Snertingdalsvegen 1723, 2838 Snertingdal

Snertingdalsvegen 1723

Flott landbrukseiendom, grenser rundt Snertigdal sentrum. Gode utviklingsområder. Egen strandlinje. Jakt og fiskerett.

Prisantydning: 9 690 000 kr
Omkostninger: 243 592 kr
Totalpris: 9 933 592 kr
Boligtype: Landbrukseiendom
Eieform: Selveier
Verditakst: 10 500 000 kr
Formuesverdi: 1 115 387 kr
Energimerking: G - Oransje
Primærrom: 366 m²
Bruksareal: 589 m²
Tomt: Eiet tomt
Tomteareal: 1688000 m² (eiet)
Byggeår: 1949
Omkostninger oppsett: 9 690 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
242 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 9 690 000,-))
--------------------------------------------------------
243 592,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
9 933 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
bjorn_fosby_eiendomsmegler_landbruksmegling_sarpsborg
Bjørn Fosby
bjorn@landbruksmegling.no

For å bli oppdatert på bud og øvrig informasjon om eiendommen må du trykke på «bestill salgsoppgave» hvor du oppgir e-post og telefonnummer. 

Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
Visning:
Ta kontakt med megler for å få oppgitt oppmøtetidspunkt for visning.
Adresse: Snertingdalsvegen 1723, 2838 Snertingdal

KONTAKTSKJEMA

SPØRSMÅL OM EIENDOMMEN?
  Beliggenhet

  Adresse

  Snertingdalsvegen 1723 Gnr. 229, bnr. 1, 20 og 60 2838 Snertingdal

  Matrikkel

  Gnr. 229 bnr. 1, gnr. 229, bnr. 20, gnr. 229, bnr. 60  i Gjøvik kommune

  Eiendommen

  Snertingdalsvegen 1723 er en av de eldste gårdene i Snertingdal og ligger i idyllisk omgivelser, rett i nærheten av Snertingdal sentrum. Tunet har en meget solrik beliggenhet med en fantastisk utsikt. Eiendommen har egen strandlinje til Ringsjøen, hvor man har egen fiskerett og i tillegg disponerer egen småbåthavn. Her kan man i bo og barna vokse opp i et stille, rolig og trygt miljø, med kort vei til barnehage, skole og butikk. Eiendommen ligger til rett for mange bruksmuligheter. Tunet inneholder stort våningshus, innholdsrikt garasjebygg og driftsbygning. Ved adkomst opp til selve tunet ligger et stor lagerbygg med kontor I hagen er det anlagt basseng. Eiendommen består videre av fulldyrket areal på 228,5 daa og et innmarksbeite på 15,5 daa. Produktiv skog utgjør 1296 daa samt 97,3 daa uproduktiv skog. Elgjakt i felles grunneierlag.
  Prisantydning kr. 9 690 000,- + omk.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1949, påbygd og restaurert i perioden  1987 - 1994.

  Bygninger og byggemåte

  Våningshuset: Byggeår 1949, Påbygd og restaurert i perioden 1987 -1994
  Grunn og fundamenter: Betongmur med utvendig dreneringskikter. Grunnforhold er tykk marin avsetning. Det er saltutslag på kjellervegger Det er foretatt utbedringer i dreneringsskikter i senere tid og det er tatt i bruk avfukter.
  Yttervegger kledd med panel. Vinduer med isolerglass fra 1987. Sprukket vindu i andre etasje. takkonstruksjon: Sperretak fra byggeåret. Tekket med dobbeltkrum betongstein, takrenner og nedløpsrør.

  Kjørebrulåve: Byggeår 1939 Grunnflate ca 488 kvm.
  Tradisjonell kjørebrulåve: Bygget er fundamentert på betong/sparesteinsmur for gjødseldelen og betong punktfundamentert for resterende bygg. Bygget er utført som vinkelbygg i grovt bindingsverk med utvendig låvepanel m/sjalusiluftinger og delingslist i gavlspisser. Fjøsdelen har betong og bjelkelagshimlinger. Rammevinduer i hele bygget. Enkle og doble labankdører. Saltaket er tekket med bølgeplater, takrenner og nedløpsrør. : Bygget trenger betydelig vedlikehold og kan ikke nyttes til dyreformål med hensyn til dagens forskrifter.

