Vestsideveien 155, 3405 Lier

Vestsideveien 155

Prisantydning: 10 400 000 kr
Omkostninger: 261 342 kr
Totalpris: 10 661 342 kr
Kommunale avgifter: 15 819 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Eieform: Selveier
Verditakst: 10 400 000 kr
Tomt: Eiet tomt
Tomteareal: 151000 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 10 400 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
260 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 400 000,-))
--------------------------------------------------------
261 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
10 661 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
bjorn_fosby_eiendomsmegler_landbruksmegling_sarpsborg
Bjørn Fosby
91 65 19 22
bjorn@landbruksmegling.no

For å bli oppdatert på bud og øvrig informasjon om eiendommen må du trykke på «bestill salgsoppgave» hvor du oppgir e-post og telefonnummer. 

Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
Vising: 09.05.2021
Visning blir avholdt med forhåndspåmelding. Det blir avholdt individuelle visninger.
Adresse: Vestsideveien 155, 3405 Lier

KONTAKTSKJEMA

SPØRSMÅL OM EIENDOMMEN?
  Beliggenhet

  Adresse

  Vestsideveien 155 3405 Lier

  Matrikkel

  Gnr. 70 bnr. 3, 6 og 51, Gnr. 68, bnr. 4 i Lier kommune

  Beliggenhet, adkomst

  Eiendommen ligger flott til sentralt  i Lier.  Tiltalende nærområder med spredt boligbebyggelse og kort vei til marka med fine tur og rekreasjonsområder. Gangavstand til barneskole. (gangvei hele veien).  Idrettsanlegg og butikker i nærområdet.
  Eiendommen har en solrik og flott beliggenhet med god utsikt.

  Eiendommen

  Stort og tiltalende modernisert våningshus med mulighet for 6 soverom. Bygningen framstår som meget tiltalende med store og luftige rom. Bygningen ble totalt renovert i år 2000 og det byggetekniske er fra den tid bortsett fra en synlig tømmervegg i stuen. Store deler av eiendommen er pusset opp det siste året og fremstår som meget tiltalende og må ses.
  Tunet ligger fritt og luftig med gode solforhold. Det er flott utsikt mot Drammensfjorden i det fjerne. På eiendommen har det tidligere vært 4 veksthus.  Disse er revet. Det mest sentrale fundamentet på ca 400kvm er fra 80-tallet, drenert og isolert og er godt egnet til å sette opp driftsbygning, garasje, stall el.l. Resten av murene inkl. et mindre bygg og en kjølecontainer er beholdt for å muligens gjøre det lettere med tillatelse til annet bruk. En mindre del av det som står igjen brukes som lager.
  Rundt tunet er det dyrkede arealer på ca. 31 dekar. Tidligere veksthus er medberegnet i dette arealet, dette gjør at eiendommen har flere bruksmuligheter.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1870, modernisert i 2000 og 2020

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus:  Opprinnelig oppført i ca. 1870.
  Totalrenovering gjennomført år 2000.

  Grunn og fundamenter:
  Grunnforhold av leirholdige eller tilsvarende masser.
  Gulv på grunn:
  Det er støpt gulv av betong i kjeller. Oppbygningen er ukjent, men antas at det er fuktsikret mot grunnen iht. datidens byggeforskrift.
  Vegger mot grunn:
  Grunnmuren er bestående av naturstein fra opprinnelsestiden.
  Det er støpt ny mur av lettklinkerblokker (200) i kjellerdelen mot sydøst.
  Drenering:
  Det er drenert inntil deler av grunnmuren da deler av boligen har støpt plate av betong.
  Yttervegger: Yttervegger i tradisjonelt bindingsverk fra år 2000. Ytterveggene er kledd med stående kledning fra år 2000.
  Vinduer: Trevinduer med 2-lags isolerglass fra år 2000.
  Takkonstruksjon:
  Saltak konstruksjon av tre med bærende taktro(undertak) av bord. Loftet er isolert med mineralull fra år 2000.

