Teigen gård i Aremark - SOLGT!

Prisantydning: 11 000 000 kr
Omkostninger: 276 342 kr
Totalpris: 11 276 342 kr
Kommunale avgifter: 19 200 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Bruksareal: 282 m²
Bruttoareal: 309 m²
Eieform: Selveier
Verditakst: 11 000 000 kr
Byggeår: 1877
Energimerking:
Tomt: Eiet tomt
Bruttoareal: 309 m²
Tomteareal: 5858000 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 11 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
275 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 11 000 000,-))
--------------------------------------------------------
276 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
11 276 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Nils Henrik Tegneby
99 11 29 00
henrik@landbruksmegling.no  Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
  Vising: 23.08.2020 13:00 - 14:00
  Som følge av Covid -19 ber vi om at du tar kontakt med megler før visning for å få oppgitt oppmøtetidspunkt på visningsdagen.
  Adresse: Vestsia 683, 1798 Aremark

  Beliggenhet

  Adresse

  Vestsia 683 1798 Aremark

  Matrikkel

  Gnr. 61 Bnr. 1 og Gnr. 62 og Bnr. 1 i Aremark kommune

  Teigen gård i Aremark - 5 717 daa. skog, 120 daa. fulldyrket og 5 858 daa. totalt.

  Teigen gård i Aremark kommune er en forholdsvis stor landbrukseiendom med sine 5 858 dekar totalt. Av dette arealet utgjør skogen 5717 dekar og det er 120 daa. fulldyrket mark. Skogen er i all hovedsak samlet i en stor teig sydvest for gårdstunet og har i Ifølge Nibio et produktivt skogareal på 5 319 dekar, men reelt produktivt areal er 3 512 dekar. Differansen skyldes vernet skog på eiendommen som utgjør 1832 dekar, hvilket fremkommer av oppdatert skogbruksplan utarbeidet av Mjøsen skog den 11.06.2020. Det er ikke foretatt avvirkning i skogen etter gjeldene skogbruksplan, og stående volum på det gjenstående produktive arealet er ca. 42 819 kubikk, hvorav 67% befinner seg i hogstklasse 5. Dominerende treslag på eiendommen er furu (87%) og takstmann har lagt til grunn en startavvirkning på 20.000 kbm for å normalisere hogstklassefordelingen på eiendommen. Med en utregnet rotnetto på 170 kr/kbm utgjør dette ca. kr 3 200 000,- i forbindelse med første storleveranse. Senere er det lagt opp til en avvirkning på 400 kbm årlig.

  Fulldyrket areal utgjør ifølge Nibio 111,3 dekar, men er i praksis noe mindre ifølge selger som følge av kantvirking mm. Den dyrkede marken fordeler seg på 4 skifter med to skifter på til sammen ca. 61 dekar fordelt rundt gårdstunet, og to skifter helt syd på eiendommen på til sammen ca. 50 dekar. Jordsmonnet består av sandig og siltig leire, og kvaliteten må anses som normalt god kornjord. Det er foretatt grøfting på 80 tallet, dreneringstilstanden oppgis å være varierende.

  Bygningsmassen på eiendommen består av våningshus, sidebygning, driftsbygning/låve, redskapsgarasje og stabbur. Det er tillegg oppført to hyttebygninger på eiendommen hvor en beliggende i tilknytning til Aremarksjøen med egen brygge, og en skoghytte med god plassering sentralt i skogteigen. Bygningene på eiendommen er av eldre dato og har behov for gjennomgående rehabilitering. Foruten sidebygningen er bygningsmassen allikevel løpende vedlikeholdt på en normalt forsvarlig måte og har således et greit utgangspunkt for videre utbedring. Sidebygningen er i følge eier i dårlig stand.

  Gårdens hovedkvalitet er skogen både med tanke på jaktrettigheter og ikke minst andelen av hogstmodent tømmer, hvor en større startavvirking vil gi en umiddelbar betydelig inntekt på eiendommen.