  Lagerbygg med kontor. Byggeår 2001 Grunnflate 240 kvm.
  Bygget er fundamentert på betongsåle på god byggegrunn. Bygget er utfør i bindingsverk med utvendig beiset tømmermannspanel og delingslist i gavlspisser. Foldeport for gavl i tillegg egen inngangsdør til kontor. Foldeport i langvegg mot nord og i gavl. mot veggen. Vinduer i langvegg nord og isolert rom m/integrert kontor. Bygget inneholder to store rom hvorav et er isolert og brukes som verkstedsrom med integrert kontor to fløyet ståldør innvendig og panelt vegger og plater i tak. I tillegg til et kaldt lagerrom for materialer. Sikringsskap med automatsikringer.

  Garasje/lager: Byggeår 1964 Grunnflate 176 kvm
  Innvendig gulv: 1.etasje: Betong. vegger 1.etasje: Betong og murte vegger i garasjeområdet. Panelte vegger i trapperom til 2 etasje. Murte vegger er forsterket med betongvegger med hensyn til jordtrykk

  Arealer og fordeling per etasje

  Primærrom: 366 kvm, Bruksareal: 589 kvm

  Arealer som kun gjelder våningshuset Hovedbygning:
  Kjeller: S. rom 168 kvm
  1.Etasje: P. Rom 195 kvm
  2.Etasje: P. Rom 171 kvm
  3.Etasje:S.rom 93 kvm

  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

  Innhold og standard

  Våningshus:
  Kjeller: Kjellernedgang, 2 kjellerrom, vaskerom/fyrrom med trapp ut, gangarealer, badstue, kjellerrom samt hobbyrom.
  1.etasje: Gang, vaskerom, trapperom til andre etasje, kjøkken, trapperom til kjeller, midtstue, stue, storstue, peisestue, bod, trapperom opp samt wc.
  2.etasje: Trappegang, gang, 7 soverom, bad/wc/badstue, gangarealer, trapperom opp til loft.
  Loft: Loftsrom uinnredet..
  Kjøkkeninnredning: Innredning md laminerte skrog, profilerte fronter og laminert benkeplate med kjøkkenkum. Plass ti frittstående komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap. Innredning er av eldre dato, men i orden, Kjøkkenventilator er montert over komfyr.
  Bad. Tekniske installasjoner: Baderomsinnredning med profilerte fronter, heldekkende plate med servanter, speil over med tilhørende belysning. Dusjnisje og hjørnebadekar. Det er opplyst om lekkasje i gulv ved sluk i dusj.
  Badstue med plassbygget innredning. Tregulv og panel på vegger og himling. Badstue ovn. Badstue i kjeller, denne er utdatert og ikke i bruk.

  Låve med kjørebru:   Byggeår 1939  Grunnflate ca 488 kvm.
  Tradisjonell kjørebrulåve. Bygget trenger betydelig vedlikehold og kan ikke benyttes til dyreformål med hensyn til dagens forskrift..
  Gjødselkjeller: Kjellerrom.
  1.etasje: Dyrerom, fjøsgang og vognskjul.
  Kjørebro: Kjørebru

  Lagerbygg med kontor: byggeår 2001. Areal: Grunnflate 240 kvm Brutto
  1.etasje: Isolert lager, kontor og lagerrom.

  Garasje/lager: Byggeår 1964. Arealer grunnflate 176 kvm Brutto. Totalt 352 kvm Brutto.
  1.etasje Møterom, 4 garasjerom samt trapperom.
  2.etasje: Trapperom, hobbyrom, lite lagerrom samt 2 store lagerrom.
  Overflatebehandling på møterom i 1.etasje:
  Gulv: Laminat.
  Vegger: Tapet.
  Himlinger: Takess plater og panelt bjelke
  Overflatebehandling 2. etasje.
  Gulv: betong.
  Vegger: Panel.
  Himling: Panel.
  Kjøkkeninnredning i hobbyrom i andre etasje.

  Oppvarming

  Ved, el-panelovner og sentralvarme og ny varmepumpe i hovedplanet fra 2018

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 1 688 000 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Tun, jord og skog

  Tunet:
  Koselig tun omgitt av våningshuset, garasjebygget og driftsbygningen. Hagen er stor flott opparbeidet med blomsterbed, frukttrær. Det er også anlagt et basseng. Dette har ikke vært i bruk på mange år og det må leges ny duk. Gruset gårdsplass

  Dyrket areal:
  Den dyrkede marka består av Randmorene og Torv/ myrarealer og det påregnes normal årsikkert. Erosjonsrisiko: Liten erosjon: 52,3 daa, Middels erosjon 105,1 daa, Stor erosjon 45,2 daa. Den dyrkede marka drives i dag av annen bruker og ikke tinglyst. Det betales kr.59.147,- pr. år fra 2016.
  Justeres årlig etter indeks fra Statistisk Sentralbyrå sin prisindeks. Bort forpakning av jord i dette området ligger middelspris på ca 250 kr/daa. Det antas 380 kg /daa med bygg og 380 kg/daa havre Grunnrenten er beregnet til inkl innmarksbeite: 461 kr/daa Kapitalisert med 4% risikofri rente =11 520-kr/daa
  11520 x 220,8 = 2 543 709.
  Eiendommen har god arrondering på den dyrkede marka.
  EROSJON: Det er ingen erosjon for dette området.
  GRØFTING: Det er mangler noe grøfting
  KALKING: Ikke oppgitt.

