Grefsrud gård - SOLGT!

Prisantydning: 12 700 000 kr
Omkostninger: 318 842 kr
Totalpris: 13 018 842 kr
Kommunale avgifter: 8 888 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Bruksareal: 235 m²
Bruttoareal: 259 m²
Eieform: Selveier
Verditakst: 12 700 000 kr
Byggeår: 1912
Energimerking: G
Tomt: Eiet tomt
Bruttoareal: 259 m²
Tomteareal: 714200 m²
Omkostninger oppsett: 12 700 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
317 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 12 700 000,-))
--------------------------------------------------------
318 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
13 018 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Nils Henrik Tegneby
99 11 29 00
henrik@landbruksmegling.no  Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
  Vising:
  18.04.2021 - kl. 12.00 - 13.00

  21.04.21 - kl. 16.00 - 17.00

  Som følge av Covid -19 ber vi om at du tar kontakt med megler før visning for å få oppgitt oppmøtetidspunkt.
  Adresse: Vikersundveien 402, 3533 Tyristrand

  Beliggenhet

  Adresse

  Vikersundveien 402 3533 Tyristrand

  Matrikkel

  Gnr. 261 bnr. 9 i Ringerike kommune

  Grefsrud gård i Ringerike - 7500 høner, 107 daa. dyrket og 584 daa. skog

  Landbrukseiendommen Grefsrud er i full drift med eggproduksjon og en konsesjon på 7500 høner. Eiendommen har 107 dekar fulldyrket mark med næringsrik jord og 584 dekar skog med tilhørende jaktrettigheter på småvilt i egen teig, og som en del av et jaktlag på storvilt. Som grunneier har man automatisk plass i jaktlaget om ønskelig. Eiendommens totale størrelse er på 714 dekar.
  Hønsehuset ble oppført i 2004 og er et moderne anlegg med aviarinnredning (frittgående høner), automatisk forsystem, automatisk ventilasjon, enkel gjødselhåndtering, pakkemaskin og kjølerom. Eggerommet/pakkeriet har god størrelse og er en rasjonell arbeidsplass. Dersom man hadde satt opp et nytt hønsehus i dag ville konstruksjon og inndeling i stor grad vært den samme som dagens driftsbygning. Bygningen er oppført i isolerte trekonstruksjoner med innvendige vaskbare overflater for høytrykkspyler. Det er oppført et gjødsellager sydøst for hønsehuset med ca. 12 måneders kapasitet. Hønemøkka blir per i dag solgt for kr. 15.000 per år til økologisk produksjon.

  Kopier vedlagt link for å se video av produksjonen på gården: https://www.facebook.com/nytnorge/videos/10157421345319966/?vh=e

  Våningshuset på eiendommen er smakfullt innredet og ble betydelig oppgradert og rehabilitert i løpet av 2000 tallet med renoverte innvendige overflater, baderom og kjøkken. Utvendig er kledning, vinduer og dører skiftet i 2009. Enkelte vinduer kan være skiftet på et tidligere tidspunkt i følge eier. Boligen har også fått et påbygg i stuen ved at terrassen i første etasje har blitt bygget inn med en estetisk god utforming.
  Dette er opprinnelig en flott eldre "folkesveitser" bygning som ble oppført i 1912, og gjenkjennes med store gode oppholdsarealer og med full takhøyde i 2. etasje. I første etasje finner vi et stort brukervennlig allrom bestående av en større kjøkkeninnredning og et spisebord for hele storfamilien. Allrommet har videre en plassbygget peis/grue og adgang til stor sydvendt og overbygget skiferterrasse. Fra kjøkkenet har man videre adgang til stuen med en flott kakkelovn plassert i rommet og det er videre fin utsikt til Tyrifjorden fra store vindusflater langs hele langveggen. De øvrige rommene i 1. etasje består av entré, hall og bad/vaskerom. Fra hallen har man adgang til kjøkken, stue, vaskerom og 2. etasje. Det er også plassert et ildsted i dette rommet i form av en eldre dekorativ etasjeovn. Badet har god størrelse og er hensiktsmessig plassert i etasjen.
  Andre etasje innehar en loftstue, gang, kontor, et bra bad og tre soverom av god størrelse. Den gode takhøyden på 2,7 meter bidrar til god arealutnyttelse og etasjen oppleves som luftig og hensiktsmessig. Også her har man flott utsyn over Tyrifjorden i den ene retningen og mot gårdstunet i den andre.
  Bryggerhuset på gården ligger fint og tradisjonelt plassert  på "tvers" av hovedbygningen og rammer inn boligtunet på en god måte. Denne bygningen må forøvrig totalrenoveres, men er en viktig del av gårdens utforming og vil kunne være et flott tilskudd til hovedbygningen.

