Flere gårder omsettes fritt

Flere gårder omsettes fritt

En tredjedel av landbrukseiendommene i Norge omsettes fritt i følge SSB. Det er en andel som har økt fra tidligere perioder.

Det er en tendens at flere gårdsbruk omsettes fritt. Stigningen er riktignok moderat fra 29% i 2009 til 33% i 2018. Frie salg er andelen overdragelser som i skjøtet er opplyst å være omsatt til markedspris og som dermed ikke skjer ved skifte, gave/arv, gavesalg o.l.

Av de frie salgene er det en andel av gårdene som havner i det åpne markedet. Men det kan også være nabosalg og andre salg i det stille. Salg i det stille erfarer vi at en del bønder ønsker.

Statistikken viser også at det fortsatt er slik at de fleste overdragelser av gårdsbruk skjer innen familien eller mellom personer med nære relasjoner.


Det er Statistisk sentralbyrå som fører årlig statistikk over salg av landbrukseiendommen. Med i statistikken er eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal. Herunder inngår derfor mange småbruk som i praksis ikke blir benyttet til aktivt landbruksformål.
(Kilde: ssb.no).

Vurderer du å selge gården?

Snakk med oss i Tegneby & Grønnerød landbruksmegling først.

Klikk her for å komme i kontakt med oss