Finnøyvegen 135, 7590 Tydal

Moen Gård - SOLGT!

- Landbrukseiendom beliggende i attraktivt område for jakt, fiske og friluftsliv.

Prisantydning: 5 000 000 kr
Omkostninger: 126 342 kr
Totalpris: 5 126 342 kr
Kommunale avgifter: 700 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Eieform: Selveier
Verditakst: 4 100 000 kr
Tomt: Eiet tomt
Tomteareal: 6104600 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 5 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
125 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 000 000,-))
--------------------------------------------------------
126 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 126 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Hanne Marie Tegneby, Agronom/Eiendomsmegler
Hanne Marie Tegneby
95 76 17 29
hanne@landbruksmegling.no

For å bli oppdatert på bud og øvrig informasjon om eiendommen må du trykke på «bestill salgsoppgave» hvor du oppgir e-post og telefonnummer. 

Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
Adresse: Finnøyvegen 135, 7590 Tydal

KONTAKTSKJEMA

SPØRSMÅL OM EIENDOMMEN?
  Beliggenhet

  Adresse

  Finnøyvegen 135 7590 Tydal

  Matrikkel

  Gnr. 184 bnr. 1 i Tydal kommune

  Beliggenhet, adkomst

  Eiendommen ligger ved Mosjøen i Tydal, ca. 24 km fra Ås Sentrum med servicekontor Tydal kommune, matbutikk, og bensinstasjon.
  Meget attraktivt område for jakt, fiske og friluftsliv.

  Moen Gård

  På Moen gård er det i dag ingen selvstendig landbruksdrift, og jordbruksarealene leies ut. Tidligere har det vært gårdsdrift med melkekyr, men denne ble avsluttet ca. 1958. Det ble også drevet setring på Stormovollen frem til ca. 1950. I flere år drev foreldre av dagens eier med pensjonat, motell og camping for fjellturister. Denne virksomheten ble avviklet ca 1970.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1986

  Bygninger og byggemåte

  Følgende bebyggelse faller inn under eiendommen:
  Våningshus
  Garasje/lagerrom
  Tidligere fjøs omgjort til redskapsbu.
  Tidligere motell og tidligere hovedvåningen (bygningene har kollapset/er revet)
  Stabbur
  Naust
  Høyluddu

  Våningshus:
  Enebolig er oppført i to etasjer over kjeller. Grunnmur er oppført i lecastein. Veggkonstruksjon er oppført i bindingsverk og er kledd med stående panel. Taket er et saltak og er tekket med papp. Etasjeskille er et betongdekke og trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass.

  Garasje/lagerrom:
  Bygget er oppført i en etasje over grusgulv.
  Takkonstruksjon i pulttaks form tekket med profilerte metallplater. Veggkonstruksjon i tre med utvendig stående panel.
  Bygget er i åpen utførelse uten porter/vegg i fremkant. Taket er som er overbygg over tre stk. lagercontainere og parkeringsplass for bil/traktor.

  Tidligere fjøs omgjort til redskapsbu:
  Bygning oppført med materialer fra tidligere fjøs oppført i en og en halv etasje over støpt/grusgulv.
  Veggkonstruksjon i reisverk med utvendig stående/liggende trekledning. Takkonstruksjon i saltaks form med yttertekking av profilerte metallplater.

  Tidligere motell og tidligere hovedvåning:
  Bygningene har kollapset/er revet

  Stabbur:
  Eldre laftet stabbur oppført over fundament av stein. Takkonstruksjon i saltaks form tekket med metallplater.

  Naust:
  Oppført i en etasje over jordgulv. Veggkonstruksjon i reisverk med utvendig stående kledning. Takkonstruksjon i saltaks
  form tekket med metallplater.

  Høyluddu:
  Lagerrom utført i en etasje over støpt gulv og støpte murer. Veggkonstruksjon i tre med utvendig stående kledning.
  Takkonstruksjon i saltaks form som er tekket med profilerte metallplater. Det er etablert metallport.

  Informasjon er hentet fra Landbrukstakst med Tilstandsrapport utført av Takst-forum Nord Trøndelag as v/Nils Kringen, datert 08.07.2020. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Landbrukstakst med Tilstandsrapport.

  Antall rom (evt. senger)

  Soverom: 3

  Arealer og fordeling per etasje

  Primærrom: 114 kvm, Bruksareal: 171 kvm, Bruttoareal: 186 kvm

  Bruksareal (BRA) Kjeller: 55m².
  Bruksareal (BRA) 1. etasje: 60m².
  Bruksareal (BRA) 2. etasje: 56m².
  Bruksareal (BRA) totalt: 171m².