  Gården har videre en eldre høylåve med tilbygget verksted og vognskjul renovert på tidlig 2000 tall. Låvedelen har funksjon som lager og korntørke. Plantørken i låven har god kapasitet og blir benyttet i kornproduksjonen per i dag til tørking og lagring. Låvens tilbygg består av oppvarmet verksted med støpt gulv, kjøreport og en innvendig takhøyde på 3,8 meter. Vognskjuldelen har skyveport inn med plass til maskiner og redskap. Samlet grunnflate på tilbygget er 80 kvm.

  De øvrige driftsbygningene og uthusene på gården består av bryggerhus, stabbur, bilgarasje, et eldre vognskjul, smie og sommerfjøs. Stabburet er et estetisk viktig bygg på tunet og ble utvendig satt i stand på 2000 tallet med blant annet full omlegging av tak med nytt undertak, lekter, sløyfer og stein. Bryggerhuset ligger fint til mot hovedbygningen og rammer inn boligtunet på en god måte, men bærer preg av elde og slitasje og har i senere tid fått lekkasje i takkonstruksjonen. Bygget kan fint reddes men må renoveres med blant annet nytt tak umiddelbart.

  Beliggenhet, adkomst

  Eiendommen ligger i Ringerike, nærmere bestemt i området Nakkerud. Området er i stor grad omgitt av landbruksarealer med spredt boligbebyggelse og nærmeste tettsted er Tyristrand med matbutikk, barnehager, barne- og ungdomsskole, legekontor, idrettsanlegg og øvrige handelsfasiliteter. Eiendommen har forøvrig god og sentral beliggenhet med pluss minus en times kjøring til både Oslo og Drammen. Til Gardermoen er det omlag en time og tjue minutter.

  Avstander med bil:
  Tyristrand: 4 minutter
  Hønefoss: 20 minutter
  Drammen: 50 minutter
  Sandvika: 51 minutter
  Oslo: 60 minutter
  Gardermoen: 1 time og 20 minutter

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus:
  Våningshuset ble oppført i 1912 men senere tilbygget og oppgradert på 2000 tallet. Boligen er oppført på grunnmasser av fjell og noe dekke av løsmasser. Bygningen er i all hovedsak bra men det er noen elementer som følger av byggets opprinnelige alder som takstmann har påpekt.  Det er delvis jordgulv og støpt gulv på grunn med grunnmur av naturstein fra byggeåret. Det er løs/stablet stein i deler av grunnmuren på boligen. Det er ingen drenering av grunnmur og det er kapilæroppsug fra grunn som fører til fuktinnsig i kjelleren. Det anbefales å gjøre fuktsikringstiltak i kjelleren. Yttervegger er oppført i tradisjonelt reisverk fra byggeåret (1912) og deler av veggene er blåseisolert og etterisolert i ca. år 2000. Ytterveggene er kledd med stående trepanel fra 2009 og fremstår i god stand men mangler gjennomlufting. Vinduer og dører hovedsaklig fra 2009 i treverk/treramme og 2 lags isolerglass. Saltakskonstruksjon med sperrer fra byggeår og lufting i gavlvegger. Kaldloftet er isolert med nye isolasjonsmatter på 2000 tallet. Det ble registrert muselort på loftet og fuktmerker i undertaket. Det er ikke lagt fuktsperre på loftet. Taket er utvendig tekket med betongtakstein fra 1980 tallet. Renner, nedløp og beslag i plastbelagt stål.

