Vestsideveien 63, 3404 Lier

Vestre Renskaug Gård

Innholdsrik landbrukseiendom med gode inntektsmuligheter.

Prisantydning: 20 500 000 kr
Omkostninger: 513 842 kr
Totalpris: 21 013 842 kr
Kommunale avgifter:
Boligtype: Landbrukseiendom
Eieform: Selveier
Verditakst: 20 500 000 kr
Tomt: Eiet tomt
Tomteareal: 547600 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 20 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
512 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 20 500 000,-))
--------------------------------------------------------
513 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
21 013 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
bjorn_fosby_eiendomsmegler_landbruksmegling_sarpsborg
Bjørn Fosby
91 65 19 22
bjorn@landbruksmegling.no

For å bli oppdatert på bud og øvrig informasjon om eiendommen må du trykke på «bestill salgsoppgave» hvor du oppgir e-post og telefonnummer. 

Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
Vising: 20.06.2021

Som følge av Covid -19 ber vi om at du tar kontakt med megler før visning for å få oppgitt oppmøtetidspunkt.
Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Adresse: Vestsideveien 63, 3404 Lier

KONTAKTSKJEMA

SPØRSMÅL OM EIENDOMMEN?
  Beliggenhet

  Adresse

  Vestsideveien 63 3404 Lier

  Matrikkel

  Gnr. 64 bnr. 10 i Lier kommune

  Vestre Renskaug Gård - Tradisjonell landbrukseiendom og vertsgård

  Vestre Renskaug Gård - Tradisjonell landbrukseiendom og vertsgård
  I den frodige Lierdalen, i åpent og solrikt kulturlandskap ligger Vestre Renskaug, en tradisjonell flott landbrukseiendom på totalt 548 daa. Gården er videreutviklet til også å være en godt drevet vertsgård. I hjertet av det indre tun ligger det hvitmalte våningshuset omkranset av plen, mektige lindetrær, prydbusker og lune uteplasser. Over den grusede gårdsplassen ligger gårdsbutikken vis a vis overnattingsbygget med praktisk gjestekjøkken, så et lite verkstedbygg, før du kommer til den store røde låven, innredet til kurs- og konferansesenter. Fra hovedtunet går grusveien over til det lille koselige personalhuset, og videre til  salamanderdammen, der kaldfjøset ligger. Den røde kårboligen ligger, som seg hør og bør, enda litt lenger fra tunet. Adkomst er via en bjørkeallé opp til tomten, som ligger fritt og luftig med trær som magnolia, eik, rogn, kirsebær og duftskjærsmin i hagen. Fra tomten er det fint utsyn over Lierdalen, Drammensfjorden ligger i forlengelsen av denne, i drøye 10. minutters sykkelavstand fra gården. I tillegg til driftsbygningene, er det dermed 3 innflytningsklare bolighus på gården.

  Driftsbygningene på gården er bygd om til kurs- og konferansesenter med to møte- og kursrom for hhv. 20 og 60 personer. Gården har 70 senger fordelt på familierom og dobbeltrom. All oppvarming kommer fra eget biobrenselanlegg, og mye av inventaret er gjenbrukt. Ved hentes i ravinedalene rundt gården, hugges opp til flis og brennes i fyringsanlegget. Beitende kuer, av rasen skotsk høylandsfe, sørger for at kulturlandskapet forblir åpent. Gården har ca. 105 da. innmark, 350 da. skog og ca. 100 da. innmarksbeiter og havner. I tillegg leier selger ca. 250 daa. ravinedaler som beite til dyra. Gården gir således mange muligheter for drift, samt produksjon av kortreist mat som serveres gjester, og som selges i gårdsbutikken eller til andre forhandlere.