  Tidligere veksthus:
  Det har tidligere vært 4 veksthus på eiendommen. Disse er nå fjernet, sortert og levert til gjenvinning etter at de raste sammen. Det ble ikke søkt om rivningstillatelse. Grunnmurer står igjen sammen med mindre bygg og en kjølecontainer. Det siste veksthuset på ca 400 kvm har et bedre fundament enn resten, da det ble oppført på 80-tallet og er drenert og isolert. Her er det også klart for kobling til offentlig vann og kloakk (har tidligere vært påkoblet). Deler av konstruksjonen er her beholdt. Oljefyr opplyses å være levert til gjenvinning. Begravd glassfibertank av nyere dato er ikke fjernet. En mindre del av en bygning står igjen og brukes som lager.

  Antall rom (evt. senger)

  Soverom: 6

  Arealer og fordeling per etasje

  Primærrom: 266 kvm, Bruksareal: 294 kvm, Bruttoareal: 330 kvm

  1.Etasje:  134 kvm P-rom
  2.Etasje:   133 kvm P-rom


  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

  Innhold og standard

  Kjeller: Åpne  kjellerrom
  1.etg: Entre 1, entre 2, bad, gang, kjøkken. kontor (event. soverom), stue, vaskerom og wc.
  2etg: Bad, stue og 5 soverom samt bod.

  Gulv: Behandlet tregulv og fliser
  Vegger: Behandlet trepanel i ulikt mønster/utseende. Tømmervegger på kjøkken
  Himlinger: Behandlet trepanel.
  Kjøkken innredning: Profilert kjøkkeninnredning med laminat benkeplate. Innredningen er utstyrt med stålvask med oppvaskbenk, fliser mellom benkeplate og overskap, ventilator med utblåsning og integrerte hvitevarer (kjølehjørne, oppvaskmaskin og stekeovn,)
  Sanitærutstyr: Bad 1.etg: Flislagt baderom med gulvvarme fra 2000. Rommet er utstyrt med servant nedfelt i veggskap, vegghengt skap, vegghengt speiler. Dusjkabinett. Vaskerom 1 1.etg: Vaskerommet er flislagt gulv og malt panel på veggene. Varmekabler i gulv, men disse fungerer ikke per dags dato. Rommet er utstyrt med utslagsvask og opplegg for vaskemaskin.
  Wc 1.etg: Rommet er utstyrt med gulvstående toalett og servant.
  Bad 2.etg: Rommet er klargjort med gulvmembran og røropplegg fra byggeåret (2000). Rommet må ferdigstilles.

  Oppvarming

  Det er gulvvarme i alle flislagte gulv. Varmekablene på vaskerom og entre funger ikke per i dag. Hovedoppvarmingen er vedovn.

  Parkering

  Gode parkeringsmuligheter på egen grunn

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 151 000 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Jord, skog og tun.

  Jord:
  Totalt  er ca. 31 dekar fulldyrka.  Fulldyrka er fordelt på tre teiger hvorav en teig er på ca. 22 dekar og ligger på østsiden av Vestsideveien. Den andre teigen er det grunnmur av det gamle veksthuset ca. 4 dekar. Den tredje teigen er på ca. 5 dekar og er i dag ikke i drift. Det er muligheter for jordvanning.

  Skogen:
  Totalt ca. 107 dekar skog. Et lite areal ligger ved tunet, mens hoveddelen ligger i separat teig opp i høyde. Ifølge Skogplan fra 2019 avholdt av Viken skoger det ca. 101 dekar produktivt.

