Vestsidevegen 300, 2636 Øyer

Vestsidevegen 300

- Flott landbrukseiendom

Prisantydning: 10 390 000 kr
Omkostninger: 261 092 kr
Totalpris: 10 651 092 kr
Kommunale avgifter: 7 475 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Eieform: Selveier
Verditakst: 10 390 000 kr
Tomt: Eiet tomt
Tomteareal: 623000 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 10 390 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
259 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 390 000,-))
--------------------------------------------------------
261 092,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
10 651 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
bjorn_fosby_eiendomsmegler_landbruksmegling_sarpsborg
Bjørn Fosby
91 65 19 22
bjorn@landbruksmegling.no

For å bli oppdatert på bud og øvrig informasjon om eiendommen må du trykke på «bestill salgsoppgave» hvor du oppgir e-post og telefonnummer. 

Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
Adresse: Vestsidevegen 300, 2636 Øyer

KONTAKTSKJEMA

SPØRSMÅL OM EIENDOMMEN?
  Beliggenhet

  Adresse

  Vestsidevegen 300 2636 Øyer

  Matrikkel

  Gnr. 72 bnr. 1 i Øyer kommune

  Eiendommen

  Flatstulen er en fin gård i full produksjon

  Flatstulen gård er en fin og velholdt gård med en flott beliggenhet i et aktivt landbruksområde. Gården er på totalt 623 daa og ligger fantastisk til i åpent kulturlandskap vest for Gudbrandsdalslågen. Flotte tur og rekreasjonsmuligheter i gangavstand fra tunet. Gårdstunet er solrikt,  praktisk og oversiktlig. Bygningsmassen på tunet består av et koselig våningshus opprinnelig ca. 1850, Flott stabbur fra ca. 1850 som i dag benyttes til sosiale samlinger. Stort vognskjul fra ca. 1953 som i dag brukes som lager. Garasje er fra 1972 som blir benyttet som garasje og lager. Driftsbygningen er  fra 1964 hvor fjøset er modernisert i 2013 og det er ny gjødselkjeller og spalteplank

  I driftsbygningen er det full drift av framforing av kalver til de er 16 måneder. Fjøset har en kapasitet på 60 kjøttfe til oppforing.

  Dyrket areal ligger i 3 teiger i tilknytning til gårdstunet, samt en teig som ligger inne på fjellet. Hoved teigen øst for gårdstunet er tilnærmet flat og med god arrondering, de to teigene nordvest for gårdstunet er svakt skrånende med noe dårligere arrondering. Teigen inne på fjellet benyttes som beite og er ikke slått i senere år. Alt dyrket areal tilhørende eiendommen som aktivt drives ligger i klasse «stor verdi». Dette underbygger også opplysninger om avlingsnivåer gitt av hjemmelshaver, samt vurderingen av arealet ved befaring. Jorda benyttes hovedsakelig til produksjon av korn.

  Skogen er på 291,9 daa med omlag  109 daa i hogstklasse 3, ca. 77 daa i hogstklasse  4 og 5. 6,5 daa skog under foryngelse. 76,8 daa i hogstklasse foryngelse og ungskog. Skogen består av 2 teiger.

  Eiendommen er medlem i Vestsida jakt og veglag. Det utbetales ikke utbytte fra laget.

  Beliggenhet, adkomst

  Eiendommen har en flott beliggenhet med kort avstand både til Hafjell og Kvitfjell alpinanlegg og flotte rekreasjonsområder. Flere barnehager i området den nærmeste er Hågåsletta barnehage og ligger bare 2,6 km unna tunet. Solvang barneskole er 5,2 km unna. Til Øyer ungdomsskole er 5,4 km. Lillehammer videregående skole ca 21,5 km. Nærmeste busstopp er Rabben som ligger 700 meter fra tunet. Til Lillehammer sentrum er det ca 15 minutter med bil.
  Via Vestsidevegen.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1850