  Vest for tunet er det vid og fri utsikt til dyrka mark.. Dèt er noe av det fine ved å være bonde og bo på gård. Å leve nært på det som vokser og gror. Følge utviklingen fra sort pløyd mark til den blir harvet, tromlet og sådd. Se kornet spire, gjerne etter et regnskyll, og ligge som et grønt skjørt teppe over landskapet før den vokser seg stor, endrer farge til honninggult korn som treskes og blir til mat på bordet.  På Vestre Renskaug ligger dyrka mark på totalt 96 dekar fordelt på 3 teiger inntil tunet og sikrer således enkle og gode driftsforhold. Jordkvaliteten er definert som svært god og god, og brukes i dag til korn, gras og beiter. Tidligere var det grønnsaksproduksjon her. Det er vanningsanlegg på eiendommen, Landfall jordvanning. Det er en satt en verdi på fulldyrka jord og beiter til avrundet kr. 720.000,- basert på et dekningsbidrag på kr 300,- pr daa for fulldyrka og en kapitaliseringsrente på 4%. Innmarksbeite er skjønnsmessig verdsatt til kr 70.000,-

  Skog inkludert myr utgjør totalt 409 dekar hvorav hovedteigen på ca. 355 daa ligger oppe på høyden ved Eikseterveien vest for eiendommen. Skogen strekker seg sør-nord og stiger fra ca. 350 moh ved Eikseterveien opp mot 500 moh ved Storsteinsfjell. De sørligste arealene er uproduktive arealer. Jaktrettighetene gjelder imidlertid for hele skogen basert på 409 daa.  Det er avmerket en naturtype med gammel barskog. Den mindre skogteigen på ca 54 dekar ligger hovedsakelig i en samlet teig nord for tunet.. Rundt tunet og langs med grusveien er det i hovedsak lauskog på høy bonitet. For mer detaljert informasjon om jord og skog, og før bud på eiendommen inngis, må landbrukstakst utført av Rolf Langeland gjennomgås.

  Selger har fortalt hva de setter størst pris på ved å bo her ute i Lierdalen på vertsgården, hvor det er plass til mange, familie, venner og alle gjestene som kommer, og alle dyrene da, selvfølgelig.
  Det å komme hjem, ta av fra Vestsideveien inn på grusveien som fører deg gjennom jordbruksarealer, over bekken, og til slutt opp den slake åssiden og inn på tunet. Stillheten her ute som bare avbrytes av grus under føttene og fuglesang, gir en deilig frihetsfølelse og skuldrene senkes. Vi ønsket å gi denne helst spesielle frihetsfølelsen og atmosfæren her ute til slitne sjeler, det var slik vi startet virksomheten, sier Tone. Så har driften utviklet seg videre fra perioden med "Inn på tunet", og vi har hatt utallige samlinger med bl.a ideelle og politiske organisasjoner, som Leger uten grenser, WWF, bondeorganisasjoner m.fl. Det har vært avholdt konserter og teaterforestillinger, boklanseringer og utstillinger. Privat har barna hatt en trygg og god oppvekst med bestemor i kårboligen, alle dyrene som vil kose. Familiesamlinger i storstua til jul og med bursdager og jubileer. På en gård har vi jo plass, sier mannen, Øystein, det spilles fotball, krokket  og andre aktiviteter på de store uteområdene. Likevel, alt til sin tid, og nå da to av barna har flyttet til Danmark og barnebarna kommer på løpende bånd, smiler begge, ja da vil vi være en større del av det. For å drive en landbrukseiendom krever sin mann eller kvinne. Skal du lykkes som bonde må du være glad i å jobbe. Dyrene skal ha mat enten det er julaften eller 17 mai - det er hva et ekte bondeliv innebærer, det blir mer en livsstil enn en jobb, og til syvende og sist, et godt liv. Kreativitet og skaperevne har gode vilkår her på Renskaug, avslutter paret.

  Beliggenhet, adkomst

  Eiendommen ligger i Lier kommune, kun 3 minutter fra Lierbyen med bil. Lier er sentralt og godt befolket med god dekning av barnehager, skoler og handlesentra i umiddelbar nærhet.  Det er under 10 minutter til Drammen sentrum og en drøy halvtime til Oslo sentrum med bil.

