NÅ KAN DU BLI EIER AV EN GÅRD MED ANER TILBAKE TIL MIDDELALDEREN

ANER: På Ner-Brørs i Namdalseid har det sannsynligvis vært gårdsdrift siden middelalderen, nå er bruket til salgs med en prisantydning på 15 millioner kroner Foto: Tegneby & Grønnerød landbruksmegling

Det er ikke helt vanlig at store gårdsbruk i Namdalen blir lagt ut i det åpne markedet. Selv med en prislapp på 15 millioner har pågangen vært stor når gården Ner-Brørs i Namdalseid nå er lagt ut for salg.

NAMDALSEID:

Det er ikke ofte vi får slike flotte eiendommer for salg her i Namdalen, sier eiendomsmegler Henrik Båfjord i Tegneby & Grønnerød landbruksmegling.

Eiendommen det er snakk om er gården Ner-Brørs på Namdalseid, som nå er til salgs med en prisantydning på 15 millioner kroner.

GÅRDSBRUK: Ner-Brørs i Namdalseid har en melkekvote på omkring 300 tonn og ligger midt i et av Namdalens største jordbruksområder. Foto: Tegneby & Grønnerød landbruksmegling

Stor interesse

Synes du det er noe kjent med gården, så kan det ha sammenheng med at Ner-Brørs var en av to gårder som i samarbeid med Synnøve Finden utviklet det prisbelønte produktet «Gårdsost fra Namdalen» som kom i butikkene tidligere i år.

Båfjord sier at selv om annonsen bare har ligget ute noen få dager har han allerede hatt en rekke henvendelser fra det han oppfatter som seriøst interesserte.

Vi har fått mange henvendelser fra folk både i og utafor Namdalen, slik at jeg kjenner meg ganske trygg på at vi skal klare å finne en ny eier, sier han.

Båfjord trekker også fram at noe av interessen har sammenheng med Namdalseid som jordbruksområde.

Gården ligger i et attraktivt landbruksområde med et aktivt fagmiljø innenfor landbruk, noe som også har betydning for interessen, sier han.

I prospektet står det at gården har en melkekvote på omkring 300 tonn, rundt 220 dekar fulldyrka mark, og per i dag leier de ytterligere rundt 500 dekar. Eiendommen har også rundt 590 dekar egen skog. I tillegg har gården både jakt- og fiskeretter.

MODERNE: Gården er betydelig modernisert de siste 15 årene, og deler av driftsbygninga ble satt opp og tatt i bruk så sent som i 2019. Foto: Tegneby & Grønnerød landbruksmegling

Lang historie

– Hva er det som gjør dette til en spesiell eiendom?

Det er en veldrevet gård, med moderne bygninger og moderne drift, slik at en eventuell kjøper overtar et bruk hvor det ikke er behov for å gå i gang med store investeringer, sier Båfjord.

Ifølge gamle skrifter har det ganske sikkert vært gårdsdrift sammenhengende på stedet siden middelalderen, og det er også funnet spor etter bosetning i området som skriver seg tilbake til steinalderen.

Ifølge salgsoppgaven er gården Brørs er først nevnt i skattelista fra 1521 med navnet Brødreaas, og navnet ble endret til Brørs i 1643. Delinga av gården Brørs er derfor trolig svært gammel.

I matrikkelen for 1696 er den øvre gården kalt fullgard, mens Ner-Brørs er kalt ødegard, noe som gir en antydning om ei deling i to gårder allerede før Svartedauden (1349-1351).

Klikk her for å lese saken i Namdalsavisa

Denne saken ble skrevet av Øivind Rånes – 24.08.21.

Vurderer du å selge gården?

Snakk med oss i Tegneby & Grønnerød landbruksmegling først.

Klikk her for å komme i kontakt med oss