Gamle Finnsansdvei 43, 3525 Hallingby

Finsand gård

- Veldrevet skogeiendom på 8262 dekar, strandlinje til Sperillen, 3 boliger og 4 skoghusvær.

Prisantydning: 25 000 000 kr
Omkostninger: 626 342 kr
Totalpris: 25 626 342 kr
Kommunale avgifter: 4 497 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Eieform: Selveier
Verditakst: 30 000 000 kr
Tomt: Eiet tomt
Tomteareal: 8262100 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 25 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
625 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 25 000 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
626 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
25 626 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Henrik Tegneby, Daglig leder / Eiendomsmegler
Nils Henrik Tegneby
99 11 29 00
henrik@landbruksmegling.no

For å bli oppdatert på bud og øvrig informasjon om eiendommen må du trykke på «bestill salgsoppgave» hvor du oppgir e-post og telefonnummer. 

Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
Vising:
Påmelding sendes til henrik@landbruksmelging.no

Som følge av Covid -19 ber vi om at du tar kontakt med megler på e-post henrik@landbruksmegling.no før visning for å få oppgitt oppmøtetidspunkt på visningsdagen.
Adresse: Gamle Finnsansdvei 43, 3525 Hallingby

KONTAKTSKJEMA

SPØRSMÅL OM EIENDOMMEN?
  Beliggenhet

  Adresse

  Gamle Finnsansdvei 43 3525 Hallingby

  Matrikkel

  Gnr. 283 bnr. 1 i Ringerike kommune

  Finsand - Veldrevet skogeiendom på 8262 dekar en drøy time fra Oslo

  Finsand gård i Ringerike kommune er en forholdsvis stor skogeiendom med sine 8262,1  dekar totalt. Av dette arealet utgjør produktiv skog 6853 dekar. Skogsarealet er fordelt på fire teiger hvor hovedteigen er på drøye 5570 og de tre øvrige har en omtrentlig størrelse på henholdsvis 720, 790 og 1100 dekar.
  Skogen er veldrevet og har blitt godt forvaltet gjennom flere år med omfattende ungskogpleie, avstandsregulering, planting og vedlikehold av skogsbilveier. I tiden fra skogbruksplan frem til i dags dato er det innmålt ca. 18000 kbm, og skogens totale produksjonsevne ligger på 3413 kbm. pr år. En forsiktig beskatning tilsier at stående kubikkmasse i 2020 er ca. 25% høyere enn i 2009 som den gang var på 105.000 kbm, og hogstklasse 4 og 5 utgjorde 70% av stående skog. I samme periode har det blitt plantet 24.500 planter.
  Det er god infrastruktur og tilgjengelighet med tanke på skogsbilveidekning hvor avvirking fortrinnsvis skjer på vinterstid/telegrunn. Dem minste teigen på 720 daa. ligger ikke under nettverket av skogsbilveier, men har traktorvei med adkomst fra E16. Det vil være nødvendig med kabelbane på deler av dette arealet.

  Det ligger fire skogshusvær/hytter på eiendommen Loppa, Monson Sætra, Karltjern stua og Damstua. Hyttene er oppgradert over tid og i god vedlikeholdsmessig stand, to av hyttene har også installert solcelleanlegg.
  Finsand og dens naboeiendom har en varig avtale som inndeler jaktarealene i to, slik at hver eiendom får et sammenhengende jaktareal tilsvarende eiendommens totalareal. Finsand har i snitt 2 til 3 retter på elg, 5 rådyr og øvrig småviltjakt. Sperillen er kjent for godt fiske av gjedde, sik, abbor og ørret. I tillegg er Sperillen et av få vassdrag med delikatessen edelkreps, og eiendommen har med sine 2,5 kilometer strandlinje til Sperillen nødvendige rettigheter for fiske og fangst. Samlede utleieinntekter for hytter og jakt og fiske, foruten elgjakten som selger selv benytter, er ca. kr 65.000,- pr år.

  Boligmassen på Finsand består av tre boliger, Beritstua, fire driftsbygninger og fire skogshusvær.
  Hovedbygningen på gården er på hele 333 kvm boligareal med gjennomgående god standard både utvendig og innvendig. 1. etasje består av et stort inngangsparti/hall, kontor, vaskerom, to separate wc, bad m/badstue, kjølerom, tv stue og et meget romslig allrom med grue, kjøkken, spisestue og sittesalonger. Allrommet utgjør over halve arealet i 1. etasje og er boligens hjerte med et stort kjøkken med tilhørende kjøkkenøy, og ikke minst en flott og stemningsskapende plassmurt peis/grue sentralt plassert i rommet. Allrommets øvrige utforming gir et flott utgangspunkt for møblering av spisestue og øvrige sittegrupper. Fra rommet har man videre utgang til sydvendt terrasse med delvis takoverbygde arealer.
  De øvrige rommene i etasjen har alle god størrelse, er godt vedlikeholdte og fungerer fint til sine formål.
  I 2. etasje innehar boligen fire soverom, stue, bad, garderobe og øvrige gangarealer. Det er store og gode arealer i hele etasjen.

