PRESSEMELDING FRA TEGNEBY & GRØNNERØD

Vi etablerer nytt kontor på Hamar

Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling AS ekspanderer, og etablerer nytt kontor i Torghjørnet på Hamar (Torggata 83) i februar.

Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling AS har, etter sitt solide fotfeste på Østlandet, valgt å utvide sin virksomhet med nytt kontor i Innlandet. Etableringen kommer som en naturlig utvidelse av selskapet, og behovet for lokal tilstedeværelse i en region der landbruk er en av de største enkeltnæringer innen primærnæring og industri.

Vi ser at det er behov for flere aktører med riktig kompetanse i dette markedet, som vil bidra til sunn konkurranse og valgmuligheter for de som skal selge. Vårt kontor på Hamar vil betjene hele Innlandet. Innlandet har betydelige arealer og er landets desidert største landbruksregion. Innlandet har naturlige avgrensninger til Sverige i øst, Røros i nord og Langfjella mot vest.

Salg av landbrukseiendom er underlagt en rekke særregler mht. blant annet odel, konsesjon, jordvern og skatt. Hvordan et salg legges opp er avgjørende for salgsprisen på eiendommen. Vi ser at komplementærkompetanse med både advokat og eiendomsmegler, gir bonden stor nytteverdi. Mange gode tilbakemeldinger og fornøyde bønder fra hele Østlandet, gjør av vi viderefører praksisen «Erfarne fagfolk – advokat, bonde og eiendomsmegler» til Innlandet. Her vil Thor Asbjørn Lunde bistå bøndene med sin brede erfaring innen eiendomssalg.

Thor Asbjørn er fra Elverum, oppvokst på gård og har jobbet som eiendomsmegler siden 1997. Advokat Pål Kolberg Grønnerød og Henrik Tegneby skal også bistå det nye kontoret på Hamar.

God markedsføring og et godt salg vil være vårt hovedfokus. Det er også viktig for oss å sikre en trygg og skikkelig handel for alle parter, gjennom å ha den meglerfaglige og juridiske kompetansen under samme tak. Selskapet, som har hovedkontor i Sarpsborg, driftes av siviløkonom/eiendomsmegler Henrik Tegneby og advokat Pål Kolberg Grønnerød. Begge er oppvokst på gård og har en genuin interesse for landbruket og landbrukseiendom. Grønnerød har hatt egen advokatpraksis siden 2002 med overdragelser av gårdsbruk, landbrukets rettsforhold, tomtefeste og annen eiendomsjuss som sitt hovedvirke.

Tegneby & Grønnerød AS har, siden oppstarten i 2018, etablert en solid posisjon i markedet for salg av landbrukseiendommer. Selskapet har allerede solgt mange eiendommer i Innlandet, og ser på dette som et svært aktuelt område. Med etableringen av et eget kontor i regionen i februar, håper vi å kunne opprettholde og øke vårt tilbud til lokale bønder.

Med 20% av landets produktive jordbruksareal, 30% av landets produktive skogareal og 40% av den årlige avvirkningen av skog i Norge, er Innlandet Norges desidert største landbruksregion, og landets største jordbruksfylke målt i verdiskaping.

Ta kontakt med Thor Asbjørn Lunde for
ytterligere informasjon: +47 458 54 400

Vurderer du å kjøpe småbruk?

Snakk med oss i Tegneby & Grønnerød landbruksmegling først.

Klikk her for å melde deg inn i vårt gårdsregister, så mottar du varsel om nye eiendommer.