Ekstrem tørke – innhøsting på eksakt samme jordteig i 2015 vs 2018

Vår eminente dronefotograf Marcus Gram Hvidsten @skyhighmedia kommer fra samme sted som oss selv. Marcus er odelsgutt og levende opptatt av norsk landbruk og er ute på jordene og i skogen sent og tidlig med sin drone. Han dokumenter også viktige hendelser som angår landbruket gjennom sine videoer.