Kindsveien 20, 3533 Tyristrand

Kindsveien 20 - SOLGT!

Innholdsrik landbrukseiendom med egen strandlinje og i umiddelbar nærhet til Tyristrand sentrum

Prisantydning: 8 950 000 kr
Omkostninger: 225 092 kr
Totalpris: 9 175 092 kr
Boligtype: Landbrukseiendom
Eieform: Selveier
Verditakst: 8 950 000 kr
Formuesverdi: 224 381 kr
Tomteareal: 523300 m2 (eiet)
Tomt: Eiet tomt
Bruksareal: 306 m²
Primærrom: 285 m²
Bruttoareal: 337 m²
Omkostninger oppsett: 8 950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
223 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 950 000,-))
--------------------------------------------------------
225 092,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
9 175 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
bjorn_fosby_eiendomsmegler_landbruksmegling_sarpsborg
Bjørn Fosby
91 65 19 22
bjorn@landbruksmegling.no

For å bli oppdatert på bud og øvrig informasjon om eiendommen må du trykke på «bestill salgsoppgave» hvor du oppgir e-post og telefonnummer. 

Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
Visning:
10.03.2022 - 16.00 - 18.00

Som følge av Covid -19 ber vi om at du tar kontakt med megler før visning for å få oppgitt oppmøtetidspunkt.
Adresse: Kindsveien 20, 3533 Tyristrand

KONTAKTSKJEMA

SPØRSMÅL OM EIENDOMMEN?
  Beliggenhet

  Adresse

  Kindsveien 20 3533 Tyristrand

  Matrikkel

  Gnr. 254 bnr. 1 i Ringerike kommune

  Eiendommen

  Eiendommen Kind ligger flott til nær Tyristrand sentrum. Tunet har meget gode solforhold og har utsikt  til Tyrifjorden. Eiendommen består av ett innholdsrikt våningshus, en låvebrulåve/ammekufjøs, et kalvefjøs, vedskjul og ett stabbur. Våningshuset er oppført i 1923 og er tilbygget i perioden 2007-2009. Dette er et aktivt bruk som i dag driver med ammeku og kjøttproduksjon.  Denne driften vil bli overført til annen eiendom som selger har kjøpt.  Eiendommen består av stort tun med bygningsmassen, fulldyrket jord på 95 daa, innmarksbeite på 64 daa samt skogsareal på ca 345 daa.  Eiendommen  har lang strandlinje til Tyrifjorden.

  Beliggenhet, adkomst

  Eiendommen "Kind" ligger sentralt på Tyristrand, men allikevel i rolige landbruksområde. Det er kort  avstand til barneskole og ungdomsskole samt et lite handelssentrum på Tyristrand. Det er ca 16 km til Hønefoss, 16 km til Vikersund og 57 km til Drammen. Jernbanen går gjennom eiendommen.
  Eiendommen har ca 800 m strandlinje til Tyrifjorden. Tunet har gode lys og solforhold med utsikt til Tyrifjorden.  Eiendommen "Kind" består av ett våningshus, en låvebru/ammekufjøs, et kalvefjøs, et vedskjul og ett stabbur. Våningshuset er gammelt men rehabilitert i senere tid, noe arbeide gjenstår. De andre bygningene fungerer i forhold til dagens driftsform, men har behov for noe rehabilitering.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus: Byggeår 1923. Våningshuset ble påbygd i perioden 2007 - 2009.
  Fundamentering: Gråsteinsmur, betong og leca.
  Yttervegger: reisverk, endel gammel laftekasse. Utvendig kledd med stående kledning.
  10 cm mineralull og vindtett. Standard for byggeår i påbygg.
  Saltak tekket takplater og sement takstein.
  Vinduer og ytterdører: To-lags isolerglass. To-fløyet inngangsdør ved hovedinngang.

  Låve/driftsbygning: Byggeår 1936.
  Direkte fundamentering. Låven er oppført på delvis pilarer, murer og plate av støpt betong.
  Det ble drenert rundt hele huset i 2001, og lagt på grunnmurspapp, og kjeller har blitt tørr.
  Takkonstruksjon: Saltak tekket med stål og bølgeblikkplater.
  Ytterdører og porter: Låvedørene tilfredsstiller i dagens krav til standard for rasjonell landbruksdrift.
  Det er montert brannvarslingsanlegg i låven.

