Snertingdalsvegen 2647 - SOLGT!

Prisantydning: 10 500 000 kr
Omkostninger: 263 842 kr
Totalpris: 10 763 842 kr
Kommunale avgifter: 9 948 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Bruksareal: 317 m²
Bruttoareal: 335 m²
Eieform: Selveier
Verditakst: 10 500 000 kr
Byggeår: 1750
Tomt: Eiet tomt
Bruttoareal: 335 m²
Tomteareal: 3612800 m²
Omkostninger oppsett: 10 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
262 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 500 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
263 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
10 763 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Bjørn Fosby
91 65 19 22
bjorn@landbruksmegling.no  Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
  Adresse: Snertingdalsvegen 2647, 2838 Snertingdal

  Beliggenhet

  Adresse

  Snertingdalsvegen 2647 2838 Snertingdal

  Matrikkel

  Gnr. 250 bnr. 3 i Gjøvik kommune

  Beliggenhet, adkomst

  Eiendommen ligger i naturskjønne og solrikt område i Snertingdal ca. 10 km nord/vest for Snertingdal sentrum med de fasiliteter og servicetilbud som finnes der. Til Gjøvik sentrum er det ca. 33 km. Til Dokka sentrum er det ca. 22 km. Til skole og barnehage er det ca. 11 km. Adkomst via privatvei fra  Snertingdalsvegen

  Nærområdet

  Flott eiendommen som har  meget gode solforhold i naturskjønne omgivelser med  spredt bebyggelse. Fra eiendommen er det fantastsk utsikt med vidt utsyn  over området. Eiendommen inneholder mye bygningsmasse som gir mange muligheter. Her kan blant annet nevnes stor driftsbygning, egen sag og røkterbolig.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1750

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus: Byggeår ca. 1750.
  Modernisering: Bygningen er oppgradert og modernisert i flere omganger, men det er gjort ett betydelig løft i 2005/2006.
  P. rom 317 kvm
  Bruksareal: 317 kvm
  Bruttoareal: 335 kvm
  Grunn og fundamenter:  Eldre natursteins mur, kjeller under søndre del: eller er bindkjeller med ukjent utførelse. Hagestue er oppsatt med pilarer.
  Gulv på grunn: Støpt gulv i kjeller. Drenering: Ved denne type fundamentering vil det normalt ikke være etablert drensrør. Det er ikke kjennskap til utbedringer av fuktsikring siden byggeår.
  Kjeller virker ikke fuktig alder tatt i betraktning. , men det må påregnes fuktvandring og fuktopptrekk vi kjellergulv og grunnmur.
  Yttervegger:  Yttervegger i tømmer.  Kledd med stående trykkledning. Lufting av kledning er ikke iht. dagens anbefalte løsning, men heller ikke dårligere enn normal løsning ved husets byggeår.
  Vinduer: trevinduer med enkle glass - varevinduer. Vinduer i varierende aldre og utførelse. Oppgradering/utskiftinger bør påregnes.
  Takkonstruksjon: Mønet  skråtak i trekonstruksjon. Taket er tekket med betongtakstein.

  Røkterbolig: Byggeår ca. 1945.
  Modernisering: Bygningen er oppgradert og modernisert i 2005.
  Bruttoareal: 65 kvm.
  Bygningen er oppført etter den skikk og de lover/normer som var vanlig på oppførelsestidspunktet. Dagens forskrifter og krav
  er strengere og avvik fra disse vil kunne påvises. Det vil normalt kunne avdekkes avvik og slitasje utover normal bruksslitasje
  på enkelte komponenter.
  Støpt/murt grunnmur antatt oppsatt på komprimerte og drenerende masser. Drenering og utvendig tettesjikt fra byggeår.
  Vegger over terreng oppført i tømmer, utvendig kledd med malt trepanel.
  Mønet saltak konstruksjon bygget med taksperrer i trekonstruksjoner. Tak tekket med takstein, tilhørende takrenner, nedløp
  og beslag.
  Enkle vinduer med varevindu.
  Innvendige overflater er hovedsakelig preget av:
  Gulv: Heltre.
  Vegger: Panel.
  Himlinger: Panel.
  Bad med normal standard.

