Nesveien 104, 1816 Skiptvet

NORDNES GÅRD - SOLGT!

Nordnes i Skiptvet | Hestegård med 7 stallbokser | Stort våningshus og rasjonelle driftsbygninger | Konsesjonsfritt

Prisantydning: 6 500 000 kr
Omkostninger: 163 842 kr
Totalpris: 6 663 842 kr
Kommunale avgifter: 13 338 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Eieform: Selveier
Verditakst: 6 500 000 kr
Byggeår: 1936
Primærrom: 296 m²
Bruksareal: 306 m²
Bruttoareal: 306 m²
Tomt: Eiet tomt
Tomteareal: 62200 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 6 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
162 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 500 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
163 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
6 663 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Henrik Tegneby, Daglig leder / Eiendomsmegler
Nils Henrik Tegneby
99 11 29 00
henrik@landbruksmegling.no

For å bli oppdatert på bud og øvrig informasjon om eiendommen må du trykke på «bestill salgsoppgave» hvor du oppgir e-post og telefonnummer. 

Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
Visning:
12.06.2022 13:00 - 14:00
Adresse: Nesveien 104, 1816 Skiptvet

KONTAKTSKJEMA

SPØRSMÅL OM EIENDOMMEN?
  Beliggenhet

  Adresse

  Nesveien 104 1816 Skiptvet

  Matrikkel

  Gnr. 84 bnr. 2 i Skiptvet kommune

  Nordnes gård i Skiptvet - Hestebruk i solrike og hyggelige omgivelser med nærhet til Glomma

  Nordnes gård er et småbruk på 62,2 dekar totalt med 33 dekar dyrket mark, 17,4 dekar skog og 11,8 dekar med øvrige arealer som beite, tun og skograbber. Gården har en solrik og naturskjønn beliggenhet i Nesveien i Skiptvet med Glomma til øst og Fossevja til vest for eiendommen.
  I følge eier har naboskapet i Nesveien i mange år vært svært godt med naboer som mer enn gjerne bistår hverandre med hjelp og også møtes til hyggelige tilstelninger i løpet av året. Det gode naboskapet er tuftet på at gårdsbrukene i Nesveien alle er levende og aktive gårder med eiere som er vant til å ta i et tak og ikke er redde for litt møkk under neglene, slik som på Nordnes.

  Det faktum at en gård ikke bare er en boplass, men snarere et aktivt bruk med levende dyr på tunet gjør noe med hele gårdens atmosfære og daglige virke. På Nordnes er det stort sett alltid litt liv på tunet og mennesker man kan slå av en prat med, le litt med, juge litt med og løse verdensproblemer med. Når mennesker med kjærlighet for dyr møtes i hverdagen så gjør det noe med vår daglige livskvalitet, en type livskvalitet som materiell velstand og flotte jobbtitler ikke kan konkurrere med.
  På Nordnes kan du leve ut denne drømmen, med en gård som sørger for et godt liv for deg og dyrene dine.
   
  Den dyrkede marken ligger rundt gårdstunet og blir i dag benyttet til utegangsarealer for hest og produksjon av høy. Gården forøvrig er tilpasset oppstalling og trening av travhester gjennom flere generasjoner med stall- og driftsbygning, gode driftegater mellom innhegningene, praktisk lagring av høy, gjødseldeponering og utvendig vaskespilt på platting. Arealet som i dag blir benyttet til utegangsarealer er mer enn store nok dersom man ønsker å etablere fasiliteter som ridebane, lonsjeringsbane etc. for dressur- eller spranghester. Flere høyt premierte travhester har blitt båret frem på Nordnes.