  Bryggerhus:
  Bygningen ar antatt oppført i 1926. Bygget er oppført på stedlige masser med grunnmur av naturstein. Yttervegger er oppført i tømmer utvendig kledd med stående trepanel. Saltakskonstruksjon utvendig tekket med taksten. Taket har stedvis kollapset, og det er omfattende lekkasjer inn i bygget.

  Modalshytta ved Væleren:
  Bygningen er antatt oppført i 1945. Hytta er fundamentert på steinmur på fjellgrunn. Yttervegger i tømmer/laft utvendig beiset/malt. Saltakskonstruksjon utvendig tekket med plater. det er ikke nedløp og renner på bygningen. Hytta er ikke befart av megler eller takstmann. 

  Hønsehus:
  Bygningen er oppført i 2004. Hønsehuset er oppført på støpt og armert plate og ringmur på sprengstein. Konstruksjoner i isolert bindingsverk forsterket med stål. Vinduer i isolerglass fra byggeår. Husdyrrommet har støpt og pusset plate, sponplater på vegger og stålplater i himling. Pakkerom med pakkemaskin og tekniske rom har støpt plate med epoxy. I pakkerom er det er også innlagt gulvvarme.
  Plater på vegg og stålplater i himling. Utvendig stående kledning og plater på taket med renner og nedløp. Bærende takkonstruksjon i tre. Renner, nedløp og beslag i plastbelagt stål.
  Aviarinnredningen er fra 2012 og har normal driftsslitasje. Det er foretatt nødvendige utskiftinger og reparasjoner underveis. Per i dag er det behov for utbedring og eventuelle utskiftninger av belysningen i huset. Det er montert nødaggregat på eiendommen som dekker hønsehuset og eiendommen forøvrig.

  Gjødsellager:
  Bygningen er oppført i 2004. Gjødselbygget er oppført med tre vegger av betongelementer innfaset i stål på støpt plate. Den fjerde siden av bygget har full åpning for maskinkjøring og gjødselhåndtering. Bærende takkonstruksjon i tre. Yttertak med plater med renner og nedløp.

  Høylåve med verksted:
  Låven er antatt oppført i 1926. Verkstedet er antatt oppført på 1990 tallet. Låven er oppført som en tradisjonell kjørebrulåve/høylåve med låvebro oppført på støpt grunnmur/støpte pilarer på stedlige masser. Konstruksjoner i tradisjonell låvekonstruksjon og en vegg med teglstein utvendig kledd med stående trekledning. Saltakskonstruksjon utvendig tekket med stein. Det er renner og nedløp på en side. Låven er senere ombygget og forsterket med stålkonstruksjoner og større lysåpninger for dagens maskiner.
  Verkstedet har støpt plate på mark med yttervegger i isolert og uisolert bindingsverk som er utvendig kledd med stående trekledning. Saltakskonstruksjon utvendig tekket med plater. Det er renner og nedløp på tilbygget.

  Stabbur:
  Stabbur er antatt oppført i 1926. Bygningen er fundamentert på støpte pilarer delvis på fjell og delvis på stedlige masser. Ytterveggene er oppført i tømmer/ laftet konstruksjon som er utvendig beiset/malt. Trevinduer i isolerglass og tredører. Saltakskonstruksjon som ble totalrehabilitert rundt 2000 med nytt undertak, antagelig på lekter og sløyfer og utvendig tekket med takstein.

  Vognskjul:
  Ukjent byggeår. Vognskjulet er fundamentert på støpte pilarer med innvendig jordgulv. Yttervegger i eldre trebindingsverk utvendig kledd med stående panel og monterte bladører i gavlvegg. Saltakskonstruksjon utvendig tekket med plater. Vognskjulet er et forholdsvis enkelt bygg beregnet for mindre maskiner og utstyr.