  Avstander med bil utenom rushtid:
  Ca. 10 minutter til Drammen sentrum
  Ca. 36 minutter til Oslo S
  Ca. 12 minutter til Drammen buss-og togstasjon (buss, flytog, tog)

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1920, modernisert i 1970

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus:
  Boligen er oppført 1920 og ombygd 1970. Bygget er fundamentert på grunnmur av naturstein og lettklinkerblokker med støpt gulv på grunn. I innredet del av kjelleren er det utført avretting/påstøp i ettertid. Det er ikke registrert avvik av konstruksjonsmessig betydning. Av drenering blir takvann ledet bort fra bygningen med tilkoblede rør i grunnen ellers naturlig drenering. Det er ikke registrert fukt eller vanninsig i kjelleren.
  I den innredede delen av kjelleren er grunnmuren påforet med trevegg. Leiligheten er fuktsikret med plast på steinmur og med godt omlegg mot plasten under påstøp av betong på grunn. Veggene er frittstående med lufting mot grunnmur. Konstruksjoner under bakken vil alltid være definert som risikokonstruksjon, og kjøper bes derfor om å gjøre sine egne nødvendige undersøkelser av konstruksjonen gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
  Yttervegger i bygningens hoveddel er oppført i laft/tømmer i 1. etasje, reisverk i 2. etasje og tilbygget er oppført i tradisjonelt reisverk. Utvendig er bygningen panelt med malt stående kledning. Vinduer og dører har treramme og er  utvendig malt. det er varierende alder på vinduer og dører.
  Saltakskonstruksjon med sperrer i tre og bærende taktro av bord isolert med 40 cm blåseisolasjon fra 2017 mot oppholdsrom. Det er etablert lufting av loft i gavlveggene men det er ikke montert dampsperre i himlingen. Utvendig er taket tekket med betongtakstein fra 1996/97. Renner, nedløp og beslag i plastbelagt stål fra samme tid som taksteinen. På tilbygget er takrennene i plast og på balkongen er nedløp i sink. Ett nedløpsrør på bygningen er ødelagt og må skiftes ut.

  Kårbolig:
  Boligen er oppført 1997. Bygget er fundamentert og oppført på støpt plate. Yttervegger i isolert bindingsverk som 7 er utvendig panelt med stående, malt kledning. Vinduer og dører fra byggeår i tre med isolerglass. Saltakskonstruksjon utvendig tekket med takstein. Det montert takrenner på bygningen.


  Kurs og konferansesenter:
  Bygningen er opprinnelig oppført 1988/89 og senere ombygget og totalrenovert i 2007/08. Bygget er fundamentert og oppført på støpt plate med vannbåren gulvvarme. Yttervegger i isolert bindingsverk som er utvendig panelt med stående, malt kledning. Vinduer og dører i tre med isolerglass. Saltakskonstruksjon utvendig tekket med takplater og snøfangere. Det montert renner og nedløp på bygningen.

  Personalbolig:
  Boligen er oppført 2007. Bygget er fundamentert og oppført på støpt plate. Yttervegger i isolert bindingsverk som er utvendig panelt med stående, malt kledning. Vinduer og dører fra byggeår i tre med isolerglass. Saltakskonstruksjon utvendig tekket med takstein. Det montert takrenner på bygningen.

  Fyrhus/teknisk hus/Gårdsbutikk og tilbygg med overnattingsrom Her er bla flisfyringsanlegg som forsyner hele eiendommen. Veksthus som stod inntil bygningen, er revet. Det er i dag i tillegg til fyrrom, flislager en gårdsbutikk, et møterom med kjøkken og et kjølelager. Byggeår er ifølge eier 2007. I 2.etg er det 3 kontorer til eget bruk. Denne delen av bygget har en grunnflate på ca. 135 m2. Bygget i 2013 og er oppført i trekonstruksjoner (bindingsverk) på støpt plate. Utvendig stående kledning og taket er tekket med stein med renner og nedløp. Overnattingsdelen har en grunnflate på ca. 340 m2. Bygget er oppført i isolert bindingsverk på støpt plate. Utvendig stående kledning og stein på taket. Bygget er bygget i tråd med TEK 10 og IE30 (brannsikring) ifølge eier. Brannsikret mellom nygningsdelene. Det er 10 rom i grunnplan med mulighet for 4 senger pr rom (2 eller 3 senger på hems). To rom har universell utforming. I tillegg vaskerom, teknisk rom og felles kjøkken for gjester. Innvendige flater blir i hovedsak:
  Gulv - Vinyl og laminat
  Vegger - Plater og fliser
  Himlinger - Tak-Ess og gips
  Et todelt bygg som framstår som godt tilpasset gårdens virksomhet.