  Nærområdet

  Teigen gård ligger lunt og fint til på vestsiden av Haldenvassdraget, med eiendommen følger også en hytte som har utsikt til vassdraget. Det er kort vei til Vestfjella med fine turmuligheter for både fotturer og sykkelturer. Det er også flere fiskevann i nærområdet. I Aremarksjøen er det flere badeplasser og muligheter for båtturer opp eller ned Haldenvassdraget via slusesystemet.

  Avstander med bil:
  Ca. 9 minutter til Aremark skole (1-10 kl) og matbutikk
  Ca. 30 minutter til Halden sentrum og togstasjon.
  Ca. 30 minutter til Rakkestad sentrum.
  Ca. 25 minutter til Ørje og Riksgrensen.
  Ca. 50 minutter til Sarpsborg sentrum.
  Ca. 60 minutter til Fredrikstad sentrum.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1877

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus:
  Våningshuset er oppført i 1877. Boligen er sannsynligvis fundamentert til fjell og fylte masser. Det er støpt gulv på grunn i 1991. Grunnmur i gråstein og dels tegl- og lettklinkermur. Lettklinkermur er fra 1991. Det er ikke registrert noen spesielle skader på grunnmur. Boligen har drenering fra byggeår, både naturlig drens og drensrør. Det kommer fukt inn i kjelleren. Takstmann anbefaler å sørge for tilstrekkelig lufting av kjeller. Yttervegger er mest sannsynlig oppført i stående plank og utvendig panelt med stående, malt kledning. Grunnmur er utvendig slammet. Kledning har begrenset lufting og normal slitasje ut fra alder med oppsprekking og slitasje på værutsatte steder. Slampussen har sluppet taket på enkelte steder av muren. Kledning, ytterdører, vinduer, vindskier og gesimser er malt. Takkonstruksjon med tresperrer i saltaksutforming. Det er normal aldersbetinget slitasje og svekkelser på sperrene. Det er spor etter veps, barkbille og mus på loftet, omfanget av dette er ikke kontrollert. Det anbefales å gjøre en vurdering av sperrekonstruksjonene ved neste takomlegging. Taket er forøvrig lagt om i 2000 med betongstein på lekter sløyfer og undertak. Renner, nedløp og beslag i stål. Dører og vinduer i boligen er skiftet i 1991.

  Sidebygning:
  Opprinnelig byggeår er ukjent. Bygningen er oppført på grunnmur av stein og støpt mur. Det er observert bevegelser i grunnmur på søndre vegg. Yttervegger tømmer og bindingsverk. Utvendig stående malt trekledning. Kledningen er i dårlig forfatning og behøver og skiftes ut. Saltakkonstruksjon i sperrer tekket med plater fra 1978. Det er ikke montert renner og nedløp på bygningen. Bygningen er i dårlig forfatning og det må foretas en vurdering om bygget skal totalrehabilteres eller rives og gjensreises. Dersom det rives og gjenreises er dette søknadspliktig og bygningen er Sefrak registrert. 

  Låve/driftsbygning:
  Låven ble oppført mellom 1941 og 1944. Bygget er konstruert som en tradisjonell kjøpebrolåve fundamentert på støpt mur og pilarer. Det er støpt låvebru inn på østre langvegg av bygget. Yttervegger i fjøsdelen er oppført i tegl, og fjøsgulvet har støpt dekke ned mot møkkakjeller. Konstruksjonen er støttet av jernstolper. Øvrige yttervegger er oppført i gammeldags bindingsverk med innvendige bukker og hanbjelker i konstruksjonen. Saltakkonstruksjon med sperrer støttet opp av yttervegger og innvendige bukker og hanebjelker.  Bygningen er utvendig kledd med stående låvepanel på vegger og plater på tak. Takplatene ble lagt nye i 1989. Det er montert renner og nedløp på østre langvegg. Det er strøm og vann i bygningen. Det elektriske anlegget må i følge selger skiftes ut.