  Primærareal (P-ROM) Kjeller: 0m².
  Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 58m².
  Primærareal (P-ROM) 2. etasje: 56m².
  Primærareal (P-ROM) totalt: 114m².

  Sekundærareal (S-ROM) Kjeller: 55m².
  Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 2m².
  Sekundærareal (S-ROM) 2. etasje: 0m².
  Sekundærareal (S-ROM) totalt: 57m².

  Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn. "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.norsktakst.no

  Møblering / utstyr

  Av hvitevarer medfølger kun eventuelt integrerte hvitevarer på kjøkken i Våningshus.
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund gjeldende fra 01.01.2020 legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven.
  Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

  Standard

  Våningshuset er med enkel men funksjonell standard.
  Kjeller er fuktig. Drenering fungerer på sin måte da vann er drenert til brønn innvendig. Løsning er ikke god da dette medfører fuktig kjeller. En annen og bedre løsning med drenering/fuktsikring bør/må etableres.
  Det er registrert noe råteskader i kledning mot sør.

  Kjeller
  Kjellerrom: Støpt gulv og betong på vegger. Betong i tak. Trapp og bereder. Vannpumpe.
  Bod: Støpt gulv og betong på vegger. Betong i tak.
  1. etasje
  Vindfang: Flis på gulv og panel på vegger. Panel i himling.
  Toalett: Flis på gulv og panel på vegger. Panel i himling. Utstyrt med wc, servant og naturlig avtrekk.
  Gang: Flis på gulv og panel på vegger. Panel i himling.
  Kjøkken: Flis på gulv og tapet på vegger. Takess i himling. Innredning med opplegg for vaskemaskin. Sluk i gulv.
  Trapprom: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Trapp.
  Stue: Parkett på gulv og panel på vegger. Panel i himling. Vedovn og varmepumpe. Trapp.
  2. etasje
  Gang: Belegg på gulv og panel på vegger. Panel i himling. Trapp.
  Soverom 1: Belegg på gulv og panel på vegger. Panel i himling.
  Soverom 2: Belegg på gulv og panel på vegger. Panel i himling.
  Soverom 3: Belegg på gulv og panel på vegger. Panel i himling.
  Bad: Flis på gulv, flis og våtromsplater på vegger. Takess i himling. Reflektorovn. Utstyrt med wc, dusjkabinett, opplegg for vaskemaskin, servant, servantskap og naturlig avtrekk.

  Garasje/lagerrom er i enkel utførelse. Det er overbygd tak over 3 stk lagercontainere i tillegg til plass for parkering av bil/traktor.

  Tidligere fjøs fungerer som enkelt lagerrom, tilstand som aldersslitt.

  Tidligere motell og hovedvåning er med saneringskostnad, disse to bygningene har kollapset.

  Stabbur er preget av alder.

  Naust er med større vedlikeholdsbehov.

  Høyluddu med grei standard som lager.

  Informasjon er hentet fra Landbrukstakst med Tilstandsrapport utført av Takst-forum Nord Trøndelag as v/Nils Kringen, datert 08.07.2020. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Landbrukstakst med Tilstandsrapport.

  Oppvarming

  Vedovn på stue samt luft til luft varmepumpe. Reflektorovn på vegg i baderom.
  Selger opplyser at pipe har behov for vedlikehold over tak.
  Megler har ikke mottatt tilbakemelding fra kommunen om opplysninger for feiing/branntilsyn.
  Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg- /fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.

  Parkering

  Gode parkeringsmuligheter i Garasjebygg samt på gårdstunet.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 6 104 600 kvm, Eierform: Eiet tomt
  Tomteareal er iht matrikkelbrev tilsendt frra Tydal kommune

  Tun, jord og skog

  Eiendommens arealer:
  Fulldyrka jord: 80,4 daa.
  Innmarksbeite: 16,2 daa.
  Produktiv skog: 3 755,1 daa.
  Annet markslag: 1 770,3 daa.
  Bebygd, vann, bre: 44,7 daa.
  Ikke klasifisert: 437,9 daa.