  Vedskjul: Byggeår 1923
  Direkte fundamentering. Vedskjulet er oppført på grunnmur av stablet stein.
  Yttervegger: Oppført i reisverk av tre og stående utvendig kledning. Noe råte er observert på kledning.
  Takkonstruksjon: Saltak tekket med teglstein.

  Stabbur Byggeår 1860.
  Stabburet er oppført på pilarer

  Arealer og fordeling per etasje

  Primærrom: 285 kvm, Bruksareal: 306 kvm, Bruttoareal: 337 kvm

  Arealene gjelder Våningshuset:

  Kjeller:  Åpne kjellerrom. Kjelleren har ikke målverdier grunnet lav takhøyde ( Under 1,90 meter)
  1.Etasje:  P-rom: 170 kvm, S-rom: 7 kvm, Totalt  BRA: 177 kvm. 
  2.Etasje:  P-rom: 115 kvm, S.rom: 14 kvm. Totalt BRA: 129 Kvm.


  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er bygge meldt og godkjent til dagens bruk.

  Møblering / utstyr

  Gulv i 1. etg: Det er fliser, laminat og tregulv i rommene.
  Vegger i 1.etg:: Det er synlige tømmervegger, panel eller fliser på veggene.
  Himlinger i 1 etg: Det er panel i takene.
  Gulv: 2. etg: Tregulv.
  Vegger 2.etg: Synlige laftede tømmervegger.
  Himlinger 2.etg: panel

  Standard og innhold

  Våningshus:
  Kjeller: Åpne kjellerrom/grovkjeller.
  1.etg: Kjøkken, 2 spisestuer, bad, hall, vaskerom, wc, hall med trapp samt stue.
  2.etg: 4 soverom, peisestue samt stue.
  Loft: Kaldt loft uten gangbart gulv.
  Gulv i 1. etg: Det er fliser, laminat og tregulv i rommene.
  Vegger i 1.etg:: Det er synlige tømmervegger, panel eller fliser på veggene.
  Himlinger i 1 etg: Det panel i takene.
  Gulv: 2. etg: Tregulv.
  Vegger 2.etg: Synlige laftede tømmervegger.
  Himlinger 2.etg: panel.
  Kjøkkeninnredning: Glatt kjøkkeninnredning av eldre dato.
  Bad 1.etg: Flislagt baderom med gulvvarme fra 2007-2009. Rommet er utstyrt med servantskap, vegghengt skap, gulvstående toalett, hjørnekar og dusj m/vegg av glassbyggersten.
  Vaskerom: Vaskerommet med flislagt gul og panel på veggene. Rommet er utstyr med utslagsvask og opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Rommet er ikke bygget etter våtromsstandard.

  Låve. Bruttoareal totalt  på 2015 kvm
  Kjelleren 300 kvm benyttes som åpent fjøs for ammeku, med støpt platting. 300 kvm
  1.etg: Låven første etasje består av stall, høyløe, lagerrom og ammekufjøs. 905 kvm
  Kjørebro: Kjørebrua benyttes som lager og oppbevaringsplass for landbruksredskap 540 kvm
  Skjul/stråtak: Arealet benyttes som utegang for ammeku og noe som lagerplass. 270 kvm 

  Vedskjul: Bruttoareal på 78 kvm
  Vedskjulet har bruksverdi som vedskjul, utedo og lagerplass.

  Stabbur: Totalt areal 74 kvm.
  Stabburet i 1.etg benyttes som lagerplass.
  Andre etasje benyttes som lagerplass.
  Stabburet trenger maling, men standarden ellers vurderes som god.

  Oppvarming

  Våningshuset varmes opp med strøm, varmekabler i flislagte gulv. Samt vedfyring.

  Oppsummering av avvik.
  TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK.

