Sanssouci Landbrukseiendom sentralt i Skotselv - SOLGT!

Prisantydning: 4 600 000 kr
Omkostninger: 116 342 kr
Totalpris: 4 716 342 kr
Kommunale avgifter: 615 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Eieform: Selveier
Verditakst: 4 600 000 kr
Byggeår: 1920
Tomt: Eiet tomt
Tomteareal: 310500 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 4 600 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
115 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 600 000,-))
--------------------------------------------------------
116 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 716 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Nils Henrik Tegneby
99 11 29 00
henrik@landbruksmegling.no  Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
  Vising: 29.06.2020 16:00 - 18:00
  Adresse: Sanssouci gård, 3330 Skotselv

  Beliggenhet

  Adresse

  Sanssouci gård 3330 Skotselv

  Matrikkel

  Gnr. 186 bnr. 11 i Øvre Eiker kommune

  Sanssouci - 7 driftsbygninger, 165,3 daa. fulldyrket, 58,3 daa. beite og 55,7 daa. skog. Totalt 310 daa.

  Eiendomsmassen på gårdsbruket består av følgende bygninger:
  - Låve/driftsbygning (560 kvm grunnflate)
  - Verksted (240 kvm grunnflate)
  - Redskapshus/fjøs (grunnflate 350 kvm)
  - Stabbur (Grunnflate 60 kvm)
  - Veksthus 1, Hannestadhus (Grunnflate 350 kvm)
  - Veksthus 2, Dejehus (Grunnflate 180 kvm)
  - Utsalgsbygning (Grunnflate 80 kvm)
  - Eldre gartneribygg (Grunnflate 180 kvm)
  - Garasjebygg (Grunnflate 230 kvm)

  Landbrukseiendommen Hassel blir en spesiell eiendom da den etter fradeling er en landbrukseiendom uten bolig, men med for øvrig relativ stor og variert bygningsmasse.
  En pen størrelse på jordveien, men en liten skog. Tre gode driftsbygninger som dekker ulike behov. I tillegg andre bygg som veksthus, utsalg, garasjer og et gartneribygg av ulik kvalitet.

  Eierkonstellasjon, fradeling og lysløype

  Eiendommen Sanssouci er i fellesskap eid av de syv kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Ringerike, Lier, Kongsberg og Røyken. Fra 01.01.2020 har Nedre Eiker blitt sammenslått med Drammen kommune og Røyken har blitt sammenslått med Asker kommune. Eiendommen har inntil nylig vært en fengselseiendom med åpen soning og kapasitet på 26 innsatte.
  Fengselsdriften på eiendommen er nå nedlagt og eiendommen er besluttet solgt av eierne. I forbindelse med forberedelsene til salget er det nylig gjort en fradeling på deler av eiendommens areal. Før fradelingen fant sted hadde eiendommen et totalareal på 333,9 daa. Dagens totalareal etter fradeling av tre separate teiger er 310,5 daa. Det fradelte området besto av bygningsmasse for bolig tilhørende fengselsdriften samt øvrige boenheter på eiendommen. De tre fradelte teigene på tilsammen ca. 23 dekar er ikke en del av salget. Det gjenværende arealet for salg består da av utmark og driftsbygninger, men uten våningshus. Øvre Eiker kommune har således uttalt at det ikke vil bli satt vilkår for boplikt til eiendommen.
  Dokumenter tilknyttet fradeling og oppmåling ligger vedlagt i salgsoppgaven.

  Bakke idrettsforening i Skotselv har tinglyst rett til bruk av lysløypen som går gjennom eiendommens vestre teig. Det er ønskelig fra selgers side at lysløypen fremdeles opprettholdes på best mulig måte til allmenn benyttelse, og da spesielt med hensyn til Bakke idrettsforening og barna på Skotselv skole.

  Beliggenhet, adkomst

  Eiendommen ligger åpent og solrikt til ved Skotselv i Øvre Eiker. Landlig, men med kort vei til skoler, barnehage, idrettsanlegg og butikker. Kort vei til turopplevelser på Holtefjell med sin flotte natur. Det er ca. 15 minutter med bil til Hokksund eller Åmot med ytterligere fasiliteter.

  Øvrige avstander med bil:
  Skotselv skole, umiddelbar nærhet.
  Videregående skole, ca. 14 minutter
  Handlesentra, ca. 10 minutter
  Drammen sentrum, ca. 30 minutter
  Vikersund, ca. 20 minutter
  Oslo, ca. 60 minutter

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1920

  Bygninger og byggemåte

  Låve/driftsbygning:
  Låven ble oppført i 1960 over to plan med møkkakjeller. Bygningen har støpt plate og er fundamentert med støpte grunnmurer og støpte vegger i grunnplan. Det er delvis støpt etasjeskille mellom fjøs i første etasje og kjørebro/låveplan. Etasjeskille er bæres av støpte vegger og jernstolper. Låveplanet/kjørebroen i øverste etasje har støpt dekke, og takkonstruksjonen består av limtredragere med undertak av duk som er utvendig tekket med plater. Bygningen har en buet takfasong som en "amerikalåve" hvor limtredragerne sørger for et stolpefritt rom.

