Stuvetrå Søndre - SOLGT!

Prisantydning: 8 750 000 kr
Omkostninger: 220 092 kr
Totalpris: 8 970 092 kr
Kommunale avgifter: 14 806 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Bruksareal: 275 m²
Bruttoareal: 300 m²
Eieform: Selveier
Verditakst:
Byggeår: 1963
Energimerking:
Tomt: Eiet tomt
Bruttoareal: 300 m²
Tomteareal: 860000 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 8 750 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
218 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 750 000,-))
--------------------------------------------------------
220 092,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
8 970 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Nils Henrik Tegneby
99 11 29 00
henrik@landbruksmegling.no  Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
  Vising:
  17.09.2020 18:00 - 19:00
  19.09.2020 14:30 - 15:30
  Som følge av Covid -19 ber vi om at du tar kontakt med megler før visning for å få oppgitt oppmøtetidspunkt.
  Adresse: Gausetvegen 162, 3656 Atrå

  Beliggenhet

  Adresse

  Gausetvegen 162 3656 Atrå

  Matrikkel

  Gnr. 68 bnr. 6 i Tinn kommune

  Stuvetrå Søndre

  Landbrukseiendommen Stuvetrå Søndre er i full drift med eggproduksjon og en konsesjon på 7500 høner. Hønsehuset ble oppført i 2011 og er et topp moderne anlegg med aviarinnredning (frittgående høner), automatisk forsystem, automatisk ventilasjon, pakkemaskin og kjølerom. Eggerommet eller pakkeriet har god størrelse og er en rasjonell arbeidsplass. Dersom man hadde satt opp et nytt hønsehus i dag ville det ikke sett noe annerledes ut enn bygget som allerede er plassert på gården. Bygget har videre en konstruksjon med yttervegger i betongelementer på støpt såle, dette er den absolutt beste konstruksjonen over tid for en slik driftsbygning med tanke på slitasje, nedvask og stengsel for skadedyr. Ved oppføring av en liknende driftsbygning i 2020 ville investeringskosten ligget på 10 Mnok pluss.
  Gården har videre et eldre hønsehus/redskapsskjul som ble oppført i 1981. Bygget fungerer som et redskapshus i dag men har en konstruksjon som gir et godt utgangspunkt for investering i ytterligere dyreproduksjon om ønskelig, som eksempelvis ammeku eller sau. De øvrige driftsbygningene på eiendommen består av stabbur, løe samt eldre fjøs og høyløe. Bygningene har begrenset driftsrelevans med utgjør en viktig estetisk verdi for tunet.

  Våningshuset er plassert lengst nord på gården og har flott sydvendt utsikt over hele gårdstunet og videre ned i naturskjønne Gausetdalen. Boligen har tre fulle etasjer med en fullverdig underetasje i tillegg til 1. og 2. etasje, og en total størrelse på 275 kvm Bra. Bygget ble oppført i 1963 men er senere påbygd i 1985 og 1995 og løpende vedlikeholdt på en god måte med normalt god boligstandard. I kjelleretasjen har man sekundærinngang med eget bad og diverse rom og boder med ulike formål. Sekundærinngangen og baderommet er en praktisk og god løsning for omkledning med hensyn til dyreproduksjonen på gården. Boligens første etasje innehar kjøkken, tre stuer, soverom og baderom. Fra kjøkkenet har man utgang til en romslig sydvendt terrasse, og det er god utsikt til tunet fra rommet. Kjøkkenrommet er videre av så god størrelse at man fint vil kunne plassere et spisebord her. I direkte tilknytning til kjøkkenet ligger spisestue og dagligstue med en plassbygget peis i naturstein og fin usjenert utsikt over dalføret. 2. etasje består av fire gode soverom og baderom. Begge soverommene til syd har utgang til veranda.

  En hytte på Stegaros sørøst på Hardangervidda og en setervoll i Breisetdalen tilhører også eiendommen. Stegaroshytta ligger vakkert til helt sørøst på Hardangervidda med flott utsikt over Kalhovdfjorden. Bygget har en enkel hyttestandard men er godt ivaretatt og fremstår med normalt god stand. Stuvetrå har også fiskerett og salg av fiskekort i Kalhovdfjorden som senere beskrevet. Setervollen i Breisetdalen består av en hytte, høybu, vedskjul og fjøs. Bygningsmassen har enkel eldre standard, men har en flott beliggenhet ikke langt fra elva Mår som renner fra Kalhovdfjorden til Tinnsjå. Fra denne eiendommen går også starten av eiendommens andel av reinsterrenget som strekker seg fra Breisetdalen og innover mot Brynen på snaufjellet.