  Gamle Finnsandvei 45 er opprinnelig en gammel skysstasjon og er en flott bygning i gammel "folkesveitser" stil med full kjeller, god takhøyde i begge etasjer og et bruttoareal på 424 kvm. Boligen har behov for totalrenovering, men deler av arbeidet er allerede gjennomført. Blant annet er taket på boligen totalrehabilitert med nye sperrer/bæringer, undertak, sløyfer, lekter og betongstein. Det er videre kjøpt inn nye losholtvinduer til bygget for å gjenskape den originale fasaden. I kjelleren er det innredet slakteri i forbindelse med jakta med båndsag, slaktebenker, vasker og øvrig. Renseanlegget for drikkevann befinner også i denne kjelleren.

  Gamle Finnsandvei 41 har innredet bolig i vestre del av bygget og østre del består av vognskjul for småredskap. Boligen har et boligareal på 92 kvm bestående av kjøkken, stue, gang, bad m/wc og to soverom. Boligen har et godt utleieforhold og blir utleid for kr 96.000,- pr år. Boligen ble senest oppgradert i 2006 og fremstår som solid med godt vedlikeholdte overflater.

  Beritstua er en eldre tømmerbygning i en etasje fra 1600 tallet og gårdens eldste bygg. Bygningen har et areal på ca. 37 kvm og  består av et oppholdsrom med stor grue og et soverom. Bygningen benyttes ikke som bolig per i dag og det er behov for utbedringer. Beritstua er et historisk bygg og utgjør et viktig estetisk element på gårdstunet.

  Driftsbygningene på Finsand består av to hovedbygninger i form av vognskjul og låve. I tillegg har eiendommen stabbur, vedskjul og et mindre vognskjul i tilknytning til Gml. Finnsandvei 41.
  Vognskjulet var opprinnelig et bygg i forbindelse med at eiendommen fungerte som skysstasjon i overgangen mellom tog og ferje videre opp Sperillen. Bygningen inneholdt den gang toaletter og stall for de reisende. I dag benyttes bygget til snekkerverksted og lager. Det er tilbygget et vognskjul på baksiden av bygget til syd med plass til traktor og redskap. I tillegg er det her montert en elektrotalje med kroker for oppheng av slakt. Bygningen har i senere tid fått lagt om og forsterket hele taket med flere sperrer/bæringer, nytt undertak og betongtakstein.
  Låven er oppført i laft og er en opprinnelig høylåve med låvebru fra tunet på tvers av bygget. Grunnplanet består av eldre stall, hønsehus, høygulv og lager, mens det er kjørebro på plan 2. Bygget fungerer i dag som lager. De øvrige driftsbygningene på tunet  i form av stabbur, vedskjul og vognskjul benyttes til sine formål. Stabburet og Beritstua utgjør dessuten viktige historiske elementer på gårdstunet.

  Beliggenhet, adkomst

  Eiendommen ligger i Ringerike kommune langs innsjøen Sperillen, ca. 15 min fra Hallingby og 25 min fra Hønefoss. Hallingby er nærmeste bygdesentrum til eiendommen med barne- og ungdomsskole, barnehage, idrettsanlegg, matbutikker og øvrige handlesentra. Det er gode  tur- og rekreasjonsmuligheter i området, og på egen eiendom, med store skogsområder og innsjøen Sperillen som nærmeste nabo. Destinasjonene Vikerfjell og Samsjøen er begge innen rimelig avstand fra eiendommen.

  Avstander med bil:
  Ca. 13 minutter til Hallingby
  Ca. 25 minutter til Hønefoss
  Ca. 24 minutter til Vikerfjell Alpinbakke
  Ca. 1 time til Sandvika
  Ca. 1 time og 10 minutter til Gardermoen
  Ca. 1 time og 14 minutter til Oslo

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1996

  Bygninger og byggemåte

  HOVEDBYGNING, KÅRBOLIG, DRENGESTUA OG BERITSTUA
  Hovedbygning:
  Våningshuset ble oppført i 1996. Bygningen har støpt gulv på grunn og leca/lettklinger ringmur. Plate og grunnmur har fuktsikring fra byggeår. Yttervegger i isolert bindingsverk utvendig kledd med stående trepanel. Vinduer og ytterdører i treramme med isolerglass og 1+1 glass. Saltakskonstruksjoner i treverk, mest sannsynlig med bruk av sperrekonstruksjon. Utvendig tekket med betongtakstein. Takvinduer i treverk.