  Bygningsmassen på gården består av et større våningshus, stall, driftsbygning, nyoppført dobbelgarasje og uthus.
  Våningshuset på eiendommen har god størrelse med sine 296 kvm i boligareal, normalt god standard og etablerte uteplasser til øst, syd og vest. Innvendig er kjøkkenet et fint allrom med en større kjøkkeninnredning og spiseplass for hele storfamilien. Kjøkkenrommet har videre utgang til terrasse i den ene retningen og direkte adkomst til to gode stuer i den andre. Hovedetasjen består ellers av baderom, kontor, vaskerom og entré/hall, hvor hallen binder boligen sammen med trappeadgang til kjeller og andre etasje samt tilgang til alle øvrige rom i etasjen. Som normalt på et gårdsbruk finnes det også en sekundærinngang til boligen via vaskerommet som også utgjør et praktisk omkledningsrom for arbeidsklær.
  I boligens 2. etasje er det fire soverom av god størrelse hvor alle har egen separat inngang. Kjelleren er også innredet og innehar kjellerstue, to soverom og et eldre bad med behov for renovering.
  Boligen har fått utført tilstandsrapport etter nye krav fra 01.01.2022 som er vedlagt senere i oppgaven.
   
  Redskapshuset og stallen ble oppført i 1989 og har et samlet areal på 228 kvm, hvor redskapshuset er på 135 kvm og stallen på 93 kvm. Redskapshuset har støpt plate på mark og adkomst via to store skyveporter med en bredde hver seg på ca. 3,9 meter og en høyde på 4 meter. Denne utformingen gjør bygget godt egnet til bruk av maskiner og lagring i driftsøyemed.
  Stalldelen er plassert i nordenden av bygningen og er fullisolert med fri adkomst til innhegninger og øvrige fasiliteter som den utvendige vaskespilten på 46 kvm. Stallen inneholder syv stallbåser på 3x3 meter med en innvendig takhøyde på 2,73 meter og har innlagt vann og strøm. Den utvendige plattingen som i dag benyttes til vaskespilt er i praksis en forlengelse av byggets støpte plate/grunnmur. Dersom man ønsker å utvide stallen ytterligere vil dette være et fundament som er solid nok til å bebygge.
  Eier benytter alle stallbåsene selv i dag, men hver oppstallingsplass vil ha en potensiell brutto utleieverdi på ca. Kr 3-4.000,- kroner per måned.

  Garasjen ble oppført nå i 2022 i moderne konstruksjoner med støpt plate på grunn samt støpte systemblokker som oppkant. Reisverk i tre med GU gips og utenforliggende stående kledning. Bygningen har en grunnflate på 69 kvm med en lysåpning/portstørrelse som er 4,8 meter bred og 2,3 meter høy. Garasjen har også adkomst via en gangdør.

  Uthuset er gårdens eldste urørte bygning og ble oppført omkring 1900. Bygningen er et kombinert eldre vognskjul, hønsehus og tilknyttet en utedo til bygget. Denne bygningen står på et eget gårds - og bruksnummer og det har tidligere blitt gjort en forespørsel til kommunen om oppføring av kårbolig på denne parsellen, men det foreligger per i dag ingen skriftlighet på dette fra kommunens side.

  Beliggenhet, adkomst

  Nordnes ligger ca. 7 minutter med bil fra Meieribyen bygdesentrum med blant annet barnehager, barne- og ungdomsskole, matbutikk og øvrige fasiliteter. Skiptvet ligger sentralt til mellom Østfoldbyene Askim, Sarpsborg og Moss

  Avstander med bil:
  Askim sentrum: 12 minutter
  Sarpsborg sentrum: 30 minutter
  Moss sentrum: 40 minutter
  Askim togstasjon: 13 minutter
  Svenskegrensen: 40 minutter
  Oslo sentrum: 55 minutter

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1936, modernisert i 2003

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus:
  Boligen eldste del er bygget 1936, senere tilbygget 1980 mot vest med kjeller og 1 etg. Siste tilbygg i 2003 mot syd med utvidelse av hall/gang, kontor, bad og vaskerom 1.etg og 2 soverom 2.etg.
  Boligen er oppført med støpt grunnmur på eldste delen og Leca på tilbygget del mot vest. Tilbygg mot syd har ikke kjeller og er fundamentert med støpt plate på mark. Yttervegger er oppført med tømmer på eldste delen og bindingsverk på tilbygg, utvendig kledd med stående trekledning. Tak bygget som saltak med sperrer og med W stoler på den nyeste delen. Utvendig tekket med betongtakstein. Takrenner og beslag i overflatebehandlet stål.
  Våningshusets tilstandsgrad 3 og tilstandsgrad 2 som kan kreve tiltak er listet opp senere i salgsoppgaven. Det forutsettes at interessenter selv gjør seg kjent med boligens vedlagte tilstandsrapport i salgsoppgaven.

