Harkerudveien 98, 1930 Aurskog

Harkerud Hestesenter, Aurskog

Profesjonelt oppbygget anlegg med internasjonale mål | Godt vedlikeholdte fasiliteter

Prisantydning: 8 900 000 kr
Omkostninger: 223 842 kr
Totalpris: 9 123 842 kr
Kommunale avgifter: 15 667 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Eieform: Selveier
Tomteareal: 12788 m² (eiet)
Bruttoareal: 1900 m²
Tomt: Eiet tomt
Omkostninger oppsett: 8 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
222 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 900 000,-))
--------------------------------------------------------
223 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
9 123 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Henrik Tegneby, Daglig leder / Eiendomsmegler
Nils Henrik Tegneby
99 11 29 00
henrik@landbruksmegling.no

For å bli oppdatert på bud og øvrig informasjon om eiendommen må du trykke på «bestill salgsoppgave» hvor du oppgir e-post og telefonnummer. 

Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
Visning:
Søndag
04.12.2022 14:00 - 15:00

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Adresse: Harkerudveien 98, 1930 Aurskog

KONTAKTSKJEMA

SPØRSMÅL OM EIENDOMMEN?
  Beliggenhet

  Adresse

  Harkerudveien 98 1930 Aurskog

  Matrikkel

  Gnr. 211 bnr. 70 i Aurskog-Høland kommune

  Harkerud Hestesenter i Aurskog | 12,8 dekar | 17 stallplasser og paddocker | Ridehall og 2 utvendige ridebaner

  Harkerud hestesenter er et profesjonelt oppbygget hestesenter med en moderne ridehall på 20x40 meter og separat stallbygning med 17 bokser. Utvendig er det etablert to ridebaner med internasjonale mål, 17 drenerte paddocker med leskur og opplegg for helårsvann. Fra 2011 og frem til i dag er anlegget oppgradert og vedlikeholdt for å møte dagens krav til kvalitet. Senteret er årlig arrangør for rekke hestestevner og innehar også en operativ hesteutstyrsbutikk med amerikanske kvalitetsprodukter.

  Hestesenterets drift er orientert rundt utleie av stallbokser, stevneutleie og drift av hesteutstyrsbutikk. Stallplassene har i dag en forsiktig utleieverdi på omkring 5.250,- per måned inkl. høy og flis. Utleie av ridehall og ridebaner til stevnevirksomhet har en utleieverdi fra kr. 12.000 per helg og økende avhengig av hvilket oppsett en leietaker ønsker. Hesteutstyrbutikken har for selger vært en hobbygeskjeft og årlig omsetning på en slik virksomhet vil avhenge av driftsform.
  Selger har så langt valgt å kanalisere brorparten av senterets omsetning og inntjening tilbake i oppgraderinger av bygningsmasse og uteområder, og eiendommen må sies å være godt rigget for videre intensiv drift.

  Ridehallen ble oppført i 1997 og har et totalareal på 1416 kvm. Ridehallen på 20x40 meter har et gruset spesialdekke med nymonterte vant og vegger. Det er også montert en ny port i gavlvegg mot øst, direkte til utvendig ridebane på 20x60 meter. Det er god belysning og ventilasjon i lokalet. Av øvrige driftsfasiliteter er det etablert 10 hestebokser langs bygningens langvegg mot syd inn mot tunet, mens langveggen mot nord har etablert leskur for maskiner og redskap. Det vil være rom for utvidelse av ridehallen mot øst dersom man ønsker en 20x60 hall. 
  I bygningens vestgavl er det etablert hesteutstyrsbutikk og wc/vaskerom i 1. etasje og i 2. etasje har man fine tilskuerfasiliteter mot ridehallen og et hyggelig kafélokale med kjøkkenfasiliteter og en stor salong med sitteplasser. De øvrige arealene i 2. etasje består av felles toalettfasiliteter og private kontor og oppholdsarealer.
  Av vedlikehold og oppgraderinger de senere år så ble hesteboksene langs bygningens sydvegg oppført i 2012, nye vandt og vegger i ridehallen, ny port, påbygg på tribunen i 2. etasje og nytt vanningsanlegg ble montert i 2021 og i 2022 ble leskur for maskiner og utstyr oppgradert på bygningens nordvegg.

