Ånerudvegen 140 - SOLGT!

Prisantydning: 10 000 000 kr
Omkostninger: 251 342 kr
Totalpris: 10 251 342 kr
Kommunale avgifter: 13 071 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Bruksareal: 352 m²
Soverom: 4
Eieform: Selveier
Verditakst: 10 000 000 kr
Byggeår: 1832
Energimerking: F - Oransje
Tomt: Eiet tomt
Bruttoareal:
Tomteareal: 1013996 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 10 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
250 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 000 000,-))
--------------------------------------------------------
251 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
10 251 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Bjørn Fosby
91 65 19 22
bjorn@landbruksmegling.no  Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
  Vising: 27.06.2020
  Visning blir avholdt 27 juni med forhåndspåmelding. Det blir avholdt individuelle visninger.
  Adresse: Ånerudvegen 140, 2223 Galterud

  Beliggenhet

  Adresse

  Ånerudveien 140, 2223 Galterud.

  Matrikkel

  Gnr. 65, Bnr. 2 i Sør-Odal kommune.

  Beliggenhet, adkomst

  Ånerud gård ligger på et solrikt, lite høydedrag med vid utsikt over vakkert kulturlandskap i Sør Odal, Glåmas dal. Eiendommen er omgitt av bølgende åker- og skogslandskap, smale veier og grønne enger med beitende dyr og spredt bebyggelse hovedsakelig gårder men også et og annet bolighus. Ånerud består av  solid bygningsmasse med historisk særpreg og detaljer som viser det typisk norske, tradisjoner og sjarm. Nord for tunet finner du arboret ("arbor" er latin for tre) som er en systematisert samling av trær og busker, som dyrkes på friland med sikte på forskning, undervisning og utprøving av planter i vårt klima. Et aboretum skal være til glede, gi naturopplevelser og rekreasjon. Våningshuset (antatt oppført første gang i 1832), drengestue, stabbur, kjone, "vesle svineshus", smie, driftsbygning/låve og sommerfjøs. På sæter teigen, Klasstuvangen ca. 4 km. sør for tunet står et seterhus, fjøs og vedbod. De eldste boplassene i Odalen er fra noen århundrer fra Kristi fødsel og mange stedsnavn bærer arv fra den norrøne mytologien. Navnet på landskapet har i mange hundre år vært Odalen, i et oldbrev datert 1386 dukker formen Odali opp.

  Nærområdet

  Ånerud gård ligger ca. 15 km øst for kommunesentret Skarnes med et variert tilbud av varer, tjenester og fritidstilbud som idrettspark og vannskisenter, idretts- og svømmehall. I nærområdet er det flotte merkede turløyper på begge sider av Glomma. Hvis du er glad i bøker og i å lese ligger også biblioteket på Skarnes her. Nær barneskole, ungdomsskole videregående skole og flere barnehager. Solbakken folkehøgskole ligger på Os og har spesialiserte studieretninger innen drama- og teaterfag. Fra det åpne, rolige og landlige landskapet på gården ligger hovedstaden, Oslo bare en times kjøring unna, det samme om du tar tog fra Skarnes stasjon. Til Kongsvinger by er det ca. 9 km.

  Ånerud gård
  Ånerud gård ligger på et solrikt høydedrag med utsikt til vakkert kulturlandskap. Den solide bygningsmassen omkranser tunet og går langt tilbake i tid. Drengestua, stabburet, smien, kjonen, sommerfjøset, vesle grisehus, våningshus, låve/driftsbygning viser det typisk norske, tradisjoner og sjarm. Det er også en seter tilhørende gården, Klasstuvangen med gamle tømmerbygninger Eiendommen er på 1 013 996 m2. hvorav dyrka mark utgjør ca. 86 daa (ca. 9 daa er innmarksbeite). Jordkvaliteten er svært god og benyttes i dag til dyrking av poteter og korn. Produktiv skog er på ca. 900 daa og dominert av gran på høye og middels boniteter med god tilvekst. Fra eiendommen er det ca. 10 km til Kongsvinger by og 15 km. til kommunesentret i Skarnes med et variert tilbud av varer, tjenester, skoler, barnehager og tog som tar deg til Oslo på en time.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Eiendommen består av våningshus/bolig, drengestue, stabbur, kjone, "vesle svinehus" smie, driftsbygning og sommerfjøs. På sæter teigen Klasstuvangen, ca. 4 km sør for tunet står et tømret seterhus, fjøs og vedbod og utedo. En av bygningen er sefrak registrert. .