  Driftsbygning:
  Driftsbygningen er oppført i 1989. Bygningen har støpt plate på mark og yttervegger i bindingsverk som er utvendig kledd med stående tømmermannspanel. Det er saltak konstruksjon med W stoler som er utvendig tekket med stålplater. Det er montert to større skyveporter i bygningen på ca. 3,9 x 4 meter. Det er registrert stedvis råte i kledning på syd- og østvegg. Det er innlagt strøm i bygningen.

  Stall:
  Stallbygningen er oppført i 1989 samtidig med driftsbygningen. Det er støpt plate på mark og yttervegger i leca isoblokk som er utvendig og innvendig pusset. Innvendig himling i stallen er isolert og panelt med en takhøyde på 2,73 meter. Det er satt opp syv stallbåser i bygningen, hver på 3x3 meter. Det er innlagt strøm og vann i bygningen.

  Garasje:
  Garasjen ble bygget nå i 2022. Bygningen er oppført med støpt plate på mark med oppkant av støpte systemblokker. Yttervegger med bindingsverk utvendig kledd med GU-gips og stående trekledning. Tak bygget som saltak og undertak av armert duk. Takkonstruksjonen er tekket med sorte stålplater. Det er 3 stk. vinduer mot øst med karmer og rammer i pvc med isolerglass. det er satt inn gangdør og gjort klart for innseting av garasjeport denne har bredde på 4,77 meter og høyde 2,3 meter. Det vil ikke bli montert garasjeport i bygningen.

  Uthus:
  Uthuset er oppført omkring 1900. Bygningen er fundamentert med støpte søyler og trebjelkelag med bordgulv. Yttervegger i bindingsverk utvendig kledd med stående tømmermannskledning. Saltakskonstruksjon med sperrer og utvendig tekket med stålplater. Yttervegg mot øst er kledd om i 2022, mens bakveggen gjenstår og kle om. Det er montert dobbel slagdør til eldre vognskjul og gangdør til lager og utedo.

  Arealer og fordeling per etasje

  Våningshus; P-rom 296 kvm, S-rom 10 kvm, Totalt 306 kvm
  1. etasje primærrom: Hovedinngang/hall, kjøkken, to stuer, bad, vaskerom og kontor
  2. etasje primærrom: Gang, og fire soverom. Sekundærrom: Bod
  Kjeller sekundærrom: Gang, kjellerstue, to soverom og bad. Sekundærrom: Bod

  Driftsbygning; Grunnflate 135 kvm
  1 etasje: Lager, redskap og maskinrom

  Stall; Grunnflate 93 kvm.
  1. etasje: 7 stallbåser av 3x3 meter

  Garasje: Grunnflate 69 kvm.
  1. Etasje: To biloppstillingsplasser samt lagerdel

  Uthus: Grunnflate 50 kvm.
  1. etasje: Eldre husdyrrom, vognskjul og utedo

  Oppvarming

  Våningshuset oppvarmes med elektrisk oppvarming og vedfyring.
  Elektrisk oppvarming fra luft til luft varmepumpe samt gulvvarme på arealer i 1. etasje og i kjeller.
  Det er montert vedovn på kjøkken i stue og i kjeller.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 62 200 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Tun, jord og skog

  Tun:
  Gårdstunet på Nordnes ligger åpent i terrenget og har således tilnærmet optimale solforhold. Tunområdet har enkle adkomster for traktor og redskap og "driftstunet" er orientert mot nord mens "boligtunet" er orientert til syd. Det er også tilgang for maskiner på driftsbygningens bakside til mellomlagring av gjødsel.
  Det er asfaltert vei helt frem til gårdens innkjøring.

