MENY LUKK

Støtteordninger og tilskudd

Her har vi samlet ofte stilte spørsmål relatert til støtteordninger og tilskudd. Skulle det være spørsmål som ikke er besvart på denne siden er du velkommen til å ta kontakt med oss på telefon 991 12 900 eller e-post: post@landbruksmegling.no

Hva må jeg gjøre for å motta støtteordninger i landbruket?

SVAR:

De fleste støtteordningene i landbruket går til de som driver næringsvirksomhet. Som ny bonde må du derfor etablere et foretak og registrere det i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene). Du registrerer foretaket ditt via altinn.no.

Når du har fått et organisasjonsnummer må du kontakte kommunen for å få registrert foretaket ditt og driftssenteret ditt i Landbruksregisteret.

Hva er forskningsavgift og omsetningsavgift i landbruket?

SVAR:

Omsetningsavgift skal du betale for all melk, kjøtt, egg og korn som du selger. For produkter som selges til slakteriermeieriereggpakkerier og kornkjøper blir avgiften trukket fra i oppgjøret til deg. Selger du disse produktene utenom disse omsetningsleddene eller til en spesiell type eggpakkeri, skal du rapportere om salget til Landbruksdirektoratet, som så krever inn avgiften.

– Forskningsavgift må bønder betale for produkter de selger direkte.

Hvilke tilskudd kan jeg få for å dyrke landbruksprodukter?

SVAR:

Du kan søke flere tilskudd dersom du driver med landbruk:

– produksjonstilskudd og avløsertilskudd

– pristilskudd (for leveranser av kjøttmelkeggull og skinnfrukt, bær og veksthusgrønnsaker samt matpotet i Nord-Norge). Pristilskudd utbetales av meieri, slakteri og eggpakkerier. Pristilskudd etter rapportering av lokalt foredlet melk utbetales av Landbruksdirektoratet. Pristilskudd for frukt og grønt utbetales av Landbruksdirektoratet.

– regionale miljøtilskudd (RMP)

Hvilke prosjekter kan jeg få tilskudd for?

SVAR: Du kan søke tilskudd for flere ulike prosjekter:

tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket  (SMIL)

– drenering av jordbruksjord

– tiltak i beiteområder

– Ulike finansierings- og investeringstilskudd fra Innovasjon Norge

– skogkultur, foryngelse, miljøtiltak i skog, skogsveier, skogbruksplanlegging m.m.

I tillegg har Innovasjon Norge regionale virkemidler for å støtte videreutvikling av eksisterende landbruksvirksomheter eller arbeid med nye idéer.

Hvor finner jeg nyttige lenker/informasjon om tilskudd/kurs/utdannelse innen landbruket?

SVAR:

Etablering og investering · Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no · Bedin (en del av Altinn) Verktøy for å starte og drive bedrift www.altinn.no · Studenttorget – Student og gründer www.studenttorget.no · Ungt entreprenørskap www.ue.no · Ung tiltakslyst www.ungtiltakslyst.no · Ungdomsfondet www.ungdomsfondet.no · JA-YE (Junior Achievement -Young enterprise)- Internasjonal organisasjonen for unge og Entreprenørskap www.http://share.jayeapps.com/EEC2015/ · Finansportalen Forbrukerrådets portal for å sammenlikne økonomiske tilbud · Penger.no En portal for økonomi, forsikring og finansiering www.finansportalen.no · NTNU – master i entreprenørskap (søknadsfrist 15. april) www.ntnu.no · Etablerer.no – Nettbaserte kurs www.etablerer.no · NKS-studier – Oversikt over nettbaserte kurs www.nks.no · BI – Entreprenør og økonomiutdanning www.bi.no · Senter for entreprenørskap – Studieenhet ved Universitetet i Oslo www.mn.uio.no · Ferd – sosiale entreprenører – Investeringsselskapet Ferd sin satsing på sosialt entreprenørskap www.ferd.no

Mye av informasjonen ovenfor er hentet fra landbruksdirektoratets informasjonsside, samt øvrige relevante kilder innen landbruket.

Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling har lagt vekt på hovedlinjene som hjelper deg på veien til og lykkes som bonde.