  Garasje:
  Garasjen ble oppført i 1988. Bygget er fundamentert på støpt plate. Yttervegger er oppført i bindingsverk, hvorav halve bygningen er isolert. Innvendig tekket med plater på vegger og i himling. Bygningen er utvendig kledd med stående, malt panel og er tekket med plater på taket. Det er montert renner og nedløp på bygningen.

  Stabbur:
  Opprinnelig byggeår er ukjent. Stabburet er oppført i tømmer og bindingsverk og er fundamentert på støpte pilarer. Tre av pilarene ble byttet i 2011 som følge av bevegelse i grunnen. Bygningen er utvendig panelt med stående trepanel. Det er lagt plater på tak.

  Saghytta:
  Opprinnelig byggeår er ukjent. Bygningen er fundamentert på støpte pilarer. Yttervegger i bindingsverk utvendig kledd med stående malt panel. Det er plater på tak uten nedløp og renner. Bygningen er uisolert, men det installert teglpipe med tilhørende vedovn i hytta. Det er ikke innlagt strøm og vann, men det er installert solcellepanel.

  Skogshytte:
  Skogshytta ble oppført i 1932. Bygningen er oppført på stein/fjell. Enkel bygning oppført i trekonstruksjoner med utvendige stående panel og plater på tak.

  Se selgers egenerklæring, landbrukstakst og tilstandsrapport på eiendommen vedlagt senere i salgsoppgaven for utfyllende informasjon om eiendommen.

  Arealer og fordeling per etasje

  Våningshus; 208 kvm P-rom, 282 kvm Bra, 309 kvm Bta
  1. etasje primærrom: Hall m/trapp, kontor, bad, kjøkken/spiseplass, spisestue, stue og soverom.
  2. etasje primærrom: Trapperom, bad og tre soverom. Sekundærrom: tre kott.
  Kjeller: To boder og kryperom.

  Sidebygning: 90 kvm Bra.
  1. etasje primærrom: Entre/gang, kjøkken, bad med WC, stue og to soverom. Sekundærrom: Kott

  Låve/driftsbygning: Grunnflate 360 kvm.
  1. etasje: Lager, høyrom, eldre fjøs, stall/grisehus og lagerrom under låvebru.
  2. etasje: Kjørebro
  Kjeller: Gjødselkjeller

  Garasje: Grunnflate 80 kvm
  1. etasje: Isolert gårdsverksted med kjøreport og redskapsskjul med kjøreport.

  Stabbur: Grunnflate 40 kvm.
  1. etasje: To lagerrom
  2. etasje: Ett lagerrom

  Saghytta: grunnflate 16 kvm.
  1. etasje: Innredet rom

  Skogshytte: grunnflate ca. 15 kvm
  1. etasje: kjøkken og stue/soverom.

  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

  Oppvarming

  Våningshuset oppvarmes med elektrisitet og vedfyring.
  Panelovner og varmekabler på kontor, bad 1. etasje og bad 2. etasje.
  Det opplyses om mulige sprekker i vedovner og trangt rør ned i etasjeovn i stue.

  Parkering

  Innvendig parkering i garasjebygg, øvrige p-plasser på tunet.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 5 858 000 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Tun, jord og skog

  Tun:
  Gårdstunet ligger lunt og fredelig til på vestsiden av Haldenvassdraget. Vertsnavn. deler tunet i to med boligbygg på vestsiden og driftsbygninger på østsiden. Vestsida er ingen tungt trafikkert vei. Tun størrelsen er på ca. 7,5 dekar.

  Jord:
  Totalt ca. 120 daa hvorav 111 daa er fulldyrka. Ifølge eier er ca. 100 daa et riktigere tall pga. kantvirkninger mm.