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus:  Byggegrunn og drenering er ikke kjent. Grunnmur utført i murt naturstein og plasstøpt betong. Yttervegger er oppført med laftet tømmer. Utvendig kledning er stående trepanel. Takkonstruksjon: saltak med sperrer, kaldt loft. Lufting av kaldtloft med ventiler i kavleveg. Takkonstruksjon er isolert mot varm side med innblåst isolasjon Taktekking er utført med betongtakstein og lakkerte metallplater. Takrenner og nedløp i lakkert metall. Vinduer: Vinduer i tre med 2 lag isolerglass. Overflatebehandling: Malt utvendig, malt/lakkert innvendig. Låve: Fundamentert med betong kjeller. Betong og spalteplank i etasjeskiller mellom kjeller og plan 1. Yttervegger 1.etasje utført i mur, 2.etasje og takkonstruksjon utført med trebuer. Vegg kledd med trepanel, tak tekket med metallplater. Etasjeskille mellom plan 1 og 2 utført i trekonstruksjon og støpt plate. Utvendig låvebru i betongkonstruksjon. Fjøs med kapasitet til oppforing av 60 kjøttfe. Frittgående i adskilte avdelinger, forhekk dimensjonert for kompaktlaster. Sykeavdeling. Fornedslipp fra plan 2, nylonsilo for kraftfor innvendig. Plan 2 har adkomst via låvebru med port tilpasset moderne maskiner, stør takhøyde uten søyler. Vinduer, dører og porter utført i tre. Elektrisk anlegg med sikringsskap. Bygget fremstår som vedlikeholdt og i god bruksstand.

  Garasje: Fundamentert på ringmur. Yttervegger i bindingsverk, kledd med trepanel. Pulttak utført i trekonstruksjon med sperrer, tekket med metallplater. Plassbygde porter i tre. Elektrisk anlegg med sikringsskap. Bygget har etterslep på vedlikehold.

  Stabbur: Fundamentert på steinblokker. Laftet tømmer med svalgang. Takkonstruksjon utført med sperrer, tekket tretak. Bygget er i god stand ut i fra byggeår og er tydelig vedlikeholdt og tatt vare på.

  Vognskjul: Fundamentert på steinblokker. Yttervegger utført i bindingsverk, utvendig kledd med trepanel. Takkonstruksjon med sperrer, tekket med metallplater. Plassbygd porter i tre. Bygget har behov for vedlikehold.

  Redskaps hus: Fundamentert med støpte vegger og støpt gulv. Vegg-konstruksjon i bindingsverk, utvendig kledd med trepanel. Saltak konstruksjon med takstoler, tekket med metallplater. Bygget framstår i tilnærmet nybygg-skikk, godt vedlikeholdt.

  Halm hus: Fundamentert med betongblokker direkte på bakken. Veggkonstruksjon i bindingsverk, utvendig kledd med trepanel. Saltak konstruksjon med takstoler, tekket med metallplater. Bygget framstår i god stand, med unntak av utglidning, setning i grunnmur

  Arealer og fordeling per etasje

  Primærrom: 173 kvm

  1.Etasje: P-rom 89 kvm
  2.Etasje: P.rom 84 kvm


  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er bygge meldt og godkjent til dagens bruk.

  Innhold og standard

  Våningshus: Byggeår ca. 1850. Bruksareal på 188 kvm.
  Kjeller: Grovkjeller på 15 kvm BTA.
  1.etasje: Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad og kontor.
  2:etasje: Gang, bad og 5 soverom.
  Loft: Ingen målverdier.
  Kjøkkeninnredning: Innredning med profilerte fronter og laminert benkeplate med nedfelt oppvaskkum. Flislagt over benkeplate og belysning under skap. Integrert komfyr, platetopp, oppvaskmaskin, kjøleskap,, mikrobølgeovn.. Kjøkkenvifte er montert over komfyr.. Komfyrvakt montert over komfyr
  Sanitærutstyr: bad 1.etasje: Innredet med dusjkabinett, wc, servant med underskap, opplegg for vaskemaskin. Naturlig ventilasjon med ventil i himling. Bad 2 etasje. Fliser på gulv., våtromsplater på veg, takplater i himling. Innredet med dusjkabinett, wc, servant med underskap og overskap. Naturlig ventilasjon med ventil i himling.