  Verksted:

  Bygningen er oppført i 1989 som fyrhus. I 2007 ble det fullisolert Bygget er fullisolert og fundamentert og oppført på støpt plate. Vannbåren varme i radiatorer. Det er montert en leddheiseport i gavlveggen på bygget med god lysåpning for maskiner og utstyr. Innvendig er bygningen foret ut og gipset på vegger og i himling. Et fullisolert gårdsverksted på ca. 45 kvm. Saltakskonstruksjon utvendig tekket med plater. 

  Kaldfjøs og flislager:
  Bygningen er oppført  2006/20007. Støpt såle over hele bygget. Trekonstruksjoner med utvendig stående kledning og takket er tekket med takstein.

  Eiendommens historie

  Gården ble trolig ryddet i vikingtida og heter Vestre Renskaug. Navnet Renskaug, kommer fra gammelnorsk, Reynisskogr, som betyr rognskog. Slekta Bergflødt som har bodd på gården i tre generasjoner har røtter helt tilbake til 1480 og stammer fra Liers eneste adelsslekt, Tordenstierne. Navnet Bergflødt (av gno. Beruflot) er dannet av Bera, som har vært navnet på bekken nordafor gården, den som nå kalles Eriksrudbekken, Tajebekken eller Berfløtbekken. Gno. bera betyr bjørnebinne, og flot betyr flate.

  Gården var en tradisjonell grønnsaksgård med drivhus og frilandsgrønnsaker fram til 2006, da vi som er eiere i dag tok over gården etter Tones far, og kjøpte de første dyra av rasen Skotsk Høylandsfe. Det som i dag er Vertsgården var før driftsbygninger som ble brukt til pakking og lagring av grønnsaker, samt verksted for reparasjon av gårdens maskiner. I dag er kjølerom og verksted slått sammen til den store salen, og frokostrommet er det gamle pakkrommet.

  Den hvite hovedbygningen var fram til ca 1915 Helgerud Skole. Skolebygningen stod på «Skolejordet» som det i dag dyrkes gras til dyra på. Bygningen ble flyttet stokk for stokk og bygd opp igjen som våningshus for Tones farfar og hans familie. Det ble også bygget en låve som ikke finnes i dag, men som lå der hvor personalboligen er bygd.

  Arealer og fordeling per etasje

  Primærrom: 363 kvm, Bruksareal: 408 kvm, Bruttoareal: 487 kvm

  Våningshus:
  1. Etasje, Primærrom:  162 kvm. Sekundærrom: 4 kvm
  2..Etasje, Primærrom: 146 kvm.  
  Kjeller, Primærrom: 100 kvm. Sekundærrom: 41 kvm

  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

  Innhold og standard

  Våningshus:
  Kjeller: Primærrom: Entre, bad, kjøkken, stue, soverom. Sekundærrom: Uinnredet kjellerrom/lager, kryprom.
  1.Etg: Primærrom: Entre, trappegang,4 stuer, hall m/trapp, kjøkken, kjellernedgang, gang , bad, wc. Sekundærrom: Kjølerom, bod.
  2.etg: Primærrom: oppholdsrom m/trapp, trappegang, gang, bad, omkledningsrom samt 4 soverom.
  Innvendige flater:
  Kjøkkeninnredning kjeller: Glatt innredning av eldre dato med laminert benkeplate. Innredningen er utstyrt med stålvask med oppvaskbenk, ventilator med utblåsning og opplegg for komfyr
  Kjøkkeninnreding1.etg: Profilert kjøkkeninnredning i ubehandlet furu med heltre benkeplate. Innredningen er utstyrt med stålvask med oppvaskbenk, ventilator med utblåsning og opplegg komfyr og oppvaskmaskin.
  Sanitærutstyr:
  Bad Kjeller: Baderom med flislagt gulv og panelerte vegger. Rommet er utstyrt med servant, vegghengt speil, gulvstående toalett og dusjkabinett. Alder på badet er ikke kjent, men eier opplyser om at det er flere år siden det ble bygget.
  Bad 1.etg: Flislagt bad av eldre dato. Badet må renoveres.
  Bad 2 etg: Eldre baderom med støpt gulv av Terrazzo eller tilsvarende og malte veggoverflater. Rommet er utstyrt med servant, vegghengt speil, gulvstående toalett og dusjkabinett.
  Vaskerom: Rommet er utstyrt med skyllekar og vaskemaskin.
  Wc 1.etg:  Wc, servant.