  Eiendommen har omfattende jakt- og fiskerettigheter både på egne utmarksarealer og i Sømhovde fjellsameie. Sømhovde fjellsameie strekker seg fra stulen ved Breisetdalen og innover mot Bryne og er totalt på 8144 dekar, hvor Stuvetrå Søndre har 50% eierskap. Det er reinsdyrjakt på eiendommen med en kvotetildeling på 0 til 5 per år og det er fine muligheter for småvilt og rypejakt i området. Det er fiske i en rekke små tjern og vann i området.
  På egeneide arealer har man også mulighet for småvilt. og storviltjakt. Stuvetrå er en del av Torsetåsen jaktlag som i 2019 hadde en kvote på felling av 8 dyr, herav 3 kalver og 5 voksne. Gårdens andel er ca. 90 kg. Det er videre fiskerettigheter i deler av Kalhovdfjorden tilknyttet eiendommen, hvor det også tilkommer inntekter fra fiskekortsalg. Kalhovdfjorden er kjent for godt fiske. Dokumentasjon rundt jaktforholdene er vedlagt senere i salgsoppgaven. Gårdens årlige leieinntekter pt. for deler av jakt- og fiskerettighetene utgjør ca. kr 25.000,-

  Beliggenhet, adkomst

  Gårdsbruket ligger en snau kilometer opp i Gausetdalen i naturskjønne omgivelser. Fra boligen er det kun en drøy kilometer til Atrå sentrum hvor man bl.a. finner barnehage, barne- og ungdomsskole, idrettshall, fotballbane, dagligvarebutikk og frisør. Se vedlagt kartskisse for veibeskrivelse til eiendommen.

  Avstander med bil:
  Ca. 3-5 minutter barnehage, barne- og ungdomsskole og matbutikker i Atrå sentrum
  Ca. 60 minutter til Notodden
  Ca. 70 minutter til Kongsberg
  Ca. 25 minutter til Rjukan
  Ca. 1 time og 45 minutter til Drammen
  Ca. 2 timer og 20 minutter til Oslo
  Se forøvrig kartskisse annonse for veibeskrivelse.

  Produksjon

  Gårdens næringsgrunnlag baserer seg i all hovedsak på eggproduksjon med 7500 høner i innsettet. Eggproduksjonen kommer fra frittgående høns i aviaranlegg. Senere i salgsoppgaven er det vedlagt dekningsbidragskalkyle fra Nortura for 2020.
  Produksjonen av egg er løpende hvor ungdyrene kjøpes 15/16 uker gamle og slaktes ca. ved 75 ukers alder. Mellom innsettene er det et opphold i produksjonen for nedvasking og desinfisering av dyrerommene. Varigheten på opphold mellom innsettene varierer og avtales mellom kyllingoppdretter og produsent.
  Leverandør av ungdyr på Stuvetrå er kyllingoppdretter Halvor Tollehaugen.

  Besetningen på eiendommen er nå slaktet ned og nytt kull på eiendommen vil bli levert i desember 2020. Et nytt kull med 7500 høner har en kostand på ca. 400 000,- eks. mva.
  Kostnaden på dyrene vil bli avregnet mellom kjøper og selger som et pro/contra oppgjør krone for krone i henhold til overtakelsesdato. Denne kostnaden kommer i tillegg til kjøpet av selve gårdsbruket.  Det er ønskelig fra selgers side at overtakelse av eiendommen skjer før nye dyr er på plass.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1963

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus:
  Bygget er bygget i 1963. Sannsynligvis fundamentert på stedlige masser med støpt gulv på grunn, en mindre del har jordgulv. Grunnmur i betong med utvendig drenering fra byggeår, sannsynligvis drenerende masser og drensrør. Det er observert noe saltutslag og svertesopp på nedre del av grunnmur. Yttervegger i isolert bindingsverk av tre, utvendig panelt med malt trepanel og puss på grunnmur. Vinduer, dører, vindskier i malt treverk, behov for noe vedlikehold. Vinduer og dører i treverk/treramme. Vinduene i isolerglass fra 1995 og forøvrig enkle vinduer med varevindu av eldre dato. Saltakkonstruksjon med sperrer med kaldt loft isolert mot oppholdsrom. Det er spor etter veps, barkebille og mus på loftet. Utvendig tekket med betongtakstein, sannsynligvis på lekter, sløyfer og undertak.

