Header_smabruk

Hva er viktig å tenke på før du kjøper et småbruk?

Hva som er et godt liv varierer fra menneske til menneske. Likevel, vi ser en trend hvor stadig flere ønsker et pusterom fra en hektisk hverdag med mye informasjon, stress og resultatkrav. Å glede seg til å kjøre hjem, kjenne skuldrene senke seg man passerer skog, landbruksarealer og kanskje sjø for tilslutt å ende opp på grusveien som leder frem til tunet på småbruket. Komme inn i ei koselig stue, tenne opp i peisen……tilbake til det ekte, ro og natur.

Et småbruk består ofte av flere bygninger, gjerne en driftsbygning/låve, små bryggerhus/redskapshus og et våningshus/bolig. Videre er det ofte dyrka mark, beitearealer og skog tilhørende eiendommen. Her ute kan man dyrke sin egen mat, kanskje ha et par høner og være selvforsynte på egg, mulighetene er mange.

Før småbruksdrømmen realiseres kan det være klokt å forberede og tenke gjennom følgende.

  1. Har du erfaring med et liv på landet, fra et småbruk eller bondegård? Hvis ikke, kjenner du noen fra gård? Gjør du det så spør om de har tid til en kopp kaffe og noen råd på veien.
  2. Småbruket inneholder ofte mye bygningsmasse med behov for kontinuerlig vedlikehold. Det er en fordel å kunne snekre og kjøre traktor med henger, plog, snøskjær, lesseapparat m.m. Hvis det er skog tilhørende eiendommen må du kunne håndtere motorsag og ha nødvendig utstyr.
  3. Mange ønsker å ha dyr på gården. Dyrehold fordrer imidlertid kunnskap og ansvarlighet. Dyr må ha stell og mat enten det er julaften eller 17. mai. Hvordan er det med avløsning og hjelp til dyra hvis man skal på ferie eller bort en helg? Det er ikke like enkelt å sette bort høner og sauer som katter og hunder.
  4. Dyrking av mark og husdyrhold krever i noen tilfeller sertifikater, f.eks plantevernsertifikat. Hva slags planer har du for småbrukslivet og hva skal til for å realisere virksomheten?
  5. Å bo landlig i rolige omgivelser innebærer ofte at det kan være et stykke å kjøre til skoler, barnehager, fritidstilbud, butikker og private og offentlige servicetilbud. Hvis du har barn, hva tenker de og hvor langt er det til buss og annen offentlig kommunikasjon?
  6. Bo- og driveplikt. Går småbruket under definisjon landbrukseiendom er det som regel konsesjon og bo- og driveplikt. Bo plikt fordrer at du som hovedregel må bo på eiendommen i minimum 5 år. Snakk med landbruksmegleren din og les salgsoppgaven nøye.

Det viktigste du gjør før du realiserer småbruksdrømmen er å forberede og planlegge godt i forkant. Er du glad i å arbeide ute, uansett vær. Liker du å bli svart under neglene og se åkeren spire og gro. Hodespinn og bekymringer forsvinner ved hardt fysisk arbeid og du sovner sliten til skogens ro. Gards- og småbrukslivet er ofte et hardt men godt liv.

I artikkelen vår «Byjenta og bygutten som kjøpte småbruksdrømmen» kan du lese om deres erfaring ved kjøp av småbruk.

Vurderer du å kjøpe småbruk?

Snakk med oss i Tegneby & Grønnerød landbruksmegling først.

Klikk her for å melde deg inn i vårt gårdsregister, så mottar du varsel om nye eiendommer.