  Gamle Finnsandvei 45, Kårbolig:
  Bygningen ble oppført i perioden 1875-1899. Det er støpt plate på mark med grunnmur i naturstein som er utvendig pusset. Innvendig er muren slammet/kalket. Det er kjeller under ca. 2/3 av bygningen, hvor øvrig areal er krypkjeller. Yttervegger i laftet tømmerkasse over to etasjer, utvendig kledd med stående panel. Kledning er fjernet på enkelte deler av bygningen grunnet en tidligere vannskade som er under utbedring. Dører og vinduer i treramme. Vinduene er av eldre dato med doble rammer og enkle glass, og dørene er delvis originale heltredører. Det er innkjøpt 3-lags losholtvinduer i "riktig" stil til deler av bygningen. Hele takkonstruksjon ble byttet i 2006 med ny konstruksjon bestående av limtre bjelker og åser som er tilskåret etter original utførelse. Takket er tekket med ny betongstein på undertak. Foruten takrehabiliteringen har boligen behov for totalrenovering av utvendige og innvendige overflater.

  Gamle Finnsandvei 41, Drengestua:
  Bygningen ble oppført i perioden 1875 -1899. Bygningen består av bolighus og vognskjul med støpt gulv på mark i østre del (vognskjul) og kjeller i vestre del (bolig) med støpt dekke og ringmur. Kjelleren er ikke målbar på grunn av lav takhøyde. Yttervegger i laftet tømmerkasse, utvendig panelt med stående kledning (tømmermannskledning). Vinduer i treramme og dører med glatte fronter. Saltakskonstruksjon utvendig tekket med teglstein, renner og nedløp. Boligen holder normalt god standard og leies ut for kr 8000,- pr. mnd.
  Vognskjuldelen av bygget består av støpt innvendig plate, yttervegger i tømmer og saltak konstruksjon utvendig tekket med teglstein. Verksteddelen i bygget er isolert, mens garasje og lager er uisolert. To av rommene har doble bladdører mot tunet, garasjen med skyveport.

  Beritstua:
  Beritstua ble oppført i perioden 1650-1674. Bygningen har ringmur av stablet stein med yttervegger i laftet tømmer. Vinduer i treramme med doble glass. Sal takkonstruksjon utvendig tekket med teglstein. Det er lekkasje i bygningen rundt pipenedløpet som har ført til råteskader i tak og gulv som må utbedres.

  DRIFTSBYGNINGER
  Låve:
  Låven ble oppført i perioden 1850-1875. Bygningen er fundamentert på støpte pilarer og ringmur under stalldelen. Stalldelen har støpt dekke og murpuss på vegg. Øvrige gulv på grunnplan er treplank på bjelkelag. Sal takkonstruksjon i sperrer med undertak og utvendig tekket med teglstein. Det er delvis behov for utbedring av takkonstruksjon og utskifting av ødelagt takstein.

  Vognskjul:
  Vognskjulet ble oppført i 1925. Bygningen er oppført i en etasje med loft. Bygget er fundamentert på støpte pilarer og støpt ringmur. Utvendig kledd med stående panel. Saltak tekket med betongstein. Takkonstruksjonen er i det senere forsterket med flere åser og nytt undertak og stein. Innvendig gulv med tregulv på bjelkelag eller støpt plate (tidligere stall). Mot syd er bygget utvidet med et vognskjul. Støpt innvendig plate, tak forlenget fra opprinnelig bygg. Det er montert elektrotalje på skinnegang med kroker for oppheng av slakt.

  Stabbur:
  Stabburet er oppført i perioden 1875-1899. Bygget er fundamentert på pilarer av tegl, hvor enkelte pilarer har setninger. Yttervegger i tømmerlaft og trebindingsverk. Saltakskonstruksjon utvendig tekket med stein. Det er montert klokketårn på stabburet.

  Vedskjul:
  Vedskjulet er oppført i 2018. Bygget er oppført på en oppkultet, isolert grunn med lecablokker som fundamentering. Et enkelt bindingsverksbygg med stående panel. Saltak tekket med profilerte plater. Bygget har ikke innvendig gulv. Ved lagres på pallegulv.