  Skogen:
  Skog 1309,6 daa produktiv skog Uproduktiv skog 95 daa Grunnlag for beregningene Produktivt skogareal er 1254 daa. Fra Mjøsen skog Annen informasjon: NIBIO har avvik fra arealer som tilsier 1309,6 daa produktiv skog Stående masse på hele skogen pr d.d. beregnet skjønnsmessig til 10,0m³/daa.
  Tilvekst kalkulert til 0,41m³/daa produksjonsevne oppgitt til 515m³ For salgsvirke et fradrag på ca. 10% Innestående skogfond ikke oppgitt. Fordeling av treslag anslått: Gran 80 % Furu 10% Løv 10 % Bonitetsfordeling produktiv skog tall fra Skog+ Landskap: Høg: 61daa. 5 % Middels: 1168 daa 93 %
  Lav: 61 daa 2 % Tilvekst (produksjonsevne totalt)515m³ ved normale forhold. Gjennomsnittstilvekst pr d.d. ca. 445 m³ med en tilvekst 0,33 m³/daa Prognose 450m³ pr d.d. Omløpstid er satt til ca. 70 år for dette området. Det er beregnet ca. 40 % tynnings/plukkhogst. Brutto virke snittpris langsiktig 391 kr med hensyn på gran/furu og løv.-Hogst og kjøring 130 kr med hensyn på ny utbedret veg og tynningshogst -Måleravgift, avvirkningsavgift. Administrasjon 15 kr -Investering i gjenplanting etter hogst (10 %) 39 kr Dette fører til netto tømmerpris/ m³ 207kr Normal bruksverdi:1254 daa jevnt over Middels bonitet:
  Nyttbar tilvekst ca. 390 m³/daa pr. år. Kapitalisert rente 4% (fastsatt av landbruksdepartementet) Tilvekst pr d.d.: 390m³ Bruksverdi :390m³x 207/ 0,04=kr 2018 250 det vil si 1609 kr/daa. Jaktinntekter stipulert: Areal inkl imp, myr etc. 1406,2 daa Utbytte fra Jakt er opplyst til 12 000,- Kapitaliseringsrenten settes til 5% 12000/0,05 =240 000,- Total verdi skog og jakt. 2 018 250 + 240 000 = avrundet kr 2258 250.
  Det er ingen MIS områder på denne eiendommen.
  Skogen har primært middels høy bonitet.
  Skog Høg bonitet: 267,7daa , Middels bonitet 975,5 daa og Lav bonitet 66,4 daa. uproduktiv skog og myr 100,1 daa

  Festetomter: Festetomt gnr 229 bnr 60: 31 519,9 m²
  + festetomt ca 3,6 daa.
  + Festetomt 820,9 m²
  Det er en festetomt Gnr: 229 bnr 60 med påstående forretningsbygg etc. med et areal på 31 519,9m². Leie pr år i dag: kr 57.887,- med forfall 01.04.2022 Festetomt m/næringsbygg: 229 bnr 20.kr. 7.000,- pr. år.t Årlig avtale om bruksrett for adkomstvei til vannbasseng.
  kr.2667,- for 2014.Avtale kommer senere Verdi 2667x 25 = kr 66 675 Totalt: Kr. 1 329 175,- avrundet til 1330 000,-

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Gnr. 229, bnr. 1:
  Privat veg.
  Tilknyttet offentlig vann og avløp.
  Merknad fra kommunen: Kommunale VA-ledninger krysser
  over eiendommen. VA-ledninger kan være til hinder for
  eventuell ny bebyggelse. Det kreves minst 4,0 meter avstand
  mellom konstruksjoner og VA-ledninger. Vedlagt er kartutsnitt
  som viser ledningstrasè.
  Gnr. 229, bnr. 20:
  Offentlig veg med privat adkomst.
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp.
  Gnr. 229, bnr. 60:
  Privat veg.
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp til så vel Miljøstasjon som gammel bebyggelse, omtalt som øvingsbane for våpenbruk .
   

