Linda selger hønsefarmen i Ringerike: – Det er en tid for alt

TIL SALGS: Denne gårdseiendommen på Nakkerud er til salgs. Foto: Inviso - Wei Chen

Linda Modalen tok over Grefsrud gård på Nakkerud i 2000, og startet med eggproduksjon få år senere. Nå vil hun se hvilke andre muligheter som finnes der ute.

Det er Tegneby og Grønnerød landbruksmegling som står for salget av eiendommen.

Henrik Tegneby, som også er megler for Søndre Finsand gård, er ekspert på gårdseiendommer som denne. Han mener at Vikersundveien 402 peker seg ut som særlig attraktivt:

– Det er stor forskjell på aktive og passive bruk. Her kjøper ny eier muligheten til å videreføre eggproduksjonen, noe som gir inntjening fra første dag. På Grefsrud gård ligger alt til rette, mener han.

– Dersom man i dag skulle bygget opp et nytt hønsehus tilsvarende driftsbygningen på Grefsrud, ville nok kostprisen på ferdig oppsatt bygg med innredning fort ligge på omkring 10 millioner kroner.

EGGPRODUKSJON: Hønsehuset er et moderne anlegg med aviarinnredning, automatisk forsystem, automatisk ventilasjon, enkel gjødselhåndtering, pakkemaskin og kjølerom, ifølge annonsen. Foto: Inviso - Wei Chen

Selger har i dag fast avtale med grossist, i tillegg til at hønsemøkk også er en salgsvare.

– Med tilskudd, ligger dekningsbidrag 2 på nesten 800.000 kroner for 7.500 høner. Det er før lønn og finanskostnader, forklarer Tegneby.

I praksis betyr det at man er selvstendig næringsdrivende fra dagen man overtar eiendommen.

– Men det er viktig å påpeke at en kjøper av gården også kan velge å ikke drive med egg hvis de ikke ønsker. Gården har også mange andre kvaliteter, blant annet et veldig pent oppusset våningshus og en hytte ved Væleren.

 

Som et kinderegg

Grefsrud gård kan sammenlignes med et kinderegg, fordi det er tre ting i ett: bolig, næringsbygg og hytte.

Boligen, eller våningshuset, er opprinnelig fra 1912, men har blitt pusset opp i flere omganger.

Næringsbyggene består av hønsehuset med aviarinnredning og eget pakkeri, låve, verksted, bryggerhus, stabbur, vognskjul, smie og fjøs. Flere av disse bygningene er av eldre dato.

Hytta er antatt oppført i 1945, med yttervegger i laftet tømmer. Som bildene viser, ligger den flott til ved Væleren.

Tomten er på totalt 714 dekar, hvorav 197 dekar er fulldyrket mark, og 584 dekar er skog med tilhørende jaktrettigheter på småvilt. Som grunneier har man dessuten automatisk plass i jaktlaget.

Prisantydning for eiendommen er 12.700.000 kroner.

Se prospekt her: Grefsrud gård – Sentralt beliggende landbrukseiendom i full produksjon med 7500 høner. Flott oppusset våningshus

Klikk her for å lese saken i Ringerikes Blad

Denne saken ble skrevet av Mette Eriksen.
Publisert: i Ringerikes Blad 13. april 2021.

Vurderer du å selge gården?

Snakk med oss i Tegneby & Grønnerød landbruksmegling først.

Klikk her for å komme i kontakt med oss