Moavegen 5, 7750 Namdalseid

Ner-Brørs

Flott bruk for den aktive bonde | Melk og kjøttproduksjon | Robotfjøs, 61 liggebåser med 650 tonns kapasitet

Prisantydning: 15 000 000 kr
Omkostninger: 376 342 kr
Totalpris: 15 376 342 kr
Kommunale avgifter: 42 465 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Eieform: Selveier
Verditakst: 14 700 000 kr
Formuesverdi: 498 337 kr
Energimerking: G - Oransje
Primærrom: 151 m²
Bruksareal: 217 m²
Bruttoareal: 259 m²
Tomt: Eiet tomt
Tomteareal: 1141609 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 15 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
375 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 15 000 000,-))
--------------------------------------------------------
376 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
15 376 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Henrik Tegneby, Daglig leder / Eiendomsmegler
Nils Henrik Tegneby
99 11 29 00
henrik@landbruksmegling.no

For å bli oppdatert på bud og øvrig informasjon om eiendommen må du trykke på «bestill salgsoppgave» hvor du oppgir e-post og telefonnummer. 

Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
Visning:
Det vil bli avholdt visninger gården i uke 14 fra og med mandag 4. april til og med lørdag 9. april. Kontakt megler direkte for å avtale visningstidspunkt.
Adresse: Moavegen 5, 7750 Namdalseid

KONTAKTSKJEMA

SPØRSMÅL OM EIENDOMMEN?
  Beliggenhet

  Adresse

  Moavegen 5 7750 Namdalseid

  Matrikkel

  Gnr. 163 bnr. 6 i Namsos kommune

  Ner-Brørs | Flott bruk for den aktive bonde | 1700 kvm fjøs med melkerobot og nyere ungdyr/oksefjøs | Frittliggende verksted og vognskjul på 400 kvm

  Ner-Brørs er en god produksjonsgård med moderne og oppdaterte driftsbygninger og driftsapparat, det betyr at du som kjøper hovedsakelig kan fokusere på drift og ikke vedlikehold ved overtakelse av eiendommen.

  Gården har egen melkekvote på 293 tonn og leier ytterligere 50 tonn per i dag. Av dyrket mark og beiter så drifter gården i overkant av 700 dekar, hvorav 221 dekar er eid og ca. 500 dekar er leid. Samlet omsetning for gården ligger på ca. Kr 4.500.000,- pr år og har de seneste fire år oppnådd et driftsresultat fra Kr 580.000,- til 780.000,- etter avskrivninger.

  Landbrukseiendommen er formet som en sløyfe som strekker seg fra Øysterelva i Nord og smaler inn mot Brørs og strekker seg nordøstover over Brørsheia mot Brørstjønna.
  Jordarealene er samlet på 7 teiger som ligger inn til bruket. 3 av teigen henger sammen og utgjør et stort areal. Arealene er effektive og godt vedlikeholdt.
  Skogteigen har tilgang på skogsbilvei både fra øst- og vest side og det står en del skog på teigen som er hogstmoden. Skogteigen er noe kupert og har en del bratt terreng.

  Driftsbygningen har en U-form og har et samlet areal på 1665 kvm med melkeavdeling i nordre fløy, Sinku, kviger og spekalv  i midtre fløy og okseavdeling i søndre fløy. Melkeavdelingen i nordre fløy er på 45 x 15,8 meter og har installert en DeLaval VMS robot fra 2003 med rigg for utskilling av kalvemelk, DeLaval kubørster og DeLaval kraftôrstasjon i tillegg sluseløsninger. Det er videre installert en to sneglet DeLaval fullformikser på 22kbm fra 2020 som benyttes til fôring av hele fjøset med totalt 5 band.
  Dyreavdelingen har totalt 61 liggebåser i melkeavdelingen, 2 sykebinger/kalvingsbinger og adgang til utegangsarealer. Tekniske rom består av tankrom, maskinrom, bad og et kontor på 45 kvm. Inndelingen mellom tekniske rom og dyreavdeling er rasjonelt bygget opp med gode kontorfasiliteter som er med på å skape en hyggelig arbeidsplass. Melkeavdelingen har en produksjon på 343 tonn per i dag, men har en maks produksjonskapasitet ifølge eier på 650 tonn slik anlegget står nå.