  Fulldyrka jord: Dyrket mark kort transportvei til gårdstunet. 80, 4 dekar.
  Dyrket mark er utleid for slått, avtales for hvert år om gangen.
  Innmarksbeite: 16,2 dekar.
  Produktiv skog: 3755,1 dekar. Produktiv skog er med lav bonitet, som gir lav tilvekst.
  Vasskraft: Fallrettigheter Grøna Fallrettigheter i elva Grøna som har verdi ved eventuell utbygging.
  Jaktinntekt Storvilt: Betaling i reint kjøtt ca 25 kg pr. år. (Variabelt med tildeling av elg og avskytning.) Storviltjakt inngår i Ås jaktlag.
  Jaktinntekt Småvilt: Utleie ca. 20 000,- pr. år. (Varibelt med størrelse av bestand)
  Hyttetomter: 11 stk. Salg av tomter er avhengig av etterspørsel og marked. Salget vil sannsynlig ha et langt perspektiv og vil inbefatte diverse kostnader.
  Fiskerett i Mosjøen: For rette vedkommende kan fiskeretten medføre ekstrainntekt samt god tilgang på fersk fjellfisk.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Adkomst via felles privat veg: Finnøyvegen.
  Privat vann fra egen brønn.
  Privat avløp med septiktank som tømmes av Innherred Renovasjon.

  Reguleringsplan

  Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i Kommuneplanens arealdel vedtatt 21.06.2012 avsatt til LNF-område. Deler av eiendommen er avsatt til fritidsbebyggelse med totalt 22 tomter hvor 10 tomter fortsatt er ledig.
  Kommuneplanens arealdel kan sees hos megler.

  Kulturminner og fredninger

  Våningshus er registrert som SEFRAK-minne.
  Bygninger i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringen fungerer mer som et varsko om at kommunen bør ta en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.

  Informasjon om odelsloven, konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt odelsloven, jordloven og konsesjonsloven.

  Det foreligger odel på eiendommen, men avklaring av odelsberettigedes løsningsrett pågår. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon om status for odel.

  Når det er odel på eiendommen, betyr det at odelsberettigede etter loven (i praksis nærmeste slektninger) kan kreve å løse eiendommen på odel innen 6 måneder etter tinglysning av skjøtet. Deretter holdes det odelstakst for å fastsette løsningssummen. Kjøper har risikoen for eventuelle odelsløsning og må akseptere den odelstakst som da fastsettes. Kjøper vil således få eventuell gevinst ved en odelsløsning, likeledes som han/hun må bære eventuelt tap.
   
  Det er videre konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:

  1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.

  2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.
   
  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

  Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et økonomisk tap.
   
  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.
   
  Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  1954/3181-1/66  Erklæring/avtale  
  28.04.1954 
  Elektriske kraftlinjer

  1954/909780-1/66  Elektriske kraftlinjer  
  28.05.1954 
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1958/1325-1/66  Skjønn  
  18.02.1958 
  BESTEMMELSE OM REGULERING AV INNSJØ/VANN/ELV

  1963/905736-1/66  Elektriske kraftlinjer  
  25.02.1963 
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1964/3357-1/66  Erklæring/avtale  
  04.11.1964 
  For bruk av Reitanvegen

  1968/1205-1/66  Skjønn  
  17.04.1968 
  BESTEMMELSE OM REGULERING AV INNSJØ/VANN/ELV
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1970/3255-2/66  Bestemmelse om veg  
  14.09.1970 
  rettighetshaver:Knr:5033 Gnr:184 Bnr:16  

  1970/3832-2/66  Bestemmelse om veg  
  24.10.1970 
  rettighetshaver:Knr:5033 Gnr:184 Bnr:17  
  Bestemmelse om vannrett

  1971/4630-2/66  Rettigheter iflg. skjøte  
  17.12.1971 
  rettighetshaver:Knr:5033 Gnr:184 Bnr:18  
  til ved.

  1973/1795-1/66  Jordskifte  
  14.05.1973 
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1980/3975-1/66  Bestemmelse om veg  
  14.08.1980 
  rettighetshaver:Knr:5033 Gnr:184 Bnr:9  

  1986/1775-2/66  Bestemmelse om vannrett  
  17.03.1986 
  rettighetshaver:Knr:5033 Gnr:184 Bnr:19  
  Bestemmelse om vannledning
  Bestemmelse om veg
  Bestemmelse om garasje/parkering
  Med flere bestemmelser

