STOR ETTERSPØRSEL ETTER LANDBRUKSEIENDOMMER

Visningsskiltet viser vei til landbruksmegler Hanne Marie Tegneby og gårdsbruk til salgs. Foto: Mariann Tvete

Koronapandemien har gitt økt interesse for landbrukseiendommer. Nylig dukket 50–60 interessenter opp på visning på en gård i Vestby.

En gård sentralt plassert i Vestby med prisantydning 14.750.000 kroner tiltrakk seg mange potensielle kjøpere. I prospektet står det: «Landbrukseiendommens sentrale beliggenhet og størrelse byr på et hav av muligheter for fremtidig utnyttelse og utvikling».

Denne gården ligger veldig sentralt plassert, rett ved E6, jernbanen og kort vei til Oslo. Det ga et stort spekter av interessenter, sier eiendomsmegler Hanne Marie Tegneby i Tegneby og Grønnerød landbruksmegling.

Revhaug gård er tilrettelagt for hestehold, har produktiv skog, og jorda på 875 dekar er godt egnet for korn-, potet- og gressproduksjon. Tradisjonelle bønder, hestefolk og spesielt profesjonelle utviklere viser interesse for sentralt beliggende gårdsbruk.

Gården ble raskt solgt, til hvem eller hvilken pris vil eiendomsmegleren ikke fortelle. Derimot sier hun at etter koronaen kom, var det stor interesse for alt fra småbruk til store landbrukseiendommer.

Ligger gården sentralt plassert er ofte utviklere interessert. Foto: Mariann Tvete

Da koronapandemien plutselig og overraskende kom, ga det en vekker for mange hvor viktig det er å være selvforsynt, sier Tegneby.

Hun sier det gjorde noe med folk da de opplevde at både første, andre og tredje butikken de var innom var utsolgt for brød og gjær. Folk ble skremt over at de ikke lenger hadde tilgang.

For oss landbruksmeglere merker vi at folk setter enda mer pris på landbruket nå enn tidligere. Jeg tror flere har forstått hvor viktig norsk matproduksjon er, sier Tegneby.

Stor etterspørsel

«Småbruk» var det mest brukte søkeordet på Finn Eiendom i 2021. Likevel står landbrukseiendom kun for én prosent av eiendomssalget i Norge.

Det var til og med et par stykker som ringte og spurte om vi solgte åkerlapper, fordi de var redde for at det kunne bli for lite mat, sier megleren.

Under pandemien har flere kjent på behovet for mer plass. Mange har begynt å dyrke egen mat i verandakasser, i hagen eller blitt med i et andelslandbruk.

Ved salg av større gårder som ligger sentralt til, ser landbruksmegleren en økt interesse fra utbyggere. De håper på sikt å kunne utvikle boligtomter.

Tegneby og Grønnerød landbruksmegling selger gårder over hele landet. Salg av landbrukseiendom er en nisje, hvor det er viktig med ekspertise. Landbruket er underlagt en rekke særregler innen odel, konsesjon, jordvern og skatt.

Et gårdssalg er så mye mer enn en bolig. Det er også næring. Derfor er det viktig med rett veiledning ovenfor bonden, sier Tegneby som selv er agronom og vokst opp på gård med 10.000 høner.

– Folk setter enda mer pris på landbruket nå, det påvirker også prisen, sier landbruksmegler Hanne Marie Tegneby. Foto: Mariann Tvete

På flere gårder som selges sees et etterslep på vedlikehold. Ved et salg kommer frisk kapital inn.

Mange kjøpere har mye og frisk kapital, de er kreative med nye planer. De fleste som kjøper en stor gård er klar over arbeidsmengden, på småbruk derimot er det noen romantiske sjeler som ikke er født og oppvokst på gård, og har kjent arbeidet «på kroppen» enda. En god forutsetning er å se forskjell på plog og harv, sier landbruksmegleren og ler.

Mange gårder selges

Et søk på Finn eiendom viser 42 gårdsbruk til salgs, elleve av de i fylket Viken.

I 25 år har Tegneby jobbet med eiendomssalg, på de årene har forholdet rundt gårdssalg endret seg.

Jeg opplever at det er mer akseptert å selge gården nå. Vi får mange gårder til salgs for bønder som er slitne. Når drifta blir mer belastende enn til glede, velger noen å selge, sier megleren.

Bonden tjener for lite i forhold til innsatsen, da kan det være vanskelig å få barna til å ta over, forklarer hun. Eller ungene har tatt utdannelse og fått seg partner som ikke ønsker å flytte ut på landet.

Tegneby er veldig klar på at den norske bonden innehar viktig kompetanse og driver en viktig næring.

Derfor må de politikerne som styrer se verdien i all kompetansen som bonden har, sier hun bestemt.

Agronomen i megleren kommer tydelig fram når hun snakker om dyrket mark og jordvern.

Vi sitter på tunet på Årum Nordre hvor megleren vokste opp. Foran oss ligger nyslåtte kornåkre, bak leveggen dundrer trafikken forbi på E6. Slik har det ikke alltid vært.

Jeg er veldig tydelig på at dyrket mark er ei hellig ku. De aller fleste synes det er greit.

I skrinn skog er det mer akseptert at det utvikles og bygges litt.

Gård til salgs

Til salgs skiltene ligger klare bak i bilen. Megleren kommer akkurat tilbake fra en gård i Halden, den blir lagt ut for salg. Slik blir det ikke alltid.

Jeg er oppriktig interessert i eieren. Etter at jeg begynte å selge gårdsbruk, har det blitt mange følelser.

Bakgrunn som odelsjente og agronom kommer godt til nytte for landbruksmegler Hanne Marie Tegneby. Foto: Mariann Tvete

Hun sier det er viktig å informere bonden om hvilke muligheter som ligger i gården.

Folk har faktisk ombestemt seg, gården legges likevel ikke ut for salg. Å se helhetsperspektivet i et gårdsbruk er viktig. Det kan være muligheter for salg av tomter, finnes det jaktrettigheter som ikke er utnyttet.

Det er viktig å tørre å tenke nytt for å få økt inntjening.

Å ta den vanskelige samtalen om overtakelse er aller viktigst. Eier du en gård er det viktig å forberede seg. Er det bestemt et salg, jobber jeg for best mulig pris for bonden, sier landbruksmegleren.

Klikk her for å lese saken i Nationen

Denne saken ble skrevet av Marianne Tvete – 02.10.21.

Vurderer du å selge gården?

Snakk med oss i Tegneby & Grønnerød landbruksmegling først.

Klikk her for å komme i kontakt med oss