  Stallbygningen ligger sentralt på tunet med god adkomst til paddocker, ridebaner og ridehall. Bygningen ble oppført i 1997 med et totalareal på 416 kvm og har de senere årene gjennomgått flere oppgraderinger. Stallen har en rasjonell og moderne inndeling med 16 hestebokser, 1 ponnyboks, 4 adkomster og enkel tilgang til fôr og flis. Fasiliteter som vaskespilt, salrom, vaskerom, wc og oppbevaringsboder er orientert i nordenden av bygningen, mens lager for høy og flis er plassert i sydenden av bygningen.
  Av vedlikehold og oppgraderinger de senere år så har vaskepilt blitt fornyet med røropplegg og overflatebehandlet og flisrommet er isolert og platebeslått. Bygningen har også blitt malt opp innvendig og vedlikeholdt hvert år.

  De utvendige arealene på eiendommen består av 17 paddocker og to ridebaner på omkring 30 x 60 meter. Paddockene er grøftet/drenert i senere tid og har som følge av det god avrenning også på det våte årstidene. Ridebanene ble bygget opp i 2019 med spesialdekke i form av gummigranulat på den ene banen og topplag med sand på den andre banen. Det er drenerende masser under toppdekke på begge baner, og det er også satt ned stolper for fremtidig belysning i tilknytning til banene. Inngjerdinger, transportgater, leskur og øvrig infrastruktur på uteområdene er gjort på en ordentlig og skikkelig måte, det er viktig for utstyrets holdbarhet og fremtidige vedlikehold. Det faktum at paddocker og utvendige ridebaner også har riktige grunnarbeider i form av nødvendig grøfting/drenering kan heller ikke understrekes nok. Dette er "usynlige" arbeider, men samtidig en kostnadstung og viktig infrastruktur. Grøfterør kan fint holde i 40 år når de først er lagt ned. I 2019 ble innhegningene til luftegårdene skiftet ut med kraftigere materialer. Det er også plassert tre brakker på eiendommen hvor en benyttes som tørkerom, mens de to andre er innredet med fire soverom. 

  Det er Harkerud Hestesenter AS som står for selve driften av hestesenteret og hesteutsyrbutikken og er eier av alt inventar, maskiner og utstyr på eiendommen. Driften av hestesenteret er selskapets eneste virksomhet, og kjøper av Harkerudveien 98 vil også få tilbud om erverve aksjeselskapet om ønskelig. Kjøp av aksjeselskapet Harkerudveien Hestesenter AS vil bli behandlet som en separat  handel og regulert i egen kjøpekontrakt.
  Fordelen ved kjøp av aksjeselskapet er at kjøper automatisk da får eierskapet til ovennevnte utstyr, inventar og redskap som befinner seg på eiendommen per i dag, alt fra traktor med pallegaffel, rundballeklype og strøvogn til bord, stoler og service i kafeen. En fullstendig liste over aksjeselskapets eiendeler ligger vedlagt senere i salgsoppgaven.

  Beliggenhet, adkomst

  Harkerud Hestesenter ligger sentralt i forhold til tett befolkede områder med en kjøreavstand på 20 minutter i Lillestrøm og 25 til Kløfta. Det betyr at områder som Strømmen, Skedsmokorset, Frogner, Lindeberg ligger under en halvtime fra hestesenteret. Matbutikker og handlesentra ligger på Aurskog, Blaker og Sørumsand under 10 minutter fra Harkerud.

  Avstander med Bil:
  Aurskog - 5 minutter
  Blaker  - 8 minutter
  Bjørkelangen - 14 minutter
  Kløfta/Jessheim - ca. 30/35 minutter.

  Lillestrøm - 21 minutter
  Oslo - 38 minutter
  Gardermoen - 41 minutter

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1997

  Bygninger og byggemåte

  Ridehall:
  Bygningen er fundamentert med støpte såler på grunn og støpt ringmur med punktfundamenter. Innvendig gruset dekke i ridehall. Yttervegger i stålbuekonstruksjon med påskrudd bindingsverk som er utvendig kledd med stående trepanel på langsider og gavler. Stallbokser til syd er oppført på støpt plate med vegger i trebindingsverk utvendig kledd med stående panel. Pulttakkonstruksjon tekket med plater. Leskur på nordside er oppført i stolpekontruksjon med pulttaksløsning. Det er nedløp og renner på bygningen i stål.

  Stallbygning:
  Bygningen er fundamenter med støpt såle på mark og ringmur. Yttervegger i trebindingsverk utvendig kledd med stående panel. Saltakkonstruksjon med kaldtloft utvendig tekket med profilerte plater.

  Brakker:
  Brakkene på eiendommen er prefabrikkerte isolerte brakkekonstruksjoner i treverk. Bygningene er fundamentert på lettklinkermur.
  Disse brakkene er mobile bygningsstrukturer og de er ikke omsøkt for varig plassering på eiendommen.