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus:
  Bygningen er opprinnelig bygget i ca. 1832 og er tilbygget i ca. 1980. Fra 1975 til 1980 ble det foretatt større oppgraderinger av boligen og de fleste innredninger og bygningskomponenter er fra denne tiden.
  Under denne renoveringen ble 1. etasje i den eldre delen revet ned til bart tømmer og skadede/ødelagte tømmerstokker ble skiftet.
  Bygningen er oppført med grunnmur av stablet stein på den eldre delen og grunnmur av lettbetong på nyere del. Støpt betongfundament/gulv i kjeller. Drenering på tilbygg fra 1980, ingen drenering rundt eldre del.
  Yttervegger av tømmer/laft på eldre del. Tradisjonelt bindingsverk på nyere del. Fasader er kledd med stående tømmermannskledning. Vinduer og terrassedør/skyvedør av tre. Vinduer utformet med sidesving og tradisjonelle "husmorvinduer".
  Vinduene er bestående av 3-lags glass og gassfelt med doble rammer. Kjellervinduer med 2-lags glass og blyglassvindu. Vinduer og dører er normalt godt vedlikeholdt, det er imidlertid påregnelig med vedlikehold/utskifting av glassruter da noen glass er punktert.
  Standard inngangsdør av edel tre i nyere del og to-fløyet inngangsdør av eldre dato i eldre del. Markterrasse oppført i trykkimpregnert trevirke med tilkomst fra peisestuen (ved kjøkken) og hagen.
  Plassbygget tredør inn til vinkjeller. Saltak-konstruksjon av tre tekket med enkeltkrumet tegltakstein.

  Bryggerhus:
  Ifølge eier er opprinnelig byggeår ca. 1932 med en grunnflate på ca. 65 m2 i grunnplan.
  Bygget er oppført på grunnmur både av stein og støp. Konstruksjoner i tømmer.
  Utvendig stående kledning som trenger bytte/vedlikehold.
  Stein på taket uten renner og nedløp. Taket er befart fra bakkeplan, men det er innvendige
  synlig lekkasjer.
  Både enkle og inner- og yttervinduer som trenger vedlikehold.
  En pipe som ikke er i bruk. Det er stedlig Brann- og feiervesen som ufører kontroll
  1.etasje er todelt med et tidligere storkjøkken/bryggerhus og et soverom samt et åpent
  lagerrom/vedskjul med egen dør.
  Innvendige flater
  Gulver : Tregulv, støpt og jord, Vegger : Tømmer og panel. Himlinger : Panel
  2.etasje er todelt med en innredet del med to soverom (et var låst) og en alkove samt et
  åpent rom. Innvendige flater er i hovedsak
  Gulver : Tregulv
  Vegger : Panel og tømmer
  Himlinger : Panel og åpen himling
  Det er i dag ikke innlagt vann eller strøm. Bygningen trenger omfattende vedlikehold/
  utbedring og den er skjønnsmessig verdsatt til kr 300.000, -

  Stabbur:
  Ifølge eier er byggeår rundt 1830. Et stabbur i to plan med en grunnflate på ca. 30 m2 med et klokketårn.
  Bygget står på trepåler på stein og er oppført i tømmer. Stein på taket uten renner og
  nedløp. Taket ble kun besiktiget fra bakkenivå. I grunnplan to rom og i øvre plan et åpent rom.
  Steintrapp inn. Et flott stabbur som passer godt inn og er en naturlig del av tunet på en landbrukseiendom,
  men med en liten bruksverdi. Skjønnsmessig verdsatt til kr 200.000, -

  Låve/Driftsbygning:
  Ifølge eier er byggeår ca. 1936 med diverse endringer senere. En grunnflate på ca. 445 m2.
  Opprinnelig bygget som en tradisjonell kjørebrolåve fundamentert på støpt mur med en støpt låvebru inn fra tunet.
  Oppført i tradisjonell låvekonstruksjon og teglstein.
  Utvendig stående kledning og stein på taket med renner og nedløp.
  Møkkakjeller var ikke tilgjengelig.
  I grunnplan garasje, vognskjul/lager/vedproduksjonsrom, ulike lagerrom, verksted, isolert
  salrom og to staller, stall har noe lav takhøyde.
  Den ene stallen har 6 hestebokser og den gamle 2 hestebokser. Støpt gulv, pussede vegger
  og bord i himling. Det er i dag ikke hest på gården.
  Et mellomplan som brukes som lager.
  I låveplan åpnet lager med en korntørke - kaldtørke 35 tonn ifølge eier, men ikke
  heldekkende gulv. Det kjøres traktor inn. Korntørka med tre binger og fylling av korn fra
  låveplan.
  En stor låve som er bygget for en annen tid i landbruket, men ny stall kan brukes i tillegg
  til verksted, vedrom, korntørke og lager.
  Verdsatt basert på nedskrevet gjenanskaffelsesverdi, egenhet og skjønn til kr 1.150.000, -

