Østre Solørveg 2067, 2219 Brandval

Tiltalende landbrukseiendom i flotte omgivelser med strandlinje

Prisantydning: 7 990 000 kr
Omkostninger: 201 092 kr
Totalpris: 8 191 092 kr
Kommunale avgifter: 12 428 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Eieform: Selveier
Verditakst: 8 735 000 kr
Tomt: Eiet tomt
Tomteareal: 258400 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: Omkostninger oppsett: 7 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
199 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 990 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
201 092,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
8 191 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)
bjorn_fosby_eiendomsmegler_landbruksmegling_sarpsborg
Bjørn Fosby
91 65 19 22
bjorn@landbruksmegling.no

For å bli oppdatert på bud og øvrig informasjon om eiendommen må du trykke på «bestill salgsoppgave» hvor du oppgir e-post og telefonnummer. 

Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
Vising:

Visning blir avholdt med forhåndspåmelding. Det blir avholdt individuelle visninger.
Adresse: Østre Solørveg 2067, 2219 Brandval

KONTAKTSKJEMA

SPØRSMÅL OM EIENDOMMEN?
  Beliggenhet

  Adresse

  Østre Solørveg 2067 2219 Brandval

  Matrikkel

  Gnr. 97 bnr. 13 i Kongsvinger kommune

  Beliggenhet, adkomst

  Meget tiltalende eiendom med flott  og nyere bygningsmasse. Eiendommen grenser til Glomma med egen strandlinje og brygge.
  Eiendommen ligger i Brandval, langs Østre Solørveg, 19 kilometer nord for Kongsvinger sentrum.
  Eiendommen har strandlinje mot Glomma i vest. Det er 5 km til nærbutikk, skole og barnehage i Brandval sentrum - syd for eiendommen. Der er 13 km til Kirkenær og 76 km til Elverum.
  Avstand til Gardermoen flyplass er 88 km, og til Oslo sentrum er det 117 km. Mesteparten av skogen ligger øst/sørøst for tunet og innmarka, noen km fra tunet. Innmarka er delt i to av jernbanen. Ifølge eier passerer det i gjennomsnitt 5-6 godstog i døgnet på denne banen.

  Nærområdet

  Eiendommen er en tradisjonell landbrukseiendom med jordbruk og skogbruk. Det er gode solforhold ved eiendommen. Mot vest avgrenses eiendommen av Glomma, hvor den har strandlinje.
  Mesteparten av skogen ligger noen kilometer øst for tunet, resten ligger rundt tunet.

  Bygninger

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus i 1  1/2 etasje med full kjeller. Oppført i 2003.  P.rom 262 kvm, Boligareal: 380 kvm, Bruttoareal: 461 kvm.
  Kjeller oppført i betongvegger på støpt plate i byggegrop. Bygningen er oppført i tradisjonelt reisverk, utvendig kledd med liggende trepanel. Trebjelkelag i etasjeskillere. Saltak med Kinavipp og kvist/hund bygget ut mot syd.

  Garasje:  Oppført i 1 etasje. Bygget i 2005.Totalt på 134 kvm Brutto.
  Isolert garasje på støpt plate på mark. Garasjen er satt opp i tradisjonelt reisverk på en ringmur av betongblokker. kledt med stålplater på yttervegger og rupanel på innsiden. Saltak tekket med trapes-stålplater. Garasjen har tre isolerte leddporter med automatiske portåpnere og en ytterdør.

  Driftsbygning: Stor isolert bygging med hems over fyrrom og verktøyrom. Oppført i 2000. Totalt på 300 kvm Brutto.
  Støpt plate på mark. Bygningen er satt opp/oppført i tradisjonelt reisverk på en ringmur av betongblokker, kledt med stålplater på yttervegger. Saltak tekket med trapes-stålplater: Bygningen har tre isolerte vikeporter, en med gangdør Porter på bXh 3,5X3,7m.

  Redskapshus:  God takhøyde og oppført i 2008.  Total på 90 kvm Brutto
  Bygningen er oppført i tradisjonelt reisverk på ringmur av betongblokker, kledt med stålplater på yttervegger. Saltak tekkes med trapes-stålplater. Bygningen har en  stor leddport i gavlvegg på bXh 3,9X4 m. Manglene stålplate som vist på bilde er nå montert.

  Vedskjul: Enkelt stålbygg oppført på en pute av pukk, Kledd med stålplater på veger og tak. Areal: 16 kvm Brutto.

  Skogshytte: Ukjent byggeår. Størrelse: 12 kvm Brutto
  Eldre skogskoie/brakke på hjul. Bygget på en tilhengerramme. Reisverk i tre. Kledd utvendig med trepanel. Saltak tekket med ståltakplater.

  Antall rom (evt. senger)

  Soverom: 5

  Arealer og fordeling per etasje

  Primærrom: 262 kvm, Bruksareal: 380 kvm, Bruttoareal: 476 kvm

  Kjeller :     P-rom    19 kvm  S-rom: 115 kvm
  1.Etasje:  P-rom: 139 kvm  S-rom:      3 kvm
  2.Etasje:  P-rom: 104 kvm 

  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

  Innhold og Standard

  Våningshuset: Oppført i 2003. P-rom: 262 kvm. Bruksareal 380 kvm.
  Kjeller:  Hall/trapp, hobbyrom, kjøkken, 3 boder samt teknisk rom.
  1. Etg:   Gang, stue, kjøkken, vaskerom, bad, wc, soverom og bod.
  2. Etg:.  Bad, loftstue m/trappenedgang, hobbyrom og 4 soverom.
  Kjøkkeninnredning: Kjeller: Heltre kjøkkeninnredning, trefas-stikkontakt, utslagsvask, radiator med vannbåren varme.
  Kjøkkeninnredning . 1. Etg: Heltre bjørk innredning med profilerte skuffer og skap. Stort innebygd kjølehjørne, innebygget oppvaskmaskin og komfyr hvor den keramiske platetoppen er nedfelt i benkeplaten av stein , resten av benkeplatene er heltre,
  Sanitærutstyr:  Wc 1.etasje: Vaskeservant med over-og underskap, toalett.  Bad 1.etg: Dobbelservant i baderomsinnredning, dusjvegger, toalett og badekar. 2.etasje: Åpen dusjnisje, toalett og servant med over og underskap. Radiator med vannbåren varme. Vaskerom: Utslagsvask i rustfritt stål med avløpsrør i plast. Opplegg for  vaskemaskin
  og tørketrommel. Radiator med vannbåren varme.