  Fulldyrka er fordelt på 4 teiger på henholdsvis 46,1 daa. 41,2 daa. 15,5 daa. og 8,5 daa. Eiendommen er delvis grøftet på 80 tallet og oppgis å være noe varierende. Jordsmonnet består av sandig og siltig leire og består av mineraljord, klasse 6. Jordsmonnet egner seg til korn- og grasproduksjon. Takstmann har beregnet jordverdien til i overkant av kr 6.000,- pr daa.
  Dyrket mark leies ut år for år og vil være tilgjengelig etter endt vekstsesong 2020. 

  Skog:
  NIBIO operer med et produktivt skogareal på ca. 5.319 daa og Skogbruksplan med ca. 3.512 daa. SP har da hensyntatt vernet skog og skog som er under verning. Mjøsen Skog har utarbeidet skogbruksplan 11.06.2020, det er ikke foretatt avvirkning i etterkant av dette. Siste avvirking ble foretatt i 2016, siste planting ble utført i 2015 og i 2017 ble det utført ungskogpleie på ca. 25 daa.
  Det er vernede/fredede areal på vestsiden av eiendommen og skogen. Det vernede/fredede arealer utgjør ifølge SP ca. 1.832 daa. Siste areal ble vernet 23.06.2020 og ifølge eier er erstatning utbetalt. Saldo på skogfondkonto er kr 13.776 pt.
  Av skogsbilveier går det en bilvei inn fra Gressholt ca. 400 meter, for øvrig er det begrenset opparbeidet infrastruktur i skogen. Skogen har god arrondering men allikevel vil det være relativt lange driftsveiavstander og gjennomsnittlig terrengkjøring er satt skjønnsmessig til ca. 1 km.

  Det framkommer vernede områder på kart fra NIBIO/GK og flere MIS-figur (Miljøregistreringer I Skog) på kart fra NIBIO. Ifølge skogplan utgjør dette arealet 68 daa. inkludert vernede områder. Av disse 68. daa inngår 18 daa. i prognoseberegningene.

  Stående volum var ifølge skogbruksplan ca. 42.819 m3 på drivbare arealer som gir en bestokning med ca. 12 m3/daa. Dette er en god bestokning. Ifølge skogbruksplan er tilveksten beregnet til ca. 1.009 m3 uten Hkl 2, og produksjons-evnen er beregnet til ca. 1.137 m3/år. Tilveksten kan økes hvis hogstklasse V reduseres og spesielt Hkl III og IV økes.
  Anbefalt hogstkvantum første 10.års periode er i SP beregnet til 685 m3 i sluttavirkning og 31 m3 i tynning. Stående volum i Hkl V er ca. 34.451 m3 ifølge skogplan. Tilveksten i hogstklasse V er beregnet til ca. 600 m3 pr år. Med et så stort volum i Hkl V vil et naturlig tiltak fra kjøper/en skogeier være en stor avvirkning i Hkl V, men samtidig er det furu som står på relativt svake boniteter slik at volumet kan overholdes. Tilvekst i Hkl V er 1.8% og da blir da en økonomisk vurdering av eier om alternativ plassering evt. behov for kapital i eiendommen som avgjør hogst.

  Takstmann har som følge av ovennevnte tall lagt til grunn en startavvirkning på 20.000 m3 og deretter 400 m3/år -begge salgsvolum.

  Bonitetsfordeling:
  Høy bonitet: 14%
  Middels bonitet: 50%
  Lav bonitet: 36%

  Hogstklassefordeling:
  Hkl 1: 0,5%
  Hkl 2: 5,5%
  Hkl 3: 8%
  Hkl 4: 19%
  Hkl 5: 67%

  Treslagfordeling:
  Furu: 87%
  Gran: 10%
  Lauv: 3%

  Jakt:
  Eiendommen tilhører Vestfjella Elgvald ifølge eier. Jaktverdien er satt til kr 550.000,-
  Eiendommens jaktrettigheter er utleid ut til og med jaktsesongen 2020. Avtalen for jakt er vedalgt senere i salgsoppgaven.