  Smie:
  En smie med antatt byggeår ca. 1830. Bygningen er oppført i tømmer som står på en
  steinmur. En pipe og blåsebelg. En enkel bygning.

  Kjone:
  En kjone med antatt byggeår ca. 1700. Bygningen er oppført i tømmer som står på en
  steinmur. En enkel bygning

  Grisehus:
  Et gammelt grisehus med antatt byggeår ca. 1830. Bygningen er oppført i tømmer som står
  på en steinmur. En enkel bygning

  Smie, kjone og grisehus er skjønnsmessig verdsatt til kr. 200.000,-

  Seter (Klassestuvangen):
  Setra består av fire bygninger med et tømret seterhus, et tømret fjøs, en vedbod og en utedo.
  En av bygningen er Sefrak
  registeret. Det er ikke innlagt vann og strøm og vann hentes fra brønn. Det er ca. 200 m gangavstand
  på 200 m inn fra skogsbilvei. Seterhuset er oppført i tømmer med utvendig kledning og med tynnmetalplater
  (bølgeblikk) på taket. Setra inneholder, stue med peis, kjøkken med tidligere melkerom, og
  hems med to dobbeltsenger. En liten jordkjeller. Seterhuset opplyses å ha enkel standard,
  men være godt vedlikehold.
  Verdsatt skjønnsmessig til kr 200.000, -

  For ytterligere bygningsmessige opplysninger og før bud på eiendommen inngis må implementerte Verditakst over landbrukseiendom utført av Rolf Langeland datert 24.03.20 samt Tilstandsrapport  for bolig datert 23.03.20  utført av takstingeniør Lasse Holm gjennomgås nøye.

  Eiendommens historie

  Eiendommen har en lang historie. I sørodal bygdebok kan man lese att gården ble ryddet allerede i sen vikingtid eller tidlig kristen tid.

  Antall rom (evt. senger)

  Soverom: 4

  Arealer og fordeling per etasje

  BTA: 400 kvm, BRA: 352 kvm, P-ROM: 315 kvm, S-ROM: 9 kvm

  P-ROM:
  1.Etasje: Gang, kontor, vaskerom, WC, bad og badstue. *)
  2.Etasje: Entre, WC, kjøkken, gang, soverom, spisestue og 3 spisestuer.
  3.Etasje: Trappegang, bad og 3 soverom.

  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er bygge meldt og godkjent til dagens bruk.

  Standard

  Det gamle sjarmerende våningshuset i laftet tømmer ble oppført i 1832 og bærer preg å ha blitt godt tatt vare på over tid. I 1975/80 ble det gjort en større oppgradering hvor det ble revet ned til bart tømmer og skiftet ut skadede og ødelagte tømmerstokker. De fleste innredninger og løsninger er fra 1975/80 og har behov for oppgradering i forhold til dagens standard, badene er fra samme dato. I forbindelse med jevnlige oppgraderinger er det hele tiden søkt å beholde det gamle og autentiske.

  Laftede tømmerveggene, høye terskler og malte tregulv møter deg i hovedgangen inn til stuene. I stuene står den kjente norske kunstmaleren og treskjæreren Kai Asphaug (født 9.januar 1920 på Mykleby, Stor-Elvdal, Hedmark, død 20.juli 2006 samme sted) for motivene på de gamle dørene og i noen himlinger. Kunstneren var kjent for sine naturmalerier, spesielt østerdalsnatur, og dyr som kan sees der. Han er også kjent for å ha felt hannulven «Fridtjof», (nå stilt ut på Skogbruksmuseet på Elverum) 8.februar 1964, den siste ulven som ble felt i Norge på 41 år. Øvrige himilinger i våningshuset er bred hvitmalt plank, klassisk, symmetrisk listverk med utskåret rosemotiv i hjørneklosser i stuene, rosemalt panel, panel og hvite slette himlinger. På kjøkken og et av soverommene er det flotte laftestokker under et grovt flott treverk. Veggene er i all hovedsak av malt panel, brede bord i en av stuene, ubehandlet panel og tømmer og tapeter. På gulvene er det oljede og beiset furu, parkett og noe laminat og fliser.