  Midtre fløy er nybygd med en størrelse på 17,8 x 21,7 meter og rommer plass til 70 dyr. Herav 40 kalv med talle til liggeareal og spalt ved spiseplass. Det er videre en fullspaltavdeling med bingeskiller og 34 liggebåser, hvorav 23 er beregnet på kviger og 11 er beregnet på sinkyr.
  Søndre fløy ble oppført i 2019 og er bygget over deler av en opprinnelig plansilo med gjødselkjeller under. Avdelingen består av fullspaltebinger med muligheter for liggeplattinger eller liggebås og har plass til 70 dyr. Det er en stor fôrsentral mot øst i denne avdelingen med en rulleport på 6x4 meter. Hele driftsbygningen på 1665 kvm har en samlet kapasitet på å romme 200 dyr, og den samlede gjødselkapasiteten i bygget er på omlag 1700 kbm.

  Som følge av driftsbygningenes solide tekniske standard har landbrukstakstmann valgt å neddiskontere verdien av melkekvoten med en høy rente. Melkekvoten er derfor skjønnsmessig vurdert til en pris på kr 4,20 per liter, det er nesten 10 kr under markedsverdi og hva selger kunne solgt kvoten for "i morgen".
  Grunnlaget for nedskrivingen er at melkekvoteverdien skal tillegges den øvrige verdien av driftsbygningen basert på takstmannens skjønn og gårdens forventede fremtidige avkastning. I praksis vil dette si at gårdsbruk med gode og svært gode driftsbygninger får tillagt til dels kunstig lave verdier på melkekvoten, mens bruk med dårlige eller utrangerte driftsbygninger vil få tillagt langt høyere verdier på melkekvoten for å bøte på en dårlig bygningsmasse.
  For deg som kjøper av et melkebruk i Trøndelag er dette verdt å merke seg.

  Lengst nord på tunet ligger et flott verksted og vognskjul oppført i 2008 med store og gode skyveporter med 4 meters høyde. I østre del av bygget er det et fullisolert verksted med luft til luft varmepumpe og leddheiseport. I forkant av bygningen er det en god riggplass for større maskiner og utstyr.

  Hovedbygningen på gården har normalt god standard med et boligareal på 151 kvm og et bruksareal på 217 kvm. Boligens 1. etasje er innvendig renovert i senere tid med blant annet nyrenovert kjøkken og stue. I forbindelse med renoveringen ble ytterveggene etterisolert med 5 cm, og det ble lagt klart sløyfer i gulv klargjort for vannbåren varme. Kjøkkenrommet er av god størrelse og innehar en moderne innredning i hvit høyglans med mye skapplass. Innredningen er bygget i en praktisk nisjeløsning som skaper en fin spiseplass kombinert med at man får vesentlig mer benkeplass på kjøkkenet. Stuen ble renovert i samme tidsrom som kjøkkenet og innehar moderne overflater og en effektiv vedovn sentralt plassert i rommet. Fra stuen har man også adgang til overbygget terrasse. Første etasje består videre av separat wc og bad- og vaskerom med tilhørende bod- og klesrom. I boligens andre etasje finnes kontor, baderom med wc og fire soverom hvorav ett har blitt fornyet i senere tid. Utvendig vil bygningen ha behov for fremtidige utbedringer i form av blant annet ny kledning og utskifting av eldre vinduer. 

  Eiendommen grenser til et fint friluftsområde ved brørs-tjønna der det er fint å fiske og tenne bål. Det er ryddet litt i området og satt opp en bålpanne for fine kvelder ved vannet.. Fint potensiale for å eventuelt å sette opp gapahuk eller grillhus, evt hytte med tiden?

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1955
  Byggeår gjelder for Våningshus.

  Byggeår for øvrig bebyggelse:
  Driftsbygning ku - 2012
  Driftsbygning kviger/okser - 2019
  Redskapshus - 2008

  Bygninger og byggemåte

  Bebyggelsen består av bolighus, driftsbygning og redskapshus.

  Våningshus:
  Bygning opprinnelig oppført i tømmer som er flyttet fra et tidligere gårdstun 300 meter nord og til nåværende tomt i 1954. Det er kjeller under deler av bygget, ellers er det plasstøpt grunnmur. Kledd med utvendig stående kledning. Deler av bygningen er påbygd i vanlig isolert bindingsverk. Bygningen har ståltak.

