Småbruket Botnum i Vikvarvet, Selbu - SOLGT!

Prisantydning: 2 450 000 kr
Omkostninger: 62 592 kr
Totalpris: 2 512 592 kr
Kommunale avgifter: 7 842 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Bruksareal: 132 m²
Bruttoareal: 145 m²
Eieform: Selveier
Verditakst: 2 450 000 kr
Byggeår: 1870
Energimerking: E
Tomt: Eiet tomt
Soverom: 4
Tomteareal: 62184 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 2 450 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
61 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 450 000,-))
--------------------------------------------------------
62 592,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 512 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Henrik Båfjord
41 79 72 00
baafjord@landbruksmegling.no  Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
  Vising: 20.08.2020 17:00 - 18:00
  Ønsker du å delta på visning må du i forkant avtale eget tidspunkt med megler tlf 417 97 200
  Adresse: Gullsetvegen 132, 7580 Selbu

  Beliggenhet

  Adresse

  Gullsetvegen 132 7580 Selbu

  Matrikkel

  Gnr. 147 bnr. 6 i Selbu kommune

  Beliggenhet, adkomst

  Eiendommen har en vakker beliggenhet i Vikvarvet i Selbu kommune, ca 8 km fra Selbu sentrum.
  Landlig og naturskjønt område med spredt bolig- og landbruksbebyggelse.
  Selbu er en attraktiv frilufts-/jakt og fiskekommune om lag en times kjøretur sørøst for Trondheim.

  Botnum

  Botnum har ikke landbruksmessig drift i dag utover at dyrket mark holdes i hevd, men har tidligere hatt sauehold. Eiendommen har i flere generasjoner vært i familiens eie, og dagens eier overtok eiendommen i 2018. Eiendommen har to teiger, den ene ved gårdstunet og den andre ved vannet Litl-Sørungen.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1870

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus:
  Våningshus med opprinnelig byggeår ca.1870, utført i to etasjer over krypkjeller. Tilbygget stue samt soverom i begynnelsen av 1980 tallet. Tilbygget inngangsparti og bad i slutten av 1990 tallet over ringmur. Grunnmurer er av lettklinkerstein type Leca og plasstøpt betong. Veggkonstruksjon av laftet
  tømmer i eldste del og bindingsverk på tilbygg, med utvendig stående trekledning. Takkonstruksjon i saltak/pulttaks form med kaldloft over tilbygget soverom. Resterende er med åpne himlinger. Etasjeskillere av trebjelkelag og vinduer av 2 og 3 - lags isolerglass.

  Uthus/driftsbygning:
  Uthus/fjøs med oppgitt byggeår 1984 oppført i to etasjer over møkkakjeller. Grunnmur av plasstøpt betong samt betongstein, støpt dekke i første etasje i del med fjøs. Del med garasje er med tregulv. Fjøsdel opplyses brukt til sauehold. Veggkonstruksjon i reisverk med utvendig stående fjøskledning og takkonstruksjon i saltaks form som holdes oppe av sperrekonstruksjon med yttertekking av eldre profilerte metallplater. Innredet med båsfjøs, tidligere melkebu og garasje.

  Stabbur:
  Eldre stabbur utført i laft med fundament av betong. Takkonstrukjon i saltaks form som holdes oppe av åser anlagt på bærevegger med tro som undertak. Yttertekking av torv.

  Informasjon er hentet fra Verdivurdering og Tilstandsrapport utført av Takst-Forum Trøndelag v/Nils Kringen, datert 28.04.2020. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapport.

  Antall rom (evt. senger)

  Soverom: 4

  Arealer og fordeling per etasje

  Primærrom: 132 kvm, Bruksareal: 132 kvm, Bruttoareal: 145 kvm

  Våningshus:
  Bruksareal (BRA) 1.Etasje: 96 kvm
  Bruksareal (BRA) 2.Etasje: 36 kvm

  Primærareal (P-rom) 1.Etasje: 96 kvm: Gang, bad, kjøkken, stue, soverom.
  Primærareal (P-rom) 2.Etasje: 36 kvm: Gang m/trapp, gang, 3 soverom.

  Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-ROM) og sekundære rom (S-ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
  "Takstmannens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.norsktakst.no

  Møblering / utstyr

  Av hvitevarer medfølger kun eventuelt integrerte hvitevarer på kjøkken i Våningshus, i den tilstand og beskaffenhet som de befinner seg i, uten ytterligere garantier.
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund gjeldende fra 01.01.2020 legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven.
  Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