  Jord:
  Den dyrkede marken på eiendommen utgjør til sammen 33 dekar og er fordelt på to skifter. Det nordre skiftet er på 5,9 dekar og blir i dag benyttet til hesteinnhegninger for travhest, mens det produseres grad/fôr på det søndre skiftet som er på 26,4 dekar. Jordteigene er lettdrevne med middels arrondering og har en jevnt normalt god jordkvalitet. Omkring halvparten av den største jordteigen er kulturjord, mens den sydvestre delen av arealet har blitt planert ut noen generasjoner tilbake. Det er middels til stor erosjonsrisiko på dyrket mark.

  Skog:
  Skogarealet på 17,4 dekar består i hovedsak av barskog og har høy bonitet. Arealet er noe brattlendt  men er fin ressurs for gården til eget bruk av material og vedvirke.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Det er kommunalt vann på eiendommen og privat godkjent renseanlegg for avløp av typen August. Renseanlegget er dimensjonert for to boliger.

  Nesveien er asfaltert helt frem til gårdstunet. Veien er privat og vedlikeholdet av veien fordeles mellom naboene og Skiptvet kommune.

  Reguleringsplan

  Eiendommen er uregulert og følger av  Kommuneplanens arealdel 2019 - 2031, vedtatt 03.09.2019.
  Arealformål: LNF og 100 meter belte langs Glomma.
  Eiendommen ligger innenfor hensynssone for kvikkleire, kulturlandskap og flom fare.

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  1917/900262-1/3  Erklæring/avtale  
  21.05.1917  Vintervannstanden i Sarpsfossen
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1954/301483-2/3  Bestemmelse om veg  
  18.05.1954  rettighetshaver:Knr:3015 Gnr:84 Bnr:9  
  Bestemmelse om vannrett
   
  1962/303149-1/3  Erklæring/avtale  
  08.09.1962  Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i forbindelse med vanningsanlegg
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1990/2757-1/3  Jordskifte  
  05.03.1990  Grensegangssak
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1998/5255-1/3  Jordskifte  
  14.07.1998  SAK NR 3/1998
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Servituttene på eiendommen består av to jordskiftesaker med grensebestemmelser, en veirett eiers eiendomsparsellsom gbnr 84/9 samt bestemmelse om felles vanningsanlegg.
  Megler har innhentet tilgjengelige servitutter hos Statens kartverk, disse kan utleveres til intressenter på forespørsel.

  Ferdigattest

  Det foreligger ferdigattest på minirenseanlegg datert 20.10.2014.
  Det er ikke registrert øvrige ferdigattester eller midliertidlig brukstillatelse på bygningene.
  Garasjen som ble oppført i 2022 er identisk i størrelse med bygningen som sto plassert der tidligere, dette er i følge eier avklart med kommunen.

  Kulturminner og fredninger

  Våningshuset på eiendommen er Sefrak registrert med gul avmerking.
  På parsellen 84/9 har det tidligere stått en boenhet som er revet.

  Det er ingen øvrige kulturminner på eiendommen ifølge miljøstatus.no

  Informasjon om odelsloven

  Det hefter ikke odel på eiendommen.

  Informasjon om konsesjonsloven og jordloven

  På grunn av eiendommens sammensetning er det IKKE krav om konsesjonssøknad fra kjøper.
  Kjøper må forøvrig signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  6 500 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Tor Helge Randem Takstdato : 21.04.2022 Teknisk (byggmassens) verdi : 6 750 000,- Markedsverdi : 6 500 000,- Teknisk verdi : 6 750 000,- Formuesverdi : 350 623,- Formuesverdi pr. : 31.12.2020

  Tilstandsgrader tilstandsrapport

  TG3 Store avvik:
  Innvendig > Overflater - Overflater har sterk slitasjegrad.
  På gulv i gang 2.etg er det et gulvlaminat som har gått opp i skjøter, dette skyldes mest sannsynlig ujevnheter i undergulv.