  Garasje: Stort isolert rom med god plass til tre biler, samt lagring for annet. F.eks. hengere/båthengere osv. Gode muligheter for utleievirksomhet eller annen næringsvirksomhet.

  Driftsbygning: Driftsbygning med lagerplass, mesanin, verksteddel med hems og isolert rom for verktøy og fyringsrom. Tre store vikeporter - en med gangdør.

  Redskapshus: Redskapshus med god takhøyde. Stor leddport. Et praktisk bygg men mange muligheter for lagring eller alternativ drift/næring. Mulighet for å demontere et felt med stålplate og sette inn dør.

  Vedskjul: Enkelt vedskjul i stål. Praktisk skjul, med god og romslig plass rundt bygget.

  Skogshytte:  Enkel skogshytte med utedo. Hytta benyttes ved jakt og skogsarbeid. Enkel, isolert skogskoie, som har behov for utvendig vedlikehold.

  Oppvarming

  Elektrisk, ved og olje

  Parkering

  I stor trippel garasje, ellers er det gode parkeringsmuligheter på tunet.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 258 400 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Jord, skog og tun

  Dyrket areal: Jordveien er beregnet ut i fra leiepris i området. Det er opplyst om gjennomsnittlige kornavlinger på 450 kg pr. dekar. I tillegg er det god jord for dyrking av potet og gulrot. Jorda er lettdrevet og godt drenert. God arrondering og adkomst til skiftene, som ligger rundt tunet. Lite kantvirkninger, ingen fjellskjær eller åkerholmer. Mulighet for å bryte opp noe av uproduktiv skog mot nord, bak redskapshus og utvide jordbruksarealene.  Arealet har generelt god arrondering. Jordene ligger inntil/nært tunet i fem skift. Skiftene er splittet av jernbanen, med usikret jernbaneovergang.  Verdsatt til kr. 750.000,-.

  Skog: Det  meste av skogen er hugge ut de siste 25-30 årene. Mesteparten er plantet opp igjen. Det står kr. 25.058 på skogfondskonto. Skogen har god adkomstvei og god parkering/snuplass. God lunneplass. Skogkoie med utedo.  Skoger verdsatt til kr. 300.000,-
  Skog høy bonitet: 67,6 dekar
  Skog middels bonitet: 53,7 dekar
  Skog Lav bonitet: 35,8 dekar
  Uproduktiv skog: 33,8 dekar
  Myr: 6,1 dekar

  Fellesvei med naboer til skogsområdene. Det er utarbeidet en veibrøk for vedlikeholdsansvar på denne veien.

  Jakt og Fiske: Eiendommen kan inngå i grunneierlag med elgjakt. Har vært med på dette tidligere. Terrenget leies ut i dag til elgjakt for tilliggende terreng. Ikke kontraktfestet leie, kun årsbasert pr. nå. Verdien av jakt er tillagt skogverdien.

  Diverse:

  Bane NOR har planer i forbindelse med å stenge planoverganger. Det finnes i dag en plan om stenge planovergangen som går over denne eiendom. Planen er flytte denne  mot nord se vedlagt kart fra Bane NOR.
  Forslaget er merket med gul linje. Dersom avkjørsel i syd ikke blir godkjent av veivesenet, har Bane NOR planer om å lage vei langs jernbanelinjen. Dette forslaget er merket med grønn linje. For ytterligere opplysninger vennligst kontakt megler som kan gi opplysninger og eventuelt opprette
  kontakt med rett person hos  Bane NOR

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Privat adkomstvei.
  Vannforsyning: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.
  Avløp: Eiendommen har ikke avløp. Eiendommen har septiktank.

  Reguleringsplan

  Eiendommen ligger i et uregulert område.
  Kommuneplan: Eiendommen ligger i et LNFR område. (Landbruk, natur og friluft.)
  Nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.
  Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.
  Det er flomfare på eiendommen.

  Informasjon om odel, konsesjonsloven og jordloven

  Alle kjent odelsberettigede har fraskrevet seg sin odel.
  Informasjon om odel, konsesjonsloven og jordloven.

  Det hviler odel på gården, men alle odelsberettigede har fraskrevet seg sin odel.

  Det er videre konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:

  1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.

  2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.

  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

  Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap.

  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

  Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig

  Ferdigattest

  Ikke ferdigattest på våningshuset. Det er ferdigattest på uthus samt VA. Det pågår nå arbeide med å få ferdigattest på våningshuset.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  8 735 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Thor Grønnerød Takstdato : 31.07.2020 Markedsverdi : 8 735 000,- Formuesverdi : 275 003,-

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter E

  Forsikring

  Gjensidige Gjensisige Polisenummer: 89467742/51975197 Premie: 16983

  Kommunale avgifter

  Kr. 12 428 pr. år Det er montert vannmåler og avgiften vil variere etter forbruk.

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Veibrøk på fellesvei til skogteigen.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Andre opplysninger

  Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.