  SKOGSHUSVÆR
  Loppa:
  Ukjent byggeår, bilvei frem til tunet. Bygningen er fundamentert på pilarer av lecablokker og yttervegger i kraftig laftetømmer. Sal takkonstruksjon utvendig tekket med torv. Pipe over tak er beslått. Utvendig terrasse til syd oppført i treverk. Det er installert solcelleanlegg og gassbluss i hytta.
  Uthus er fundamentert på pilarer med yttervegger i laftet tømmer. Sal takkonstruksjon utvendig tekket med torv. Det er behov for utbedring av takkonstruksjonen på bygget. 

  Monson Sætra:
  Ukjent byggeår, bilvei frem til tunet. Bygningen er fundamentert med ringmur av naturstein og yttervegger i laftet tømmer. Tre yttervegger er etterisolert og kledd med stående tømmermannspanel. Sal takkonstruksjon utvendig tekket med plater. Pipeløp i leca som er beslått over tak. Innvendig gulv og tak er etterisolert, og belagt med nytt furugulv og villmarkspanel i himling. Det er installert Solcelleanlegg med 220V konverter, samt gass i hytta.
  Det står også en utedo og et eldre nedfalt fjøs på tunet.

  Karltjernstua:
  Ukjent byggeår, skogsbilvei/traktorvei frem til tunet. Bygningen er fundamentert på ringmur av naturstein og yttervegger er  ifølge eier oppført som ett lemmesystem utvendig kledd med tømmermannspanel. Sal takkonstruksjon utvendig tekket med plater. Det er installert stålpipe i bygningen. Utvendig overbygd terrasse av god størrelse i treverk. Det er heng i saltaket på bygningen.
  Det står en utedo og et uthus på tunet.

  Damstua:
  Ukjent byggeår, 300 meter gange til hytta. Bygningen er fundamentert på natursteinsmur med en liten kjeller og yttervegger i laftet tømmer. Sal takkonstruksjon tekket med papp. Det er installert stålpipe i bygningen. Damstua er opprinnelig en fløterhytte.
  Det står en utedo og et uthus på tunet.

  Skoghusværene har samlet sett en enkel hyttestandard med god bruks- og utleieverdi, men med stedvis behov for påkost, oppgraderinger og vedlikehold.

  Arealer og fordeling per etasje

  Hovedbygning; 333 kvm P rom, 344 kvm Bra. og 385 kvm Bta.
  1. etasje primærrom: Hall m/trapp, Allrom (kjøkken, stuer og oppholdsarealer), bad, vaskerom, to separate wc, kontor og stue/soverom. Sekundærrom: Kjølerom og tilknyttet fyringsrom med utvendig tilkomst.
  2. etasje primærrom: Gangareal med trapp, loftstue, bad og fire soverom. Sekundærrom: Garderobe og bod.

  Gamle Finnsandvei 45, Kårbolig; 424 kvm Bta.
  1. etasje primærrom: Entré, kjøkken, to stuer, bad, gang, wc og kontor
  2. etasje primærrom: Hall, kjøkken, stue, bad, wc og tre soverom.
  Kjeller sekundærrom: Gårdsslakteri og bod arealer.

  Gamle Finnsandvei 41, Drengestua: 92 kvm P-rom, 103 kvm Bra. og 125 kvm Bta.
  1. etasje primærrom: Entré, gang, kjøkken og stue, bad m/wc, kontor og soverom.
  2. etasje primærrom: Soverom og bod.
  Kjeller: Ikke målbart areal.

  Beritstua; 43 kvm Bta.
  1. etasje: Stue og soverom. Bygningen har ikke blitt bebodd på flere år og er ikke lenger registrert som bolig i matrikkelen.

  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

  Låve; 130 kvm Bta.
  1. etasje: Stall, hønsehus, høygulv og lager.
  2. etasje: Kjørebro

  Vognskjul; 177 kvm Bta.
  1. etasje: Snekkerverksted, lager og tilbygget vognskjul til syd.
  2. etasje: Materiallager

  Stabbur:
  1. etasje: To lagerrom.
  2. etasje: Lagerrom

  Vedskjul:
  1. etasje: Vedskjul

  Skogshusvær 1, Loppa; 27 kvm Bra. Uthus; 16 kvm Bra.
  1. etasje: Oppholdsrom med kjøkkenkrok m/kjøleskap og gassbluss, stue med klebersteinspeis og to køyesenger. Utvendig sydvendt terrasse med utsikt over Vesle Samsjøen.
  Uthus: Utedo og vedskåle

  Skogshusvær 2, Monson Sætra; 46 kvm Bra.
  1. etasje: Kjøkken med gasskomfyr og kjøleskap, stue med peisovn og separat soverom med tre sengeplasser. Gasskomfyr inneholder fire brennere og stekeovn. God kapasitet på solcelleanlegg med 220V konverter.
  Utedo: Enkelt toalett.
  Uthus: Nedfalt, ikke i bruk.