  Arealer og fordeling per etasje

  Bruksareal: 1 851 kvm, Bruttoareal: 1 900 kvm

  Ridehall; 1416 kvm Bra.
  1.Etasje: Ridebane, fellesområde, butikklokale og hesteutstyrsbutikk. Utvendig påbygg: Hestebokser på sydside og leskur for maskiner og utstyr på nordside
  2.Etasje: Kafé, tribune/tilskuerplasser til ridehall, sekretariat, kontor, bad/wc og privat oppholdsrom.

  Stallbygning: 416 kvm Bra.
  1. Etasje: 17 hestebokser (1 ponnyboks), vaskespilt, dusj, 2 toaletter, fôrrom, høylager og flislager.

  Brakke/tørkerom: 19 kvm Bra.
  1. etasje: Tørkerom

  Brakker/oppholdsrom: ca. 40 kvm Bra.
  1. etasje: Brakkene er innredet med 4 soverom.
  Brakkebyggene er mobile bygningsstrukturer og de er ikke omsøkt for varig plassering på eiendommen.

  Oppvarming

  Bygningene har elektrisk oppvarming.
  Det naturlig ventilasjon av dyrerommene med lufteluker i tak og vegger.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 12 788 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Tun, jord og skog

  Eiendommen er totalt på ca. 12,8 dekar og er fullt utnyttet fasiliteter tilknyttet driften av hestesenteret. Omkring 7 dekar av arealet består av paddocker og ridebaner, mens øvrig areal består av gangveier, parkeringsareal, bygningsmasse og parkeringsareal.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Kommunalt vann og privat avløp. Tradisjonelt septikanlegg med infiltrasjonsgrøfter.
  Det er avkjøring til eiendommen fra fylkesvei.

  Reguleringsplan

  Eiendommen er uregulert, LNF.

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  Det er ingen tinglyste heftelser på eiendommen.

  Ferdigattest

  Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

  Kulturminner og fredninger

  Det er ikke registrert kulturminner eller fredninger på eiendommen

  Informasjon om konsesjonsloven og jordloven

  Eiendommen er ikke underlagt konsesjon, men kjøper må signere på skjema egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er heller ikke drivbar dyrket mark på eiendommen.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  8 900 000,-

  Kommunale avgifter

  Kr. 15 667 pr. år

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei og øvrig nabosamarbeid.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir den overlevert slik den fremsto på visning. Det vil ikke bli foretatt rydding eller vask utover normalt vedlikehold da eiendommen er i løpende drift. Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter er eiet av Harkerudveien Hestesenter AS og følger ikke eiendommen med mindre kjøper også inngår kjøpsavtale på aksjeselskapet.  Selger forbeholder seg forøvrig retten til å ta med seg det han selv ønsker også av øvrig inventar og utstyr på eiendommen som ikke er fastmontert.

  Salg av Harkerudveien 98 Gnr. 211 og Bnr. 70 og Harkerud Hestesenter AS org. nr. 914 751 462

  Eiendommen Harkerudveien 98 Gnr. 211 og Bnr 70 i Aurskog Høland kommune med påstående bygningsmasse eies av Pål Stener Johnsrud. Eiendommen med bygningsmasse leies ut til Harkerud Hestesenter AS.  Pål Stener Johnsrud eier 100% av aksjene i Harkerud Hestesenter AS.
  Kjøper kan om ønskelig også erverve aksjeselskapet til en sum kr. 600.000,-
  I tillegg vil Kontanter og fordringer i selskapets balanse samt varelager i hestebutikk gjøres for øvrig opp krone for krone partene imellom.

  Drift av hestesenter og hesteutstyrsbutikk er Harkerud Hestesenter AS eneste virksomhet. Selger er formell og reell eier av alle aksjene i selskapet. Selger ønsker å overdra aksjene til ny eier og derav selge sitt aksjeselskap sammen med eiendommen, og salget av Harkerud Hestesenter AS vil i så måte bli gjennomført som salg av 100% av aksjene i selskapet.  Kontanter og fordringer i selskapets balanse, samt varelager gjøres for øvrig opp krone for krone partene imellom utover avtalt kjøpesum. Selger garanterer for at selskapets regnskaper er korrekte, i samsvar med lovgivningen og basert på god regnskapsskikk og at selskapet har full og ubeskåret eiendomsrett til alle eiendeler oppført i balanse. Selger garanterer for at selskapet ikke har gjeld eller forpliktelser ut over det som fremgår av revidert balanse, herunder ukjente gjeldsposter av enhver art. Kostnader ved kjøpers eventuelle økonomiske "due diligence" av selskapet, bæres av kjøper.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven

  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, takstrapport og selgers egenerklæring.
  Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene.
  Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

  Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er",

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.