  Driftsbygning/Hønsehus:
  Bygget er bygget i 2011. Hønsehuset er satt opp i betongelementer med steini-plater på utsiden. Det er prefabrikkerte takstoler, pålagt lekter og stålplater som taktekke. Langs takfot er det montert takrenner med nedløp langs vegger. I yttervegg er det montert 2-lag isolerglassvinduer. Fabrikkframstilte solide dører og porter. Dyrerom og pakkerom har elvarme i gulv
  Elektrisk heveport ved utkjøringsrampe. Kraftfor leveres i to 20 tonns siloer levert av felleskjøpet, tilknyttet helautomatisk foringssystem med flexiskruer. Kraftforsiloer har normalt en avbetalingsordning i form av at man kjøper for fra produsenten som leverer siloene, Felleskjøpet i dette tilfellet.  Pakkerom og sluser med betongstøpt dekke pålagt epoxy, vegger med delvis plater og betong og himlinger med takessplater. Bygningen har godkjent brannvarslingssystem og automatisk ventilasjon i henhold til krav. Gjødselkjeller med ca. 8 måneders kapasitet.

  Redskapshus/Dyrehus:
  Bygget er bygget i 1980. Tidligere hønsehus oppført på armerte betongstøpte såler og armert betongstøpt dekke. Yttervegger er oppført i bindingsverk utvendig kledd med stående tømmermannspanel. I ytterveggene er det montert koblede vinduer og fabrikkframstilte dører og porter. Innvendige vegger og himling  med malte plater. Fastmontert belysning og eldre ventilasjonsanlegg i tak. Deler av bygget har innvendig etasjeskille/mesanin. Etasjeskillet er konstruert i treverk. Det er blant annet montert en stor leddport på sydsiden av bygget.  Saltakkonstruksjon utvendig pålagt lekter og stålplater som taktekke. Det er renner og nedløpsrør på bygget.

  Stabbur:
  Bygget er bygget på 1800 tallet. Bygningen er et eldre stabbur oppført på punktfundament av betong. Underliggende treramme. Hovedkonstruksjon oppført i laft over to etasjer. Plassbygd dør. Tak oppført som saltak, åstakkonstruksjon pålagt lekter og takstein som taktekke.

  Løe:
  Bygget er reist på 1800 tallet. Eldre bygning oppført på punktfundamenter av naturstein. Enkelt eldre etasjeskille i tre. Hovedkonstruksjon oppført i laft over en etasje. Plassbygd dør i front. Tak oppført som saltak av plassbygde sperrer, utvendig pålagt lekter, papp og bordtak fra 2018 som taktekke.

  Fjøs:
  Høyløen ble bygget på 1800 tallet og senere tilbygd storfefjøs på 1950 tallet. Bygningen er oppført på murer av naturstein, fjøs med natursteinsmurer. Etasjeskille på løedel i tre, etasjeskille på fjøsdel i betong. Hovedkonstruksjon oppført i laft på løedel, bindingsverk med synlig trepanel på fjøsdel. Tak oppført som saltak med bordtak som taktekke, fra 2018. Langs takfot er det montert delvis takrenner fra 2018. Plassbygde og fabrikkframstilte dører. Gjødselport i fjøskjellerdel. Bygningen har to låvebaner, en i naturstein og tre og en i betong med underliggende verkstedrom. Innvendige overflater i løedel med gulvplank, vegger med laft og bindingsverk. Fjøsdel med armert betongstøpt dekke, vegger og himling med trepanel. Bygningen har innlagt strøm og vann.

  Setervoll Breisetdalen:
  Setervollen består av hytte, høybu, vedskjul og fjøs.
  Hytta er en stuls bu, oppført på punktfundamenter og betongstøpte murer. Hovedkonstruksjon oppført delvis i laftverk, utvendig kledd med trepanel. I yttervegg er det montert koblede vinduer. Tredør i front. Tak oppført som saltak av plassbygde sperrer, pålagt lekter og stålplater som taktekke.
  Høybua er oppført på enkle punktfundament av naturstein. Hovedkonstruksjon oppført i laftverk. Tak oppført som saltak tekket med stålplater.
  Vedskjulet er oppført på enkle punktfundament av naturstein. Hovedkonstruksjon oppført i laftverk. Tak oppført som saltak tekket med stålplater.
  Fjøset er oppført i laftverk med punktfundamenter. Tak oppført som saltak tekket med stålplater.

