Støtteordninger og tilskudd

Her har vi samlet ofte stilte spørsmål relatert til støtteordninger og tilskudd. Skulle det være spørsmål som ikke er besvart på denne siden er du velkommen til å ta kontakt med oss på telefon 991 12 900 eller e-post: post@landbruksmegling.no

Hva må jeg gjøre for å motta støtteordninger i landbruket?

SVAR:

De fleste støtteordningene i landbruket går til de som driver næringsvirksomhet. Som ny bonde må du derfor etablere et foretak og registrere det i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene). Du registrerer foretaket ditt via altinn.no.

Når du har fått et organisasjonsnummer må du kontakte kommunen for å få registrert foretaket ditt og driftssenteret ditt i Landbruksregisteret.

Hva er forskningsavgift og omsetningsavgift i landbruket?

SVAR:

Omsetningsavgift skal du betale for all melk, kjøtt, egg og korn som du selger. For produkter som selges til slakteriermeieriereggpakkerier og kornkjøper blir avgiften trukket fra i oppgjøret til deg. Selger du disse produktene utenom disse omsetningsleddene eller til en spesiell type eggpakkeri, skal du rapportere om salget til Landbruksdirektoratet, som så krever inn avgiften.

– Forskningsavgift må bønder betale for produkter de selger direkte.

Hvilke tilskudd kan jeg få for å dyrke landbruksprodukter?

SVAR:

Du kan søke flere tilskudd dersom du driver med landbruk:

– produksjonstilskudd (for planteproduksjon og husdyrproduksjon).

– pristilskudd (for leveranser av kjøttmelkeggullfrukt, bær, grønt og matpotet i Nord-Norge). Pristilskudd utbetales av meieri, slakteri og eggpakkerier. Pristilskudd etter rapportering av lokalt foredlet melk utbetales av Landbruksdirektoratet. Pristilskudd for frukt og grønt utbetales av Landbruksdirektoratet.

– regionale miljøtilskudd (RMP)

Hvilke prosjekter kan jeg få tilskudd for?

SVAR: Du kan søke tilskudd for flere ulike prosjekter:

– miljøtiltak innen kulturlandskap og forurensning (SMIL)

– drenering av jordbruksjord

– tiltak i beiteområder

– investeringstilskudd/etablerertilskudd (Bygdeutviklingsmidler). Se eksempelvis innovasjonnorge.no

– skogkultur, foryngelse, miljøtiltak i skog, skogsveier og skogbruksplanlegging.

I tillegg har Innovasjon Norge virkemidler for å støtte videreutvikling av eksisterende landbruksvirksomheter eller arbeid med nye idéer.

Hvor finner jeg nyttige lenker/informasjon om tilskudd/kurs/utdannelse innen landbruket?

SVAR:

Etablering og investering · Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no · Bedin (en del av Altinn) Verktøy for å starte og drive bedrift www.altinn.no · Studenttorget – Student og gründer www.studenttorget.no · Ungt entreprenørskap www.ue.no · Ung tiltakslyst www.ungtiltakslyst.no · Ungdomsfondet www.ungdomsfondet.no · JA-YE (Junior Achievement -Young enterprise)- Internasjonal organisasjonen for unge og Entreprenørskap www.http://share.jayeapps.com/EEC2015/ · Finansportalen Forbrukerrådets portal for å sammenlikne økonomiske tilbud · Penger.no En portal for økonomi, forsikring og finansiering www.finansportalen.no · NTNU – master i entreprenørskap (søknadsfrist 15. april) www.ntnu.no · Etablerer.no – Nettbaserte kurs www.etablerer.no · NKS-studier – Oversikt over nettbaserte kurs www.nks.no · BI – Entreprenør og økonomiutdanning www.bi.no · Senter for entreprenørskap – Studieenhet ved Universitetet i Oslo www.mn.uio.no · Ferd – sosiale entreprenører – Investeringsselskapet Ferd sin satsing på sosialt entreprenørskap www.ferd.no

Mye av informasjonen ovenfor er hentet fra landbruksdirektoratets informasjonsside, samt øvrige relevante kilder innen landbruket.

Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling har lagt vekt på hovedlinjene som hjelper deg på veien til og lykkes som bonde.