  Verksted:
  Verksted ble oppført i 1990 og har blitt utbedret i 2011/12. Bygget er stolpefritt og oppført i stålkonstruksjoner med støpt plate på grunn. Utvendig er tak og vegger tekket med stålplater. Takplatene er montert på lekter med underliggende duk. Det er renner, nedløp og beslag i lakkert stål. Snøfangere på tak.

  Redskapshus/fjøs:
  Opprinnelig byggeår er ukjent, men bygget fikk ett påbygg i 2018. Bygget er stolpefritt og oppført i stålkonstruksjoner med støpt plate på grunn. Utvendig er tak og vegger tekket med stålplater. Takplatene er montert på lekter med underliggende duk. Det er renner, nedløp og beslag i lakkert stål. Snøfangere på tak.

  Stabbur:
  Opprinnelig byggeår er ukjent, stabburet er flyttet til eiendommen. Bygningen er plassert på en støpt plate med fundamenter/pilarer i tre. Yttervegger i lafteplank. Saltakkonstruksjon utvendig tekket med takstein. Det er montert klokketårn på mønet. Bygningen har ikke renner eller nedløp.

  Veksthus 1, Hannestadhus:
  Bygningen er oppført i 2005. Fundamentert på støpt plate med varme og grunnmur i isolert og pusset lettklinker. Bærende konstruksjon i aluminium, tekket med plater i polykarbonat både i tak og vegger.

  Veksthus 2, Dejehus:
  Bygningen er oppført i 2000. Fundamentert på støpte fester med ellers oppgruset dekke. Plasthus med konstruksjon i aluminium. Bygningen er beregnet for bruk på sommeren.

  Utsalgsbygning:
  Ukjent byggeår. Fundamentert på støpt ringmur. Bygningen er todelt med en del i polykarbonat og en del i trekonstruksjoner. Hovedbygningen har yttervegger i bindingsverk med utvendig liggende malt kledning. Saltakkonstruksjon tekket med plater. Det er montert nedløp, renner og beslag i lakkert stål på denne delen av bygget. Utsalgsdelen har veksthuskonstruksjon med polykarbonat på vegger og tak.

  Gartnereibygg:
  Gartneribygg ble oppført i 1920 over to plan. Støpt plate på grunn med yttervegger i uisolerte trekonstruksjoner utvendig tekket med stående kledning. Pulttakkonstruksjon tekket med plater

  Garasjebygg:
  Antatt oppført i 1950. Enkelt bygg oppført i uisolerte trekonstruksjoner med jordgulv i garasjeareal. Ca. 25 kvm lagerrom med støpt plate. Saltakkonstruksjon tekket med eternittplater.

  Arealer og fordeling per etasje


  Låve/driftsbygning: Grunnflate 560 kvm i 2. etasje
  1. Etasje: Eldre fjøs , forrom, melkerom, kålrotrom, garderobe, lagerrom og liten stall.
  2. Etasje: Låveplan/kjørebro, 4 siloer, høykran og tørke.
  Kjeller: Eldre gjødselkjeller.

  Verksted: Grunnflate 240 kvm.
  1. etasje: Ammekufjøs, verksted og traktorgarasje
  2. etasje: kontordel.

  Redskapshus/fjøs: Grunnflate 350 kvm
  1. etasje: Kaldfjøs, redskapsskjul og isolert pauserom. Stolpefritt.
  Det er utvendig gjødselkum til bygget

  Stabbur: Grunnflate 60 kvm i øvre plan
  1. etasje: Lager
  2. etasje: Lager

  Veksthus 1, Hannestadhus: Grunnflate 350 kvm.
  1. etasje: Veksthusinnredning med vekstlys, rullebord, automatisk varme og lufting, gjødselanlegg og elektrokjele.

  Veksthus 2, Dejehus: Grunnflate på 180 kvm.
  1. etasje: Enklere veksthus med manuell vanning, varme med brennere, automatiske lufteluker og enkel gjødselløsning.

  Utsalgsbygning: 80 kvm.
  1. etasje: utsalgsbygning med areal for utsetting av planter samt salgsavdeling.

  Gartneribygg: Grunnflate på ca. 180 kvm.
  1. etasje: Gang, kontor, wc, teknisk rom, kjølelager, lager, rom for sprøytemidler og arbeidsrom. Utvendig støpt utkjøringsrampe
  2. etasje: Trapperom, snekkerverksted, to kontorer og kjøkkenkrok.

