Ekeliveien 3, 1643 Råde

EKELIVEIEN 3 - SOLGT!

Koselig småbruk i flotte landlige omgivelser innerst i Krogstafjorden. Egen teig med båtplasser.

Prisantydning: 3 800 000 kr
Omkostninger: 96 342 kr
Totalpris: 3 896 342 kr
Kommunale avgifter: 8 000 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Eieform: Selveier
Verditakst: 3 800 000 kr
Soverom: 3
Primærrom: 104 m²
Bruksareal: 111 m²
Tomt: Eiet tomt
Tomteareal: 49500 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 3 800 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
95 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 800 000,-))
--------------------------------------------------------
96 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 896 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
bjorn_fosby_eiendomsmegler_landbruksmegling_sarpsborg
Bjørn Fosby
91 65 19 22
bjorn@landbruksmegling.no

For å bli oppdatert på bud og øvrig informasjon om eiendommen må du trykke på «bestill salgsoppgave» hvor du oppgir e-post og telefonnummer. 

Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
Adresse: Ekeliveien 3, 1643 Råde

KONTAKTSKJEMA

SPØRSMÅL OM EIENDOMMEN?
  Beliggenhet

  Adresse

  Ekeliveien 3 1643 Råde

  Matrikkel

  Gnr. 25 bnr. 18 i Råde kommune

  Eiendommen

  Ekeliveien 3 er et koselig småbruk som består av våningshus og låve/driftsbygning i landlige og fine omgivelser innerst i Krogstadfjorden, ved Tomb landbruksskole. Tunet med bygningsmassen ligger i enden av blindvei. Her er det meget gode solforhold og umiddelbar nærhet til sjøen. Eiendommen her en egen teig som grenser til vannet og her er det anlagt 3 båtplasser.  Det er få kilometer til barnehager, barneskole og ungdomsskole. Nærmeste videregående skole er på Tomb bare 800 meter fra eiendommen.  Videre er det får kilometer til Råde jernbanestasjon med gode parkeringsmuligheter og mange avganger til Oslo sentralbanestasjon.  Flotte natur og rekreasjonsmuligheter i umiddelbar nærhet. Med egne båtplasser ligger det til rette for et aktivt sjøliv, med muligheter fiske og båt turer til holmer og badeplasser.  Da eiendommen har ca 24 mål dyrket areal, er det mange bruksmuligheter

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1963, modernisert i 1988

  Bygninger og byggemåte

  Enebolig:  Byggeår: 1963 Tilbygg: 1988.  Bruksareal 111 kvm
  Boligen er synlig fundamentert på jordmasser og dels til fjell/oppfylte steinmasser. Det er isolerte yttervegger med bindingsverk av tre, kledd utvendig med liggende trekledning. Vinduene er med isolerglass og koblede glass i malte trerammer. Takkonstruksjon av sperrer med saltak løsning, isolert mot oppholdsrom. Yttertaket er tekket med  undertak, sannsynlig sløyfer, lekter og teglstein og pulttak, tekket med takpapp og takshingel over tilbygg. Takrenner, nedløp og beslag av stål og pipe over tak
  Driftsbygning:  Byggeår ca. 1950.  Bruksareal ca. 176 kvm.
  Bygningen er oppført i trekonstruksjon og saltak løsning. Yttervegger er panelt med tre panel og taket er tekket med takstein og takplater. Støpt gulv på grunn og noe tregulv. Malte tredører og vinduer med enkle glass. Bygget har en enkel standard med store slitasje og elde og det bør påregnes utbedring av byget i sin helhet.

  Antall rom (evt. senger)

  Soverom: 3

  Arealer og fordeling per etasje

  Primærrom: 104 kvm, Bruksareal: 111 kvm

  Kjeller:      7 kvm BRA (S-rom)
  1.Etasje: 68 kvm BRA.   68 kvm P-rom
  2.Etasje: 36 kvm BRA    36 kvm P-rom