  Taktekking:
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen.• Det er ingen lufting i konstruksjonen.• Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.• Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.- Det er tegn til at konstruksjonen har vært utsatt for barkbiller eller tilsvarende skadeinsekter. En mulig årsak er at barken på tømmeret ikke er tatt bort (avbarket). Det er ikke registrert svekkelser som har betydning for bygningen. - Isolasjonen har periodevis blitt utsatt for vann fra utett tak.
  Tiltak • Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. • Lufting/ventilering må etableres.• Plast/diffusjonssperre i etasjeskillet må etableres og luftingen på loftet forbedres.• Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut.• Det må foretas nærmere undersøkelser.- Isolasjonen på loftet bør skiftes ut samtidig med oppgraderingen av loftet/takkonstruksjonen. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000.

  Vurdering av veggkonstruksjon:
  • Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen.- Overgangen mellom tilbygget del og hovedbygning er ikke ferdigstilt. Bygningen blir utsatt for store værpåkjenninger som har medført til råteskader i innvendig bod. Påbegynte arbeider har også begynt til å ta skade, noe som må utbedres/undersøkes nærmere. Musesikringen bak kledningen er stedvis dårlig utført - Mus har tilgang til bygningen på enkelte plasser. - Innfestningen/spikeren på kledningen på tilbygget del er skutt langt inn i trevirke (vannfeller). Dette fører til at kledningen kan ha et større behov for vedlikehold. Boligen ligger i et generelt tørt innlandsklima, noe som medfører at forholdet har mindre betydning i dette tilfelle. - Den ene endeveggen på loftet preges av et hvitt stoff(overflate. Det er stor sannsynlighet for at dette er sopp, men kan kun fastslås ved prøvetaking. En mulig årsak er kondensdannelser (periodevis dannelse
  av vann) på tømmervegg som følge av luftlekkasjer fra boligdelen. Forholdet vurderes for øvrig til å ikke å ha noen praktisk betydning. Tiltak • Fuktskadede konstruksjoner må skiftes ut, og årsak til skadene utbedres. - Fasadene bør musesikres bedre. - Det må foretas lokale utbedringer av fasadene for å hindre risiko for fukt inne i konstruksjonen. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000.

  Vurdering av avvik Balkonger og rom under balkonger.
  • Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. • Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler. • Det er ikke montert rekkverk. - Det mangler rekkverk i enden av terrassen (mot veggen). Tiltak • Rekkverk må monteres for å lukke avviket. • Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. - Vedlikehold av overflater må påregnes. Kostnadsestimat : Under 10 000
  Vurdering av innvendige overflater.
  • Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.• Det er påvist fuktskader på overflater. • Det er påvist andre avvik: - Det er registrert råteskader i det ene hjørne i boden i 1. etasje. En sannsynlig årsak er manglende tetting av utvendig fasade i overgangen mellom tilbygg og hovedbygning.
  Tiltak. • Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. • Overflater må utbedres eller skiftes. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000.

  Vurdering av Etasjeskiller/ gulv mot grunn.
  • Målt høydeforskjell på over 20mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. • Det er påvist/opplyst om aktivitet fra skadedyr i tre bjelkelag. • Det er påvist fuktskader i etasjeskiller • Det er registrert symptom på sopp/råte. Tiltak • For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring. • Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. • Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. • Råteskadet treverk må skiftes. - Kostnadsestimat er valgt for ytterligere undersøkelser. Ved eventuelle utbedringer vil dette bli dyrere. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000.

  Innvendige trapper vurdering av avvik:
  • Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper • Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. • Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Rekkverket er løst i trappen er generelt ikke barnesikker. - Rekkverket bør av sikkerhetsmessige hensyn oppgraderes til dagens standard/krav. Dette inkluderer også montering av håndløper i trappeløpet.

  Vaskerom:
  Vurdering av avvik:
  • Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Hulltaking er ikke utført fordi avvik med sannsynlighet for fuktskade allerede er påvist på annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er nødvendig. - Våtrommet tilfredsstiller ikke kravene som stilles for fullverdig våtrom, selv om det kan fungerer med sporadisk bruk. Tiltak • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat er valgt for å synliggjøre en eventuell oppgradering til dagens standard. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Terrengforhold.
  Vurdering av avvik.
  Terrenget rundt bygningen er forholdsvis flatt. Det er ikke funnet informasjon hos kommunen om at eiendommen ligger i et rasfarlig/skredutsatt eller flomutsatt område. Vurdering av avvik: • Terreng faller inn mot bygning. Tiltak • Det bør foretas terrengjusteringer. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000.