  Skogfond:
  Saldo pr. 10.12.2020 var ifølge Lier kommune kr. 9.776,-.
  Skogsbilveier:
  Skogen har ingen egne veier, men grenser ned mot Eikseterveien.
  Skogkultur på 10.02.2021.
  Ifølge Lier kommune er det plantet 4000 planter i 2020 og utført ungskogpleie på 24 dekar i 2019.
  Avvirkning:
  Ifølge Lier kommune er siste avvirkning i 2020 med 530 kbm skogskubikk.
  Miljøregistreringer i skog (MIS)
  Det forekommer ingen vernede områder på kart fra NIBIO/GK og ingen MIS-figur på kart fra NIBIO.
  Treslag:
  Gran er dominerende treslag med 82%
  Hogstklassefordeling i prosent:
  Høgstklasse 2: 17%
  Hogstklasse 3: 44 %
  Hogstklasse 4: 14 %
  Hogstklasse 5: 25%

  Boniteter:
  Skogen består kun av høye boniteter ifølge NIBIO.
  50% i bonitetsklasse 17 og høyere
  50% i bonitetsklasse 11 og 14.

  Produksjonsevne og tilvekst:
  Produksjonsevnen er beregnet til 68 kbm pr år.
  Faktisk tilvekst i dag er oppgitt til 52 kbm pr år.

  Oppsummering av skog:
  Skogen er liten, men godt arrondert og korte driftsavstander. Skogen er dominert av gran på middels og gode boniteter. Basert på hogst på hogst i 2020 legger takstmann til grunn at hogstklasse 5 er tom, men det er en god andel produksjonsskog.

  Stående volum: Stående volum er oppgitt til1.168 kbm i 2019. I 2020 er det levert 530 kbm som tilsvarer ca 580 kbm skogkubikk.  Basert på oppgitt tilvekst og hogst er stående volum i dag ca 700 kbm.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Offentlig vei, vann og avløp.

  Reguleringsplan

  Eiendommen ligger i et LNFR ( landbruk, natur friluftsliv). Gnr. 70, bnr. 51 har tidligere hatt en annen arealstatus enn LNF/LNFR, men har ifølge eier blitt tilbakeført til LNF/LNFR v kommunen

  Informasjon om Odel, konsesjonsloven og jordloven

  Det hviler ikke odel på gården.

  Det er videre  konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:

  1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.

  2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.

  Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap.

  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

  Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig

  Ferdigattest

  Ferdigattest

  Ferdigattest på tilbygg datert 03.02.2009. Gjelder søknad 22/02-00.
  Ferdigattest på veksthus datrt 08 september 1972.
  Ferdigattest på tilbygg på Bolighus fra 12 mars 1982.
  Forøvrig foreligger ingen andre ferdigattester i kommunenes arkiver.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  10 400 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Rolf Langeland Takstdato : 15.02.2021 Markedsverdi : 10 400 000,-

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter D

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).
  Arealangivelsene er hentet fra kommune, NIBIO og takst (evt. tilstandsrapport). Oppgitte arealer er hentet fra kommunens matrikkelrapport, NIBIO skog og landskap og i enkelte tilfeller fra takstmann. Landbrukseiendommer har som hovedregel ikke foretatt oppmålingsforretning på eiendommens grenser og endelig størrelse på teigen derfor sjeldent fastslås med 100% sikkerhet.

  Antikk og løsøre

  I Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/gamle bruksgjenstander som medfølger gårdsbruket. Dette skal ikke belastes med dokumentavgift og må derfor reguleres i en egen kontrakt. Se derfor salgsoppgaven for utfyllende informasjon om løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter og gamle bruksgjenstander.

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette.  Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Andre opplysninger

  Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.
  Den øvre delen av gnr. 70 bnr. 6 ( der veien til Eikseterveien 8 og 8 går) vil bli skilt ut i forbindelse med salget og følger ikke eiendommen. Videre vil det bli tinglyst veirett gnr. 70, bnr. 6 og 51 i det søndre området av veien mot Eikseterveien. (området der det er vei i dag)  Kontakt megler for ytterligere opplysninger.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID

  Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.