  Eldre Poggenpohl kjøkkeninnredning er i hvit utførelse med fliser mellom benk og overskap. Stålvask og oppvaskbenk, ventilator med utblåsning. Opplegg for oppvaskmaskin og komfyr. Stort kjølerom med belegg og panel på vegger. Agregat står i kjeller og gir kaldluft til kjølerom og varmluft i kjeller. Kjølerommet ble imidlertid bygd på 80 tallet og er en risikokonstruksjon ift. kondensskader jfr. anmerkninger i tilstandsrapport.

  I 1. etasje er det flislagt baderom med varmekabler. Badet ble pusset opp ca 1980 med toalett, dusj med tekstilforheng, servant nedsenket i benkeskap.
  I 2. etasje er det bad med badekar med stående dusjvegger for kombinasjon bad/dusj, enkel servant med speil i overkant og toalett. Furuvegger- og tak og  vinylbelegg på gulv.
  I kjeller er det et eldre bad med dusjnisje og varmekabler i gulv. Det er rom med WC og servant i 1. og 2. etasjeAlle bad har naturlig avtrekk uten tilluft. Teknisk levetid for bad og bårrom er normalt 10-20 år, renovering må derfor påregnes.
  Enkelt vaskerom med vinylbelegg på gulv, plater på vegg, opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Hyller for vaskemidler mm på siden av utslagskum.

  I det eldre våningshuset er det flere fine ildsteder. I kjeller står det en kombioven jøtul nr. 3 støpejernspeis som er koblet rett inn skorstein som gir god varme. Mellom kjøkken og spisestue har du en svær flott peis/grue hvor det er murt inn stein fra egen eiendom. I peis er det innfelt en gammel bakerovn ved siden av grue. I den innerste stuen og på soverom i 2. etasje er det store åpne peiser. I øvrige stuer er det gammel etasjeovn og i spisestue hvit peisovn. I de eldre flotte stuene med fyr på peisen kan man bare forestille seg atmosfæren på julaften og kalde vinterdager.

  Flott vinkjeller med kraftig eikedør i buet inngang.

  Våningshuset har beholdt mange av de gamle flotte detaljene og utformingen og gir en god og varm atmosfære.

  Oppvarming

  Elektrisk, varmekabler (bad) og vedfyring. 3 piper hvor en er av teglstein og øvrige av elementpipe. Tilkoblet flere ildsteder i både lukkede peisovner og åpen vedfyring. Anlegget er tidligere vært
  tilkoblet parafin, hvor tanken fortsatt er nedgravet i hagen*

  *Til orientering er det forbudt å benytte fossilt brensel til oppvarming iht. ikrafttrådte krav i 2020. Dette medfører at enkelte velger å fjerne sine oljetanker og
  forblende anlegget. Om fossilt brensel erstattes med bio-olje, vil anlegget fortsatt kunne benyttes. Dette forutsetter gjennomgang av alle pakninger på eksisterende røranlegg, samt utskiftninger ved behov.

  Parkering

  Stor driftsbygning med plass til mange biler, traktorer og andre kjøretøy og redskap. Stort tun med plass til mange biler.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Eiendommen har et totalareal på 1.014 daa-
  Arealene er hentet fra NIBIO/Gårdskart (GK) pr. 20.02.2020. Arealet er fordelt med ca. 95 daa fulldyrka/innmarksbeiter, ca.
  907 daa skog og ca. 12 daa annet areal. I tillegg kommer en teig på ca. 3 daa registrert som
  et uregistrert jordsameie hos NIBIO.

