen fremstår i bra stand.

  BOD:
  Ny bordkledning og dører på fremre side, en del råte i bordkledning på bakre side. Takplater i stål, noe rusten.

  GRILLHUS:
  Grillhus satt opp rundt år 2000. I bra stand.

  Informasjon er hentet fra Tilstandsrapporter utført av Andre Solberg, datert 11.05.2021 samt Landbrukstakst utført av Einar Otto Ingulfsvand datert 15.05.2021. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapporter og Landbrukstakst.

  Oppvarming

  Våningshus har teglstenspipe med ny og eldre vedovn tilsluttet i stue.
  Hull i pipe i kjeller som ikke er tettet etter at en vedovn er fjernet. Sot etter feiing rundt pipe.
  Kommunen har ikke besvart henvendelse om eventuelle feil eller mangler på pipe/ildsted.
  Videre er det varmekabler på gulv i bad.
  Dersom det er rom i boligene som ikke har vegg- /fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 1 197 857 kvm, Eierform: Eiet tomt
  Opplysninger om tomteareal er ihht matrikkelbrev tilsendt fra kommunen.
  Det fremgår i matrikkelbrev at teig 2 på 17.261,6 kvm er omtvistet.
  Kommunen har ikke besvart henvendelse om nærmere orientering, ta kontakt med megler for nærmere detaljer.

  Tun, jord og skog

  ARRONDERING
  Arealene på eiendommen har god arrondering. Dyrka mark ligger rundt driftsentret med tun og bygninger. Skogen ligger innover en større og bredere teig med større sammenhengende bestander med skog av samme hogstklasse. Teigene har relativt korte transportavstander.

  DYRKET MARK OG BEITE
  Dyrket mark består av i følge gårdskart 100 daa fulldyrka jord og 67,3 daa innmarksbeite.
  Den fulldyrka jorda består i hovedsak av 3 større sammenhengende skifter på heholdsvis 45,2 daa, 42,8 daa og 12 daa.
  Innmarksbeitene fordeler seg på 3 arealer på 46,9 daa, 2,0 daa og 18,4 daa. Arealene ligger rundt driftsentret og har varierende helling og beskaffenhet. Det bratteste arealet beites idag mens resten er arealer til slått.
  Jordtypen beskrives av nibios jordressurskart som mineraljord med humusrikt overflatesjikt av god og svært god jordkvalitet.
  Arealene er lettdrevet og gir normalt gode årvisse avlinger forutsatt vekster tilpasset klima og velfungerende grøftesystem.
  Jordbruksarealene har mellom 6 og 22 % helling og er sjelden tørkeutsatt. Jorda består i hovedsak av selv drenerende masser.
  Arealene er grøftet med avskjæringsgrøfter.
  Jorda leies idag ut til slått og beite til aktiv husdyrbruker i området for 12 000 kr pr. år. avtalen er på 10 år og går ut 2021.

  SKOG
  Skogbruksarealene består i hovedsak av 1 stor teig som strekker seg som en lang rektangulær teig fra innmark ved gårdstun og nordover i retning mot Skorrofjellet. Skogteigen ligger mindre utsatt til for stormfelling.
  Mesteparten av arealene hvor det står mye skog fremstår relativt lettdrevet og det er mulig å få virket på eiendommen ned til kjørbar helårsvei på en effektiv og grei måte. En del skogsarealer har noe helling. Det er god adkomst til skogteigene fra vei. Arealer lengre nord på teigen vil ha lengre driftsvei og består av skog på lavere boniteter.
  Skogbruksarealene består av 722,1 daa, hvor av 4,8 daa er på høy bonitet, 717,3 daa er på middels bonitet og 0 daa er lav bonitet. 187,1 daa er uproduktiv skog.
  Eiendommen har utarbeidet skogsbruksplan som er oppdatert 2018 som viser en tilvekst pr år på 240 kbm, og en produksjonsevne på 288 kbm totalt. Pr daa er produksjonsevnen 0,42 m3/år.
  Skogbruksplanen viser at det er 121 daa i Hogstklasse 1 (areal under skogfornying), 25 daa i hogstklasse 2, 120 daa i hogstklasse 3, 390 daa i hogstklasse 4 og 110 daa i hogstklasse 5 (hogstmoden skog). Det er ikke blitt utført hogst etter at planen ble laget. Noen skogsdrifter ble gjort i 2017. Arealer oppgis å være tilplantet.
  Totalt står det 7 137 kbm gran på eiendommen (84 %). Videre er det 0 kbm Furu på eiendommen (0 %). Det er også 1325 kbm lauv på eiendom (15%). Det er ikke arealer som er unntatt fra hogst.
  Kubikkmasse i HK 5 er 1972 kbm, HK 4 er 5038 kbm, HK 3 er 1452 kbm HK 2 er 0 kbm, og HK 1 er 0.
  Det er ikke registrert arealer som er unntatt for hogst eller underlagt Mis- figurer.
  Skogbruksarealene er også befart fra vei og flyfoto og består i hovedsak av gran, og det er en god del hogstmoden skog i hogstklasse 5, men hoveddelen er granfelt i god vekst i hogstklasse 3 og 4. Skogen er fremstår ellers holdt i hevd. Men en må påregne tynning, rydding og avstandsregulering i plantefeltene.
  Årlig balansekvantum brukt i beregningen er satt ved et snitt på 204 kbm bar og lauv virke redusert for topp og råte og korrigert for uttak av tynningsvirke. Hogstuttak kan nok økes noe på sikt (20-40 år).