  Driftsbygning:
  Fjøsbygning med 2 øste/vest fløyer og en midtre fløy. Ferdig oppført i 2019. Bygningen har plass til omlag 200 dyr.
  Nordre fløy er oppført i isolert bindingsverk med fagverkstakstoler. Denne er isolert med 15 cm i vegg og 20 cm i tak.
  Midtre fløy er nybygd og oppført i betongelementer med fagverkstakstoler. Den har kjeller under hele bygget med unntak av den delen som trukket frem mot vest for talleareal.
  Ny avdeling mot sør er også oppført i 2019. Bygningen er bygd over deler av en gammel plansilo, med gjødselkjeller under. Denne delen er også oppført i plasstøpt kjeller, med isolerte betongelementer i vegg. Fagverkstakstoler i takkonstruksjon.

  Redskapshus:
  Bygning oppført i 2008 av bindingsverk med fagverkstakstoler. Kledd med stående bordkledning, takplater i stål på tak. Står på støpt betongplate (frostfritt).

  Informasjon er hentet fra Landbrukstakst utført av Einar Otto Ingulfsvand mai 2020 og oppdatert 24.05.2021. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Landbrukstakst.

  Eiendommens historie

  Gården Ner-Brørs ble kjøpt av dagens eiere i 2004.

  Allerede i Steinalderen bodde det folk på Namdalseid. På Ner-Brørs er det funnet rester i form av kulturjord og kokstein.
  Gården Brørs er først nevnt i skattelista fra 1521 med navnet Brødreaas, og navnet bel endret til Brørs i 1643. Dette gårdsnavnet er ikke benyttet i andre deler av landet.
  Deling av gården Brørs er trolig svært gammel, i matrikkelen for 1696 er den øvre gården kalt fullgard mens Ner-Brørs er kalt ødegard, og det kan vel tyde på at det har vært delt i to gårder allerede før Svartedøden.

  Gården ligger i dag så og si midt i grenda og ved et vegkryss der det går fire veger, nesten i alle retninger. Gården ble flyttet hit fra Øver-Brørs omkring 1955. Drifta på gården har vært tradisjonell gårdsdrift med melkeproduksjon.

  Arealer og fordeling per etasje

  Våningshus: 151 kvm P-rom, 217 kvm Bra og 259 kvm Bta.
  Kjeller: 4 lagerrom.
  1.etg.: VF, WC, Bad/vaskerom, Kjøkken, Stue, Walk-in-closet.
  2.etg.: Gang, 4 soverom, kontor, Bad/WC.
  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

  Driftsbygning: 1.665 kvm Bta.
  1.etg.: Husdyrrom, tankrom, gang, kontor, maskinrom, bad, smittelsuse, forsentral.

  Redskapshus: 360 kvm Bta.
  1.etg.: Maskinlager, isolert verksted.

  Arealoppmåling er foretatt av takstmann.
  Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-ROM) og sekundære rom (S-ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
  "Takstmannens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.norsktakst.no

  Oppvarming

  Våningshus:
  Bygningen har innlagt rør til vannbåren varme i 1 etasje som er lagt ned i avrettningsmasse i 2015. Anlegget er ferdig opplagt, men det er ikke montert varmekilde inn på dette enda.
  Det er varmekabler på bad og vaskerom. Videre er Varmepumpe i 1 etasje og panelovner til oppvarming i 2 etasje.
  Bygningen har 2 piper hvor den ene er i bruk til vedfyring. Pipe er av Leca med puss på, oppført på 80 tallet.
  Dersom det er rom i boligene som ikke har vegg- /fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.
  Kommunen opplyser: Mangler vedr pipe eller ildsted registrert. Det er registrert sprekk i elmt. 1 og 2, og riss i elmt. 3. Tilsyn hvert 4. år. Feiing hvert 4. år, neste gang 2021. (med forbehold om endringer).

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 1 141 609 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Opplysninger om tomteareal er ihht matrikkelbrev tilsendt fra kommunen.

  Tun, jord og skog

  Eiendomsteigen er formet som en sløyfe som strekker seg fra Øysterelva i Nord og smaler inn mot Brørs og strekker seg nordøstover over Brørsheia mot Brørstjønna.

  Tun:
  Romslig gårdstun med gruset kjøre- og parkeringsareal. Det er anlagt hage med plen, lekestue og med endel beplantning ved våningshuset.