  Skogshusvær 3, Karltjernstua; 33 kvm Bra. Uthus: 28 kvm Bra.
  1. etasje: Kjøkkenkrok med vedovn, spiseplass og to køyesenger.
  Uthus: Lagring
  Utedo: Enkelt toalett.

  Skoghusvær 4, Damstua; 25 kvm Bra. Uthus; 13 kvm Bra.
  1. etasje: Kjøkkenkrok, spiseplass og to sengeplasser. En større vedovn er sentralt plassert i rommet med stålpipe.

  Oppvarming

  Hovedbygning: Vannbåren sentralvarme og elektrisitet. Gulvvarme på grunnplan og radiatorer i andre etasje oppvarmet av vedkjele. Vedkjelen har også reserveløsning i form av elektrisk varmekolbe.
  Finnsadveien 41: Vedfyring og elektrisitet. 
  Finnsandveien 45: Vedfyring og elektrisitet.
  Skogshusvær: Vedfyring.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 8 262 100 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Tun, jord og skog

  Tun:
  Tunarealet på Finsand er relativt stort med en omfattende bygningsmasse bestående av tre bolighus, fire driftsbygninger og Beritstua. Gården har et tradisjonelt indre tun med omkringliggende bygningsmasse og vestvendt orientering. Det ytre tunet består av riggplasser tilpasset større maskiner og utstyr samt oppbevaring.

  Skog:
  Arealet er fordelt på fire teiger, alle beliggende på østsiden av Sperillen. Bortsett fra teigen lengst syd som ikke har skogsbilveidekning har resterende arealer skogsbilveidekning som et samarbeide mellom flere grunneiere. De foreligger ingen skriftlig avtaler om veirett eller fordeling av vedlikehold. Haugerudveien er under behandling i jordskifteretten.

  Et stykke fra Sperillen og østover er terrenget noe bratt men uten problemer for maskinell hogst. Lengere øst flater terrenget ut. Driftsforholdene for eiendommen må betraktes som et gjennomsnitt for området. Grunnforholdene utgjør mye morene masser.
  Treslagsfordeling har en overvekt av gran. I 2009 utgjorde hogstklasse fire og fem ca. 70% av stående kubikkmasse. Skogen har etter dette vært forsiktig beskattet slik at stående kubikkmasse i 2020 er ca. 25% høyere enn i 2009. Hogstklassefordeling er betraktet som tilnærmet den samme som i 2009. I 2018 var det en stormfelling som medførte ekstra avvirkning i et nytynnet furubestand i hkl. 3 og 4. Dette er hensyntatt i hkl. fordeling. Tilveksten er iflg. skogbruksplan 3.307 kbm, produksjonsevnen er 3.338 kbm. I perioden 2009 til 2020 er det avvirket og innmålt 15.395 kbm. I beregninger er det lagt til grunn 80% som salgbart virke, slik at brutto avvirket virke utgjør 18.474 kbm. Avvirkning for vinteren 2019/2020 er ikke medtatt i aktivitetsoversikt men opplyst til å være 2.000 kbm.

  I perioden 2009 til 2020 er det plantet 24.500 planter. Eier har selv utført et betydelig arbeide med ungskogpleie og avstandsregulering. Skogbilveier er jevnlig vedlikeholdt med både grøfterens, nytt slite dekke og skraping/høvling. Eiendommen har liggende ca. 250 kbm knust/siktet masse til veivedlikehold. Skogen har en ungskogforsikring i Skogbrand som etter en tidlig gunstig avtale har et opparbeidet premiefond.

  Eiendommen har ifølge Skogbruksplan 4 Miljøregistreringer med et samlet areal på tilsammen 22,2 daa.

  Jakt:
  Eiendommen disponerer ca. 8000 daa skog og en betydelig strandlinje og andel av Sperillen med både krepsefiske (edelkreps), ørret, sik abbor og gjeddefiske.

  Det er drevet med utleie av både fiske, småvilt og fuglejakt. Elgjakt har eier selv disponert. Eiendommen har 2 til 3 retter, noe avhengig av driftsplan for Åmodt Østre storvald. Elgjakt har vært et samarbeide mellom flere grunneiere. Det er også noe hjort i området men det er ingen fellingskvote. Finsand er utenfor ulvesonen, men det er tidligere observert ulv i området.  Noe av eiendommens bygningsmasse er tilpasset slakting og lagring av vilt.

  Sperillen er en av få vassdrag med edelskreps. Av inntekter fir fiskeutleie utgjør fiske av edelkreps en stor andel. Eiendommen har ca. 2,5 km grense mot Sperillen.