  TG 2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK.
  Utvendig > Nedløp og beslag  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra tak nedløp ved grunnmur. Det mangler veggfester for nedløpsrørene enkelte steder, og noen nedløpsrør er løse. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000.
  Utvendig > Takkonstruksjon - tilbygg  Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. Det er avvik: - Takkonstruksjonen er for svak (underdimensjonert) i
  forhold til dagens dimensjoneringsforutsetninger. Det er ikke registrert skjevheter i konstruksjonen av betydning, noe som i hovedsak skyldes at taket ikke har snøfangere. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000.
  Utvendig > Vinduer  Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
  Innvendig > Gulv mot grunn  Det er avvik: Gulv mot grunn i kjeller er ikke fuktsikret mot grunn. Dette bidrar til at kjelleren er fuktig. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000.
  Innvendig > Pipe og ildsted: Ildfast stein har sprekker. Det er påvist at pipe har sprekker og riss. Det er påvist andre avvik: - Ildfast plate under ovnen på kjøkkenet er i dårlig stand. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000.
  Innvendig > Innvendige dører  Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. - Enkelte dørklinker er løse, og noen dører mangler dørklinker. Kostnadsestimat : Under 10 000
  innvendig > Andre innvendige forhold Det er påvist andre avvik: - Det er påvist muselort i bygningen, og det er satt ut testasjoner beregnet for skadedyr i kjeller. Kostnadsestimat : Under 10 000
  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet - Vindusforingen i bunnen av vinduet har ikke fall innover i rommet, og listene er ikke fuget mot flisene. - Årsaken til svertesoppen i silikonfuger er for lite soppdrepende middel i silikonen som er brukt. Forholdet er av det vesentlige kun av kosmetisk karakter. Kostnadsestimat : Under 10 000
  Våtrom > Ventilasjon > Bad  Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende. Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Kjøkkeninnredning har generell stor slitasjegrad. - Det er registrert fuktskade i innfestingen (treverk) rundt armaturer. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000
  Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000.
  Tekniske installasjoner > Vannledninger  Det er mistanke om at arbeid på anlegget ikke er utført av fagperson. Kostnadsestimat : Under 10 000.
  Tekniske installasjoner > Avløpsrør  Det er påvist andre avvik: Det er mistanke om at arbeid på anlegget ikke er utført av fagperson. - Lufterøret for toalettet på badet er ikke fagmessig utført. Forholdet kan medføre av vann renner nedover i røret og inn i bygningen.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
  Tekniske installasjoner > Ventilasjon  Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Kostnadsestimat : Under 10 000.
  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Gå til side Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank ihht gjeldende forskrift. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Kostnadsestimat : Under 10 000
  Tomteforhold > Byggegrunn  Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000.
  Tomteforhold > Drenering  Utvendig tetting/fuktsikring av grunnmuren er avsluttet under utvendig terreng. - Det er flere steder manglende klemmelist i toppen av grunnmursplasten (knastepapp). Dette kan føre til av vann og løsmasser havner mellom grunnmur og grunnmursplast.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter  Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Det er registrert sprekker/deformasjon som gir grunn til å overvåke konstruksjonen. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger  Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Kostnadsestimat : Under 10 000


  Ovennevnte opplysninger er hentet fra vedlagte  tilstandsrapport av holdt av takstmann Lasse holm den 02.02.2022

