Lierveien 81, 1814 Askim

FRØHOEL - SOLGT!

32,2 daa dyrket, 7 da bebygd, tun, veier og annet. 2 våningshus, låve m/verksted, uthus. 6 km fra Askim

Prisantydning: 4 500 000 kr
Omkostninger: 113 842 kr
Totalpris: 4 613 842 kr
Kommunale avgifter: 15 800 kr per år
Boligtype: Enebolig
Eieform: Selveier
Verditakst: 4 500 000 kr
Primærrom: 247 m²
Bruksareal: 192 m²
Tomt: Eiet tomt
Tomteareal: 39200 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 4 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,-))
--------------------------------------------------------
113 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 613 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
jorn_egden_landbruksmegling (1)
Jørn Egden
90 69 92 32
jorn@landbruksmegling.no

For å bli oppdatert på bud og øvrig informasjon om eiendommen må du trykke på «bestill salgsoppgave» hvor du oppgir e-post og telefonnummer. 

Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
Adresse: Lierveien 81, 1814 Askim

KONTAKTSKJEMA

SPØRSMÅL OM EIENDOMMEN?
  Beliggenhet

  Adresse

  Lierveien 81 1814 Askim

  Matrikkel

  Gnr. 25 bnr. 3 i Indre Østfold kommune

  Frøhoel - Askim. 32,2 daa dyrket mark, 0,8 daa skog, 7 bebygd, tun, veier og annet. 2 våningshus, låve m/verksted, uthus/lager. Kun 6 km fra Askim sentrum

  Velkommen til Lierveien 81 og 83. Småbruket ligger i et område med hovedsakelig landbrukseiendom og noe boligbebyggelse. Tunet er romslig og har gode parkeringsforhold. Hageanlegget består av fine plenarealer og prydvegetasjon. Solforholdene er gode. Bygningsmassen er finr beliggende rundt tunet og består av et hovedhus som ble oppført i 1959. Kårboligen er gammel men ble påbygget og oppgradet, både utvendig og innvendig  i 1985. Det må allikevel påregnes oppgraderinger av begge boligene. Driftsbygningen er en tradisjonell låve fra 1956 med 1. etg. og kjørebru med adkomst fra låvebro. I 1986 ble det oppført en romslig og anvendelig verksteddel i tilknytning til låven. I tillegg står det et eldre grisefjøs/lagerbygg på tunet. Den dyrkede marken består av to skifter. Det ene skiftet ligger mot nordøst, på andre siden av Lierveien og er på 20, 3 daa. Det andre skiftet ligger i tilknytning til tunet er på 11,8 daa. Begge skiftene har grei arrondering og adkomst. En liten skogteig ligger nordøst på eiendommen.

  Beliggenhet, adkomst

  Tunet på eiendommen har greie adkomstforhold inn fra Lierveien. Fra eiendommen er det kun 5-10 minutters kjøring til Askim sentrum med skoler, kommuneadministrasjon og et rikt tilbud av forretninger, kafeer og øvrige servicetilbud. Fra Askim er det også gode kommunikasjoner med tog og buss som bruker ca. 50 minutter til Oslo og ca. 30 minutter til Ski. Når Follobanen snart åpner vil reisetiden til Oslo bli ytterligere forkortet. Fra eiendommen er det umiddelbar tilgang til fine turområder. Skansehytta er et flott tilbud til Askims innbyggere med godt utbygd og merket nett med turstier, både sommer og vinter.

  Eiendommen kort oppsummert:
  - 32,2 daa fulldyrket mark i to godt arronderte og lett tilgjengelig skifter
  - Fint tun med gode adkomst- og parkeringsforhold
  - Våningshus og kårbolig
  - Tradisjonell kjkørebrulåve
  - Fint gårdsverksted
  - Eldre grisehus/lagringsbygg
  - Kun 6 km til Askim sentrum
  - Fint beliggende i landlige omgivelser med blandet beyggelse
  - Kort vei til fine friområder

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Enebolig Selveier

  Bygninger

  Våningshus:
  Kjeller:
  Trapperom - vaskekjeller - vedrom - lagerrom - wc-rom(wc er ikke i funksjon).
  1. etg:
  Innebygget inngangsparti - gang med trapp opp til 2. etg. og nedgang til kjeller - kjøkken med spiseplass - spisestue med utgang til sydvendt terrasse - salongstue - dusjbad/wc/vaskerom - soverom
  2. etg.:
  Trappegang - stort hovedsoverom med vedovn - 2 barnesoverom - kneloft på hver side med god lagringsplass
  Loft:
  Adkomst via luke i gang i 2. etg. Kun for inspeksjon.