  Dyrket mark:
  Dyrket jord består av ifølge gårdskart 220,9 daa fulldyrka jord.
  Jordtypen er i hovedsak siltig leiere på arealer mot nordvest, mot nordøst er det mer mold/omdannet myr og på arealer rundt gårdstunet er det mer innslag av morene og steinholdige jordtyper jo lengre opp en kommer.
  Arealene har relativt lite helling. Arealene rundt gårdstun har en svak helling. Arealene oppgis til ikke å være tørke eller flomutsatt, er effektive og godt vedlikeholdt.
  Den fulldyrka marka er fordelt på 1 stor sammenhengende teig og 2 mindre teiger . Hvorav det største skiftet er sammenhengende på 168,2 daa, videre et areal bak redskapshus på 6,1 daa og areal sør for gårdstun er 41 daa.
  Arealene er grøftet med avskjæringsgrøfter og drensgrøfter i hovedsak av tidligere eier av eiendommen (rundt 1960-1990).
  Omlag 10 daa ble drenert i 2017 ned mot elva, som var vått område. En del drensgrøfter på nordvestre areal må spyles innimellom pga av rustutfelling. Det er videre enkel tilkomst til alle arealer fra gårdstun.
  Utover egne arealer leier bruket 500 daa jord (inkl. 70-80 daa beite).

  Skog:
  Skogbruksarealene består av 1 sammenhengende teig i hovedsak på sørøst side av eiendommen.
  Skogbruksarealene fremstår med noe helling. Arealene er likevel relativt lettdrevet og det er lett å få virket på eiendommen ned til kjørbar helårsvei. Eiendommen har tilgang på skogsbilvei både fra Brørs i nord og Brørstjønna i sør.
  Skogbruksarealene består av 587,5 daa, hvor av skog på høy bonitet utgjør 121,5 daa, 231,8 daa på middels bonitet og 234 daa på lav bonitet. I tillegg kommer 82,2 daa som er registrert som uproduktiv skog. Høyde over havet er fra omlag 100 til opp mot 300 moh.
  Det er ikke noen ny skogbruksplan på eiendommen.
  Det er ikke foretatt mye avstandsregulering og rydding av plantefelt.
  Årlig balansekvantum over tid ,brukt i beregningen, er satt ved et snitt på 136 kbm bar og lauv virke redusert for topp og råte. Dette begrunnes i at kubikkvolumet i skog er i vekst og at en kan forutse større drifter og uttak av skogen på sikt, dette med basis i erfaringstall fra lignende skogarealer i området og bruk av tilgjengelige kartverktøy og flyfoto.
  Skogteigen har tilgang på skogsbilvei både fra øst og vest side og det står en del skog på teigen som er hogstmoden. Skogteigen er noe kupert og har en del bratt terreng.

  Jakt/Fiske:
  Jakta forvaltes gjennom Hundseth/Brørs grunneierlaget som har totalt 8 elger (5 store dyr og 3 kalver) og 11 hjorter.
  Tellende areal på denne eiendommen utgjør 10,2 % av det totale arealet.
  Eiendommens inntekter fra elgjakta er på ca. 5000 kr pr år.
  Verdien av jakt er funnet ved å vurdere nettopris på verdi av utleie vedr jakt og salg av kjøtt med fradrag for aktuelle kostnader.
  Eiendommen har fiskerett i Brørstjønna.

  Allmenningsrett:
  Eiendommen har Allmenningsrett hvor en har muligheter for beite i fjellet ved Furudal.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Offentlig veg og vann.
  Private stikkledninger frem til offentlig nett.
  Privat avløp med septiktank som tømmes av kommunen.
  Kommunen opplyser at det ikke foreligger pålegg om endring av tilknytningsforhold.

  Reguleringsplan

  Eiendommen ligger ikke i regulert område men omfattes av kommuneplanens arealdel for Namdalseid, vedtatt 14.12.2017 og område er avsatt til LNFR-område.
  kommuneplanens arealdel kan sees hos megler.
  Kommunen bekrefter at det ikke er innkommet nye arealplaner for dette området til kommunal behandling.

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  Gnr. 163 Bnr 6:

  1871/900021-1/68  Utskifting   
  20.11.1871 

  1960/1060-1/68  Jordskifte  
  23.04.1960 
  Grensegangssak
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1969/4948-1/68  Erklæring/avtale  
  03.11.1969 
  Best. om avståelse av grunn til veganlegg.
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1974/3206-1/68  Rettighet  
  04.06.1974 
  Rettighetshaver:Namdalseid Vassverk Al  
  Lnr: 2075955
  LEIEAVTALE
  NAMDALSEID VASSVERK AL, HAR I FLG. OVERENSKOMST RETT TIL Å
  GRAVE NED OG HA LIGGENDE VANNLEDNINGER PÅ D. E., OG / ELLER
  RETT TIL Å NYTTE RØSSETVANNET SOM VANNKILDE, PÅ DIVERSE
  VILKÅR