  Jord:
  Finsand har marginale arealer med dyrket mark og innmarksbeite. Det samlede arealet på 20,6 dekar med dyrket og innmarksbeite vil kunne ha en funksjon i småskala dyreproduksjon eller hestehold.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen har privat vann og avløp.

  Vanntilførsel fra borebrønn med 3000 liter varmemagasin, varmtvannsbereder og vannpumpe med renseanlegg i rom med sluk (kjeller Gml. Finnsandvn. 45).
  Det opplyses om forhøyede manganverdier.
  Privat avløpsanlegg med infiltrasjon i spredegrøfter. Anlegget er 1+ år gammelt og avløpsløsningen er godkjent av Ringerike kommune.
  Fra Drengestua benyttes kvernpumpe som tilknyttes avløpsanlegget til hovedbygningen.

  Merk at kommunen på et senere tidspunkt kan sette krav om tilkobling til kommunalt avløp alternativt godkjent privat renseanlegg. Et slikt pålegg vil medføre en kostand for ny eier av eiendommen. 

  Det er innkjørsel til gårdsbruket fra offentlig vei. Skogbilveiene på Søndre Finsand utenom tunet er en del av et større nettverk med tilgrensende skogeiendommer hvor veinettverket driftes i felleskap. Veistrekningen Haugerudveien er under behandling i jordskifteretten for avklaring av fordeling og eierforhold, mens det foreligger eldre skriv og forklaringer på veinettverket fra "Køllen til Karlstjern". Skrivene er vedlagt senere i salgsoppgaven.

  Reguleringsplan

  Eiendommen er uregulert og følger av Ringerike kommunes kommunedelplan:
  Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - Nåværende Kommuneplan (5.9.2019)

  LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende Kommuneplan (5.9.2019)

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  1773/900006-1/23  Erklæring/avtale  
  19.07.1773  Kontrakt om delet mellom Finsand og Haugerud.
   
  1908/907406-1/23  Bestemmelse om veg  
  29.09.1908  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:281 Bnr:1  
  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:282 Bnr:1  
  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:2  
  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:284 Bnr:1  
  Med flere bestemmelser
   
  1924/900268-1/23  Skjønn  
  25.07.1924  Bestemmelse om veg
   
  1925/907276-1/23  Bestemmelse om vannledn.  
  20.11.1925  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:5  
  Med flere bestemmelser
   
  1927/900359-1/23  Skjønn  
  15.01.1927 
   
  1927/900360-1/23  Skjønn  
  15.01.1927 
   
  1939/562-1/23  Bestemmelse om veg  
  05.04.1939  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:17  
  Bestemmelse om beiterett (vedr. bnr 2).
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1948/3419-1/23  Elektriske kraftlinjer  
  17.02.1948  Rettet etter tinglysingslovens § 18.
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1948/1559-3/23  Bestemmelse om veg  
  24.08.1948  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:26  

  1949/2003-2/23  Bestemmelse om vannrett  
  19.09.1949  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:28  

  1957/1633-1/23  Bestemmelse om vannrett  
  14.06.1957  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:32  

  1957/1976-2/23  Bestemmelse om vannrett  
  19.07.1957  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:31  

   1957/2160-2/23  Bestemmelse om veg  
  12.08.1957  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:33  

  1958/933-1/23  Bestemmelse om veg  
  08.05.1958  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:36  
  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:37  

  1962/488-2/23  Skjønn  
  13.02.1962  BEST. OM REGULERING AV INNSJØ/VANN/ELV
  SAK 11/59 B
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1962/489-1/23  Erklæring/avtale  
  13.02.1962  BEST. OM REGULERING AV INNSJØ/VANN/ELV
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1962/1161-1/23  Bestemmelse om veg  
  27.04.1962  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:52  
  Bestemmelse om båt/bryggeplass
   
  1962/1180-2/23  Best. om båt/bryggeplass  
  30.04.1962  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:48  

  1962/2597-1/23  Best. om båt/bryggeplass  
  31.08.1962  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:57  

  1963/1787-1/23  Best. om båt/bryggeplass  
  10.06.1963  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:50  
  Opprinnelig rettighetshaver er bnr 55 som er sammenføyd med bnr 50.
   