  Kårbolig:
  1. etg.:
  Vindfang med garderobeplass - gang .- dusjbad/wc - kjøkken med liten spiseplass - spisestue med utgang til delvis overbygget uteplass og videre ut i hagen - salongstue med vedovn. 
  2. etg.:
  Trappegang - 3 soverom - innredet rom uten vindu.

  Driftsbygning med verksted:
  Kjeller:
  Under verkstedet
  1. etg.:
  Låvedel - to rom under kjørebrua - lagringsrom. I tillegg er det en meget anvendelig verksteddel med et bruttoareal på 83 kvm med adkomst via dobbel slagport. Innlagt lys og strøm.
  Kjørebru:
  Adkomst via låvebru. Inneholdende et stort lagringsrom

  Eldre grisehus/lagerbygg.
  Er på en flate og inneholder to rom med lagringshems over det ene rommet.

  Arealer og fordeling per etasje

  Primærrom: 247 kvm, Bruksareal: 192 kvm
  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

  Standard

  Våningshus:
  Oppført i 1959. Inngangsparti tilbygget i 1967. Kjellergulv har støpt betongplate på mark. Betong og mur i kjellervegger. Opprinnelig drenering. Betong dekke mellom kjeller og 1. etg. Trebjelkelag mellom 1. og 2. etg. og loft. Utvendig trekledning. Kledning mot øst ble skiftet og nye vinduer satt inn i 2014. Saltak med betong stein fra byggeåret. Vinduer i 1. og 2. etg. er skiftet over tid. Vinduer i kjeller er i hovedsak fra byggeåret. Plassbygd kjøkken fra byggeåret. Badet er i all hovedsak fra byggeåret. Eldre rør opplegg i boligen. Noen rør ble skiftet i forbindelse med innlegging av kommunalt vann i 2018. Elementpipe med vedovner i begge etasjer. Eldre elektrisk anlegg.

  Kårbolig:
  Opprinnelig fra 1830. Oppgradert tilbygget inngangsparti i 1985. Etterisolert med ny utvendig kledning samme år. Samtidig ble det også foretatt innvendige oppgraderinger . Krypkjeller med unntak av et lite kjellerrom med adkomst fra luke i gang. Utvendig, eldre trepanel med utbedringsbehov. Vinduer er i hovedsak fra 1980-tallet. Saltak med eldre betong takstein. Eldre kjøkkeninnredning.  Badet ble oppgradert i 2021 og holder en grei standard. Det må påregnes oppgradering av de fleste overflater. Eldre mursteins pipe og vedovner. Nytt vanninntak med ny stoppekran i 2021. Nye kobberrør fra vanninntak til bereder. Eldre rør til kjøkken. Eldre elektrisk anlegg.

  Låve med verksteddel:
  Kjørebrulåve oppført i 1956, oppført i bindingsverk, kledt med sprekkpanel. Låvedelen er oppført på pilarer med bjelkelag og tregulv. 2. etg. har også tregulv. Saltak, ås konstruksjon, kledt med undertak av flis og betongtakstein fra byggeår. Vinduer er tettet med plater. Dobbel slagport i første etg. og fra låvebru inn til 2. etg. Bygningen har låvebru i betong, med to rom under kjørebanen. Ved siden av låvebrua er det oppført et lagerskur i reisverk, kledt med stålplater på vegger og tak. Verksted på 83 kvm ble tilbygget i 1986. Dette er oppført i Leca, med kjeller og 1. etasje. Betong i etasjeskille og grunn. Vegger er slemmet, men ikke pusset. Eldre vinduer og dobbel slagport. Saltak, w-takstoler, kledt med stålplater. Bygningen trenger generelt vedlikehold.

