Hva koster en landbrukseiendom ?

hva koster en landbrukseiendom

I det åpne markedet er det mange gårder som prises ganske høyt i dag. God landbruksjord, god  beliggenhet, høy bostedsverdi, store arealer og omfattende bygningsmasse drar opp salgsprisen. Men den gjennomsnittlige salgsprisen for frie salg av landbrukseiendommer vil nok overraske mange.

Det er store forskjeller mellom regionene når det gjelder gjennomsnittlige salgssummer. Finnmark var lavest og hadde en gjennomsnittspris for omsatte landbrukseiendommer på kr 1 000 000 i 2018. Trøndelag lå midt på treet. I Trøndelag var gjennomsnittsprisen kr 2,8 millioner. Østfoldgårdene lå på topp med en gjennomsnittspris på kr 5,6 millioner. (Kilde: ssb.no). Bak tallene skjuler det seg en ulik bruksstruktur, slik at differansen i pris mellom aktive gårdsbruk av samme størrelse nok ikke er like stor som statistikken antyder.

Det er Statistisk sentralbyrå som fører årlig statistikk over salg av landbrukseiendommen. Med i statistikken er eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal. Herunder inngår derfor mange småbruk som i praksis ikke blir benyttet til aktivt landbruksformål. Dette er nok hovedforklaringen på at gjennomsnittsprisen ligger så mye lavere enn eiendommer man ser annonsert i markedet.

Vurderer du å selge gården?

Snakk med oss i Tegneby & Grønnerød landbruksmegling først.

Klikk her for å komme i kontakt med oss