  Garasje:
  Ukjent byggeår. Garasjen er fundamentert på støpte pilarer med innvendig jordgulv. Yttervegger i enkelt bindingsverk utvendig kledd med stående panel. Det er to biloppstillingsplasser i bygget med to lysåpninger uten port. Saltakskonstruksjon utvendig tekket med plater.

  Smie og Sommerfjøs:
  Bygningene har begrenset driftsrelevans for eiendommen og er ikke videre omtalt i landbrukstaksten.

  Arealer og fordeling per etasje

  Våningshus; 233 kvm P-rom, 235 kvm Bra. og 259 kvm Bta.
  1. etasje primærrom: Entré, hall m/trapp, vaskerom med dusj, kjøkken, stue og spisestue.
  2. etasje primærrom: Gang, bad, kontor, stue og tre soverom. Sekundærrom: Kott
  Kjeller: Åpent kjellerrom

  Bryggerhus; 60 kvm Bta.
  1. etasje: Inneholder to rom med enkel innredning

  Modalshytta ved Væleren;
  1. etasje primærrom: Stue, kjøkken og soverom
  Kjeller: rom til matforråd
  Uthus: Utedo
  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.


  Hønsehus: 840 kvm Bta.
  1. etasje: Dyrerom, sluser, pakkeri, kjølerom og utsalgsbod (selvplukk). Dyrerommet har installert aviaranlegg for 7500 høner med tilhørende tekniske installasjoner.

  Gjødsellager: Størrelse ikke oppmålt
  1. etasje; Gjødsellager med ca. 12 måneders kapasitet

  Høylåve med verksted; Låve, 350 kvm Bta.  Verksted; 80 kvm Bta.
  1. etasje Låve: Plantørke og lager
  2. etasje Låve: Kjørebro
  1. etasje Verksted: Ett separat isolert og oppvarmet rom og ett vognskjul

  Stabbur: 35 kvm Bta.
  1. etasje: To rom
  2. etasje: Gilderom

  Vognskjul: 30 kvm Bta.
  1. etasje: Lager

  Garasje: 40 kvm Bta.
  1. etasje; to biloppstillingsplasser

  Oppvarming

  Våningshus: Vedfyring, elektrisk oppvarming  med vannbåren varme i gulv 1. etasje og bad 2. etasje. Inngangsparti har el varmekabler og det er nylig montert luft til luft varmepumpe i boligen.
  Hønsehus: Skov ventilasjon. Pakkeriet har gulvvarme og luft til luft varmepumpe.

  Parkering

  Parkering på tun og i garasje

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Eierform: Eiet tomt

  Tun, jord og skog

  Tun:
  Tunet på gården er inndelt i driftstun og boligtun. Hønsehuset er plassert ca. 200 meter sydøst på tunet med egen tilfartsvei og god riggplass for fór- og eggtransport.
  Våningshuset ligger flott til på et høydedrag med utsyn til Tyrifjorden. Bryggerhuset er tradisjonelt plassert i forhold til hovedbygningen og "rammer" inn tunet på en fin måte. Det er forøvrig spredt bebyggelse på eiendommen og gode riggplasser for maskiner.

  Jord:
  Den fulldyrka jorden er fordelt på to teiger på henholdsvis 68 og 39 dekar med middels god arrondering. Jordkvaliteten er definert som svært god og god, og det er i tillegg tilført mye naturgjødsel på marka som øker næringsinnhold og mold i marka. Jordsmonnet er definert siltig/sandig mellomleire og siltig lettleire. Det er ulik erosjonsrisiko fra liten til middels stor og stor. Jorda er per i dag utleid på kontrakt frem til 2026 med en årlig leie på Kr 40.875,- og det dyrkes korn i vekstskifte.