  Tun, jord og skog

  Tun:
  Solrikt og åpent tun omkranset av våningshus, bryggerhus/drengestue, låve og stabbur som danner et tradisjonelt indre tun med lett tilgang i den daglige driften. Tunet er pent opparbeidet med gruset gårdsplass og opparbeidede plenarealer. Noe fjell opp i dagen, prydbusker og trær. Rundt våningshuset er det opparbeidede blomsterbed. Det lille grisehuset, smia, kjonen og sommerfjøset ligger like inntil, nord for tunet. Det samme gjør arboretum en flott samling av forskjellige trearter

  Jord:
  Dyrka mark utgjør ca. 86 daa hvorav ca. 9 daa er innmarksbeite. Dyrka marka er fordelt på 5 teiger i nær tilknytning til hverandre, den største er på ca. 29 daa. Jordkvaliteten er svært god, organisk materiale, annen mineraljord klasse 6. Teksturgruppen er sandlig silt, silt og siltig lettleire og dreneringsgrad er tilfredsstillende, med middels og stor erosjonsrisiko. Fulldyrka benyttes i dag til poteter og korn. Arealene er ikke planert og er flomavsetning (mjæle) og hav- og fjordavsetninger.  Det er ikke vanningsanlegg på eiendommen. I kart senere i salgsoppgaven er fulldyrka mark skravert som
  oransje på kartet.
  Basert på et dekningsbidrag på kr. 302,- pr daa og en kapitaliseringsrente på 4% er verdi på fulldyrka mark avrundet til kr. 650.000,- Se Rolf Langelands, landbrukstakstmanns kalkyle/oppsett i landbrukstakst implementert i salgsoppgave.

  Skog:
  Skogen er oppdelt i flere teiger, likevel med hoved areal i to store teiger med grei avstand til bilvei. Ifølge eier har eiendommen veirett i Heibergveien som går gjennom midtre teig som er en ren skogteig og i tillegg driftsveier. Skogens arealer er hentet fra NIBIO/Gårdskart og Skogplan (SP) avholdt av Foran Norge AS i 2010 med flybilder fra 2008 og markarbeid i 2009. Totalt er eiendommen ifølge NIBIO på ca. 1.014 daa og ifølge SP ca. 1.022 daa, avviket er godt innenfor normalavvik. NIBIO operer med et produktivt skogareal på ca. 904 daa og SP med ca. 889 daa. avvik på 15 daa er godt innenfor normalavvik.

  Det er et arboret i skogen ved tunet. Skogen er dominert av gran på høye og middels boniteter med høy tilvekst men med tom hogstklasse IV. Hogstklassefordelingen (Hkl) i 2010 avviker noe fra «Normalskogen» med for mye Hkl IV og for lite Hkl I og V. Pr.  2002 er gran det dominerende treslag med 84%, furu 9% og bjørk 7%.
  Ifølge Sør-Odal kommune er det opplyst følgende:
  Avvirket ca. 7.750 m3 siden avholdt skogbruksplan. Av dette utgjør gran ca. 7.200 m3. Basert på et tillegg på 15% utgjør samlet avvirkning ca. 9.000 m3 skogsvolum.
  Saldo skogfond pr. 31.12. 2019 kr 194.141, -
  Skogkultur, det er plantet 19.300 planter inkludert suppleringsplanter siden avholdt skogbruksplan. Ifølge Sør-Odal kommune er det utført ungskogpleie på ca. 122
  daa siden avholdt skogbruksplan.
  Miljøregistreringer i skog (MIS)/Vern/Vernskog. Det framkommer ingen vernede områder på kart fra NIBIO/GK, men en MIS-fig. (Miljøregistreringer I Skog) på kart fra NIBIO på 4 daa.

  Volum/Kubikkmasse/Tilvekst
  Stående volum var ifølge skogbruksplan fra 2010 ca. 9.712 m3 som gir en bestokning med ca. 11 m3/daa. Det står et volum på 115 m3 på areal utenfor prognose og hele volumet
  består av bjørk. Det er avvirket ca. 9.000 m3 skogskubikk siden avholdt SP.
  Ifølge skogbruksplan er tilveksten beregnet til ca. 461 m3 inkludert Hkl 2 slik hogstklassesammensetningen var i 2010 og produksjonsevnen var beregnet til ca. 505 m3/år. Det
  er ikke gjort nye beregninger av hogstklassefordeling.
  Tilveksten fra SP pr 1.1.2010 til og med 2019 vil utgjøre ca. 4.600 m3. Basert på tall fra kommunen og SP er anslått stående volum i dag ca. 5.300 m3.
  Anbefalt hogstkvantum i SP er 23 m3/år som er svært lavt og skyldes at hogstklasse V ifølge SP er tilnærmet tomt. Alder på hogstklasse IV er ikke oppgitt men i henhold til skogplan står eiendommen for
  en periode fremover uten avvirking i Kkl V, likevel det er en produktiv skog med tilvekst på 0,57 pr. daa.