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Eierform: Eiet tomt

  Tun, jord og skog

  I følge NiBio er det registrert 95 Dekar fulldyrka jord på eiendommen. Jordteigene er delvis sentrert rundt gårdstunet. Jordarealene er ifølge Kilden i NiBio, svært god eller god med leire, noe til dels stiv leire, liggende i flatt eller svakt hellende terreng. Dreneringen er beskrevet som god og kulturtilstanden er god, noe som er viktig for å oppnå ei god avling. Eiendommen har ikke vanningsanlegg. Det tilligger eiendommen beiterett på Holleia. Det foreligger godkjente SMIL-midler på kr 95 000,- for gjerding ifølge eier, men dette er ikke tillagt verdi. Med kr 320 pr Dekar, kapitaliseringsrente på 4 %, og faktor 25 som gir kr 8000,- pr Dekar. 95 Dekar x 8000,- kr pr Dekar = 760 000,- Innmarksbeite på 64 dekar, kapitaliseringsrente på 4 % og faktor 25, gir en verdi på 64 x 4000,- avrundet til kr 250 000,- Totalt avrundet til 1 mill.

  I følge NiBio er det registrert 375 dekar skog, herav: 256 dekar skog av høy bonitet, 114 Dekar av middels bonitet, 4 Dekar lav bonitet og 2 Dekar uproduktiv skog. Siste avvirkning var ifølge eier april 2020, hvor det ble tatt ut ca 600 m3. Denne avvirkningen ble gjennomført pga gjerding, og det ble hugget henholdsvis 50 % gran og 50% furu (furu ned mot fjorden) Skogsbilveien "Gamlekinnna" ca 1 km og "Hagavika" ble ifølge eier opprustet i 2020.Informasjonen er basert på gammel skogplan fra 1990. Barskog: 64 % Lauvskog:36% Bonitet i % Skog av høy bonitet :76 Skog av middels bonitet: 24 Skog av lav bonitet: 1 Stående masse: 2150 m³. Tatt ut ca 600 m3 i 2020. dvs 1550 m3 gjenstående. Driftsforhold: Greie maskinelle forhold. Avstand til bilvei er i snitt 200 m. Med skogareal på 375 dekar, kapitaliseringsrente 4% gir faktor 25, 375 Dekar x 2000,- = 750 000,- Samt kr 25 000,- innestående på skogfondkonto.
  I følge Grunnboka ble det registrert en festegrunn 254/1/1 med festekontrakt med Drammen kommune i 20 år fra 1956 med en årlig leie på kr 250,-.
  Det er lagt til grunn en jaktinntekt for storvilt og småvilt på kr 5pr daa. Jakta administreres av Tyristrand Utmarkslag SA. Jaktbartareal er ca 375 Dekar. Jakta er verdsatt til kr 50.000, - basert på 4% rente og en kapitaliseringsfaktor på 25.
  Utleie av grunn til Tyrifjorden vannregulering. Tyrifjorden vannregulering leier grunn for kr 2 000,- /år for nedbørs måler med lite pumpe hus ( ikke dokumentert) med løpetid på 25 år med forlengelse. Med kr 2000,-/år , anslått verdi til 100 000,-som gir en verdi på kr 100 000,-

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Vei: Privat gårdsvei på ca. 250 meter Vann: Eiendommen er tilknyttet Tyristrand  vannverk, men har også boret brønn på 190 meter, det er ikke koblet til, men alt ligger klart. Avløp: Privat avløp med septik.

  Reguleringsplan

  I Ringerike sin kommuneplans arealdel fra 2019 heter det:
  I landbruks-, natur-, og friluftsområder er det kun tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak som
  er nødvendige for landbruks-, natur- og frilufts formål, samt for gårdstilknyttet næringsvirksomhet
  basert på gårdens ressursgrunnlag og stedbunden næring. Forhold beskrevet i § 5.14 skal
  hensyntas. Det tillates ikke nedbygging av dyrka mark.