  Innvendig > Rom Under Terreng - Det er i hulltaking påvist fukt-/råteskader. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
  Utforede trevegger i kjeller anses som en risikokonstruksjon med fare for sopp og råte. Det blir på befaringen foretatt hultaking i bod i kjeller her registreres det høyt fukt i bod og noe saltutslag i bunn på åpen murvegg. Det er et takrenne nedløp i bakke ved hjørne mot syd/vest og det anbefales at dette sjekkes. Det anbefales nærmere undersøkelser av konstruksjonen her.
  Det blir også foretatt hulltaking på tilstøtende rom soverom mot mot nord/vest, her blir det ikke målt unormale fuktnivåer.
  Kostnadsestimat : 50 000 -

  Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom - Rommet har ingen ventilasjon
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Våtrom > Generell > Bad
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det registreres svertesopp på undertak, dette skyldes mest sannsynlige dårlig ventilasjon av konstruksjonen.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Utvendig > Vinduer
  Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Vinduer trengs å males vedlikeholdes.

  Utvendig > Dører Gå til side
  Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke Balkongdør 2.etg har behov for overflatebehandling og justering. Balkongdør fra kjøkken til terrasse mot øst trengs å justeres, samt ytterdør til vaskerom. Det mangler blikk under ytterdør og blikk under hev/skyvedør er løst og bør festes bedre. Ytterdør er noe slitt i utvendig maling og det er behov for overflatebehandling.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble ved hjelp av krysslaser foretatt kontroll av planhetsavvik i etasjene. Det registreres 1 cm over 2 meter på stue og 1,5 cm midt på gulv. Stue i eldste delen med høydeforskjell med 2 cm over rommet. Det er høydeforskjell på gulv mellom ny og gammel del i entre. Det registreres svanker og buler på overflater i etasjen. 2.etg har høydeforskjell på 2 cm i gangens lengde, samt svanker og buler. Det gjøres oppmerksom på at alle flater ikke er kontrollert grunnet møblering og div.

  Innvendig > Radon Gå til side
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Boligen ligger i et område med moderat til lav radonforekomst.

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet. Pipevanger er ikke synlige. Det er ikke synlige 4 sider på pipevange i kjeller og 1.etg Det er ikke ildfast plate langt nok foran ildsted på kjøkken skal være 30 cm. Det foreligger rapport etter branntilsyn 05.11.2018 med ikke registrert avvik eller anmerkninger på bruksenheten.

  Innvendig > Innvendige trapper
  Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Trapp til kjeller har for stor avstand mellom trinn og mellom rekkverkspiler, her mangler også håndløper på vegg. trapp til 2.etg mangler håndløper på vegg, Eier er på befaring i gang med å skifte rekkverksspiler på trapp til 2.etg, dette skal være i orden ved salg.

  Innvendig > Innvendige dører - 2
  Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Dør bad kjeller bør justeres. Dør soverom eldste delen stort soverom bør justeres.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen.

  Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad Gå til side
  Det er ikke påvist tilfredstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

  Tomteforhold > Drenering Gå til side
  Det er utifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt.
  Det er påvist andre avvik: Det mangler topplist på utvendig fuktsikring (platon, grunmursplast). Se også fuktmåling av rom under terreng, dette kan skyldes at drenering har begrenset effekt på hjørne mot syd/vest eller det kan være avløp til tak-nedløp her som må utbedres.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Det er påvist andre avvik:
  Leca ringmur til tilbygg mot syd er ikke overflatebehandlet med murpuss.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tomteforhold > Terrengforhold
  Eiendommen ligger i flomutsatt område iht. kommuneplan. Eiendommen ligger i rasfarlig/skredutsatt område iht. kommuneplan. Det er langs med Glomma flere områder som i kommuneplanen er markert med hensynssone for fare for kvikkleir (ras/skredfare) så også denne eiendommen. Dette vil medføre at det ved nybygging vil bli krav om geotekniske undersøkelser.

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

  Forsikring

  Eika

  Kommunale avgifter

  Kr. 13 338 pr. år Kommunale avgifter vil variere etter husstandens forbruk.

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei og øvrig nabosamarbeid.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt. tilstandsrapport).

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Antikk og løsøre

  Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke.

  Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.