LANDBRUKSEIENDOM MED HERSKAPELIG PREG SENTRALT PÅ ØSTLANDET ØNSKES KJØPT

På vegne av kunde søker vi kombinert skog- og jordeiendom på Østlandet – inntil 1½ times kjøring fra Oslo. Eiendommens beliggenhet, tunets- og bygningsmassens historiske preg og standard på driftsbygningene tillegges særskilt vekt.

Mulighet for avtale om forpaktning anses som en fordel. Takstverdi inntil 18 millioner kroner. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Megler: Hanne Tegneby
Tlf: 957 61 729

Mail: hanne@landbruksmegling.no

Vurderer du å selge gården?

Snakk med oss i Tegneby & Grønnerød landbruksmegling først.

Klikk her for å komme i kontakt med oss