  Skåle til røkterbolig:  Byggeår ca 1945
  Bruttoareal: 20 kvm
  Bygning oppsatt på enkel fundamentering i tradisjonelt bindingsverk. Utvendig kledd med malt trepanel. Mønet saltak tekket
  med takstein.

  Driftsbygning:  Byggeår ca. 1910 består også av eldre del renovert 2010 med nytt tak. Byggeår ukjent.
  Tradisjonell låve oppført på dels støpt og murt fundamentering. Gjødselkjeller under deler av bygningen. Vegger over bakken
  er oppført i bindingsverkskonstruksjoner utvendig kledd med malt trepanel. Deler av bygningen er støpt/murt med steiner
  (steinfjøs). Opprinnelig del er laftet.
  Mønet saltak med trekonstruksjoner, tekket med metallplater og stein.
  Tidligere kufjøs er bygget om til sauefjøs. Det er 3 fjøs/soner i bygget, alle med hver sine kvaliteter/bruksområder. Det er i
  følge eier plass til ca. 150 vinterfôret sauer.
  Etasjeskiller og kjørebru i trekonstruksjoner. Låvebrufundament er murt/støpt.
  Plassbygde dører.
  Eldre driftsbygninger i landbruket vil alltid kunne ha avvik i form av skjevheter og råteskader. Det vil være nødvendig med
  vedlikeholdt og reparasjoner/oppgraderinger. Bygningen er ukurant i forhold til dagens moderne landbruk og behov,
  tilpasninger må påregnes.

  Redskapshus: Byggeår 1998.
  Bruttoareal: 145 kvm
  Bygning, generelt
  Bygning oppsatt på antatt drenerende og komprimerte masser med støpt ringmur, gruset gulv. Vegger i
  bindingsverkskonstruksjoner med malt trepanel. Mønet saltak i trekonstruksjoner tekket med metallplater.  Beslag og leddporter.

  Gårsdag:  Byggeår 1986.
  Bruttoareal: 200 kvm.

  Bygning oppsatt på enkel fundamentering i tradisjonelt bindingsverk. Utvendig kledd med malt trepanel. Mønet saltak tekket
  med plater. Manglende takrenner, nedløp og beslag.
  Saga er kurant og i bruk. Eget rom for flis.

  Stabbur: Byggeår er ukjent.
  Modernisering: Oppgradert i 2006.
  Brutto areal 1. etg 65 kvm
  Brutto areal 2.etg: 65 kvm
  Totalt : 130 kvm

  Stabbur oppsatt på enklere fundamentering. Vegger er laftet. Mønet saltak i trekonstruksjoner tekket med stein. Tilhørende
  takrenner, nedløp og beslag.
  Dører i treverk.
  Klokketårn.


  Bryggerhus:
  Byggeår er ukjent
  Modernisering:  Noe gradert og modernisert i 2006
  Bruttoareal 1 etg: 150 kvm.

  Bygningen er oppsatt på dels støpt og enkel fundamentering. Vegger er oppsatt i laft og bindingsverk. Dels kledd med malt
  trepanel. Mønet saltak tekket med stein. Takrenner og nedløp.

  Leskur:
  Byggeår 2011
  Bruttoareal: 120 kvm
  Bygning oppsatt på enkel fundamentering i tradisjonelt bindingsverk. Utvendig kledd med trepanel. Mønet saltak tekket med
  metallplater.

  Leskur:
  Byggeår 2015
  Bruttoareal: 80 kvm

  Bygning oppsatt på enkel fundamentering i tradisjonelt bindingsverk. Utvendig kledd med trepanel. Mønet saltak tekket med
  metallplater.

  Hytte/sæter: Ikke besiktiget, men framvist bilder
  Bruttoareal: ca. 50 kvm og uthus på ca. 20 kvm

  Tømmerbygning i god stand.