  Kurs og konferansesenter
  En tidligere driftsbygning som er ombygd/totalrenovert til kurs/konferansesenter med
  butikk i 2007/2008 og åpnet i september 2008. Opprinnelig byggeår er 1988/89 med
  grunnflate på ca. 335 m2 samt en overbygget lasterampe på ca. 60 m2. Bygningen er
  oppført i isolert bindingsverk på støpt plate med vannbåren varme.
  Utvendig stående kledning og stålplater på taket med renner og nedløp.
  I grunnplan sal, kafe, resepsjon, hems, fryselager på ca. 20 m3, kjøkken med kjølerom, WC
  'er - en med dusj og 4 overnattingsrom. Hvert rom har sengeplass for 2 og bad med dusj
  og WC. Normal god standard.
  Innvendige flater er i hovedsak:
  Gulver : Fliser, vinyl, støpt og pusset og parkett
  Vegger : Panel og malte plater
  Himlinger : Malte plater,
  I 2.etg. 4 overnattingsrom. Hvert rom har sengeplass for 2 og bad med dusj og WC.
  Normal god standard.
  Innvendige flater er i hovedsak:
  Gulver : Fliser og vinyl
  Vegger : Panel og fliser
  Himlinger : Malte plater.

  Personalbygg.
  Oppgitt byggeår 2007/2008. En bygning i en etasje med et samlet bruksareal (BRA) på ca.
  55 m2. Det er ikke kjeller. Bygningen er oppført på støpt plate for øvrig trekonstruksjoner (bindingsverk) med
  utvendig stående kledning. Taket er tekket med stein med renner og nedløp.
  Huset har ikke pipe, men oppvarming med vannbåren varme fra flisfyr.
  1.etg inneholder : Gang, stue/kjøkken, 2 soverom og bad med WC. Utgang fra stue til terrasse.
  Innvendige flater er i hovedsak:
  Gulver : Fliser og tregulv
  Vegger : Panel
  Himlinger : Panel
  En liten moderne og rasjonell bolig for gårdens arbeidskraft med god standard.

  Fyrhus/teknisk hus/Gårdsbutikk og tilbygg med overnattingsrom
  Her er bla flisfyringsanlegg som forsyner hele eiendommen med unntak av kårbolig. Veksthus som stod inntil bygningen, er revet. Det er i dag i tillegg til fyrrom, flislager en gårdsbutikk, et møterom med kjøkken og et kjølelager. Byggeår er ifølge eier 2007. I 2.etg er det kontorer til eget bruk. Denne delen av bygget har en grunnflate på ca. 135 m2. Bygget i 2013 og er oppført i trekonstruksjoner (bindingsverk) på støpt plate. Utvendig stående kledning og taket er tekket med stein med renner og nedløp. Overnattingsdelen har en grunnflate på ca. 340 m2. Bygget er oppført i isolert bindingsverk
  på støpt plate. Utvendig stående kledning og stein på taket. Bygget er bygget i tråd med TEK 10 og IE30 (brannsikring) ifølge eier. Brannsikret mellom nygningsdelene. Det er 10 rom i grunnplan med mulighet for 4 senger pr rom (2 senger på hems). To romfår universell utforming. I tillegg vaskerom, teknisk rom og felles kjøkken for gjester.
  Innvendige flater blir i hovedsak:
  Gulv - Vinyl og laminat
  Vegger - Plater og fliser
  Himlinger - MDF-plater
  Et todelt bygg som framstår som godt tilpasset gårdens virksomhet.
  Verksted: Et fullisolert gårdsverksted på ca. 45 m2. Støpt plate, vegger i pusset lettbetong og plater på
  taket. Innvendig er vegger og himling gipset. Innlagt strøm og vannbåren varme.

  Kaldtfjøs og flislager: Byggeår 1995. En uisolert bygning med en grunnflate på ca. 200 m2. Støpt plate over hele
  bygget. Trekonstruksjoner med utvendig stående kledning og stein på taket med renner og
  nedløp. Inneholder et lite isolert rom med vanntilførsel for dyra.