  Skog:
  Totalt ca. 555 daa produktiv skog ifølge Skogbruksplan (SP) avholdt av Viken skog i 2018.  Skogen er todelt med ca. 196 daa produktiv skog ved tunet og ca. 359 daa produktivt på separat skogteig ved Væleren. Skogen er dominert av middels boniteter. Skogteigen ved Væleren er godt arrondert og har skogsbilvei inn. Det legges til grunn at denne teigen kan drives med hogstmaskin og lassbærer. Stående volum pr. 31.12.2018 var ca. 3.433 m3. Tilveksten siden SP er samlet ca. 230 m3 og det er levert ca. 362 m3 tømmer. Levert volum omgjort til skogsvolum gir ca. 410 m3. Dette medfører at stående volum er redusert med ca. 189 m3 slik at stående volum i dag er ca. 3.250 m3. Det er lagt til grunn en rotnetto på 150,- pr m3 og et årlig salgsvolum på 160 m3. Det gjøres oppmerksom på det vil være perioder hvor hogstklassefordelingen medfører at det ikke vil kunne bli gjennomført avvirkning.

  Treslag fordeling:
  Furu 44%
  Gran 25%
  Lauv 31%

  Hogstklassefordeling:
  Hkl 1: 21%
  Hkl 2: 46%
  Hkl 3: 13%
  Hkl 4: 20%
  Hkl 5: 1%

  Boniteter:
  Høy bonitet (17 ->): 162,6 daa.
  Middels bonitet (11 - 14): 188 daa.
  Lav bonitet: (<- 8): 227,2 daa.
  Uproduktivt: 5,6 daa.

  Jakt:
  Eiendommen tilhører Tyristrand utmarkslag både mht. storvilt - elg/hjort. Småviltjakta benytter eier selv.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Vanntilførsel fra Tyristrand vannverk. Hønsehuset får vanntilførsel fra egen borebrønn.
  Privat avløp i septiktank med tømming en gang per år.

  Merk at kommunen på et senere tidspunkt kan sette krav om tilkobling til kommunalt avløp alternativt godkjent privat renseanlegg. Et slikt pålegg vil medføre en kostand for ny eier av eiendommen.

  Privat avkjørsel fra Vikersundveien.
  Gården er en del av veisamarbeidet på Kølaherkveien inn mot Væleren og har en årlig innbetaling i forbindelse med oppgraderinger av veien. Siste kjente innbetaling var i 2015 hvor Grefsrud innbetalte kr 7000,- for året på veien.

  Reguleringsplan

  Eiendommen ligger i uregulert område, LNF.

  LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende Kommuneplan (5.9.2019)
  Nedslagsfelt drikkevann Kommuneplan (5.9.2019)
  Gang/sykkelvei - Framtidig Kommuneplan (5.9.2019).

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  1907/900401-1/23  Skjønn  
  16.01.1907  Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
   
  1907/900402-1/23  Bestemmelse om veg  
  16.12.1907  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:261 Bnr:11  

  1908/907443-1/23  Bestemmelse om veg  
  16.10.1908  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:261 Bnr:13  
  Bestemmelse om båt/bryggeplass
   
  1910/900449-1/23  Bestemmelse om veg  
  15.01.1910  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:261 Bnr:12  

  1914/907630-1/23  Skjønn  
  15.12.1914  Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
   
  1921/907724-1/23  Skjønn  
  16.11.1921  Elektriske kraftlinjer
   
  1998/1991-22/23   ** Diverse påtegning  
  18.05.1998  Rettigheter i h t skjønn overdratt til Ringeriks-Kraft AS

  1921/907725-1/23  Skjønn  
  16.11.1921  Elektriske kraftlinjer
  1998/1991-23/23   ** Diverse påtegning  

  18.05.1998  Rettigheter i h t skjønn overdratt til Ringeriks-Kraft AS
   
  1950/2422-2/23  Bestemmelse om veg  
  30.09.1950  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:261 Bnr:21  
  Bestemmelse om vannrett
   
  1951/1077-1/23  Skjønn  
  24.05.1951  Bestemmelse om felles vannverk/ledning
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1958/1326-1/23  Bestemmelse om veg  
  20.06.1958  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:261 Bnr:13  
  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:261 Bnr:24  