  Reguleringsplan

  Gnr. 229, bnr. 1:
  Eiendommen ligger i et område som er avsatt til LNF-område i kommuneplanens arealdel. Det er begrenset hvilke disposisjoner som kan gjøres på eiendommen. For del av eiendommen mot Ringsjøen gjelder reguleringsplan for Ringsjøen øst, vedtatt 2006 og 2014. Det opplyses fra kommunen at det igangsatt revisjon av kommuneplanens arealdel.

  Gnr. 229, bnr. 20:
  Eiendommen er, ifølge kommunen, regulert og godkjent utnyttet til bebyggelse og anlegg. Området for øvrig er utbygget i hht gjeldende reguleringsplan for GS-veg i Snertingdal sentrum, fv. 249 og kommuneplanens arealdel for 2014-2026, kartblad 8 - Midtre Snertingdal. Det er igangsatt arbeide med revisjon av kommuneplanens arealdel.

  Gnr. 229, bnr. 60:
  Eiendommen ligger i et område som er avsatt til LNF-område i kommuneplanens arealdel. Det er begrenset hvilke disposisjoner som kan gjøres på eiendommen. Det er igangsatt arbeide med revisjon av kommuneplanens arealdel.

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  1829/900006-1/19UTSKIFTING
  Tgl: 30.11.1829
  Sameieskogen Kragehodet
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1832/900013-1/19UTSKIFTING
  Tgl: 29.11.1832
  av skogen
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1857/900041-1/19RETTSBOK
  Tgl: 30.11.1857
  Rett til ved og/eller gjerdevirke
  Rettighetshaver eieren av Hegge
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1874/900030-1/19UTSKIFTING
  Tgl: 02.02.1874
  Svarthullet sameieskog
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1938/902856-1/19ELEKTRISKE KRAFTLINJER
  Tgl: 15.02.1938
  Rettighetshaver Gjøvik kommune
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1941/2085-1/19BESTEMMELSE OM BEITERETT
  Tgl: 21.10.1941
  :Knr:3407 Gnr:229 Bnr:13
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1942/1836-1/19BEST. OM ADKOMSTRETT
  Tgl: 15.07.1942
  Vegvesenets betingelser vedtatt
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1950/3983-1/19BESTEMMELSE OM VEG
  Tgl: 25.09.1950
  :Knr:3407 Gnr:229 Bnr:21
  Bestemmelse om vannrett
  Bestemmelse om vannledning
  Bestemmelse om båt/bryggeplass
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1953/2265-1/19BESTEMMELSE OM VANNRETT
  Tgl: 09.06.1953
  :Knr:3407 Gnr:229 Bnr:21
  Bestemmelse om vannledning
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1956/1097-1/19BEST. OM ADKOMSTRETT
  Tgl: 20.04.1956
  Vegvesenets betingelser vedtatt
  OVERFØRT FRA: 0502-230/4
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1956/21096-1/19BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
  Tgl: 20.04.1956
  Vegvesenets betingelser vedtatt
  OVERFØRT FRA: 0502-230/4
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1957/2529-1/19BEST. OM ADKOMSTRETT
  Tgl: 31.07.1957
  Vegvesenets betingelser vedtatt
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1968/7263-1/19BESTEMMELSE OM VEG
  Tgl:06.12.1968
  :Knr:3407 Gnr:229 Bnr:35
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1970/7365-1/19BESTEMMELSE OM VANNRETT
  Tgl:10.11.1970
  :Knr:3407 Gnr:229 Bnr:35
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1971/8886-1/19BESTEMMELSE OM VEG
  Tgl:25.11.1971
  :Knr:3407 Gnr:229 Bnr:38
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1972/2377-1/19BESTEMMELSE OM VEG
  Tgl: 13.04.1972
  :Knr:3407 Gnr:229 Bnr:39
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1972/4005-1/19BESTEMMELSE OM VEG
  Tgl: 08.06.1972
  :Knr:3407 Gnr:229 Bnr:36
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