  Arealer og fordeling per etasje

  Primærrom: 317 kvm, Bruksareal: 317 kvm, Bruttoareal: 335 kvm

  1.Etasje: P.rom 145 kvm
  2.Etasje: P.rom 118 kvm
  3.Etasje: P.rom  54 kvm

  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

  Standard og innhold

  Våningshus:
  Innhold:
  Kjeller: Uinnredet kjeller.
  1.etg: Kjøkken, vaskerom, finstue, stue, gang, hall m/trapp, bad og hagestue.
  2.etg: Bad, gang 1, gang stue, gang 2, 4 soverom samt wc.
  Loft: Gang og 2 soverom.
  Gulv:  Innvendige overflater på gulv er hovedsakelig preget av parkett og heltre
  Vegger: Innvendige overflater på vegger er Tømmer, maltefater/tapet og panel.
  Himlinger: Innvendige overflater på himlinger er hovedsakelig preget av malt panel.
  Kjøkkeninnredning: Kjøkkeninnredning i heltre med profilerte fronter, og heltre benkeplate med kjøkken kum. Flislagt og belysning over benkeplate.
  Sanitærutstyr:
  Bad 1 etg: Dusjnisje med vegg av glassbyggerstein. Gulvmontert toalett og servant på vegg. Det er varme i gulv og mekanisk avtrekk.
  Bad 2 etg: Servant på vegg. Badekar med dusj og ventil på vegg.
  Vaskerom: Dobbel utslagsvask og opplegg og plass til vaskemaskin. Varme i gulv og ventil i himling.

  Røkterbolig:
  Innhold:
  Kjeller: Uinnredet kjeler
  1.etg: bad, kjøkken, gang, stue og vindfang.
  Loft: Gang og 3 soverom.
  Innvendige overflater er hovedsakelig preget av:
  Gulv: Heltre.
  Vegger: panel.
  Himlinger: Panel.

  Bad med normal standard.
  Skåle til røkterbolig:
  Anvendelse enkel
  Bygningsbeskrivelse: Skåle.

  Driftsbygning:
  Kjeller: Gjødselkjeller
  1.etg: Sauefjøs, ganger
  Mellomlåve: Høytørke
  Kjørebru.
  Bygningen er egnet for sauehold og lager. Garasje og verksted.

  Redskapshus:
  Anvendes som redskapshus.

  Gårsdag:
  Anvendes som sagbruk.

  Seter:
  Innhold:
  1.etg: Trappegang, kjøkken og stue.
  2.etg: Trappegang, 2 soverom.

  Oppvarming

  Strøm og vedfyring.

  Parkering

  I garasje ellers gode parkeringsmuligheter på tunet.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Eierform: Eiet tomt

  Jord, skog og tun

  Dyrket mark er beliggende i nærhet til tunet, som ligger på ca. 550 moh., fordelt på 7 mindre teiger.
  Arealet brukes til og er egnet for fôr-/grasproduksjon. Arronderingen er mindre god. Beiter har vært
  holdt i hevd og er opplyst inngjerdet.
  Det har vært drift med ammeku og sau på eiendommen fram til 2019, samt produksjon av ved og
  materialer ved gårsdag.

  Skogen er bestående av flere teiger, men hovedsakelig nord og sør for tunet delt av
  Snertingdalsvegen.
  En mindre teig er beliggende 10 km nord for eiendommen med grense mot Vismunda. Her er også
  beite/setervoll samt seterhus.
  Det foreligger skogbruksplan fra 2014.
  Tilvekst: 985 kbm
  Produksjonsevne: 1218 kbm
  Stående masse, opplyst av eier ca. 18.000 kbm
  Bonitetsfordeling:
  8 - 5%
  11 - 30%
  14 - 44%
  17 - 19%

  Skogen er godt skjøttet og det er ifølge eier tatt ut omtrentlig balansekvantum siste årene, slik at
  det fortsatt er tømmer å ta ut fremover.

  Servitutter/avtaler

  Dagboknr.1809/900011-1/19  Erklæring/avtale  
  Tgl: 20.12.1809 
  om kvernvann
  Gjelder denne registerenheten med flere.


  Dagboknr. 1825/900011-1/19  Erklæring/avtale  
  Tgl: 01.10.1825 
  om utmarkens grenser
  Gjelder denne registerenheten med flere.


  Dagboknr. 1829/900006-1/19  Utskifting   
  Tgl: 30.11.1829 
  Sameieskogen Kragehodet
  Gjelder denne registerenheten med flere.


  Dagboknr. 1919/900268-1/19  Erklæring/avtale  
  Tgl: 15.12.1919 
  Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
  Gjelder denne registerenheten med flere.