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  1907/900368-1/23SKJØNN
  16.01.1907
  Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  1914/907595-1/23SKJØNN
  15.12.1914
  Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  1921/907676-1/23BESTEMMELSE OM VEG
  18.10.1921
  :Knr:3007 Gnr:254 Bnr:5
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  1921/907677-1/23SKJØNN
  16.11.1921
  Elektriske kraftlinjer
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  1998/1991-7/23DIVERSE PÅTEGNING
  18.05.1998
  Rettigheter i h t skjønn overdratt til Ringeriks-Kraft AS
  Kopi bestilt: 11.02.2022 kl. 13:31 av Bjørn Fosby
  1951/1077-1/23SKJØNN
  24.05.1951
  Bestemmelse om felles vannverk/ledning
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  Kopi bestilt: 11.02.2022 kl. 13:30 av Bjørn Fosby
  1953/990116-1/23ELEKTRISKE KRAFTLINJER
  07.08.1953
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  Kopi bestilt: 11.02.2022 kl. 13:30 av Bjørn Fosby
  1953/2307-1/23BESTEMMELSE OM VANNRETT
  29.09.1953
  :Knr:3007 Gnr:254 Bnr:10
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  Kopi bestilt: 11.02.2022 kl. 13:30 av Bjørn Fosby
  1956/2383-1/23JORDSKIFTE
  04.10.1956
  Grensegangssak
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  Kopi bestilt: 11.02.2022 kl. 13:30 av Bjørn Fosby
  1956/2384-3/23FESTEKONTRAKT - VILKÅR
  04.10.1956
  FESTETID: 20 år
  GJELDER MATRIKKELENHET: Knr:3007 Gnr:254 Bnr:1 Fnr:1
  ÅRLIG AVGIFT NOK 250
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  Kopi bestilt: 11.02.2022 kl. 13:30 av Bjørn Fosby
  1959/1811-1/23ERKLÆRING/AVTALE
  27.07.1959
  Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter mv.
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  Kopi bestilt: 11.02.2022 kl. 13:30 av Bjørn Fosby
  1963/2796-1/23SKJØNN
  26.08.1963
  Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  Kopi bestilt: 11.02.2022 kl. 13:29 av Bjørn Fosby
  1966/458-1/23ELEKTRISKE KRAFTLINJER
  10.02.1966
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  Kopi bestilt: 11.02.2022 kl. 13:29 av Bjørn Fosby
  1967/2356-1/23ERKLÆRING/AVTALE
  26.07.1967
  Bestemmelse om kloakkrenseanlegg
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  Kopi bestilt: 11.02.2022 kl. 13:29 av Bjørn Fosby
  1969/2253-1/23BESTEMMELSE OM VEG
  02.06.1969
  :Knr:3007 Gnr:254 Bnr:10
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  Kopi bestilt: 11.02.2022 kl. 13:29 av Bjørn Fosby
  1973/4498-1/23BESTEMMELSE OM KLOAKKLEDN
  30.08.1973
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  Kopi bestilt: 11.02.2022 kl. 13:29 av Bjørn Fosby
  1983/1308-1/23JORDSKIFTE
  28.02.1983
  Grensegangssak
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  Kopi bestilt: 11.02.2022 kl. 13:28 av Bjørn Fosby
  1985/1287-1/23BESTEMMELSE OM GJERDE
  26.02.1985
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  Kopi bestilt: 11.02.2022 kl. 13:28 av Bjørn Fosby
  1989/5552-1/23BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS
  28.08.1989
  Bestemmelse om veg
  Bestemmelse om garasje/parkering
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  Kopi bestilt: 11.02.2022 kl. 13:28 av Bjørn Fosby
  1989/8367-1/23ELEKTRISKE KRAFTLINJER
  22.12.1989
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  Kopi bestilt: 11.02.2022 kl. 13:28 av Bjørn Fosby
  1994/1463-1/23JORDSKIFTE
  03.03.1994
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  Kopi bestilt: 11.02.2022 kl. 13:28 av Bjørn Fosby
  1994/5804-1/23BESTEMMELSE OM VEG
  02.11.1994
  :Knr:3007 Gnr:254 Bnr:12
  Med flere bestemmelser
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  Kopi bestilt: 11.02.2022 kl. 13:28 av Bjørn Fosby
  1999/922-1/23ERKLÆRING/AVTALE
  01.03.1999
  Bestemmelse om vann/kloakkledning
  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  Kopi bestilt: 11.02.2022 kl. 13:27 av Bjørn Fosby
  1999/6262-2/23BESTEMMELSE OM VEG
  16.12.1999
  :Knr:3007 Gnr:254 Bnr:63
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  Kopi bestilt: 11.02.2022 kl. 13:27 av Bjørn Fosby
  2002/5754-1/23ERKLÆRING/AVTALE
  08.10.2002
  Bestemmelse om planovergang
  Bestemmelse om nedlegging og stenging
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  Kopi bestilt: 11.02.2022 kl. 13:27 av Bjørn Fosby
  2002/6946-1/23ERKLÆRING/AVTALE
  29.11.2002
  Bestemmelse om planovergang
  Med flere bestemmelser
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  Ferdigattest