  Hytte Stegaros:
  Antatt byggeår er tidlig 1800 tall. Bygningen er oppført på punktfundamenter av naturstein og betong. Hovedkonstruksjon oppført delvis eldre laftverk og bindingsverk, utvendig kledd med stående trepanel. I yttervegg er det montert koblede glass. Tak oppført som saltak av plassbygde sperrer, utvendig pålagt papp, sløyfer, lekter og impregnerte bord som taktekke. Hovedinngangsdør i tre. Innvendige overflater hovedsakelig furugulv, vegger med trepanel og himling med trepanel.

  Arealer og fordeling per etasje

  Primærrom: 214 kvm, Bruksareal: 275 kvm, Bruttoareal: 300 kvm

  Våningshus; 214 kvm P-rom, 275 kvm Bra, 300 kvm Bta
  Kjeller primærrom: Gang, vaskerom, grovkjøkken. Sekundærrom: Fire bodrom
  1. Etasje: Vindfang, gang, trapperom, bad, soverom, stue og kjøkken med utgang til terrasse. Sekundærrom: Garderobe
  2. Etasje: Loftstue, fire soverom og bad.

  Driftsbygning/Hønsehus; 680 kvm. Bta.
  1. etasje: Dyrerom, sluser, pakkeri og kjølerom. Dyrerommet har installert aviaranlegg for 7500 høner.
  Kjeller: Gjødselkjeller

  Redskapshus/Dyrehus; 280 kvm. Bta.
  1. etasje: Redskapsskjul med en grunnflate på ca. 235 kvm
  Etasjeskille/mesanin: Tidligere pakkerom med eldre kjøkkeninnredning og kjølerom
  Kjellerrom: Plass for nødaggregat, ca. 5 kvm.

  Stabbur; 45 kvm Bta.
  1. etasje: Lagerrom
  2. etasje: Lagerrom

  Løe; 15 kvm Bta.
  1. etasje: Lagerrom

  Fjøs: 265 kvm. Bta.
  1. etasje: Høyløe og eldre fjøs med innredning
  2. etasje: Kjørebro
  Kjeller: Eldre gjødselkjeller

  Setervoll Breisetdalen: Bruttoarealer - 42 kvm. (Hytte), 18 kvm. (Høybu), 10 kvm. (Vedskjul), 30 kvm (Fjøs)
  1. etasje hytte/stul: Vindfang, kjøkken og stue/soverom.
  1. etasje høybu: Enkelt eldre fjøs.
  1. etasje vedskjul: Lagerrom.
  1. etasje Fjøs: Benyttes som lager og utedo.

  Hytte Stegaros: 55 kvm. Bta.
  1. etasje: Entré/gang, kjøkken, stue, to soverom og toalettrom.

  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

  Oppvarming

  Våningshus: Panelovner, vedovn, peis og varmekabler på bad.

  Driftsbygning/hønsehus: Varmekabler i gulv

  Parkering

  Parkering på tun.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 860 000 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Tun, jord og skog

  Tun:
  Tunet er inndelt i et indre boligtun bestående av våningshus og de eldre driftsbygningene. Driftsbygningen og redskapshuset har egen avkjøring fra hovedveien og har rasjonelle driftsvilkår. Det er noe trang adkomst ved gjødselkjelleren.

  Jord:
  Det totale jordbruksarealet på eiendommen er ifølge Nibios kartgrunnlag 33,4 dekar. Fulldyrket jord 15,7 daa., overflatedyrket jord 3,8 daa. og innmarksbeite 13,9 daa. Hovedtyngden av jordbruksarealet ligger fordelt på 2-3 teiger
  nedenfor gårdstunet med varierende arrondering.
  Gårdsbruket har avtaler med nabobønder for å dekke nødvendig spredeareal. Hønsegjødsel er blant de mest effektive typer naturgjødsel og spredeavtalene ligger vedlagt senere i salgsoppgaven. 