  JAKT OG FISKE
  Eiendommen er med i 1 av 17 jaktfelter i Lysingen Storviltområde. Jaktfelten heter Grøttheim. På eiendommen kan det felles det årlig 2 rådyr og på hele storviltomådet kan det skytes 58 elg og 17 hjort totalt. Miste arealet pr elg er 3000 daa.
  Elgjakten selges idag for årlig 5000 kr. I tillegg er det mulig å jakte rådyr og hjort. Eiendommen grenser til og har fiskerett i Øyvatnet med båt. Vannet er idag åpnet for gratis fiske for allmennheten.
  Det er i verdivurderingen forutsatt en andel av jakta som tilsvarer 40 kg elg, 30 kg rådyrkjøtt og 4 kg hjortekjøtt.
  For nærmere informasjon om jakta, se epost fra Grøtheim Jaktfelt SA datert 23.05.2021 som ligger vedlagt salgsoppgaven.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Privat veg fra fylkesvegen til tunet.
  Offentlig vann med private stikkledninger frem til offentlig nett.
  Privat avløp med septikktank som tømmes av kommunen.

  Reguleringsplan

  I henhold til kommuneplan regulert til natur, landbruk og friluftsliv (LNF- område).

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  1835/900038-1/70  Utskifting   
  16.07.1835 
  Overført fra: 1812-68/2

  1911/900097-1/70  Erklæring/avtale  
  15.08.1911 
  Rettighetshaver Helgeland Skogselskap, plantekontrakt.
  Overført fra: 1812-68/2

  1911/900096-1/70  Erklæring/avtale  
  25.08.1911 
  Rettighetshaver Helgeland Skogselskap, plantekontrakt.

  1933/900139-1/70  Erklæring/avtale  
  15.08.1933 
  Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv

  1933/900140-1/70  Erklæring/avtale  
  15.08.1933 
  Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
  Overført fra: 1812-68/2

  1937/368-3/70  Utskifting   
  20.04.1937 
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1951/900066-1/70  Elektriske kraftlinjer  
  13.02.1951 

  1959/972-1/70  Erklæring/avtale  
  25.06.1959 
  Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Kopi bestilt: 23.03.2021 kl. 09:57 av Henrik Båfjord

  1986/3562-3/70  Bestemmelse om veg  
  29.08.1986 
  rettighetshaver:Knr:1812 Gnr:68 Bnr:7  
  Bestemmelse om vann/kloakkledning
  Kopi bestilt: 23.03.2021 kl. 09:57 av Henrik Båfjord

  1991/1878-1/70  Elektriske kraftlinjer  
  23.08.1991 
  Rettighetshaver: Helgeland Kraftlag AL
  Kopi bestilt: 23.03.2021 kl. 09:58 av Henrik Båfjord

  Ovennevnte servitutter hefter ved grunnboken på eiendommen. Grunnboken er vedlagt senere salgsoppgaven. Megler har innhentet kopi av tilgjengelige servitutter fra statens kartverk og disse ligger vedlagt salgsoppgaven.