  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

  Sammendrag av boligens tilstand

  Taktekking
  Det er ingen lufting i konstruksjonen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Det er påvist andre avvik: Det er påvist fuktskjolder og soppdannelse i undertak langs yttervegger og i gavler, årsak kan være flere forhold. Merkene var tørre ved befaringstidspunktet.
  Takkonstruksjon
  Det er påvist fuktskjolder ved gjennomføringer i takkonstruksjonen. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Undertaket er misfarget. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen.
  Veggkonstruksjon
  Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Dels råte og slitt kledning på værutsatte steder. Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader. Det er påvist store sprekker/skader i mur.
  Drenering:
  Ingen kjent drenering.
  Vurdering av avvik:
  • Terrenget faller inn mot grunnmur.
  • Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  • Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er
  overskredet.
  Elektrisk anlegg:
  Eldre anlegg bør i hovedtrekk oppgraderes for å tåle moderne bruk.
  Vinduer.
  Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Vinduer tar i karmen. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Utvendig listing av vinduer er ikke fagmessig utført. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  Våtrom  Sluk, membran og tettesjikt  Bad
  Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen Rørgjennomføring til servantavløp er fuget og er noe lav. Det er vinduer, dører eller ikke vannbestandige materialer i våtsonen, hvor løsningen eller byggematerialet er egnet. Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende.

  Enebolig opprinnelig oppført med to etasjer og kjeller i 1963 og tilbygd wc og del av trapperom i 1988. Boligen har ikke blitt vesentlig oppgradert foruten bad i 2.etg fra 2000. Boligen har en enkel standard med behov for utbedringer og modernisering. Varmekilder i panelovner, vedovn og parafinkamin med tank i kjeller. Tanken bør saneres om den ikke skal benyttes, da må anlegget tilpasses biofyringsolje.
  Se nøye igjennom tilstandsrapport avholdt av Henrik Hals den 05.11.2021.

  Standard og innhold

  Våningshus: Kjeller: 5 Boder.
  1.etg: Vindfang, Wc, trapperom, stue, gang, trapperom til kjeller, kjøkken.
  2.Etg: Trapperom, 3 soverom og bad.
  Kjøkkeninnredning: Innredningen har slette fronter, benkebeslag med ettgreps blandebatteri, laminat benkeplate, plass til kjøleskap, plass til stekeovn og ventilator.
  Wc: Servant med ettgreps blandebatteri, møbel og speil med lys over. Naturlig ventilert i vegg
  Bad: Innredning med nedfelt servant og dusjkabinett. Innredningen er fra 2003.

  Driftsbygning:
  Inneholder 4 boder i første etasje, samt en bod på loft. Ikke målbart areal.

  Oppvarming

  Panelovner, vedovn og parfinkamin med tank i kjeller. Tanken bør saneres om den ikke skal benyttes, da må anlegget tilpasses biofyringsolje.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 49 500 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Tun, jord og skog

  Tomten rundt boligen er opparbeidet med gruset adkomst, plenareal, beplantning. Dette arealet utgjør litt over 6 daa.
  Dyrket areal utgjør 24,4 daa og brukes i dag til korn og gras produksjon.
  Et lite stykke på ca. 1,4 daa har produktiv skog.
  Forøvrig utgjør eiendommen annet markslag fell etc. på 17,5 daa.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Privat adkomst til Offentlig vei. Offentlig tilknyttet vann via utvendig privat stikkledning. Liten del av varmekabel, Faktureres av nabo. Tinglyst rettighet vi bli tinglyst. Avløp offentlig tilknyttet via utvendig privat stikkledning.

  Reguleringsplan

  Eiendommen ligger i et uregulert område.
  Eiendommen ligger i et området avsatt til  LNFR-område  ( landbruk, natur og friluft) . i kommuneplanen  Periode 20111-2022.

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  1941/2301-1/87BESTEMMELSE OM VEG
  Tgl. 29.11.1941
  Bestemmelse om benyttelse
  best. om opplagsplass for tømmer

  1949/516-3/87BESTEMMELSE OM VEG
  Tgl:18.02.1949
  Rettighetshaver: Knr:3017 Gnr:25 Bnr:24
  1963/311-1/87BESTEMMELSE OM GJERDE
  22.01.1963
  Bestemmelse om benyttelse

  1963/2210-1/87BESTEMMELSE OM KLOAKKLEDN
  Tgl: 30.05.1963
  Med flere bestemmelser
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1963/4577-1/87BESTEMMELSE OM GJERDE
  Tgl: 03.10.1963
  Rettighetshaver: Knr:0135 Gnr:25 Bnr:47
  Bestemmelse om adkomstrett
  Med flere bestemmelser

  1967/410-1/87ELEKTRISKE KRAFTLINJER
  Tgl: 24.01.1967
  Rettighetshaver Råde Kommunale E-verk.
  Byggeforbud på nærmere angitt avstand/område

  1976/6204-2/87BEST. OM ADKOMSTRETT
  Tgl: 16.08.1976
  Rettighetshaver: Knr:3017 Gnr:25 Bnr:81
  Bestemmelse om vann/kloakkledning