  1963/3076-1/23  Best. om båt/bryggeplass  
  13.09.1963  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:49  

  1963/4494-1/23  Best. om båt/bryggeplass  
  17.12.1963  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:53  

  1965/3733-1/23  Best. om båt/bryggeplass  
  06.11.1965  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:65  

   1966/4220-1/23  Skjønn  
  14.12.1966  BEST. OM REGULERING AV INNSJØ/VANN/ELV
  Valdres herredsrett sak 7/1959 B
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1966/4221-1/23  Skjønn  
  14.12.1966  BEST. OM REGULERING AV INNSJØ/VANN/ELV
  Valdres herredsrett sak 4/1962 B
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1969/374-1/23  Erklæring/avtale  
  29.01.1969  Diverse bestemmelser om tømmer.
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1976/1526-1/23  Best. om adkomstrett  
  15.03.1976  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:13  
  Opprinnelig rettighetshaver er bnr 78 som er sammenføyd med
  bnr 13.
   
  1978/2089-4/23  Festekontrakt - vilkår  
  11.04.1978  festetid: 80 år
  Gjelder matrikkelenhet: Knr:3007 Gnr:283 Bnr:1 Fnr:5
  ÅRLIG AVGIFT NOK 700
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1978/4641-1/23  Bestemmelse om bebyggelse  
  24.08.1978  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:13  

  1979/3823-2/23  Bestemmelse om veg  
  25.06.1979  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:81  

  1979/3824-1/23  Elektriske kraftlinjer  
  25.06.1979  Bestemmelse om anlegg/vedlikehold av ledninger m.v.
   
  1982/4692-1/23  Erklæring/avtale  
  30.07.1982  Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
   
  1985/4319-2/23  Best. om adkomstrett  
  12.07.1985  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:89  

  1985/5591-1/23  Erklæring/avtale  
  10.09.1985  Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
   
  1993/470-1/23  Erklæring/avtale  
  01.02.1993  Best. om engangsinnløsning av årlig erstatningsbeløp.
   
  1993/471-1/23  Erklæring/avtale  
  01.02.1993  Best. om engangsinnløsning av årlig erstatningsbeløp.
   
  1993/4752-2/23  Bestemmelse om vannrett  
  01.09.1993  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:94  
  Best. om veiavgift
  Best. om rett til ved.
   
  1994/5319-1/23  Erklæring/avtale  
  12.10.1994  Elektriske kraftlinjer
  Med flere bestemmelser
   
  2000/2680-1/23  Erklæring/avtale  
  19.06.2000  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:85  
  Bestemmelse om båt/bryggeplass
  Med flere bestemmelser
   
  2000/4914-1/23  Erklæring/avtale  
  11.10.2000  Elektriske kraftlinjer/ledninger/kabelgrøfter
  Med flere bestemmelser
   
  2003/332-1/23  Erklæring/avtale  
  22.01.2003  Elektriske kraftlinjer/ledninger/kabelgrøfter
  Rettighetshaver :RingeriksKraft AS
   
  2003/649-1/23  Erklæring/avtale  
  07.02.2003  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:94  
  Bestemmelse om vannrett
  Med flere bestemmelser
   
  2004/2231-1/23  Erklæring/avtale  
  26.04.2004  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:98  
  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:100  
  Bestemmelse om adkomstrett
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  2004/2231-2/23  Erklæring/avtale  
  26.04.2004  Bestemmelse om fiskerett
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Servituttene på eiendommen omhandler blant annet i flere tilfeller rett til båtplass, fiskerett, vei, vann og bestemmelser om inngjerding for omkringliggende naboeiendommer.
  Det er videre bestemmelser om kraftledningsstrekk og historisk fløtningsregulering.
  Servituttene som inneholder festekontrakt, avtale om velteplass mellom Statens vegvesen og grunneier og avtale om veiavgift mellom grunneier og gnr. 283 bnr. 94 er vedlagt i salgsoppgaven.

  Megler har innhentet servituttene på eiendommen som intressenter bes om å sette seg inn i. Serviuttene kan oversendes på forespørsel.

  Rettigheter i eiendomsrett

  Rettigheter på 3007-281/1
  Rettigheter i eiendomsrett

  1908/907403-1/23  Rettigheter iflg. skjøte  
  29.09.1908  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:282 Bnr:1  
  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:1  
  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:2  
  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:284 Bnr:1  
  Med flere bestemmelser
   
  Rettigheter på 3007-282/1
  Rettigheter i eiendomsrett

  1908/907405-2/23  Rettigheter iflg. skjøte  
  29.09.1908  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:281 Bnr:1  
  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:1  
  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:2  
  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:284 Bnr:1  
  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:305 Bnr:4  
  Med flere bestemmelser
   
  Rettigheter på 3007-283/2
  Rettigheter i eiendomsrett

  1908/907407-2/23  Bestemmelse om vannledn.  
  29.09.1908  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:1  

  Rettigheter på 3007-284/1
  Rettigheter i eiendomsrett

  1908/907410-2/23  Bestemmelse om veg  
  29.09.1908  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:281 Bnr:1  
  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:282 Bnr:1  
  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:1  
  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:2  

  Rettigheter på 3007-283/5
  Rettigheter i eiendomsrett
  1925/907277-1/23  Bestemmelse om veg  
  20.11.1925  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:1  
  Best. vedr. tømmer.
   