  Kårbolig:
  1.etg: Entre, gang, stuer, kjøkken, vaskerom, bad med Wc og soverom.
  2.etg: Gang, stue, 3 soverom og bad med Wc
  Innvendige flater:
  Gulv: Fliser og tregulv.
  Vegger: Panel.
  Himlinger: Panel.
  Kjøkkeninnredning: Norema heltre innredning
  Sanitærutstyr: Badekar, dusjnisje, wc, servant og innredning.

  I 2016 ble kårboligen beiset utvendig, og gulvene ble slipt og lakket, vinduer og lister ble hvitmalt, og panelveggene ble beiset lyse.  En innebygd utestue med peis gjør at ute-sommeren forlenges i begge ender. Huset har livsløpsstandard, slik at man kan bo i første etasje og stenge igjen for annen etasje. Rommene i første etasje er lyse og luftige, med ekstra takhøyde, 2,60. Det er terrakottafliser i inngangsparti og hall, og tregulv ellers. Fliser på bad, med badekar og dusjnisje. Annen etasjen egner seg perfekt for overnattingsgjester. Det er tre soverom oppe, det ene med balkong og kontor. En stue i midten og et lite bad med wc og dusjkabinett. Bod og en isolert garasje. Det går en bjørkealle opp til huset, og trær som magnolia, eik, rogn, pære, kirsebær og duftskjærsmin ligger på den åpne og luftige tomten som også har fint utsyn utover Lierdalen

  Oppvarming

  Gården har fyrhus med flissilo. Det produserer ca. 300 000 kWh som brukes til oppvarming av husa og forbruksvann. Til dette går det med ca. 150 kbm ved/tømmer eller ca. 350 kbm løs flis. Ved hugges i ravinedalene rundt gården og kjøres fram med traktor. Beitende kuer sørger for at landskapet forblir åpent. Vi bruker ca. 300 liter diesel til framkjøring og flishugging (dette tilsvarer ca. 3000 kWh eller ca. 1% av det flisfyren produserer).

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 547 600 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Tun, jord og skog

  Jord:
  Totalt ca. 96 daa fulldyrka og ca. 22 daa innmarksbeite. Innmarksbeite kommenteres ikke nærmere. Fulldyrka er fordelt på 3 teiger rundet tunet hvor den største er på ca. 64 daa. Fulldyrka vises som oransje på kartet på under. Det er ifølge eier vanningsanlegg på eiendommen - Landfall jordvanning.
  Ifølge Skog og landskap/Kilden:
   Jordkvaliteten er hovedsakelig definert som svært god og noe god
   Dreneringstilstanden oppgis å være tilfredsstillende
   Fulldyrka har både liten, middels og stor erosjonsrisiko
   Organisk materiale - Annen mineraljord klasse 6
   Teksturgruppen - siltig leire, sandig silt og silt
   Fulldyrka har ingen eller moderate driftstekniske begrensinger
   Ca. 30 daa er planert
   Arealet er hav- og fjordavsetninger
   I dag brukes fulldyrka både til korn, gras og beiter, men det har tidligere vært grønnsaksproduksjon
  Det er en satt en verdi på fulldyrka jord og beiter til avrundet kr 720.000,- basert på et
  dekningsbidrag på kr 300,- pr daa for fulldyrka og en kapitaliseringsrente på 4%.
  Innmarksbeite er skjønnsmessig verdsatt til kr 70.000,-

  Skog:
  Hovedteigen ligger" oppe på høyden" ved Eikseterveien. - se kartet på neste side. Samlet skogareal inkludert myr er på ca. 409 daa ifølge NIBIO. Av dette ligger ca. 54 daa rundt tunet nede i dalen og ca. 355 daa som en separat teig oppe på høyden. Skogarealet rundt tunet vises som grønt på kartet på forrige side. Skogen er ikke befart, men takstmann er godt kjent i området. Skogen rundt tunet er lauvskog på høy bonitet og deler i ravinelandskapet og må drives med forsiktighet. Deler ligger også inne i en naturtype Ravinedal https://faktaark.naturbase.no?id=BN00003712 med bla. spisslønn.
  Videre beskrives kun separat skogteig. Det foreligger en Sumtallsrapport med takstår 2017 avholdt av Viken Skog Skogen. Takstmetodikk er oppgitt til å være en lasertakst. Taksten er framskrevet ut 2020. Sumtallsrapporten omfatter kun skogteigen ved Eikseterveien og opererer med et produktivt areal på ca. 293 daa. Skogen strekker seg sør-nord og stiger fra ca. 350 moh ved Eikseterveien opp mot 500 moh ved Storsteinsfjell. De sørligste arealene er uproduktive arealer. Det er avmerket en naturtype med gammel barskog og status viktig https://faktaark.naturbase.no?id=BN00003697.