  1974/3369-1/68  Elektriske kraftlinjer  
  10.06.1974 

  1993/4863-1/68  Erklæring/avtale  
  05.08.1993 
  Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2019/1347405-1/200  Bestemmelse om nettstasjon  
  12.11.2019 21:00 
  Rettighetshaver:TENSIO TN AS  
  Org.nr: 988807648
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger

  Rettigheter på andre eiendommer:

  Rettigheter på 5007-163/3
  Rettigheter i eiendomsrett
  1997/490-3/68  Bestemmelse iflg. skjøte  
  28.01.1997 
  rettighetshaver:Knr:5007 Gnr:163 Bnr:6  
  Bestemmelse om veg

  Gnr 163 Bnr 12:

  1988/2955-2/68  Erklæring/avtale  
  06.05.1988 
  rettighetshaver:Knr:1725 Gnr:163 Bnr:12 Fnr:1  
  rettighetshaver:Knr:5007 Gnr:163 Bnr:24  
  Bestemmelse om veg
  Med flere bestemmelser

  1993/4863-1/68  Erklæring/avtale  
  05.08.1993 
  Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2002/3092-1/68  Bruksrett  
  11.07.2002 
  rettighetshaver:Knr:1725 Gnr:163 Bnr:12 Fnr:1  
  rettighetshaver:Knr:5007 Gnr:163 Bnr:24  
  Rett til garasje
  Med flere bestemmelser

  2004/2054-3/68  Bestemmelse om veg  
  30.04.2004 
  rettighetshaver:Knr:5007 Gnr:163 Bnr:24  
  Med flere bestemmelser

  Ovennevnte servitutter hefter ved grunnboken på eiendommen. Grunnboken er vedlagt senere salgsoppgaven.
  Megler har innhentet kopi av tilgjengelige servitutter fra Statens kartverk og disse ligger vedlagt salgsoppgaven.

  Ferdigattest

  Det foreligger ikke ferdigattester.  Det er ikke påkrevet for tiltak omsøkt før 01.01.1998

  Kulturminner og fredninger

  Det er registret kulturminne av arkeologisk lokalitet på eiendommen. (bosetning-aktivitetsområde)

  Informasjon om odelsloven

  Det foreligger ikke odel på denne eiendommen.

  Informasjon om konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt jordloven og konsesjonsloven. Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på: 1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette. 2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.
  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå. Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap. Se utfyllende informasjon på landbruksdirektoratets hjemmeside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/konsesjon#hva-maa-jeg-gjoere-hvis-jeg-ikke-faar-konsesjon- Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er drivepliktog at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre. Spørsmål om odel, bo-og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  15 000 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Einar Otto Ingulfsvand Takstdato : 24.05.2021 Markedsverdi : 14 700 000,- Formuesverdi : 498 337,- Formuesverdi pr. : 31.12.2019

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

  Kommunale avgifter

  Kr. 42 465 pr. år

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei og øvrig nabosamarbeid.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Antikk og løsøre

  Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper som ikke er en dal av driften og antikviteter/ gamle bruksgjenstander som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke.

  Maskiner og utstyr

  Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Melkekvote

  Bruket har en melkekvote på 291 710 liter, i tillegg leies det kvote. Total kvote for 2020 er 341 710. Det er påstartet oppbygging av en besetning for kjøttproduksjon i tillegg til melkeproduksjon.
  Takstmannen har forutsatt et 15 års perspektiv hvor det er trolig at melkekvoten vil være tilknyttet drift av eiendommen og har tatt inn risiko for svingninger i markedet og pris i et langsiktig perspektiv, da melkekvotens verdi skal tillegges driftsbygning for melkeproduksjon i drift jfr. konsesjonslovens rundskriv.

  Besetning

  i utgangspunktet er det kun besetning for melkeproduksjon vil bli solgt i tillegg til gården.
  Prisen for besetning avregnes krone for krone og kommer i tillegg til kjøpesummen på gården og reguleres i en separat kjøpekontrakt.
  Selger er tilknyttet Nortura og overføring og kostnad/pris for besetning fastsettes ut fra Norturas taksering og prissystemer. Kjøper og selger godtar Norturas taksering som kjøpesum for besetning. Taksering gjøres i forkant av overtagelse for å oppnå korrekte statusverdier.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.