  Garasjebygg: Grunnflate 230 kvm.
  1. etasje: Syv garasjerom for mindre redskap og biler. Separat lagerrom på ca. 25 kvm.

  Oppvarming

  Isolerte bygg oppvarmes i hovedsak med elektrisitet. Det er og vedovner i enkelte bygg.

  Parkering

  Parkering på egen grunn/garasjebygning.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 310 500 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Tun, jord og skog

  Tun:
  Tunet på eiendommen omfatter et større areal på 22 dekar med flere driftsbygninger. Tunet er flatt og har flere rasjonelle bygninger for drift og god plass for maskiner og redskap.

  Jord:
  Totalt ca. 165 daa fulldyrka som i dag benyttes/har vært benyttet til gras, beite, grønnsaker, poteter mm. Fulldyrka er fordelt på mange teiger rundt tunet. Den største er på ca. 77 daa. Fulldyrka er farget oransje på kartet over.
  Ifølge takst er det lagt opp til jordvanning. I tillegg ca. 60 daa innmarksbeite som i dag benyttes som beite.

  Fulldyrket jord har følgende status:
  - Jordkvaliteten er definert som svært god og god
  - Fulldyrka har både liten, middels og stor erosjonsrisiko
  - Organisk materiale - Annen mineraljord klasse 6
  - Teksturgruppen - siltig finsand, siltig mellomleire og siltig lettleire
  - Mindre deler av fulldyrka er planert/påfylt
  - Fulldyrka er breelv-, hav-, strand og fjordavsetninger
  - Dreneringstilstanden oppgis å være tilfredsstillende
  - Det opplyses at det ikke er registrert floghavre eller hønsehirse

  Skog:
  Arealene er hentet fra NIBIO/Gårdskart som angir ca. 67 daa skog hvorav 59 daa er produktivt. Det produktive arealet er fordelt med ca. 47 daa høy bonitet og ca. 12 daa lav
  bonitet. Det framkommer ingen MIS figur på kart fra NIBIO, men takstmann er heller ikke kjent med om det er gjort MIS-registreringer. Skogen er fordelt på flere mindre teiger og det opplyses at store deler av skogen er
  plantet på 60 tallet og er dominert av gran med noe lauvskog i sørøst. Driftsforholdene kan være noe krevende i brattlendt terreng.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Offentlig VA.
  VA på eiendommen er avstengt i påvente av ny eier.

  Ny(e) eier(e) må innhente opplysninger om vann- og avløpsnettet da avd vann og avløp ikke har fullstendig oversikt over alle byggene. Derfor er det ikke fakturert for avløp.
  Ny(e) eier(e) må ta kontakt med Øvre Eiker kommune, avd vann og avløp for å avklare ledningsnettet på eiendommen. Det må også avklares hvilke bygninger vannmåleren måler. Vannet er nå stengt, og det faktureres kun fastledd vann.
  Priser 2020:
  Vann: kr 16,32 + MVA pr m3
  Avlop: kr 19,30 + MVA pr m3
  Vann fastledd: kr 492,- + MVA pr boenhet i aret
  Avlop fastledd: kr 505,- + MVA pr boenhet i aret

  I forbindelse med fradeling av de tre teigene med Gbnr 186/230 skal det tinglyses veirettigheter over Gbnr 186/11. Dersom tinglysning av veirettighet ikke er utført før overtakelse av eiendommen plikter ny eier av Sancoussi gård Gbnr: 186/11 lojalt og medvirke til å ferdigstille tinglysning blant annet ved. signere på nødvendige dokumenter og tinglysningspapirer etter selgers instruks.

  Reguleringsplan

  Eiendommen er uregulert.
  Det omkringliggende området til syd for eiendommen, inkludert fradelte arealer, er regulert til offentlige formål.
  Deler av områdene regulert til offentlige formål skal på et senere tidspunkt omreguleres til boligformål. Dette gjelder i hovedsak de tre teigene som nå er fradelt fra hovedbølet.

  Eiendommen følger av kommuneplan for Øvre Eiker kommune 2015 - 2027
  Arealformål i kommuneplan: LNF sone 1 / bolig / tjenesteyting

  Eiendommen grenser inntil følgende reguleringsplaner og har selv et mindre areal i reguleringsplaner listet under:
  3048-0137: Reguleringsplan for Skotselv skole, stf. 16.12.2009
  3048-0028: Reguleringsplan for Skotselv, stf. 22.09.1977

  Kommuneplan for Øvre Eiker 2015 - 2027 er innhentet i sin helhet og kan utlevers på forespørsel.