  Låve: Byggeår 1964. Fjøs modernisert 2013, ny gjødselkjeller og spalteplank. Bruttoareal 1044 kvm
  Kjeller: Gjødselkjeller, verksted og 2 lagerrom. 348 kvm BTA
  1.etasje: Fjøs, lagerrom, servicerom og utlastningsrampe.348 kvm BTA
  2.etasje: lagerrom. 348 kvm BTA

  Garasje: Byggeår 1972. 80 kvm BTA
  Bygget er på 1 plan og blir brukt som garasje.

  Stabbur: Byggeår ca. 1850. 70 kvm BTA
  1.etasje: Sosialt rom.
  2.etasje: Sosialt rom.

  Vognskjul: Bygge år ca. 1953. 74 kvm BTA
  Alt på ett plan benyttes som redskapsskjul og lager

  Redskapsskjul: Byggeår 2014. 43 kvm BTA
  Benyttes til redskapsskjul.

  Halm hus: Byggeår 2018. 47 kvm BTA.
  Bygget benyttes som lager.

  Oppvarming

  Ved og elektrisk

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 623 000 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Tun, jord og skog

  Jordbruksarealene ligger i 3 teiger i tilknytning til gårdstunet, samt en teig som ligger inne på fjellet. Hoved teigen øst for gårdstunet er tilnærmet flat og med god arrondering, de to teigene nordvest for gårdstunet er svakt skrånende med noe dårligere arrondering. Teigen inne på fjellet benyttes som beite og er ikke slått i senere år. Dreneringstilstanden er jevnlig vedlikeholdt og god for alt dyrket areal. Eiendommen har tilgang på vanning fra Lågen. Arealet dekkes med hydranter, disse er oppgradert/ modernisert senere år. Det er floghavre på eiendommen, denne bekjempes aktiv. Det er ikke registrert høns hirse på eiendommen. Jorda benyttes hovedsakelig til produksjon av korn, normalavlinger i snitt ligger på ca. 450 kg bygg pr daa, men snitt avlinger på 530 kg/ daa er oppnådd i gode år. Basert på jordkvalitet og beliggenhet, er dyrket areal godt egnet til kornproduksjon. På bakgrunn av dette vurderes avlingspotensialet for korn til å ligge i området 450-500 kg pr daa.

  Skogarealene ligger i to adskilte teiger. Hele arealet har korte kjøreavstander for å ta ut tømmer. Hele arealet har arrondering som er egnet for maskinell tømmerhogst. Det er ikke gjennomført hogst i skogen siden 2016. Stående volum alle hogstklasser er pr 22.11.2021 5 941 m3. Det er ikke gjennomført noen hogst eller annen aktivitet i skogen etter at skogbruksplanen ble utarbeidet i 2021. Hele skogarealet er dekket med tilgang til skogsbilvei med utkjøringsmulighet. Ingen rødlistede arter registrert. Ingen fredet/ vernet areal på eiendommen. jakt og fiskerettigheter: Eiendommen er medlem i Vestsida jakt og veglag. Det utbetales ikke utbytte fra laget.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Tilkomst til eiendommen via privat veg fra Vestsidevegen.
  Eiendommen har privat vannforsyning med borehull og brønn.
  Avløp er et privat anlegg med kummer og sprede grøfter.

  Reguleringsplan

  Eiendommen ligger i LNF - område. Del av kommuneplan for Gausdal kommune.