  Skog:
  Beskrivelse av skogen baserer seg på intervju med eier, gjennomgang av kartverk, skogbruksplan og avvirkningsoversikt. Det opplyses at det har vært hogd sist i 2015 med uttak av ca 1 600m³. Etter hogsten ble deler av arealet plantet med 5 500 planter. Registrert produktivt skogsareal: 659 dekar med en stående kubikkmasse pt. på ca. 5 000m³ Tilvekst totalt: 167m³ Produksjonsevne: 237m³

  Hogstklassefordeling:
  Hogstklasse 1 (skog under foryngelse): 1%
  Hogstklasse 2 (foryngelse og ungskog): 23%
  Hogstklasse 3 (yngre produksjonskog): 18%
  Hogstklasse 4 (eldre produksjonskog): 1%
  Hogstklasse 5 (gammel skog): 56%
  Hovedtyngden av skogen er gammel skog.

  Boniteter:
  Høy bonitet (17 og høyere): 39%
  Middels bonitet (11 og 14): 30%
  Lav bonitet (8 og lavere): 32%
  Skogen fordeler seg over alle bonitetene og anses å ha en
  middels bonitet.

  Treslagfordeling:
  Gran: 83%
  Furu: 5%
  Lauv: 12%

  Hovedtyngden av stående skog er gran. Skogsarealene ligger fordelt på flere teiger. Tilkomsten til deler av arealene anses å være krevende. Omfanget av skogsbilveier er ukjent.

  Beite, fiske- og jaktrettigheter:
  På den egeneide eiendommen er det muligheter for beite på egne arealer. Gården har også beiterett fra 1815 på Kalhovd.
  Kalhovdfjorden er et kjent fiskevann med god fiske og Stuvetrå har fiskerett i deler av vannet som strekker seg tilbake til 1914. Fiskeretten ble senere revidert i 1946-48.

  Videre er det egne jaktretter tilknyttet de egeneide arealene med mulighet for småviltjakt og storviltjakt. Eiendommen er med i et organisert jaktlag, Torsetåsen Jaktlag. Her er det fordeling av jaktparter med fordelingsnøkkel og uttak av kjøtt. Jaktlaget har avtale med Statskog i forbindelse med jakten. Torsetåsen Jaktlag kan jakte fra 25 september til 12 oktober. På Torsetåsen var det i 2019 felling på ca. 8 dyr, herav 3 kalver og 5 voksne. Gårdens andel er ca. 90kg. Det er også felling på hjort.

  Eiendommen har videre 50% andel av Sømhovde Sameie, ett fjellsameie som er på totalt ca 8 144 dekar. Egeneid del av 50% av sameie er da ca 4072 dekar. Sameie eies sammen med Gnr 68/Bnr 5. Eiendommen strekker seg fra stulen ved Breisetdalen, innover mot Brynen. Arealet anses å være kupert, arealet består hovedsakelig av snaufjell. I området er det flere små tjern og vann med mulighet for fiske. Det er tilknyttet jakt og utmarksrettigheter på sameie. Reinsdyrjakten på sameiet har en kvotetildeling fra 0-5 dyr pr år. Det er også fine muligheter for småvilt og rypejakt i området.
  Enkelte av jakt- og fiskerettighetene på gården leies ut. For utleie av jakt- og fiske har gården per i dag en årlig inntekt til sammen på kr 33.750,- 
  Småviltjakten tilknyttet Sømhovde Sameie er utleid til og med jaktsesongen 2020.

  Festetomt

  Eiendommen har en festetomt i Breisetdalen som er solgt og ligger til behandling i Tinn kommune. Det gjelder eiendommen Gnr 68 Bnr. 6 Fnr. 1.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Privat vann fra olle/oppkomme med brønnringer i betong. Denne vannkilden forsyner alle bygninger på gården med vann.

  Privat avløpsanlegg med betongtanker/septiktanker.

  Gården har direkte adkomst fra offentlig vei.
  Veistrekningen til setervollen i Breisetdalen vedlikeholder ab Øst Telemark Brukseierforening. Vedlikeholdskostnader knyttet til veien deles på brukerne iht til brøk. Avgiften varierer fra år til år. Det har ikke vært kostander forbundet med veistrekningen de senere år.

  Reguleringsplan

  Eiendommen er uregulert med LNF formål og følger således av kommunedelplan.

  Servitutter og heftelser

  1875/900036-1/33  Utskifting   
  21.09.1875 
   
  1914/900269-1/33  Erklæring/avtale  
  04.04.1914 Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
   
  1916/900112-1/33  Bestemmelse om veg  
  14.10.1916  Rettighetshaver: Staten.
   
