Sarpsborg/Varteig - Solgt etter første visning!
Prisantydning: 4 350 000 kr
Omkostninger: 109 972 kr
Totalpris: 4 459 972 kr
Kommunale avgifter: 13 785 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Bruksareal: 163 m²
Bruttoareal: 184 m²
Eieform: Selveier
Verditakst: 4 350 000 kr
Byggeår: 1993
Energimerking:
Tomt: Eiet tomt
Bruttoareal: 184 m²
Tomteareal: 72540 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 4 350 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
108 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 350 000,-))
--------------------------------------------------------
109 972,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 459 972,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Nils Henrik Tegneby
99 11 29 00
henrik@landbruksmegling.no  Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
  Vising: 05.09.2019 17:30 - 18:30
  Adresse: Kongsrudveien 77, 1735 Varteig

  Beliggenhet

  Adresse

  Kongsrudveien 77 1735 Varteig

  Beliggenhet, adkomst

  Kongsrudveien 77 ligger i Varteig i Sarpsborg kommune, og tunet ligger fint til noen hundre meter unna Kongsrudveien uten gjenboere. Varteig er et lite tettsted i Sarpsborg kommune som består av spredt boligbebyggelse og landbruksarealer. Avstanden til barnehage, barne og ungdomskole og idrettsplass er ikke mer enn en tre kilometer fra eiendommen og til Sarpsborg sentrum er det 13 km. I umiddelbar nærhet er det store skogområder med fine turmuligheter og turstier tilpasset for både to og firbeinte.

  Fra Sarpsborg følger du Hafslundsgate forbi Hafslund Hovedgård, ta så til venstre i rundkjøringen inn på Nordbyveien. Følg Nordbyveien og senere Varteigveien i ca. 11,5 km forbi Varteig kirke. Ta så til venstre inn på Kongsrudveien og følg denne i ca. 750 meter. Ta tredje stikkvei til høyre og følg veien gjennom skogen og eiendommen vil åpenbare seg på venstre hånd. Det vil bli skiltet fra Kongsrudveien på fellesvisning.

  Kongsrudveien 77 - Småbruk med velholdt bygningsmasse tilpasset hestehold

  Gårdstunet på  Bråten ligger lunt og usjenert til i skogbrynet og eiendommen er omgitt av egen skog og beiter. Skogen rundt selve tunet er tynnet en del i senere tid for å gi optimale solforhold. Det er 12 dekar dyrket mark på eiendommen, 50,3 dekar produktiv skog og den totale størrelsen er på 72,6 dekar. Eiendommen er i all hovedsak samlet i en teig og brorparten av skogen ligger rundt tunet til nord og sydøst. Det er tatt ut ca. 265 kbm av skogen i fjor vinter som det eneste uttaket på mange år. Det foreligger ingen skogbruksplan på eiendommen, men man må anta at det resterende stående volum er hogstmodent. Det vil være rett til småviltjakt i egen skog.
  Den dyrkede marken blir i dag benyttet i forbindelse med eiendommens hestehold.

  Bygningsmassen på eiendommen er godt ivaretatt, og spesielt våningshuset har blitt omfattende renovert de senere år. Fra 2017 har det blitt installert nytt kjøkken i boligen, badereommet er totalrenovert og de fleste øvrige overflatene i 1. etasje og sokkeletasje er fornyet og renovert. Boligen har også blitt malt utvendig i 2019. Det er videre fire soverom i boligen, alle med god størrelse. Våningshuset må sies å fremstå som moderne og innflyttningsklar.
  Den øvrige bygningsmassen består av redskapsskjul, tre uthus og stall. Redskapskjulet ble satt opp i 2018 og er et solid bygg for lagring av maskiner og utstyr og har en lysåpning på 4,1 meter i høyden. Stallen har fått installert to stallbokser med utvendig paddock og direkte adgang til øvrig innhegning. Uthusene benyttes til lagring av høy og utstyr, er godt ivaretatt og er med på å skape et helhetlig gårdstun.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1993

  Bygninger og byggemåte

  Landbrukseiendommen består av våningshus, redskapsskjul, stall og tre uthus.

  Ombygging, nybygg og oppgraderinger:
  2017: Bygget nytt kjøkken i boligen, nytt bad, oppgradert alle øvrige rom innvendig.
  2017: oppgradert stallbygning og satt inn stallbokser
  2018: Nyoppført redskapsskjul
  2018: Utvidet og drenert gårdsplass med utløp i bekken.
  2019: Overflatebehandlet boligen utvendig.