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  1859/904073-1/17: Utskifting
  Tgl: 04.03.1859 
  Bortliværingenes andel av baklien
   
  1921/900942-1/17  Erklæring/avtale  
  Tgl: 26.09.1921 
  Vedr. anlegg av ny bygdeveg for Vestsiden krets
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1928/900422-1/17  Utskifting   
  Tgl: 03.12.1928 
  Avløsning av stetseværende beiterett.
  Overført fra: 0521-72/7
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1931/900376-1/17  Elektriske kraftlinjer  
  Tgl: 09.02.1931 
  Moksa Kraftanlegg
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1932/904072-1/17  Erklæring/avtale  
  Tgl: 15.12.1932 
  Utskrift av forhandlingsprotokoll for "Liakassen"
  Overført fra: 0521-72/7
   
  1932/904073-1/17  Erklæring/avtale  
  Tgl 15.12.1932 
  Garantierklæring fra Liakassens styre
  Overført fra: 0521-72/7
   
  1956/1786-2/17  Bestemmelse om vannrett  
  Tgl: 25.07.1956 
  rettighetshaver:Knr:3440 Gnr:72 Bnr:1 Fnr:1  

  1967/3525-2/17  Bestemmelse om veg  
  Tgl: 11.07.1967 
  rettighetshaver:Knr:3440 Gnr:72 Bnr:15  
  Bestemmelse om vannrett
   
  1972/3910-1/17  Bestemmelse om veg  
  Tgl: 23.05.1972 
  rettighetshaver:Knr:3440 Gnr:72 Bnr:17  

  1972/3911-2/17  Bestemmelse om veg  
  Tgl: 23.05.1972 
  rettighetshaver:Knr:3440 Gnr:72 Bnr:18  
  Bestemmelse om vannrett
   
  1974/9240-2/17  Bestemmelse om vannrett  
  Tgl: 30.10.1974 
  Rettighetshaver:Knr:3440 Gnr:72 Bnr:20  

  1974/10315-2/17  Bestemmelse om vannrett  
  Tgl:  26.11.1974 
  Rettighetshaver:Knr:3440 Gnr:72 Bnr:22  

  1975/1149-1/17  Bestemmelse om veg  
  Tgl: 13.02.1975 
  Rettighetshaver:Knr:3440 Gnr:72 Bnr:20  

  1975/4171-1/17  Bestemmelse om veg  
  Tgl 03.06.1975 
  Rettighetshaver:Knr:3440 Gnr:72 Bnr:21  
  Bestemmelse om vannrett
   
  1976/908-2/17  Bestemmelse om vannrett  
  Tgl: 30.01.1976 
  Rettighetshaver:Knr:3440 Gnr:72 Bnr:23  
  Bestemmelse om adkomstrett
   
  1977/4187-1/17  Bestemmelse om vannrett  
  Tgl: 19.03.1977 
  Vegvesenets betingelser vedtatt
   
  1983/990251-1/17  Elektriske kraftlinjer  
  Tgl: 20.04.1983 
  Midt-Gudbrandsdal Elverks kraftledning
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1983/5896-1/17  Bestemmelse om veg  
  Tgl: 25.07.1983 
  rettighetshaver:Knr:3440 Gnr:72 Bnr:25  
  Bestemmelse om vannrett
   
  1983/5897-2/17  Bestemmelse om veg  
  Tgl: 25.07.1983 
  rettighetshaver:Knr:3440 Gnr:72 Bnr:26  
  Bestemmelse om vannrett
   
  1983/5895-1/17  Erklæring/avtale  
  Tgl: 26.07.1983 
  Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i
  forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1984/657-1/17  Bestemmelse om bebyggelse  
  Tgl: 27.01.1984 
   Vegvesenets betingelser vedtatt
   
  1984/2392-2/17  Bestemmelse om veg  
  Tgl:  26.03.1984 
  rettighetshaver:Knr:3440 Gnr:72 Bnr:12  
  Bestemmelse om vannrett
   
  1988/1553-1/17  Bestemmelse om bebyggelse  
  Tgl: 01.03.1988 
  Rettighetshaver:Knr:3440 Gnr:72 Bnr:11  
  Forpliktelse i h.h.t. bygningsloven.
   
  1988/7060-1/17  Bestemmelse om bebyggelse  
  Tgl: 03.10.1988 
  Rettighetshaver:Knr:3440 Gnr:72 Bnr:11  
  Forpliktelse i h.h.t. bygningsloven.
   