  Dagboknr. 1937/2746-1/19  Erklæring/avtale  
  Tgl: 25.11.1937 
  Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
   

  Dagboknr. 1954/5268-1/19  Bestemmelse om vannrett  
  Tgl: 02.12.1954 
  rettighetshaver:Knr:3407 Gnr:250 Bnr:6  
  rettighetshaver:Knr:3407 Gnr:250 Bnr:10  
  Bestemmelse om vannrett
  Bestemmelse om vannledning.


  Dagboknr.1972/8794-1/19  Bestemmelse om vannrett  
  Tgl:  05.12.1972 
  rettighetshaver:Knr:3407 Gnr:252 Bnr:15  
  Bestemmelse om vannledning.

  Dagboknr. 1992/2582-1/19  Jordskifte  
  Tgl: 19.03.1992 
  sak nr.5/1991 Søndre Lunden
  Gjelder denne registerenheten med flere.

  Dagboknr. 1994/5236-1/19  Jordskifte  
  Tgl:  11.07.1994 
   Kopi av rettsboka på gnr. 250/1
  Gjelder denne registerenheten med flere.


  Dagboknr. 2001/5431-1/19  Bestemmelse om veg  
  Tgl:  16.07.2001 
  rettighetshaver:Knr:3407 Gnr:250 Bnr:17


  Dagboknr. 2003/1264-1/19  Jordskifte  
  Tgl: 20.02.2003 
  Grensegangssak
  Sak nr. 13/1999 - Kopi på gnr 250 bnr 3


  Dagboknr. 2009/859559-1/200  Jordskifte  
  Tgl: 11.11.2009 
  Sak: 0500-2006-0025 Ambjør og Ruud skog
  Gjelder denne registerenheten med flere.


  Dagboknr. 2017/175237-1/200  Jordskifte  
  Tgl: 27.02.2017 
  Sak: 15-200399REN-JLHM Øversveen
  Gjelder denne registerenheten med flere.


  Dagboknr. 2019/137209-1/200  Jordskifte  
  Tgl: 01.02.2019 21:00 
  Jordskiftesak 18-097339RFA-JLHM Lunden Nordre
  Gjelder denne registerenheten med flere.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Adkomst via privat vei fra hovedvei. Eiendommen har privat vann Det er opplyst at det er stabilt og bra vann. vannprøve er ikke foretatt. Eiendommen har privat avløp eiendom som ikke er tilknyttet offentlig vann og avløp skal ha godkjent separat avløpsanlegg.
  Avløpsanlegget er av eldre dato og kommunen har varslet at eiendommen må ny utslippstillatelse. Kjøper må i den forbindelse påregne at avløpsnettet må fornyes slik at det blir godkjent av kommunen. Kontakt megler for ytterligere opplysninger. (Se vedlagte bre fra kommunen datert 20.02.2021.)

  Infomasjon om odel, konsesjonsloven og jordloven

  Det hviler ingen odel på gården.
  Informasjon om odel, konsesjonsloven og jordloven.

  Det hviler ikke odel på gården.

  Det er videre konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:

  1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.

  2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.

  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

  Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap.

  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

  Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  10 500 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Amund Forset Markedsverdi : 10 500 000,- Formuesverdi : 525 992,-

  Kommunale avgifter

  Kr. 9 948 pr. år

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evnt tilstandsrapport).

  Arealangivelsene er hentet fra kommune, NIBIO og takst (evt. tilstandsrapport). Oppgitte arealer er hentet fra kommunens matrikkelrapport, NIBIO skog og landskap og i enkelte tilfeller fra takstmann. Landbrukseiendommer har som hovedregel ikke foretatt oppmålingsforretning på eiendommens grenser og endelig størrelse på teigen derfor sjeldent fastslås med 100% sikkerhet.

  Antikk og løsøre

  I Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/gamle bruksgjenstander som medfølger gårdsbruket. Dette skal ikke belastes med dokumentavgift og må derfor reguleres i en egen kontrakt. Se derfor salgsoppgaven for utfyllende informasjon om løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter og gamle bruksgjenstander.

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette.  Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Andre opplysninger

  Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evnt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.
   Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.