  1976/6206-3/87BESTEMMELSE OM VEG
  Tgl:16.08.1976
  Rettighetshaver: Knr:3017 Gnr:25 Bnr:82
  Bestemmelse om vann/kloakkledning

  1977/7585-1/87BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
  Tgl: 11.10.1977
  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Bestemmelse om adkomstrett
  Byggeforbud på nærmere angitt avstand/område
  Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

  2009/440469-1/200JORDSKIFTE
  Tgl: 18.06.2009
  GRENSEGANGSAK 0100-2008-0024 TOM
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  2020/2133979-1/200BESTEMMELSE OM VEG
  20.02.2020 21:00

  2020/2133979-1/200BESTEMMELSE OM VEG
  20.02.2020 21:00
  Rettighetshaver: Knr:3017 Gnr:25 Bnr:158.

  Det vil i forbindelse med salget bli tinglyst parkeringsplass for naboeiendommen på denne eiendom. Videre vil det bli inngått avtale vedrørende felles vannledning med nabo vedrørende vedlikehold og driftskostnader.
  Naboeiendom har fått tildel et tilleggsareal, som ikke vises på kartet. Dette er under ferdigstillelse i disse dager. Kontakt megler for ytterligere opplysninger,

  Ferdigattest

  Det foreligger ingen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i kommunene arkiver.
  Bygningen er bygge meldt.

  Framtidig utbygging

  Eiendommen kan være aktuell for utbygging. Dersom denne blir regulert til næring eller andre formål som ikke er LNF innen 15 år etter overtakelse, har Selger rett til 50 % av gevinsten ved salg av det omregulerte arealet. Med "regulert til" menes endelig stadfestet reguleringsplan. 50% av gevinsten tilfaller eier (kjøper). Gevinsten beregnes i utgangspunktet som differansen mellom skog verdien ved kjøpet av eiendommen og salgsverdien som næringsareal eller annet formål, eventuelt med fradrag eller tillegg av omkostninger som har påløpt på grunneiers (kjøpers) eller selgers side ibm. gjennomføring av regulering og fradeling av arealene. Ved tvil om gevinstberegningen, skal partene se hen til beregningsmetoden som følger av praksis etter odelsloven § 57 om gevinstdeling i odelssammenheng

  "Salgsverdien" omfatter også andre betalingsformer til kjøper, som for eksempel, men ikke begrenset til, aksjer i utbyggerselskap og utbytte på slike aksjer, delbetaling av kjøpesum i tråd med bebygd areal, betaling i form av eiendom og andre verdier. Det legges til grunn at salgsverdien er i tråd med markedsverdien på slike arealer i området. Dersom kommunen tillater fradeling uten at arealet er regulert til annet formål, skal også gevinstdelingsklausulen gjelde, så langt kommunen har truffet delingsvedtak etter jordloven og/eller plan- og bygningsloven før det har gått 15 år.
  Det ligger i dette at salg med gevinstdeling kan skje etter at det er gått 15 år, så lenge det er regulert eller vedtatt fradelt før det har gått 15 år. Selger vil forbeholde seg retten til å følge opp og være pådriver under en slik prosess - herunder å initiere en reguleringsplanprosess - slik at en kjøper ikke kan forsinke en arealplanprosess eller reguleringsprosess. For dette formål skal det om nødvendig utformes en alminnelig opsjonsavtale - hvor selger også skal ha mulighet til å forhandle med privat eiendomsutvikler om regulering og salg. Dette kan være aktuelt hvis kommunen ikke regulerer og erverver dette arealet.

  Informasjon om odelsloven

  Det ingen odel på denne eiendommen.

  Informasjon om konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt jordloven.

  Denne eiendom er ikke konsesjonspliktig, men det må undertegnes på egenerklæringsskjema.  

  Eiendommen må driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.
  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

  Spørsmål om odel, bo-og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  3 800 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Henrik Hals Markedsverdi : 3 800 000,- Formuesverdi : 151 326,-

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter C

  Kommunale avgifter

  Kr. 8 000 pr. år Det er installert vannmåler og avgiftene vil variere etter forbruk. Eiendommen har ikke vært bebodd de siste 2 år og det må forventes høyere kommunale avgifter.

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei og øvrig nabosamarbeid.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset og kårbolig ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Antikk og løsøre

  Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner ogredskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter erutenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene.Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Maskiner og utstyr

  Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  "Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven".

  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring.
  Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene.
  Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

  Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet."

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.