  Rettigheter på 3007-283/17
  Rettigheter i eiendomsrett
  1939/562-3/23  Bestemmelse om veg  
  05.04.1939  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:1  
  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:2  

  Rettigheter på 3007-283/26, 3007-283/105
  Rettigheter i eiendomsrett

  1948/1559-2/23  Forkjøpsrett  
  24.08.1948  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:1  
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  Rettigheter på 3007-283/28
  Rettigheter i eiendomsrett
  1949/2003-3/23  Bestemmelse om veg  
  19.09.1949  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:1  

  Rettigheter på 3007-283/32
  Rettigheter i eiendomsrett

  1957/1633-2/23  Bestemmelse om veg  
  14.06.1957  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:1  
  Bestemmelse om gjerde
   
  Rettigheter på 3007-283/37
  Rettigheter i eiendomsrett

  1958/1312-2/23  Bestemmelse om veg  
  18.06.1958  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:1  
  Bestemmelse om gjerde
   
  Rettigheter på 3007-283/50
  Rettigheter i eiendomsrett

  1968/4562-1/23  Bestemmelse om veg  
  03.12.1968  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:1  
  Overført fra gnr 283 bnr 55
   
  Rettigheter på 3007-283/89
  Rettigheter i eiendomsrett

  1985/4319-3/23  Bestemmelse om veg  
  12.07.1985  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:1  

  Rettigheter på 3007-283/102
  Rettigheter i eiendomsrett

  2004/4129-2/23  Bestemmelse om vannledn.  
  15.07.2004  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:1  
  Rett til vedlikehold.
   
  Rettigheter på 3007-283/34
  Rettigheter i eiendomsrett

  2009/603924-2/200  Forkjøpsrett  
  19.08.2009  rettighetshaver:Knr:3007 Gnr:283 Bnr:1

  Ferdigattest

  Det foreligger ikke ferdigattest for bygningsmassen på eiendommen.
  Våningshuset har utstedt godkjent byggetillatelse fra 1995 men det foreligger ikke tilhørende tegninger av boligen.
  Det er utstedt ferdigattest for avløpsanlegg i form av pumpekum, slamavskiller, infiltrasjonsgrøfter med selvfall, overføringsledning og pumpekum 350l med alarm.

  Kulturminner og fredninger

  Det er fem SEFRAK registrerte bygninger på eiendommen.
  Gul merking: Låve, Finnsandveien 41 (Drengestua), Stabbur og Finnsandveien 45 (Kårbolig)
  Rød merking: Beritstua

  Riksantikvaren har følgende definisjon av bygninger registrert i SEFRAK:
  Bygningane i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikkje tillagt spesielle restriksjonar. Registreringa fungerar meir som eit varsko om at kommunen bør ta ei vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygninga.
  For meldepliktige bygningar (bygningar som er eldre enn 1850), er det lovfesta i §25 i Kulturminnelova at ei vurdering av verneverdien MÅ gjerast før søknad om endring eller rivning kan bli godkjent.

  Følgende kulturminner er registrert på eiendommen:
  Grindberget: Funn av pram i Sperillen, vernestatus: Uavklart.
  Morka: Sammenrast steinhytte, vernestatus: Ikke fredet

  MIS områder i skogen:
  Eiendommen har ifølge skogbruksplan fire miljøregistreringer med et samlet areal på ca. 22 dekar. Det er videre registrert et ørnerede helt sydøst på eiendommen.
  MIS områder, samt ulike dyrehabitater må hensyntas og avklares med rette myndighet i forbindelse med skogsdrift på eiendommen.

  Informasjon om odelsloven, konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt odelsloven, jordloven og konsesjonsloven.

  Det er ikke odel på eiendommen da eiertiden til nåværende eier ikke er oppfylt.

  Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen, men den er unntatt priskontroll da antall dekar dyrket mark ikke overstiger 35 dekar. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon for øvrige vilkår i konsesjonsloven, deriblant hensyn til bosetting og drift av eiendommens ressurser.

  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

  Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  25 000 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Hans Andreas Trætteberg Markedsverdi : 30 000 000,-

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter G

  Kommunale avgifter

  Kr. 4 497 pr. år

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Samarbeid på skogsveier.....

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt. tilstandsrapport).

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset og kårbolig ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Antikk og løsøre

  I Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.