  1973/5974-1/19ELEKTRISKE KRAFTLINJER
  Tgl: 27.08.1973
  Rettighetshaver Vestoppland kommune. kraftforsyning
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1980/7121-1/19BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
  Tgl: 27.08.1980
  :Knr:3407 Gnr:229 Bnr:41
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1997/4292-1/19BESTEMMELSE OM VEG
  Tgl: 18.06.1997
  :Knr:3407 Gnr:230 Bnr:19
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  2000/230-1/19BESTEMMELSE OM VEG
  Tgl: 11.01.2000
  :Knr:3407 Gnr:229 Bnr:63
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  2001/9897-1/19ERKLÆRING/AVTALE
  Tgl: 27.11.2001
  :Knr:3407 Gnr:231 Bnr:7
  Grensegangssak
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  2002/3677-1/19ERKLÆRING/AVTALE
  Tgl: 08.05.2002
  Gjelder grensejustering mellom eiendommene
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  2007/3901-1/19ERKLÆRING/AVTALE
  08.05.2007
  Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
  Rettighetshaver: VOKKS Nett AS
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


  2016/506257-1/200ERKLÆRING/AVTALE
  07.06.2016
  RETTIGHETSHAVER:ETNA NETT AS
  Org.nr: 882783022
  Rett til å legge en høyspenningskabel(i kabelgrøft) samt rett til nødvendig framdrift av materialer til bygging, revisjon og framtidig vedlikehold av anlegget.
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  2017/486428-1/200JORDSKIFTE
  09.05.2017 21:00
  Jordskiftesak 15-199380REN-JLHM RINGSJØVEGEN
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  2017/1211457-1/200JORDSKIFTE
  01.11.2017 21:00
  16-206186REN-JLHM BERG
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


  2017/1211457-3/200BESTEMMELSE OM BRØNNRETT
  01.11.2017 21:00
  :Knr:3407 Gnr:229 Bnr:13
  16-206186REN-JLHM BERG
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


  2017/1211457-4/200BESTEMMELSE OM VEG
  Tgl: 01.11.2017 21:00
  :Knr:3407 Gnr:231 Bnr:2
  16-206186REN-JLHM BERG
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  2018/1208348-1/200BESTEMMELSE OM VEG
  Tgl: 31.08.2018 21:00
  :Knr:3407 Gnr:229 Bnr:6
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


  2020/3496902-1/200JORDSKIFTE
  Tgl: 16.12.2020 21:00
  Sak 20-080737RFA-JLHM BERG
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  Ferdigattest

  Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

  Kulturminner og fredninger

  Det ligger et kulturminne på eiendommen. Vernestatus er uavklart. Enkeltminnekategori: Bygning, Enkelt minne art: Sag/.
  Kulturminne ID 144744-1 og 2.

  Informasjon om odelsloven

  Bortsett fra et mindreårig barnebarn, har alle kjente odelsberettigede enten fraskrevet seg sin odel eller ikke benyttet seg av det odelstilbud som er gitt dem.

  Informasjon om konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt jordloven og konsesjonsloven. Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på: 1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette. 2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.
  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå. Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap. Se utfyllende informasjon på landbruksdirektoratets hjemmeside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/konsesjon#hva-maa-jeg-gjoere-hvis-jeg-ikke-faar-konsesjon- Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er drivepliktog at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre. Spørsmål om odel, bo-og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  10 500 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Anders Ljønerholth Takstdato : 11.05.2021 Teknisk (byggmassens) verdi : 12 285 900,- Markedsverdi : 10 500 000,- Teknisk verdi : 12 285 900,- Formuesverdi : 1 115 387,-

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei og øvrig nabosamarbeid.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset og kårbolig ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK ENEBOLIG.
  Noen glassruter er punktert eller sprukne og må byttes Kostnadestimat kr. 100.000,- kr. 300.000,-
  Utvendig balkonger, terrasser: Det er påvist fukt/råte i konstruksjon Sluk på lufteveranda ligger på høyeste punkt Kostnadestimat kr. 50.000,- kr. 100.000,-
  Våtrom: Vaskerom må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadestimat: kr. 50.000,- - kr. 100.000,-.
  Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle dagens krav Kostnadsestimat: kr. 100.000,- - kr. 300.000,-.
  Tomteforhold: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Kostnadestimat kr. 100.000,- - kr. 300.000,-
  AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK.
  Utvendig nedløp og beslag. Kostnadoverslag kr. 10.000,- - kr. 50.000,-
  Kledning: Noe slitasje er registrert. Lufting er ikke ihht. dagens anbefalte krav. Kostnadestimat kr. 10.000,- - kr. 50.000,-
  Det må påregnes oppgradering og utbedringer i kjeller. Kostnadsestimat kr.50.000,- - kr. 100.000,-
  Se forøvrig avholdt tilstandsrapport.

  Antikk og løsøre

  Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre og antikviteter som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme i tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for antikviteter og løsøre er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper og selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan for øvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Maskiner og utstyr

  Fastsettelse av pris for maskiner og utstyr, er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.