  Standard

  Våningshus:
  Boligen er i god bruksmessig stand, det ble ikke registrert forhold med behov for strakstiltak. Det bemerkes lav takhøyde i første etasje i eldste del (ca 190 cm under takbjelker).
  1. etasje
  Gang: Belegg på gulv, panel på vegger og panel i tak. Trapp.
  Bad: Belegg på gulv, våtromstapet på vegger og takess i tak. Gulvvarme. Utstyrt med toalett, servant i skap, dusjhjørne og uttak for vaskemaskin.
  Kjøkken: Belegg på gulv, panel/tapet på vegg og malte plater i tak. Vedovn. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen, og uttak for oppvaskmaskin. Utgang til terrasse. Luke i gulv til krypkjeller.
  Stue: Belegg på gulv og panel på vegger. Panel/takess i himling. Varmepumpe.
  Soverom: Belegg på gulv, malte plater på vegger og malte plater i tak. Luke i tak til kaldloft.
  2. etasje
  Gang m/trapp: Belegg på gulv, tapet på vegger og malte plater i tak.
  Gang: Belegg på gulv, plater på vegger og malte plater i tak.
  Soverom 1: Belegg på gulv, tapet på vegger og malte plater i tak.
  Soverom 2: Belegg på gulv, malteplater/tapet på vegger og malte plater i tak.
  Soverom 3: Belegg på gulv, tapet på vegger og malte plater i tak.
  Bygget fremstår med en middels god bygningsteknisk stand. Boligen er middels preget av utidsmessighet og slitasje. Noe tiltak er påregnelig over tid, det henvises til beskrivelse i tilstandsrapport. Det bemerkes at vegger og bjelkelag er originalt fra byggeår og at et avvik utover dagens normer således må påregnes. Det er likevel ikke tegn til skader eller problemer av praktisk betydning. Gulvkonstruksjon som er synlig fra luke er uisolert. Boligen opplyses overflatebehandlet i 2019. Kledning på eldste del ved stue er utført med svak lufting. Det anbefales ved eventuelt skifte av ytterkledning etablering av
  luftespalte bak ytterkledning. Terrasse foran stue/kjøkken utført i hvite materialer (ikke impregnert) over betongsøyler. Ved kontroll registreres svikt i terrasse grunnet underdimensjonering, større slitasje i overflater, samt råte. Utskiftninger påregnelig. Sikringsskap opplyses å være fra 2018 med automatsikringer plassert på soverom i andre etasje. Måler fra 2003. Badet fra slutten av 1990 tallet, selger opplyser at det er etablert nytt tolaett i 2019. Ved kontroll registreres kun lokalt fall til sluk og ellers flatt gulv. Vannsikkerheten vurderes å være i varetatt da det er oppkant på gulvbelegg ut til dørterskel. Overflater fremstår som middels slitte. Ved fuktsøk med fuktindikator ble det ikke registrert tegn til fuktskader. Kjøkken er med innredning av laminat type med profilerte trefronter og laminat benkeplate. Det er etablert uttak for oppvaskmaskin, nedfelt metallvask og avtrekk over stekesone.
  Ved kontroll registreres at avtrekk over stekesone har svak funksjon, skifte på bakgrunn av alder og funksjon er påregnelig. Ingen fukt eller vesentlige skader registreres. Kjøkkeninnredningen er i bruksmessig tilfredsstillende god stand.

  Uthus/driftsbygning:
  Bygget er oppført i to fulle etasjer over støpt plate og møkkakjeller. Veggkonstruksjon av reisverk og plasstøpt betong. Utvendig kledning av stående panel. Taket har saltaks form som holdes oppe av sperrer med utvendig tekking av eldre metallplater. Innredning av eldre type med garasjer og fjøs i første etasje. Andre etasje er utført som høylåve. Det er etablert ny kjørebro i 2019.

  Stabbur:
  Stabburet fremstår som aldersslitt med begynnende råte i konstruksjoner. Bygningen har mer en verdi for tunet sin del enn til praktisk bruk.

  Informasjon er hentet fra Verdivurdering og Tilstandsrapport utført av Takst-Forum Trøndelag v/Nils Kringen, datert 28.04.2020. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapport.

  Oppvarming

  Vedovn og varmepumpe på stue, varmekabler i gulv på bad.
  Ved enkel visuell kontroll registreres røykrøruttak i andre etasje som ikke er plugget.
  Megler har ikke mottatt tilbakemelding fra kommunen om opplysninger for feiing/branntilsyn.
  Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg- /fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.

  Parkering

  Gode parkeringsmuligheter i garasjedel i Uthus/driftsbygning samt på egen tomt.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 62 184 kvm, Eierform: Eiet tomt Tomteareal er hentet fra matrikkelbrev for eiendommen. Kommunen opplyser at det ikke foreligger målebrev for eiendommen.

  Tun, jord og skog

  Fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite:
  Teigene er med kort transportvei til gårdtunet. 20, 4 dekar.

  Skog:
  Befaring av skogen er ikke utført og opplysninger innhentet fra Skog og Landskaps gårdskart. Skogen betraktes å være en blandingsskog av lauvtre og gran. Uttak til eget bruk. 36 dekar.

  Tomteverdi:
  To stk. tomter på Litjsørungen. Verdi: 100 000,- pr. stk.
  (Området er ikke regulert og heller ikke avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, dette vil være kjøpers ansvar og risiko.)

  Inntekt fra Værnesregionen:
  Erstatningssum etter oppdemming av dam til kraftverk. kr. 170,- pr år.

  Fiskerett:
  Fiskerett i Litjsørungen som grunneier.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Privat felles veg, Offentlig vann og privat avløp med septiktank. Det er private stikkledninger for vann frem til offentlig nett.