  Det foreligger ingen ferdigattest på bygningen da de ble oppført. Deter imidlertid godkjente dokumenter på riving og tilbygg på våningshuset fra 01.09.2004. 

  Kulturminner og fredninger

  Det er ifølge Kartverket registrert 3 kulturminner på eiendommen:
  1. Registreringsnummer 3760 Funnsted (branntomta) øks
  2. Registreringsnummer 13560 Gravfelt, rest av rundrøys
  3. Registreringsnummer 23364 gravminne, rundrøys.

  Informasjon om odelsloven

  Alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg sin odel.

  Informasjon om konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt jordloven og konsesjonsloven. Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på: 1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette. 2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.
  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå. Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap. Se utfyllende informasjon på landbruksdirektoratets hjemmeside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/konsesjon#hva-maa-jeg-gjoere-hvis-jeg-ikke-faar-konsesjon- Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er drivepliktog at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre. Spørsmål om odel, bo-og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  8 950 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Mette Hågensen Takstdato : 30.05.2021 Markedsverdi : 8 950 000,- Formuesverdi : 224 381,-

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei og øvrig nabosamarbeid.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset og kårbolig ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Antikk og løsøre

  Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner ogredskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter erutenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene.Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Maskiner og utstyr

  Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Framtidig utbygging

  Framtidig utbygging
  Eiendommen kan være aktuell for utbygging. Dersom hele eller deler av eiendommen blir regulert til næring eller andre formål som ikke er LNF innen 15 år etter overtakelse, har Selger rett til 50 % av gevinsten ved salg av det omregulerte arealet. Med "regulert til" menes endelig stadfestet reguleringsplan. 50% av gevinsten tilfaller eier (kjøper). Gevinsten beregnes i utgangspunktet som differansen mellom kjøpesummen for eiendommen inklusive kjøpsomkostninger - eventuelt kjøpesummen for den forholdsmessige del av eiendommen som omreguleres og selges -  og salgsverdien som næringsareal eller annet formål som måtte være aktuelt, med fradrag eller tillegg av omkostninger som har påløpt på grunneiers (kjøpers) eller selgers side ibm. gjennomføring av regulering, fradeling og salg av arealene. Ved tvil om gevinstberegningen, skal partene se hen til beregningsmetoden som følger av praksis etter odelsloven § 57 om gevinstdeling i odelssammenheng

  "Salgsverdien" omfatter også andre betalingsformer til kjøper, som for eksempel, men ikke begrenset til, aksjer i utbyggerselskap og utbytte på slike aksjer, delbetaling av kjøpesum i tråd med bebygd areal, betaling i form av eiendom og andre verdier. Det legges til grunn at salgsverdien er i tråd med markedsverdien på slike arealer i området. Dersom kommunen tillater fradeling uten at arealet er regulert til annet formål, skal også  gevinstdelingsklausulen gjelde, så langt kommunen har truffet delingsvedtak etter jordloven og/eller plan- og bygningsloven før det har gått 15 år. Det ligger i dette at salg med gevinstdeling kan skje etter at det er gått 15 år, så lenge det er regulert eller vedtatt fradelt før det har gått 15 år. Selger vil forbeholde seg retten til å følge opp og være pådriver under en slik prosess - herunder å initiere en reguleringsplanprosess - slik at en kjøper ikke kan forsinke en arealplanprosess eller reguleringsprosess. For dette formål skal det om nødvendig utformes en alminnelig opsjonsavtale - hvor selger også skal ha mulighet til å forhandle med privat eiendomsutvikler om regulering og salg.

  Ovennevnte avtale om gevinstdeling ved fremtidig utbygging skal tinglyses.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.