  Arealene i takst og salgsoppgave er hentet fra NIBIO/Gårdskart (GK) pr. 18.05.2020 som opererer med et totalareal på ca. 5.832 daa. Ifølge NIBIO kommer det opp flere uavklarte teiger og legger man til disse så kommer samlet areal på ca. 5.858 daa som avviker med 2 daa i forhold til Skogbruksplan (SP). Salgsoppgaven og takst legger derfor til grunn ca. 5.858 daa, men poengterer usikkerheten rundt ca. 26 daa.

  Fradeling av eneboligtomt - Vestsia 574

  Det har blitt sendt søknad til Aremark kommune om fradeling av et areal på ca. 800 kvm som skal legges til eiendommen Vestsia 574 Gnr. 61 Bnr. 1, og avtale og oppgjør er ferdigstilt mellom kjøper og selger. Hovedbølet gbnr 61/1 og 62/1 vil da blir redusert i størrelse med tilsvarende ovennevnte areal. Dersom fradeling og matrikulering ikke er ferdigstilt innen overtagelse av eiendommen som selges, plikter ny eier av Teigen gård lojalt og medvirke til å ferdigstille fradeling blant annet ved. signere på nødvendige dokumenter og ellers medvirke til endelig ferdigstillelse av fradeling av den nevnte eiendomsteig på de betingelser som er satt med hensyn til pris og størrelse.
  Vedlagt i salgsoppgaven ligger et kart som viser den aktuelle teigen som fradeles fra eiendommen.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Gården har adkomst direkte fra fylkesvei. Statens vegvesen har avsatt en buffersone 3 meter på hver side av Vestsiaveien hvilket er normalt for fylkesveier.

  Privat vann og avløp.
  Vann hentes fra nærliggende tjern vest for driftsbygningen. Se selgers forklaring:
  Vann kommer fra tjern vest for låven. Vannledningen fra tjern til låve er fra 1982 og fra låve videre til kjeller i boligen er fra 1988. Tidvis grumsete vann ettersom tjernet ikke er veldig dypt. Har også ført til at vannet har frosset ved de aller kaldeste vintrene. Variabelt vanntrykk som følge av systemet med trykkbryter og tank. 

  Avløp føres til lukket tank som tømmes av SSIØ på oppdrag fra kommunen og faktureres via kommunale avgifter.

  Aremark kommune har utarbeidet følgende vann og avløpsdirektiv den 13.06.2013.
  Kommunen har i kommunestyret 13.06.2013 fattet vedtak om at eiendommer plikter å koble seg til offentlig nett når utgiftene for den enkelte eiendommen ikke overskrider 2,0 G (der G er folketrygdens grunnbeløp). Tilknytningsavgift til kommunen kommer i tillegg. Reglene om tilknytningsplikt er gitt for å sikre forsvarlig tilgang til helsemessig betryggende drikkevann. I tillegg er de gitt for å ivareta hensynet til at den offentlige vannforsyning og avløpstransport blir bygd ut og drevet teknisk og driftsøkonomisk rasjonelt. Bygninger som ligger på en eiendom hvor offentlig vann- og avløpsledning går
  - over eiendommen
  - i veg som støter til eiendommen eller
  - over nærliggende areal
  - ikke overstiger 2G
  skal etter plan- og bygningslovens §§ 27-1 annet ledd og 27-2 annet ledd knyttes til de offentlige ledningene.

  -2,0G utgjorde per 01.05.2019 kr 197.732 ifølge folketrygden
  -Tilknytningsavgift for vann kr 15 000,- eks mva.
  -Tilknytningsavgift for avløp kr 35 000,- eks mva.
  -Per 24.04.2017 koster pumpestasjon til enebolig/hytte kr 27 000,- eks mva.

  Kommunen har ikke kommet med ytterligere signaler utover ovennevnte, men kjøper må påregne at krav og kostander tilknyttet offentlig VA eller privat godkjent renseanlegg vil komme på eiendommen i nær fremtid.

