SELGER SENTRUMSNÆR EIENDOM PÅ SNAUE 8.000 MÅL: – VELDIG BRA INTERESSE

SENTRALT: Evjenskogens sentrale plassering trekkes fram. Foto: Jon Lundeby (Tegneby & Grønnerød)

Området er uregulert og det er derfor ikke lov å bygge boliger i området, men den nesten 8.000 mål store skogseiendommen selges med tre hytter og jaktrett mens det lokkes med god bonitet.

Det er ikke ofte vi selger så store skogseiendommer plassert så sentralt, sier Henrik Tegneby, eiendomsmegler i Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling AS.

Denne uken ble Evjenskogen lagt ut for salg. Det inkluderer et totalareal på 7.934 mål og kommer med tre jakthytter og fellingsrett på 13 rådyr i 2021 og to elg årlig. Selve skogen ligger plassert mellom Mjøndalen, Drammen og Eidsfoss i tidligere Nedre Eiker kommune.

Det er ikke oppgitt en prisantydning, men takstverdien er satt til et spenn mellom 18.5 og 22,5 millioner kroner.

Gode jaktfasiliteter

Skogen har gode jaktfasiliteter med forvaltning av rådyr- og småviltjakt på egen grunn. For storvilt er eiendommen tilknyttet et jaktvald med naboeiendommer som i praksis betyr at man da får enda større og sammenhengende arealer å jakte på. En annen fordel er at det på det sentrale østlandet rent klimatisk ofte gir en veldig bra skog skog. Her er det i hovedsak gode boniteter og god infrastruktur, sier Tegneby som står for salget av Evjenskogen.

Bonitet er et begrep som i skogbruket brukes om vekstpotensial for trær.

Skogseiendommen kommer med tre jakthytter. Foto: Jon Lundeby (Tegneby & Grønnerød)

I det aktuelle området er det naturlig nok ikke tillatt å sette opp boliger, men megleren mener skog i seg selv er et godt investeringsobjekt.

– Hvem er den potensielle kjøper av dette? Det er vel ikke nødvendigvis mannen i gata som kjøper skogseiendom?

Akkurat der er jeg ikke nødvendigvis enig med deg. Jeg opplever at det er veldig mange ulike kjøpere av skog, men det fundamentale er kanskje at man har en grunnleggende interesse for skog, jakt eller begge deler, sier Tegneby.

Avkastning

Han viser til at det som i all eiendom også er et investeringspotensial å kjøpe skog.

Poenget er at disse trærne vokser med en viss prosent i året, og den prosenten gir deg avkastning. Å investere i skog er å investere i eiendom som tilfører verdi som du kan ta ut i form av tømmer etter hvert som skogen vokser. Og skogen vokser, uavhengig av om aksjemarkedet går opp eller ned, sier Tegneby.

Eiendomsmegleren opplyser at det har vært god respons siden Evjenskogen ble lagt ut for salg onsdag denne uken.

Den har kun ligget ute en dag, men det har vært veldig bra interesse for denne eiendommen.

Klikk her for å lese saken i Drammens Tidende

Denne saken ble skrevet av Øyvind Schou – 02.10.21.

Vurderer du å selge gården?

Snakk med oss i Tegneby & Grønnerød landbruksmegling først.

Klikk her for å komme i kontakt med oss