Skal du selge gården?

Tankene om å selge gården har du antagelig vurdert fram og tilbake, mang en gang. Salg av gårdsbruk er ofte forbundet med mange følelser. Likevel ser vi at det i løpet av de siste årene har blitt mer «akseptert» og vanlig at gårdsbruk selges.

Høyere forventninger og krav til produksjon, rask teknologisk utvikling og endringer i reguleringer og marginer i landbruket gjør at mange vurderer hvorvidt de skal gå videre med store og ofte dyre investeringer eller selge. Noen ganger er det alderdom og helse som setter begrensninger og etter hvert oppleves driften som en belastning snarere enn en glede. Barna har kanskje flyttet ut og tatt andre utdannelser og valg som ikke så lett kan kombineres med livet på en gård eller det kan være at det ikke er arvinger til å overta. Uansett grunn, alt  har sin tid. Mange opplever det som fint å overlate/selge gården til nye krefter. Nye koster kommer inn med fri kapital og det engasjementet som skal til for å gi gården omsorgen og utviklingen den fortjener. Bærekraftig utvikling kommer nettopp fra landbruket.

Uansett  grunn til salg er vår erfaring at det kan være nyttig å prate med noen som selv er fra gård. Vi har taushetsplikt og kan landbruk. Enten du vurderer å selge nå eller senere, opplever mange at uforpliktende samtale med fagfolk med lang erfaring og kompetanse gir trygghet og ro. Dere vil få gode råd og sammen setter vi opp en fremdriftsplan. All erfaring viser at godt håndverk og optimal markedsføring bidrar til den beste prisen for gården.

Hva må du tenke på når gården skal selges?

I tillegg til avhendingsloven er salg av landbrukseiendommer også underlagt konsesjonsloven, odelsloven og jordloven. I praksis betyr dette at i tillegg til det frie marked er det en 3. part som også har bestemmelsesrett over salget av landbrukseiendommer med tanke på hvem som skal få kjøpe og til hvilken pris. Dette er faktorer som skiller seg vesentlig fra brorparten av alle eiendomssalg i Norge hvor det frie marked avgjør eiendommens verdi. 3 lovverk kan ikke oppsummeres i en setning, hver landbrukseiendom vi selger krever sine tilpasninger til gjeldene lovverk. Dette gjør vi hver dag.

Snakk med oss først. Vi sørger for:

  • Befaring – en grundig gjennomgang av din eiendom med innhenting av all relevant informasjon og gjennomgang av salgsprosessen. Herunder juridiske spørsmål knyttet til gjeldene lovverk, samt skattemessige og politiske forhold rundt salget.
  • Dialog – Tett dialog med selger gjennom hele salgsprosessen. En informert selger er en god selger.
  • Landbrukstakst og tilstandsrapport.
  • Foto – Styling av boligen og bruk av profesjonelle fotografer
  • Annonsering – Vi markedsfører våre boliger bredt gjennom relevante markedsføringskanaler, både digitalt og på papir.
  • Visning – Ansvarlig megler er alltid tilstede på oppsatt fellesvisning.
  • Utarbeidelse av kjøpekontrakt og bistand med konsesjonssøknad.
  • Overtakelse av eiendom og endelig oppgjør mellom partene.

Vurderer du å selge gården din?

Snakk med oss i Tegneby & Grønnerød landbruksmegling først.

Klikk her for å lese mer om salg av gårdsbruk.