  Reguleringsplan

  LNF (Landbruk, Natur og Friluftsliv) og LNF med spredt bebyggelse i arealdelen i gjeldende kommuneplan ifølge arealplanlegger Morten Høvik.

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  1932/900199-1/2  Erklæring/avtale  
  05.07.1932  BESTEMMELSE OM REGULERING AV ØYMARKSJØEN,ASPERN OG ARA.
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1985/3607-1/2  Fredningsvedtak  
  08.07.1985  GJELDER VESTFJELLA NATURRESERVAT
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1997/5348-2/2  Bruksrett  
  08.12.1997  Bruksrett for Gerd Børve f. 271121 og ektefelle Sverre Børve
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Begge bruksrettsberettigede er avdøde, og heftelsen kan således slettes i grunnboken.
   
  2015/1207316-1/200  Fredningsvedtak  
  23.12.2015  Forskrift om vern av Vestfjella naturreservat
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  2019/399038-1/200  Jordskifte  
  04.04.2019 21:00  Jordskiftesak 16-009927RFA-JSAR Vestfjella
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1951/2537-1/2  Bestemmelse om vannrett  
  19.12.1951  rettighetshaver:Knr:3012 Gnr:61 Bnr:2  

  2005/2435-1/2  Elektriske kraftlinjer  
  11.05.2005  Rettighetserverv for en 22kV høyspenningsluftledning m.m..
   
  2017/1450713-1/200  Bestemmelse om naturreservat  
  28.12.2017 21:00  Rettighetshaver:KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET  
  Org.nr: 972417882
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2020/2815075-1/200  Fredningsvedtak  
  31.07.2020 21:00  Forskrift om vern av Vestfjella naturreservat
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Megler har innhentet heftelser og servitutter tilgjengelig i kartverket. Dokumentene kan oversendes på forespørsel.

  Ferdigattest

  Det foreligger byggetillatelse på garasjebygg datert 10.06.1988
  Det foreligger godkjent tillatelse til restaurering av hovedbygning datert den 06.11.1990
  Det har ikke blitt innsendt melding om ferdigstillelse av arbeidene ifølge Aremark kommune.

  Kulturminner og fredninger

  Våningshus, sidebygning og stabbur er SEFRAK registrert.
  Det er ikke registrert øvrige forhistoriske kulturminner på eiendommen ifølge miljødata.no.

  Vernet skog og MIS områder fremkommer av vedlagt landbrukstakst samt skogbruksplan.

  Informasjon om odelsloven, konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt odelsloven, jordloven og konsesjonsloven.

  Når det er odel på eiendommen, betyr det at odelsberettigede etter loven (i praksis nærmeste slektninger) kan kreve å løse eiendommen på odel innen 6 måneder etter tinglysning av skjøtet. Deretter holdes det odelstakst for å fastsette løsningssummen. Kjøper har risikoen for eventuelle odelsløsning og må akseptere den odelstakst som da fastsettes. Kjøper vil således få eventuell gevinst ved en odelsløsning, likeledes som han/hun må bære eventuelt tap. Alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg sin odel på eiendommen.

  Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:
  1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.
  2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.
  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

  Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap. Se utfyllende informasjon på landbruksdirektoratets hjemmeside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/konsesjon[hva-maa-jeg-gjoere-hvis-jeg-ikke-faar-konsesjon-

  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

  Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  11 000 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Rolf Langeland Takstdato : 20.07.2020 Markedsverdi : 11 000 000,-

  Forsikring

  IF Forsikring Polisenummer: SP583630.8.1

  Kommunale avgifter

  Kr. 19 200 pr. år

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei og øvrig nabosamarbeid.

  Erstatning

  Det opplyses at eiendommen mottar en årlig erstatning for regulering av
  Haldenvassdraget. Ifølge eier utgjør dette kr 2.656, - i 2019 det forutsettes at denne justeres iht. KPI.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt. tilstandsrapport).

  Andre opplysninger

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset og kårbolig ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Antikk og Løsøre

  I Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Overtagelse tidligst 15. januar 2021

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.