  1917/900198-1/33  Skjønn  
  10.03.1917  Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
   
  1947/1152-1/33  Bestemmelse om vannledn.  
  22.03.1947  Vegvesenets betingelser vedtatt
   
  1950/307-1/33  Skjønn  
  04.03.1950  Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1950/396-2/33  Skjønn  
  21.03.1950  Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1998/3084-3/33   ** Diverse påtegning  
  16.09.1998  Staten v/NVE/Statskraftverkene transporterer med dette sine
  rettigheter ervervet ved skjønn til Statskraft SF,organisasjonsnr. 962 986 277.
   
  2005/1602-3/33   ** Diverse påtegning  
  10.05.2005  Statkraft SF transporterer sine rettigheter ervervet ved skjønn til Statkraft Energi AS, org.nr. 987059729
   
  1958/1035-1/33  Bestemmelse om vannrett  
  10.07.1958  Rettighetshaver: AS Rjukanfos.
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1975/755-1/33  Bestemmelse om vannledn.  
  12.03.1975  Vegvesenets betingelser vedtatt
   
  1977/368-1/33  Jordskifte  
  11.02.1977  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1977/399-1/33  Jordskifte  
  14.02.1977  Grensegangssak
   
  1979/1388-1/33  Erklæring/avtale  
  03.05.1979  Rett til fløtningsvann.
  Rettighetshaver: Ø.T.B.
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1979/4255-1/33  Erklæring/avtale  
  23.11.1979  Grensegangssak
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1981/3730-1/33  Jordskifte  
  05.11.1981  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1984/4479-4/33  Festekontrakt - vilkår  
  13.12.1984  festetid: 80 år
  Gjelder matrikkelenhet: Knr:3818 Gnr:68 Bnr:6 Fnr:1
  ÅRLIG AVGIFT NOK 500
  LEIEN KAN REGULERES
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
   2004/3093-1/33  Jordskifte  
  08.09.2004  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  2011/30293-1/200  Pantedokument  

  2016/918164-1/200  Jordskifte  
  07.10.2016  jordskiftesak 0820-2014-0010 Veltavegen
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Megler har innhentet tilgjengelige servitutter i Statens karteverk på eiendommen. Disse kan utlevers på forespørsel.

  Ferdigattest

  Det foreligger ingen dokumenter i kommunens arkiv på denne eiendommen.

  Kulturminner og fredninger

  Eiendommens fjøs, løe og stabbur er registrert som SEFRAK bygg. Det er ikke rapportert om øvrige kulturminner på eiendommen.

  Informasjon om odelsloven, konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt odelsloven, jordloven og konsesjonsloven.

  Når det er odel på eiendommen, betyr det at odelsberettigede etter loven (i praksis nærmeste slektninger) kan kreve å løse eiendommen på odel innen 6 måneder etter tinglysning av skjøtet. Deretter holdes det odelstakst for å fastsette løsningssummen. Kjøper har risikoen for eventuelle odelsløsning og må akseptere den odelstakst som da fastsettes. Kjøper vil således få eventuell gevinst ved en odelsløsning, likeledes som han/hun må bære eventuelt tap. Alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg sin odel på eiendommen.

  Det er videre konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen, men den er unntatt priskontroll da antall dekar dyrket mark ikke overstiger 35 dekar. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon for øvrige vilkår i konsesjonsloven, deriblant hensyn til bosetting og drift av eiendommens ressurser.

  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

  Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  8 750 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Joar Lofthus Takstdato : 06.05.2020 Formuesverdi : 651 208,-

  Forsikring

  Gjensidige Polisenummer: 84166858

  Kommunale avgifter

  Kr. 14 806 pr. år Kommunale avgifter varierer etter forbruk. Kommunale avgifter på eiendommen inkluderer også Breisetdalen og Stegaros.

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei, sameier og øvrig nabosamarbeid.

  Leieinntekter

  34 437 pr. år Eiendommen har erstatning i forbindelse med neddemming ved Kalhovdfjorden.
  Leieinntekter for jakt- og fiske er per i dag kr. 33750,-

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Andre opplysninger

  Ved overtakelse av eiendommen blir hovedbygning og våningshus ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer. Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

  Antikk, løsøre og husdyr

  I Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Kostanden for husdyr avregnes krone for krone mellom kjøper og selger iht. til overtagelsesdato.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.