KOMMER FOR SALG

UNIK OG SJELDEN MULIGHET

Flott melkeproduksjonsbruk i full produksjon. Nytt fjøs med melkerobot fra 2016. Bruttoareal på 1100 kvm. Dagens melkekvote ligger på ca 340 tonn, 86 tonn leid kvote samt 253 tonn egen kvote. Fjøset har kapasitet for en større produksjon.

LANDBRUKSEIENDOM I OVERHALLA

Landbrukseiendom med tidligere produksjon av sau, beliggende i et aktivt landbruksområde i Overhalla kommune i Trøndelag. Eiendommen har totalareal på ca. 1.982 daa hvor ca. 75 daa er dyrket mark og ca. 585 daa er produktiv skog.

SKOG OG UTMARKSEIENDOM PÅ VEL 1.305 DAA

Skog og utmarkseiendom på vel 1.305 daa i Trøndelag kommer for salg. Eiendommen er ikke bebygd og ligger i et aktivt landbruksområde i et område med flere åsrygger.

MELD DEG INN I VÅRT

GÅRDSREGISTER

Er du på jakt etter et gårdsbruk i full produksjon, et småbruk eller kanskje en skogseiendom? Da kan det være klokt å registrere seg i vårt gårdsregister. Noen ønsker å selge eiendommen i det stille, uten å annonsere. Da er det viktig at vi vet hva du er på jakt etter slik at du får tilgang til også disse eiendommene. Som mulig kjøper til en gård eller småbruk vil du få tilsendt en e-post eller sms hver gang vi får inn nye eiendommer for salg.

MELD DEG INN I VÅRT

GÅRDSREGISTER

Er du på jakt etter et gårdsbruk i full produksjon, et småbruk eller kanskje en skogseiendom? Meld deg inn i vårt gårdsregister.