  Eldregrisehus/lagerbygg:
  Grisehus oppført i 1957 på 35 kvm, og tilbygget i 1973 med 30 kvm. Bygget er oppført på støpt plate på mark, med en liten kjellerdel under den eldste delen. Bygget er oppført i bindingsverk, kledt med panel utvendig og innvendig. Saltak, ås konstruksjon, tekket med betongtakstein. Bygget er de senere år benyttet som lager. Det er behov for generell oppgradering og vedlikehold.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 39 200 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Tun og jord

  Tunet på eiendommen rammes fint inn av bygningene og har adkomst- og parkeringsforhold. Hageanlegget mot vest og syd består av romslig plen og noe prydvekster. Solforholdene er gode. Fra tunet er det fin utsikt ut over de omkringliggende områder. Den dyrkede marken er fordelt på to skifter. Det største skiftet ligger mot nordøst, på andre siden av Lierveien og er på 20, 3 daa.  Det andre skiftet ligger rett øst, inntil tunet og er på 11,8 daa. Begge skiftene har god arrondering og er lett tilgjengelige. Det er også et lite skogholt, nordøst på eiendommen.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Vei:
  Utkjørsel i offentlig vei
  Vann:
  Tilknyttet offentlig nett via privat fordelingsnett
  Avløp:
  Tilknyttet offentlig nett via privat fordelingsnett

  Reguleringsplan

  I kommuneplanens arealdel for perioden 2018-2030 er området avsatt til LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  Bestemmelse om veg  
  12.01.1835  
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Elektriske kraftlinjer  
  26.03.1915  
  Rettighetshaver: Askim Elverk

  Bestemmelse om vannledn.  
  15.02.1956 Rettighetshaver: Frøhol Vannverk
  Frøhoel vannverk er avviklet da eiendommen nå er tilkoblet offentlig nett

  Bestemmelse om bebyggelse  
  27.05.1967 
  Rett for eier av Gnr:25 Bnr:21 til å føre opp garasje nærmere tomtegrense enn 4 meter 
  Byggeforbud på nærmere angitt avstand

  Bestemmelse om bebyggelse  
  27.10.1987 
  Restaurering og påbygg av eksisterende bygg(kårbolig)
  Vegvesenets betingelser vedtatt

  Jordskifte  
  16.12.1998 
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Elektriske kraftlinjer  
  02.06.2004 
  Rettighetshaver: FORTUM DISTRIBUSJON AS
  Bestemmelse om adkomstrett med flere bestemmelser

  Bestemmelse om bebyggelse  
  21.10.2019 21:00 
  Rettighetshaver: Gnr:25 Bnr:27  
  Tillatt å bygge nærmere tomtegrensen enn 4 m
  Rett for Gnr. 25, Bnr. 27 til å føre opp garasjebygg på felles tomtegrense

  Megler besitter kopier av servituttene ogh kan sende disse på anmodning

  Ferdigattest

  Det foreligger ikke ferdigattest på bygningene. I følge Indre Østfold kommune er bygningene byggemeldt.

  Informasjon om jordlova

  Denne eiendommen er blant annet underlagt jordlova, noe som betyr at eiendommen skal driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde være tilstrekkelig.
  Det er ikke odel eller konsesjon på eiendommen, og den har da heller ingen boplikt.  Kjøper må forøvrig signere på grønt egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet på grunn av eiendommens størrelse.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  4 500 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Thor B. Grønnerød Takstdato : 16.11.2021 Markedsverdi : 4 500 000,- Formuesverdi : 306 965,- Formuesverdi pr. : 31.12.2019

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

  Kommunale avgifter

  Kr. 15 800 pr. år Beløpet baserer seg på et samlet vannforbruk for begge bruksenhetene på 200 kbm. Det er en vannmåler på eiendommen og avgiftene vil variere etter vannforbruket. I dag beregner kommunen renovasjon ut i fra en boenhet. Dette vil også kunne bli endret.

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei og øvrig nabosamarbeid.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Diverse

  Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er et dødsbo. Selger har ikke bebodd eiendommen på mange år og har av den grunn ikke inngående kjennskap til eiendommens tekniske tilstand. Alle interessenter oppfordres derfor til å gå grundig igjennom vedlagte tilstandsrapport og selv foreta de undersøkelser man føler nødvendig,  gjerne sammen med fagmann.

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshus og kårbolig ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Eier opplyser at eier av Gnr. 25, Bnr. 13(Lierveien 96) har plantet en hekk inn på delet mellom denne eiendommen og sin eiendom. Konferer med megler.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.