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  1883/900069-1/25  Bestemmelse om veg  
  11.09.1883  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1918/900375-1/25  Bestemmelse om veg  
  04.12.1918  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1918/900377-1/25  Bestemmelse om veg  
  04.12.1918  Overført fra gnr 186 bnr 54
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1918/900378-1/25  Bestemmelse om veg  
  04.12.1918  Overført fra gnr 186 bnr 55
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1918/900379-1/25  Bestemmelse om veg  
  04.12.1918  Overført fra gnr 186 bnr 56
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1918/900380-1/25  Bestemmelse om veg  
  04.12.1918  Overført fra gnr 186 bnr 58
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1920/900341-1/25  Erklæring/avtale  
  07.04.1920  RETTIGHETSHAVER: Buskerud Skolehjem
  Bestemmelse om kloakkledning
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1921/900553-1/25  Bestemmelse om vannledn.  
  25.07.1921  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1922/900430-1/25  Bestemmelse om gjerde  
  26.06.1922  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1922/900429-1/25  Bestemmelse om vannledn.  
  06.12.1922  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1931/900313-1/25  Elektriske kraftlinjer  
  03.08.1931  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1999/11248-41/25   ** Diverse påtegning  
  21.12.1999  Rettighetshaver
  ØVRE EIKER NETT AS
   
  1934/900408-1/25  Bestemmelse om vannledn.  
  17.09.1934  rettighetshaver:Knr:3048 Gnr:186 Bnr:78  
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1938/902885-1/25  Bestemmelse om bebyggelse  
  13.06.1938  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1939/1461-2/25  Bestemmelse om vannledn.  
  17.06.1939  rettighetshaver:Knr:3048 Gnr:186 Bnr:86  
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1939/2575-2/25  Bestemmelse om gjerde  
  28.10.1939  Bestemmelse om bebyggelse
  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1939/2575-3/25  Elektriske kraftlinjer  
  28.10.1939  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1953/3997-1/25  Erklæring/avtale  
  11.11.1953  Bestemmelse om kloakkledning
  Vegvesenets betingelser vedtatt
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1965/255-1/25  Erklæring/avtale  
  16.01.1965  Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1966/1431-1/25  Elektriske kraftlinjer  
  05.04.1966  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1999/11456-23/25   ** Diverse påtegning  
  23.12.1999  Rettighetshaver
  ØVRE EIKER NETT AS
   
  1971/990674-1/25  Elektriske kraftlinjer  
  10.08.1971  Kraftledningen Øvre Eiker kommunale Elektrisitetsverks høyspentnett registrert
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1971/990677-1/25  Elektriske kraftlinjer  
  10.08.1971  Kraftledningen Øvre Eiker kommunale Elektrisitetsverks høyspentnett registrert
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1971/990679-1/25  Elektriske kraftlinjer  
  10.08.1971 Kraftledningen Øvre Eiker kommunale Elektrisitetsverks høyspentnett registrert
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1989/9803-1/25  Elektriske kraftlinjer  
  29.08.1989  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1999/11254-19/25   ** Diverse påtegning  
  21.12.1999  Rettighetshaver
  ØVRE EIKER NETT AS
   
  1989/9976-1/25  Bestemmelse om bebyggelse  
  01.09.1989  Byggetillatelse gitt etter dispensasjon i henhold til Bygningsloven
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  2001/2264-1/25  Jordskifte  
  08.03.2001 Grensegangssak
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  2011/290805-1/200  Jordskifte  
  13.04.2011  Sak 0600-2010-0016 Daler
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Megler har innhentet tilgjengelige servitutter på eiendommen, disse kan utleveres på forespørsel. Flere av servituttene på eiendommen er overført statsarkivet som følge av alder, disse er ikke innhentet.

  Ferdigattest

  Det foreligger ingen ferdigattester/midlertidig brukstillatelser i kommunens arkiver.

  Kulturminner og fredninger

  Det er ikke registrert kulturminner eller Sefrak registrerte bygg på eiendommen.

  Informasjon om odelsloven, konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt odelsloven, jordloven og konsesjonsloven.

  Det er ikke odel på eiendommen.

  Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:

  1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette. På denne eiendommen vil det ikke følge boplikt.

  2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.

  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

  Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap.
  Se utfyllende informasjon på landbruksdirektoratets hjemmeside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/konsesjon[hva-maa-jeg-gjoere-hvis-jeg-ikke-faar-konsesjon-

  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

  Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  4 600 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Rolf Langeland Takstdato : 19.11.2019 Markedsverdi : 4 600 000,-

  Kommunale avgifter

  Kr. 615 pr. år Det beregnes ikke kommunale avgifter på eiendommen pt. foruten en fastleddsavgift. Normale kommunale avgifter vil påløpe for ny eier iht. gjeldene satser for Øvre Eiker kommune på VA, renovasjon, feiing m.m.

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei og øvrig nabosamarbeid.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir evt. våningshus og kårbolig ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter.

  Antikk og løsøre

  I Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.