  Våningshus: Byggeår 1993, modernisert 2017.
  Grunn og fundamenter.
  Støpte fundamenter på oppfylte masser. Ringmur i 25 cm leca isoblokk som er utvendig pusset. Deler av veggene i underetasjen er lektet ut og kledd. Det er funnet enkelte riss i muren, men takstmann har ikke oppdaget unormale fuktverdier i konstruksjonene. Det er støpt gulv på oppfylte masser i sokkeletasjen. Drenering fra byggeår.

  Veggkonstruksjoner utvendige fasader og vinduer/dører.
  Ytterveggene er oppført i 6" bindingsverk isolert med 15 cm mineralull, utvendig kledd med malt trepanel. Kledningen er i hovedsak fra byggeår. Vinduene har karm og ramme i tre med tolags isolerglass. Malte ytterdører og innvendige fyllingsdører.

  Takkonstruksjon.
  Yttertaket er oppført i prefabrikerte W-takstoler, og det er brettex som undertak. Taket er utvendig tekket med betongtakstein.

  Redskapsskjul: Byggeår 2018.
  Redskapsskjulet er godt fundamentert på betongsøyler med veggkonstruksjon i bindingsverk av tre. Pulttakskonstruksjon med med åpen front mot vest. Lysåpning i front er på 4,1 meter og høyde i bakkant av bygget er 3,55 meter. Gulv/dekke er pukket opp. Bygget benyttes til lagring av maskiner og utstyr.

  Stall: Byggeår 1960 tallet.
  Stallbygningen er oppført i trekonstruksjoner på støpte fundamenter og inneholder to stallbokser. Fasaden er kledd med trepanel og taket har pulttakkonstruksjon tekket med korrugerte plater. Innvendig er det støpt gulv, trepanel på vegger og plater i himling. Det innlagt strøm til bygget. Bygget har oppstalling til to hester per i dag.

  Uthus: Byggeår 1960 tallet og 2000.
  Den eldste delen av uthuset nærmest våningshuset er oppført på 60 tallet og er senere tilbygd i 2000. Bygningen er oppført dels i innvendig og utvendig pusset semenstein og isolert bindingsverk med utvendig kledning. Saltakkonstruksjon med sperrer utvendig tekket med betongtakstein. Det er lagt strøm og vann til bygget. Bygget benyttes som oppstillingsplass for vask og stell av hestene, samt til lagring av utstyr og verktøy tilknyttet driften på eiendommen.

  Uthus og høylager: byggeår 1930.
  De to minste byggene på eiendommen er oppført i enkle trekonstruksjoner og fundamentert på stablet stein. Saltakkonstruksjon på begge byggene som er tekket med henholdsvis ondulineplater og korrugerte plater. Et av byggene har støpt gulv og det andre har jordgulv. Byggene benyttes i dag til blant annet lagring av høy og nødvendig utstyr i forbindelse husdyrene på gården.

  Søknad redskapsskjul

  I forbindelse med oppføring av redskapsskjulet er det innsendt en søknad til kommunen for godkjenning av landbruksbygget. Vi har pt. ikke mottatt endelig svar på søknaden fra Sarpsborg kommune.

  Antall rom (evt. senger)

  Soverom: 4

  Arealer og fordeling per etasje

  Våningshus, 129 kvm P-rom, 164 kvm Bra. og 184 kvm. Bta.

  Sokkeletasje primærrom: Vindfang, hall, soverom, kontor/soverom, wc. Sokkeletasje sekundærrom: kjellerom, vaskerom og to boder.
  1. etasje primærrom:  Stue, spisestue, kjøkken, bad, mellomgang og to soverom.

  Overflater gulv: Det er fliser på gulv i store deler av underetasjen og betonggulv i sekundærrommene. Forøvrig i boligen er det laminatgulv.
  Overflater vegger: Innvendige vegger i malt trepanel, malt tapet og leca.
  Overflater himling: Malte takplater

  Oppvarming

  Boligen oppvarmes med elektrisitet og vedfyring.