  Ferdigattest

  Kommunen opplyser at det kun foreligger ferdigattest for redskapshus, denne ligger vedlagt salgsoppgaven, sammen med bygningstegninger for tilbygg på våningshus og tegninger for redksapshus.
  I henhold til ny plan- og bygningslov gjeldende fra 1. juli 2015, jf § 21-10 femte ledd utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

  Kulturminner og fredninger

  Det er pr idag ingen kjente verneplaner på eiendommen. Det er registrert 3 kulturminner på eiendommen som betegner seg som funn sted for tufter av bosted, gravhaug og funn fra steinalder.
  For nærmere informasjon se matrikkelbrev og orientering fra Nordland Fylkeskommune som begge ligger vedlagt salgsoppgaven.

  Informasjon om odelsloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt odelsloven.
  Dette er en odelseiendom, men det er ingen kjente odelsberettigede med løsningsrett.

  Når det er odel på eiendommen, betyr det at odelsberettigede etter loven (i praksis nærmeste slektninger) kan kreve å løse eiendommen på odel innen 6 måneder etter tinglysning av skjøtet. Deretter holdes det odelstakst for å fastsette løsningssummen. Kjøper har risikoen for eventuelle odelsløsning og må akseptere den odelstakst som da fastsettes. Kjøper vil således få eventuell gevinst ved en odelsløsning, likeledes som han/hun må bære eventuelt tap.

  Spørsmål om odel kan rettes til oppdragsansvarlig.

  Informasjon om konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt jordloven og konsesjonsloven. Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på: 1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette. 2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.
  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå. Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap. Se utfyllende informasjon på landbruksdirektoratets hjemmeside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/konsesjon#hva-maa-jeg-gjoere-hvis-jeg-ikke-faar-konsesjon- Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er drivepliktog at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre. Spørsmål om odel, bo-og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  3 900 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Einar Otto Ingulfsvand Takstdato : 15.05.2021 Markedsverdi : 3 900 000,- Formuesverdi : 255 690,- Formuesverdi pr. : 31.12.2019

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

  Kommunale avgifter

  Kr. 6 127 pr. år Kommunale avgifter omfatter vannavgift, feie-tilsynsgebyr, og eiendomsskatt. Ved behov for slamtømming er pris kr. 1.852,25 pr m3 i 2021.
  I tillegg kommer renovasjonsgebyr til Søndre Helgleand Miljøverk IKS på kr. 4.505,40 pr år. Fordeles/faktureres i 6 terminer.

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av eventuelle private gårdsveier og øvrig nabosamarbeid.

  Leieinntekter

  Eiendommen selges med følgende løpende leieforhold:
  Jorda leies idag ut til slått og beite til aktiv husdyrbruker i området for 12 000 kr pr. år.
  Avtalen er muntlig, på 10 år og går ut 2021.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra kommune, NIBIO og takst (evt. tilstandsrapport). Oppgitte arealer er hentet fra kommunens matrikkelrapport, NIBIO skog og landskap og i enkelte tilfeller fra takstmann. Landbrukseiendommer har som hovedregel ikke foretatt oppmålingsforretning på eiendommens grenser og endelig størrelse på teigen derfor sjelden fastslås med 100% sikkerhet. Enhver kjøper må derfor være forberedt på at oppmålt og eksakt areal kan avvike fra oppgitt areal i større eller mindre grad.

  Boligselgerforsikring

  Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.
  Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

  Boligkjøperforsikring

  Kjøper tilbys frivillig boligkjøperforsikring fra IF-forsikring, for detaljer se informasjonsside som ligger vedlagt salgsoppgaven.

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset ryddet og rengjort etter avtale med kjøper. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Det er gjennomført kontroll av el-anlegg av Reinfjord Elektro as, rapport datert 19.05.2021 ligger vedlagt salgsoppgaven.
  Det er ikke mottatt særskilte opplysninger om evt pålegg fra brann/feievesen.

  Selger opplyser at kjeller er tørr i dag, men at de tidligere har registrert fukt i kjeller under tilbygg på Våningshuset.
  Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen da dette er et salg fra dødsbo v/fullmektig.
  Fullmektig har derfor ikke inngående kunnskap om objektet, og har ikke kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene.
  Kjøper oppfordres grunnet dette til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk fagkyndig.

  Antikk og løsøre

  Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner ogredskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter erutenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene.Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Maskiner og utstyr

  Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper og selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene.Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlestog forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.