Ny eiendomsmegler skal satse på landbruksmarkedet

Foto: John Johansen / sa.no

Hanne Marie Tegneby (48) har hatt suksess som megler i Fredrikstad. Nå skal hun hjelpe et nytt selskap i Sarpsborg med å ta makredsandeler innen landbruket.

Selskapet Tegneby og Grønnerød Landbruksmegling As skal spesialisere seg på salg av landbrukseiendom, men Hanne Tegneby går ikke inn som eier i firmaet. Det er Hannes bror – siviløkonom og eiendomsmegler Nils Henrik Tegneby (38) og advokaten Pål Kolberg Grønnerød (48) – som nå går inn i en sektor med store muligheter.

– Salg av landbrukseiendom er vanskelig med mye komplekst lovverk, mange juridiske hensyn å ta og mulige fallgruver. Vi ser et stort potensial og behov i et marked som de tradisjonelle meglerne ikke befatter seg mye med, sier Nils Henrik Tegneby.

I likhet med sin søster Hanne har han vokst opp på gården Årum Nordre og har bakgrunn som eiendomsmegler. Hanne M. Tegneby, som også har en agronomutdannelse på cv`en, har vært delaktig i en sterk vekst som leder i DNB Eiendom i Fredrikstad. Avdelingens markedsandel har økt fra omkring 14 til 36 prosent på åtte år.

Tar permisjon fra DNB

– Jeg setter stor pris på at DNB gir meg ett års permisjon for å hjelpe til med denne oppstarten. Men jeg forlater ikke DNB, min intensjon er å komme sterkt tilbake. Men nå vil jeg engasjere meg litt i mine røtter, som er gårdseiendom, og hjelpe min bror Nils Henrik som tilknyttet megler i det nye selskapet, sier Hanne som skal bidra med sin kompetanse innen salg og ikke minst digital markedsføring av eiendom.

Hun skal også forvalte familiens egne eiendommer.

Advokat Pål Kolberg Grønnerød har i 16 år arbeidet med landbrukseiendom fra sitt kontor på Selbak og Nils Henrik Tegneby er utdannet siviløkonom og eiendomsmegler, og har mange års erfaring både som gårdbruker og megler.

– Det er mange potensielle fallgruver når det gjelder salg av landbrukseiendom, sier advokat Grønnerød. – Det skiller seg fra salg av vanlige boliger på en rekke områder.

Mange særregler

Landbruket er underlagt en rekke særregler innenfor odel, konsesjon, jordvern og skatt, sier Grønnerød.

– Takst og verdivurdering skal ta hensyn tiljord, bonitet i skog, redskap, driftsbygninger og andre verdier som det kreves kompetanse å fastsette, sier han og nevner som et eksempel de kompliserte momsrefusjonsreglene ved oppføring av driftsbygninger.

– Dersom man ved salg ikke håndterer dette riktig, kan det slå tilbake på både kjøper og selger gjennom sekssifrede krav fra Staten.

– Før i tiden gikk ikke bøndene tradisjonelt sett til en megler. Og det forekom at de ble «bondefanget» i forhold til pris. Nå øker det frie salget kraftig. Nøkternt vurdert finnes det et fritt marked på omkring 1200 eiendommer, som vi ønsker å få en del av, sier Nils Henrik Tegneby.

Landbruksmeglere: Hanne Marie Tegneby (til v.), Nils Henrik Tegneby og Pål Grønnerød på Årum, der de alle kommer fra. Foto: John Johansen

Klikk her for å lese saken i sa.no

Denne saken ble skrevet av John Johansen i Sarpsborg Arbeiderblad 6. september 2018.

Vurderer du å selge gården?

Snakk med oss i Tegneby & Grønnerød landbruksmegling først.

Klikk her for å komme i kontakt med oss