  Reguleringsplan

  Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel og området er avsatt til LNFR-areal.
  Noe av arealet er omfattet av høyspenningsanlegg.
  Kommuneplanens arealdel kan sees hos megler.

  Kulturminner og fredninger

  Våningshus og stabbur er registrert som SEFRAK-minne.
  Bygninger i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringen fungerer mer som et varsko om at kommunen bør ta en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.

  SEFRAK er en forkorting for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. Dette sekretariatet hadde ansvaret for en landsomfattende registrering av eldre bygninger. Et omfattende feltarbeid ble gjort i perioden 1975-1995. I dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med fylkeskommunene. På http://www.ra.no/ finnes mer informasjon om SEFRAK og om tilgang på den informasjonen som er registrert.

  Informasjon om odelsloven, konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt jordloven og konsesjonsloven.
  Det er ikke odel på eiendommen, og det er ikke nødvendig å søke konsesjon, men pga. eiendommens størrelse er kjøper pliktig til å fylle ut og signere egenerklæring om konsesjonsfrihet.
  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.
  Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  1916/900164-1/66  Utskifting   
  07.07.1916 
  Grensegangssak
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1925/900098-1/66  Skjønn  
  20.10.1925 
  Elektriske kraftlinjer
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1933/900166-1/66  Elektriske kraftlinjer  
  31.10.1933 
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1952/1152-1/66  Skjønn  
  01.03.1952 
  Elektriske kraftlinjer

  1966/1169-1/66  Skjønn  
  25.04.1966 
  BESTEMMELSE OM REGULERING AV INNSJØ/VANN/ELV
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1978/1153-1/66  Erklæring/avtale  
  13.03.1978 
  BEST. OM GRUNN TIL VEG/ VEDLIKEHOLD
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1981/2238-2/66  Borett  
  27.04.1981 
  RETTIGHETSHAVER: GULDSETH MAGNHILD OG ESTEN
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1981/2238-3/66  Rett til utskilt tomt  
  27.04.1981 
  BESTEMMELSER OM RETT TIL Å FÅ UTSKILT TOMT
  RETTIGHETSHAVER: GULDSETH ANNE KARIN
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1985/8891-1/66  Erklæring/avtale  
  06.12.1985 
  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

  2001/3546-4/66  Best. om adkomstrett  
  11.07.2001 
  rettighetshaver:Knr:5032 Gnr:147 Bnr:61  

  2004/1706-1/66  Erklæring/avtale  
  01.04.2004 
  Best. om rydding, merking og bruk av gamle ferdselsveier i en periode på 10 år.
  Rettighetshaver: Vikvarvet Idrettslag
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  2009/386652-2/200  Best. om adkomstrett  
  02.06.2009 
  rettighetshaver:Knr:5032 Gnr:147 Bnr:86  
  Bestemmelse om naustplass

  2014/1111951-2/200  Best. om adkomstrett  
  17.12.2014 
  rettighetshaver:Knr:5032 Gnr:147 Bnr:61  
   
  Rettigheter på andre eiendommer

  Rettigheter på 5032-147/2
  Rettigheter i eiendomsrett
  1911/900102-1/66  Bestemmelse om beiterett  
  03.02.1911 
  rettighetshaver:Knr:5032 Gnr:147 Bnr:6  

  Rettigheter på 5032-147/36
  Rettigheter i eiendomsrett
  1944/2359-2/66  Erklæring/avtale  
  18.10.1944 
  rettighetshaver:Knr:5032 Gnr:147 Bnr:6  
  BRUKSRETT OG / ELLER DISPOSISJONSRETT
  TIL HYTTEN PÅ D E UNDER ARBEIDE PÅ SITT SKOGSTYKKE

  Ovennevnte servitutter hefter ved grunnboken på eiendommen. Megler har innhentet kopi av tilgjengelige servitutter fra Statens Kartverk og disse ligger vedlagt i salgsoppgaven sammen med eiendommens grunnbok.

  Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse

  Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, og kommunen opplyser at det verken finnes ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommens bygninger. I henhold til ny plan- og bygningslov gjeldende fra 1. juli 2015, jf § 21-10 femte ledd utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.
  Godkjente bygningstegninger for tilbygg av  våningshus ligger vedlagt i salgsoppgaven.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  2 450 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Takst-Forum Trøndelag / Nils Kringen Takstdato : 28.04.2020 Markedsverdi : 2 450 000,- Formuesverdi : 285 891,- Sekundær formuesverdi : 1 029 209,- Formuesverdi pr. : 31.12.2018

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

  Forsikring

  Frende forsikring

  Kommunale avgifter

  Kr. 7 842 pr. år Innkluderer feiing/branntilsyn og vannavgift til kommunen og renovasjon og slamtømming til Innherred Renovasjon

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av felles privat gårdsvei.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Diverse

  Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

  Antikk og Løsøre

  I Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet eierskifteforsikring. Denne dekker selgers ansvar etter avhendingsloven oppad til salgssum, begrenset til kr. 10 mill. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter. Selger har utarbeidet et egenerklæringsskjema som ligger vedlagt salgsoppgave, og kjøper oppfordres til å gjøre seg kjent med denne.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.