  Verdiberegning/rotnettoberegning
  Driftspriser: Selve terrenget er relativt enkelt. Etter samtaler med lokal skogkompetanse er det satt en
  gjennomsnittlig driftspris til kr 120 kr/m3.
  Skogkultur: En avsetning på 30 kr /m3 vil normalt dekke de fremtidige skogkulturkostnadene.
  Andre kostnader: Det er lagt inn 10 kr til veger, opprydding kjørespor med mer. Videre er det avsatt 5 kr/m3
  til administrasjon, 5 kr/m3 til måleutgifter og 22 kr/m3 til skogkultur. Totalt er det avsatt
  42 kr/m3. Takstmann minner også om at det er en relativ stor saldo på skogfond med kr 194.141, -.
  Tømmerpriser er konjunkturbaserte. De svinger opp og ned i takt med verdensmarkedene
  sine tilbud og etterspørsel. Verdsettingen skal utrykke en tømmerpris som gjenspeiler det langsiktige
  nivået. Det er innhentet priser 2020 fra Nortømmer se landbrukstakstmann, Rolf Langelands utarbeidede
  tabell for Rotnetto Sluttavvirkning.
  Skogen er verdsatt til kr 1.7 Mill basert på en rotnetto på 231 kr/m3. Det er lagt til grunn et
  salgbart volum på 300 m3/år i et lengre perspektiv.

  Jakt
  Eiendommen tilhører Heiberg jaktlag ifølge eier. Det er lagt til grunn en jaktinntekt på kr 5,-. pr daa for storvilt, rådyr og småvilt.
  Arealet som er lagt til grunn er 907 daa. Dette gir en nåverdi på avrundet kr 150.000, - basert på 4% kapitaliseringsrente.

  For mer detaljerte og utfyllende opplysninger om jord og skog, avkastning, tabeller mv. og før bud på eiendommen inngis må Landbrukstakst utført av Rolf Langeland datert 24.03.20 gjennomgås.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Vann, eiendommen er tilknyttet privat nett.
  Avløp, eiendommen har ikke avløp men septiktank. NB: Alle slamtanker/septiktanker i kommunen skal kontrolleres i løpet av de nærmeste årene, ved mangler vil det gis pålegg om utbedring.

  Eiendommen er Siste feiing ble utført 01,11,2019, hyppighet for feiing er hver 2 år. Sist tilsyn ble utført 12.03.2014 hvorav det ble registrert 3 avvik, feil på slukkeutstyr, utgått på dato, teglskorstein er tildekket i 2. etasje og Ildsted Ulefoss i stue, der skal brennplater skiftes.

  Reguleringsplan

  Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen er avsatt til LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Nåværende. Området er uregulert

  Informasjon om odelsloven, konsesjonsloven og jordloven.


  Denne eiendommen er blant annet underlagt odelsloven, jordloven og konsesjonsloven.
  Når det er odel på eiendommen, betyr det at odelsberettigede etter loven (i praksis nærmeste slektninger) kan kreve å løse eiendommen på odel innen 6 måneder etter tinglysning av skjøtet. Deretter holdes det odelstakst for å fastsette løsningssummen. Kjøper har risikoen for eventuelle odelsløsning og må akseptere den odelstakst som da fastsettes. Kjøper vil således få eventuell gevinst ved en odelsløsning, likeledes som han/hun må bære eventuelt tap. Det er odel på eiendommen og den odelsberettigede har i skriftlig brev blitt tilbudt å overta gårdsbruket Sletten Mellem med tilhørende eiendommer i Åsnes kommune til en pris kr 29.000.000,- etter odelslovens §20. Den odelsberettigede har ikke benyttet seg av tilbudet, eiendommen er således odelsfri over den tilbudte sum. Eiendommen vil fremdeles være beheftet med odel dersom den blir solgt til en pris under kr 29.000.000,-
  Det er videre konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:
  1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.
  2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.
  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.
  Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et økonomisk tap.
  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.
  Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig

  Odel

  Informasjon om odel, konsesjonsloven og jordloven.

  Alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg sin odel.

  Det er videre konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:

  1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.

  2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.

  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

  Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap.

  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

  Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig

  Tinglyste rettigheter og servitutter

  Følgende er tinglyst av heftelser, rettigheter og servitutter på Ånerud:

  1853/900060-1/13  Bestemmelse om beiterett  
  03.09.1853                Med flere bestemmelser
   
  1920/900218-1/13  Erklæring/avtale  
  6.02.1920  Avløsning av husbehovsrett.
   