  1969/3675-2/23  Bestemmelse om veg  
  06.09.1969  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:259 Bnr:40  

  1976/6074-1/23  Bestemmelse om veg  
  14.10.1976  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:261 Bnr:29  

  1980/162-2/23  Bestemmelse om veg  
  10.01.1980  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:261 Bnr:36  

  1985/217-1/23  Elektriske kraftlinjer  
  09.01.1985  Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
   
  1987/4152-1/23  Erklæring/avtale  
  30.06.1987  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
   
  2004/548-1/23  Jordskifte  
  30.01.2004  Grensegangssak :Sak nr. 6/2002-6.00
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  2014/265123-1/200  Rettsbok  
  01.04.2014  Klausulering av Vælerens nedbørsfelt
  Saksnr. 5/1990 B
  Bestemmelser om bebyggelse, skog-og jordbruk, bruk av båt, renovasjon m.m.
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  2019/1536237-1/200  Bestemmelse om veg  
  20.12.2019 21:00  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:260 Bnr:7

  Servituttene omhandler i all hovedsak veirettigheter for naboeiendommer til gården Grefsrud. Det er videre bestemmelse om bruksrettigheter i Vælerens nedbørsfelt og servitutter om elektriske kraftledninger for Ringerikes kraft. Megler har innhentet tilgjengelige servitutter fra Statens Kartverk som kan utleveres på forespørsel. 
  Servitutter fra før 1951 forefinnes kun i statsarkivet og ligger ikke Statens Kartverks arkiver, intressenter bes spesielt om selv og få oversatt disse servituttene dersom man ønsker innsyn.

  Ferdigattest

  Det foreligger melding om ferdige tiltak til kommunen på driftsbygning den 05.04.2004
  Ferdigattest på piperehabilitering i våningshus den 24.05.2000

  Det foreligger ingen øvrige ferdigattester eller midlertidige brukstillatelser på øvrige bygninger i kommunens arkiver.

  Kulturminner og fredninger

  Det er ikke registrert SEFRAK bygninger eller kulturminner på eiendommen.

  Informasjon om odelsloven, konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt odelsloven, jordloven og konsesjonsloven.

  Når det er odel på eiendommen, betyr det at odelsberettigede etter loven (i praksis nærmeste slektninger) kan kreve å løse eiendommen på odel innen 6 måneder etter tinglysning av skjøtet. Deretter holdes det odelstakst for å fastsette løsningssummen. Kjøper har risikoen for eventuelle odelsløsning og må akseptere den odelstakst som da fastsettes. Kjøper vil således få eventuell gevinst ved en odelsløsning, likeledes som han/hun må bære eventuelt tap. Alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg sin odel på eiendommen.

  Det er videre konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:

  1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.

  2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.

  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

  Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap.
  Se utfyllende informasjon på landbruksdirektoratets hjemmeside: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/konsesjon-paa-eiendom?resultId=2.0&searchQuery=konsesjon

  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

  Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  12 700 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Rolf Langeland Markedsverdi : 12 700 000,-

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

  Forsikring

  Gjensidige Gjensidige Polisenummer: 84772639

  Kommunale avgifter

  Kr. 8 888 pr. år Kommunale avgifter kan variere etter forbruk.

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei, skogsveier og øvrig nabosamarbeid.

  Leieinntekter

  40 875 pr. år Jordleie

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer. Det er enkelte fastmonterte møbler og inventar i boligen som selger vil ta med seg.

  Antikk og løsøre

  I Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Livdyr av høns

  Prisen for livdyr av høns avregnes etter "restverdi" og kommer i tillegg til kjøpesummen på gården og reguleres i en separat kjøpekontrakt. Selger er tilknyttet Den Stolte hane og overføring og kostnad/pris for livdyrene fastsettes ut fra Den Stolte Hanes taksering og prissystemer. Begge parter binder seg til å akseptere taksten som blir satt for livdyrene som bindende kjøpesum, og kjøper forplikter seg til å overta dyrene i kjøpet av gården.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.