  1989/4661-3/66  Festekontrakt - vilkår  
  24.07.1989 
  festetid: 3 år
  Gjelder matrikkelenhet: Knr:5033 Gnr:184 Bnr:1 Fnr:4
  TOMTEVERDI: NOK 11.160
  ENGANGSAVGIFT
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1989/6260-2/66  Best. om adkomstrett  
  02.10.1989 
  rettighetshaver:Knr:5033 Gnr:184 Bnr:20  

  1993/1486-3/66  Best. om adkomstrett  
  14.04.1993 
  rettighetshaver:Knr:5033 Gnr:184 Bnr:12  
  Bestemmelse om vannrett
  Med flere bestemmelser

  1995/1788-1/66  Jordskifte  
  27.04.1995 
  SAK NR. 20/1978 -GS
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1999/3938-1/66  Best. om adkomstrett  
  31.08.1999 
  rettighetshaver:Knr:5033 Gnr:184 Bnr:15  

  2005/1082-1/66  Jordskifte  
  09.03.2005 
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2010/23378-3/200  Bestemmelse om veg  
  12.01.2010 
  rettighetshaver:Knr:5033 Gnr:184 Bnr:30  

  2010/23378-4/200  Bestemmelse om vannrett  
  12.01.2010 
  rettighetshaver:Knr:5033 Gnr:184 Bnr:30  

  2011/221124-1/200  Erklæring/avtale  
  21.03.2011 
  Rettighetshaver:TRONDHEIM ENERGI KRAFT AS  
  Org.nr: 980395820
  Bestemmelse om bomstasjon
  Med flere bestemmelser

  2013/68125-1/200  Jordskifte  
  24.01.2013 
  Sak 1600-2010-0029 Finnøyvegen
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2017/111374-2/200  Bestemmelse om veg  
  06.02.2017 
  rettighetshaver:Knr:5033 Gnr:184 Bnr:32  

  2019/520696-1/200  Bestemmelse om veg  
  08.05.2019 21:00 
  rettighetshaver:Knr:5033 Gnr:174 Bnr:85

  Ovennevnte servitutter hefter ved grunnboken på eiendommen. Grunnboken er vedlagt senere salgsoppgaven. Megler har innhentet kopi av tilgjengelige servitutter fra Statens Kartverk, interessenter kan få tilsendt kopi av disse ved forespørsel.

  Ferdigattest

  Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, og kommunen opplyser at det verken finnes ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommens bygninger. I henhold til ny plan- og bygningslov gjeldende fra 1. juli 2015, jf § 21-10 femte ledd utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

  Kommunen opplyser at bygningene er byggeanmeldt og tilsendte tegninger fra kommunen ligger vedlagt i salgsoppgaven.
  Dagens innredning og bruk avviker fra disse tegninger på følgende vis:
  Våningshuset består av den del aav bygget på tegninger anmerket som "Nytt bygg". Den del merket som "Eksisterende bygg" er revet. Innredning og bruk avviker forøvrig fra tegningene ved at vaskerom og hunderom på tegninger er innredet til kjøkken, og rom "storkjøkken" på tegninger er innredet til stue. Endringene er ikke omsøkt hos kommunen, og vil være kjøpers risiko og ansvar.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  5 000 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Takst-Forum Trøndelag / Nils Kringen Takstdato : 08.07.2020 Markedsverdi : 4 100 000,- Formuesverdi : 264 003,- Formuesverdi pr. : 31.12.2018

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

  Kommunale avgifter

  Kr. 700 pr. år Kommunale avgifter omfatter feiegebyr. I tillegg tilkommer renovasjonsgebyr på kr 4 043,38 pr. år og slamtømming/septik på kr 1 660,- som begge faktureres direkte fra Innherred Renovasjon.

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Det er dannet et veglag med grunnlag i jordskifte for gårdsvegen til tunet. (Mobrua/Riasvegen veglag. I tillegg veglag på tidligere anleggsveg Riastvegen, bomveg til hytter og for turister. I tillegg til dette er det skogsveglag med vegrett til skogteig på Hemnesset.
  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av felles veger i disse veglag.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Andre opplysninger

  Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.
  Utdrag av matrikkelbrev for eiendommen ligger vedlagt i salgsoppgaven. Ta kontakt med megler for å få fullstendig matrikkelbrev med beskrivelse av alle teiger.

  Antikk og Løsøre

  I Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Boligselgerforsikring

  Selger har valgt å ikke tegne boigselgerforsikring, men har utarbeidet et egenerklæringsskjema som ligger vedlagt salgsoppgave, og kjøper oppfordres til å gjøre seg kjent med dette.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.