  1993/7119-2/17  Best. om vann/kloakkledn.  
  Tgl: 19.10.1993 
  Rettighetshaver:Knr:3440 Gnr:72 Bnr:29  

  1993/7119-3/17  Bestemmelse om veg  
  Tgl: 19.10.1993 
  Rettighetshaver:Knr:3440 Gnr:72 Bnr:29  
  Rett til bruk av privat veg fra Skogly til fylkesveg 319 i
  Øyer kommune.
   
  1994/1373-1/17  Jordskifte  
  Tgl: 01.03.1994 
  Grensegangsak.
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1996/3160-1/17  Erklæring/avtale  
  Tgl: 02.05.1996 
  Vedr. engangsinnløsning av årlig erstatningsbeløp fra
  Glommens og Laagens Brukseierforening.
   
  2017/1009347-1/200  Jordskifte  
  Tgl: 15.09.2017 21:00 
  Jordskiftesak 16-046795REN-JLHM
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  2017/1269743-1/200  Jordskifte  
  Tgl: 14.11.2017 21:00 
  Sak nr.: 16-046795REN-JLHM ØSTERHAUGTEIGEN
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  2022/436500-1/200  Bestemmelse om vann/kloakk  
  Tgl: 25.04.2022 21:00 
   Rettighetshaver:ØYER KOMMUNE  
  Org.nr: 961381185
  Bestemmelse om grøfter/kummer
  Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler

  Ferdigattest

  Det finnes ingen ferdigattest/midlertid brukstillatelse i kommunens arkiver.

  Informasjon om odelsloven

  Det hviler ikke odel på eiendommen.

  Informasjon om konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt jordloven og konsesjonsloven.

  Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:

  1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.

  2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.
  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

  Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap.
  Se utfyllende informasjon på landbruksdirektoratets hjemmeside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/konsesjon[hva-maa-jeg-gjoere-hvis-jeg-ikke-faar-konsesjon-

  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

  Spørsmål om odel, bo-og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  10 390 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Ole Harald Hoel
  Markedsverdi : 10 390 000,-
  Formuesverdi : 861 853,-

  Tg3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK.

  Våtrom : Bad 1. etg
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
  etter dagens krav.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000
  Våtrom: Bad 2.etg.
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
  etter dagens krav.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Tg2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

  Utvendig Taktekking
  Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.

  Utvendig Nedløp og beslag
  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Gjelder spesielt nedløp under veranda.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Utvendig: Veggkonstruksjon
  Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.

  Utvendig: Vinduer
  Vedlikeholdsbehov på overflater. Det er avvik ved utførelse av vannbord, omramming, karm, ytre tetting.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendig: Balkonger, terrasser og rom under balkonger Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig: Overflater
  Overflater har en del slitasje grad utover det en kan forvente.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig: Radon
  Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav"" aktsomhetsgrad
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig: Pipe og ildsted
  Pipevanger er ikke synlige.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig: Innvendige dører
  Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner: Varmtvannstank
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

  Tekniske installasjoner: Elektrisk anlegg.
  Hovedinntak for alle bygg på gården er plassert i våningshus. Elektrisk anlegg utført med åpent anlegg. Sikringsskap med automatsikringer og måler plassert i gang 2. etasje. Kursfortegnelse i sikringsskap. De opplysningene som gis i denne rapporten om det elektriske anlegget er kun av visuell karakter og anlegget kan ha skjulte feil og mangler som ikke er avdekket. For å få en total oversikt over tilstand på det elektriske anlegget anbefales kontroll utført av autorisert EL installatør/ EL tilsyn.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tomteforhold: Grunnmur og fundamenter
  Grunnmuren har sprekkdannelser.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  For mer utfyllende informasjon se forøvrig vedlagte tilstandsrapport avholdt av Ole Harald Hoel den 26.08.2022

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

  Kommunale avgifter

  Kr. 7 475 pr. år

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei og øvrig nabosamarbeid.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset og kårbolig ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Antikk og løsøre

  Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter erutenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene.Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Maskiner og utstyr

  Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven

  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er",og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet." Med unntak av beboelseshus er landbrukseiendommen med driftsbygninger og innmark/utmark i utgangspunktet en næringseiendom og selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9 (1). Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.