  Skogfond
  Ifølge Lier kommune er saldo skogfond pr. 01.1.2021 kr 7.960. Takstmann gjør oppmerksom på at skogfond er en konto i bevegelse

  Skogsbilveier:
  Det er ingen skogsbilveier inne på selve teigen, men driftsveier. Tømmeret må drives ned til Eikseterveien og det betales en avgift for utkjørt tømmer.

  Skogkultur og avvirkning:
  Ifølge Lier kommune er det ikke plantet, utført skogkultur eller avvirket siden avholdt skogplan.

  Miljøregistering i skog (MIS)/Vern
  Det framkommer ingen vernede områder eller MIS-figurer på kart fra NIBIO. Ifølge
  Sumtallsrapport er det ikke arealer utenfor prognose - skogtype 3.

  Skogen er dominert av barskog og middels boniteter

  2.6 Volum/Kubikkmasse/Tilvekst
  Stående volum pr. 01.01.2021 er oppgitt til ca. 1.857 m3 som gir 6.3 m3/daa. Tilveksten er beregnet til ca. 46 m3/år og produksjonsevnen til ca. 119 m3/år. Det er lite skog i hogstklasse 3 og 4 som er produksjonsskogen derfor blir tilveksten vesentlig lavere enn produksjonsevnen. volum/Kubikkmasse/Tilvekst Stående volum pr. 01.01.2021 er oppgitt til ca. 1.857 m3 som gir 6.3 m3/daa. Tilveksten er beregnet til ca. 46 m3/år og produksjonsevnen til ca. 119 m3/år. Det er lite skog i hogstklasse 3 og 4 som er produksjonsskogen derfor blir tilveksten vesentlig lavere enn
  produksjonsevnen.

  Hogstklasser

  Hogstklasse 1 har 0 %
  Hogstklasse 2 har 49 %
  Hogstklasse 3 har 6 %
  Hogstklasse 4 har 3 %
  Hogstklasse 5 har 43%

  Jakt:
  Det er lagt til grunn en jaktinntekt på kr 5 pr daa og år. Årsmøtet til grunneierlaget - Vestre Lier - tildeler jakta til et jaktlag bestående av grunneiere. Jaktbart areal som er lagt til grunn er 409 daa. Grunneiere kan jakte småvilt fritt mot å løse jaktkort (kr. 500). Jakta er verdsatt til avrundet kr 50.000,- basert på 4% rente.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Privat vei fra hovedvei. Offentlig vann og avløp. Arealbruksformålet i kommuneplanens arealdel er LNFR- areal (Landbruk, natur og friluft)

  Reguleringsplan

  Eiendommen ligger i et uregulert område

  Ferdigattest

  Midlertidig brukstillatelse kårbolig datert 10 05.1995. Midlertidig brukstillatelse satert 02.04.2007: Bruksendring av driftsbygning til kurs/konferanse med 8 soverom.  Midlertidig brukstillatelse satert 23.08.2016. Tiltak: Nye bygg og anlegg- tilbygg, påbygg og underbygg.

  Informasjon om konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt jordloven og konsesjonsloven. Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på: 1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette. 2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.
  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå. Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap. Se utfyllende informasjon på landbruksdirektoratets hjemmeside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/konsesjon#hva-maa-jeg-gjoere-hvis-jeg-ikke-faar-konsesjon- Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er drivepliktog at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre. Spørsmål om odel, bo-og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  20 500 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Rolf Langeland Markedsverdi : 20 500 000,- Formuesverdi : 1 781 836,-

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei og øvrig nabosamarbeid.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset og kårbolig ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Antikk og løsøre

  Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner ogredskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter erutenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene.Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Maskiner og utstyr

  Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, PDF. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.