  1946/351-1/13  Erklæring/avtale  
  26.03.1946  Grensegangssak
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1953/176-1/13  Erklæring/avtale  
  22.01.1953  Grensegangssak
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1977/4404-1/13  Erklæring/avtale  
  07.07.1977  Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i
  forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk/kanal.
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1978/7905-1/13  Erklæring/avtale  
  22.11.1978  Bestemmelse om senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  2001/1680-1/13  Elektriske kraftlinjer  
  06.04.2001  Rettighetshaver Hedmark Energi AS
   
  2001/1681-1/13  Erklæring/avtale  
  06.04.2001  Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
  Rettighetshaver Hedmark Energi AS
   
  2011/872048-1/200  Bestemmelse om veg  
  25.10.2011  rettighetshaver:Knr:3415 Gnr:65 Bnr:83  
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  Grunndata
  0/901171-1/13  Opprettelse av matrikkelenheten  
  EIENDOMMEN ER OPPRETTET FØR 1930
  861/900002-1/13  Registrering av grunn 04.02.1861 
  Utskilt fra denne matrikkelenhet:Knr:0419 Gnr:65 Bnr:9
   

  1862/900024-1/13  Registrering av grunn  
  24.07.1862  Utskilt fra denne matrikkelenhet:Knr:3415 Gnr:65 Bnr:10
   
  1995/4904-1/13  Registrering av grunn  10.10.1995 
   Utskilt fra denne matrikkelenhet:Knr:0419 Gnr:65 Bnr:77
  Tillegg til bnr. 75.
   
  2005/2571-1/13  Registrering av grunn  
  27.05.2005  Utskilt fra denne matrikkelenhet:Knr:0419 Gnr:65 Bnr:80
   
  2020/1724740-1/200  Omnummerering ved kommuneendring  
  01.01.2020 00:00 
   
  Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

  Ferdigattest

  Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, det er heller ikke vanlig for boliger oppført på 1800 tallet.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  10000000

  Takst / tilstandsrapport

  Verditakst over landbrukseiendom utført av Rolf Langeland datert 24.03.20 samt Tilstandsrapport  for bolig datert 23.03.20  utført av takstingeniør Lasse Holm.

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

  Kommunale avgifter

  Renovasjon, Branntilsyn, feeing, Slamtømming og eiendomsskatt kr. 13072på pr år for 2020.
  Nb slam avgiften er delt i to en for tømming og en for tilsyn av tankene. Tilsynsgebyret er i år 2020 på kr 0,-.
  Slamtømmingsgebyrer gjelder for 1 tømming av slam inntil 4 m3 i året. Dersom det tømmes mer enn dette vil
  det bli ekstrafakturert 1 termin året etter. Slamtanken blir tømt en gang etter liste/turnus. Eventuell tømming
  utover dette må eier bestille ved behov. NB: ALLE SLAMTANKER I KOMMUNEN SKAL KONTROLLERES I
  LØPET AV DE NÆRMESTE ÅRENE. VED MANGLER VIL DET BLI PÅLAGT UTBEDRING.
  Eiendomsskattetaksten er kr 2 103 000,- I år 2020 er promillesatsen 4,5 promille og bunnfradraget 200 000,- pr
  boenhet. Promillesatsen kan maksimalt bli 5 promille for bolig. Promillesatsen og
  bunnfradraget kan endres hvert år, og blir bestemt av kommunestyret i forbindelse med budsjettet.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).
  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet eierskifteforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.
  Arealangivelsene er hentet fra kommune, NIBIO og takst (evt. tilstandsrapport). Oppgitte arealer er hentet fra kommunens matrikkelrapport, NIBIO skog og landskap og i enkelte tilfeller fra takstmann. Landbrukseiendommer har som hovedregel ikke foretatt oppmålingsforretning på eiendommens grenser og endelig størrelse på teigen derfor sjeldent fastslås med 100% sikkerhet.

  Antikk og løsøre

  I Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/gamle bruksgjenstander som medfølger gårdsbruket. Dette skal ikke belastes med dokumentavgift og må derfor reguleres i en egen kontrakt. Se derfor salgsoppgaven for utfyllende informasjon om løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter og gamle bruksgjenstander.

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette.  Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Andre opplysninger

  Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at
  budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.