  Parkering

  Parkering på egen tomt

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 72 540 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Tun, jord og skog

  Gårdstunet ligger lunt og usjenert til i enden av privat gårdsvei. Gårdsplassen er av romslig størrelse med god plass til håndtering av større maskiner og utstyr samt adkomst til de ulike driftsbygningene. Eiendommen er forøvrig pent opparbeidet med gruset gårdsplass og fint ivaretatte grøntsoner. Våninghuset har hovedretning til syd og det er gode solforhold til bygningen hele dagen.

  Den dyrekede marken er på tilsammen 12 dekar og benyttes i dag til beite og småskala grasproduksjon. Jorda har ingen driftsmessig betydning men fungerer bra til sitt formål som beite for husdyrene på gården.

  Den produktive delen av skogen er på 50,3 dekar og er i følge Nibio inndelt i følgende bonitetsklasser:
  Høy bonitet: 2,7 dekar
  Middels bonitet: 4,5 dekar
  Lav bonitet: 43,1 dekar
  I fjor vinter ble det tatt ut ca. 265 kbm tømmer helt syd i skogsteigen. I følge landbrukskontoret er det utover dette ikke registrert noe øvrig uttak av skogen. Basert på denne informasjonen vil man måtte anta skogsteigen forøvrig i all hovedsak består av hogstmodent tømmer. Eiendommen har ingen skogbruksplan så det foreligger ingen beregninger på gjenstående volum pt. Det er heller ikke registrert noen skogfondkonto på eiendommen.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Det er privat borevann. Selger har foretatt prøve av vannet som er vedlagt i salgsoppgaven.

  Sortvann går til tett tank som tømmes ved behov, og gråvann går til slamavskiller og videre til infiltrering i grunnen.
  På sikt må man kunne forvente pålegg om tilkobling til kommunalt avløpsnett, dersom det legges frem i området. Eventuelt pålegg om installering av minirenseanlegg.

  Fra Kongsrudveien til gårdstunet er det ca. 250 meter med privat vei. Selger har selv stått for kostander og vedlikehold på veien.
  Naboeiendommen er bebodd av eldre mennesker og kjøper må derfor påberegne å stå for vedlikehold av veien for egen regning.

  Reguleringsplan

  Eiendommen ligger i et uregulert område og følger av kommuneplanens arealdel 2015-2026.
  Formål: LNF areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv

  Annet: Arealplanen er under rullering. Rulleringen kan resultere i endringer av både kart og bestemmelser.

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  1906/900167-1/3  Elektriske kraftlinjer  
  15.11.1906  Rettighetshaver : Hafslund

  1920/901559-1/3  Elektriske kraftlinjer  
  26.11.1920 

  1922/900184-1/3  Erklæring/avtale  
  12.05.1922  Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn
   
  1931/900145-1/3  Elektriske kraftlinjer  
  09.10.1931 
   
  1994/209-1/3  Jordskifte  
  07.01.1994  Grensegangssak
  Sak nr 2/1991
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  2005/8254-1/3  Erklæring/avtale  
  25.08.2005  Elektriske kraftlinjer/ledninger/kabelgrøfter
  Bestemmelse om adkomstrett
  Bestemmelse om bebyggelse
  Med flere bestemmelser
  Rettighetshaver
  FORTUM DISTRIBUSJON AS

  Kulturminner og fredninger

  I følge seeiendom.no er det ingen SEFRAK registrerte bygg eller kulturminner på eiendommen.

  Informasjon om odelsloven, konsesjonsloven og jordloven

  Det er ikke odel på eiendommen.
  Eiendommen vil ikke bli konsesjonsbehandlet, utover at kjøper må signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Alle landbrukseiendommer er forøvrig omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

  Ferdigattest

  Det foreligger ferdigattest på våningshuset datert 4 mars 1994.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  4 350 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Pål Henning Degnes Takstdato : 05.08.2019 Teknisk (byggmassens) verdi : 4 370 000,- Markedsverdi : 4 350 000,- Teknisk verdi : 4 370 000,-

  Forsikring

  Eika

  Kommunale avgifter

  Kr. 13 785 pr. år

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge gjeldene retningslinjer for samarbeid og sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Eierskifteforsikring

  Selger har tegnet eierskifteforsikring på våningshus.

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Overtagelse er satt til 01.02.2020.
  Selger bygger ny bolig med estimert ferdigstillelse på angitte dato. Dersom selgers bolig blir ferdig tidligere, kan overtagelse fremskyndes. 

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.