Espenesveien 738, 9311 Brøstadbotn

Espenesveien 738 - SOLGT!

Landbrukseiendommen med sauedrift i flotte omgivelser. Egen teig med fiskevann

Prisantydning: 9 050 000 kr
Omkostninger: 227 592 kr
Totalpris: 9 277 592 kr
Kommunale avgifter: 12 249 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Eieform: Selveier
Energimerking: F - Rød
Formuesverdi: 834 973 kr
Primærrom: 186 m²
Bruttoareal: 376 m²
Tomt: Eiet tomt
Tomteareal: 1647000 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 9 050 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
226 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 9 050 000,-))
--------------------------------------------------------
227 592,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
9 277 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
bjorn_fosby_eiendomsmegler_landbruksmegling_sarpsborg
Bjørn Fosby
91 65 19 22
bjorn@landbruksmegling.no

For å bli oppdatert på bud og øvrig informasjon om eiendommen må du trykke på «bestill salgsoppgave» hvor du oppgir e-post og telefonnummer. 

Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
Visning: Ta kontakt med megler før visning for å få oppgitt oppmøtetidspunkt.
Adresse: Espenesveien 738, 9311 Brøstadbotn

KONTAKTSKJEMA

SPØRSMÅL OM EIENDOMMEN?
  Matrikkel

  Gnr. 43 bnr. 26 i Dyrøy kommune

  Eiendommen

  Landbrukseiendom i full drift med sauer. Gården selges samlet med besetning og redskap. Eiendommen ligger i Espenes i flott naturlandskap, med mulighet for unike natur opplevelser. Eiendommen grenser til sjøen og har eget naust ved vannet. Til eiendommen tilhører også andel av fjellvann med rettigheter til fisk. Området består i hovedsak av boliger, fritidsboliger, hytter og landbrukseiendommer. Eiendommen består av 13 teiger og eiendommen i Sørreisa kommune består av 2 teiger Eiendommen i Dyrøy kommune grenser til sjøen, denne er delt av offentlig vei og strekker seg til utmark/fjell. Bygningene og tunet ligger på nedsiden av offentlig vei ned mot sjøen. Eiendommen består av Våningshus med utleie del, driftsbygning hvor det også er et fullt utstyr verksted, garasje, diesel hus, uthus/hundegård Eiendommen har 140,1 daa dyrket, 31,6 daa innmarksbeite Skogsarealet er på totalt 1.208 daa hvor av ca. 507 daa produktiv skog. Resterende areal ca. 267 daa er myr, åpen jorddekt fastmark, åpen grunnlendt fastmark, bebygd, samf, vann og bre. Det ca. 7 km fra Brødstadbotn sentrum. Til nærmeste barnehage er det 7,4 km Finnlands Moan barnehage 0-6 år. Elvetun barne og ungdomsskole er det også 7,4 km. Til Senja videregående skole er ca. 32 km. Til nærmeste er dagligvare forretning er 6,8 km 7 minutter med bil. Området består i hovedsak av boliger, hytter og landbrukseiendommer. Eiendommen består av 13 teiger og eiendommen i Sørreisa kommune består 2 teiger. Eiendommen i Sørreis grenser til Skøelva og er delt av offentlig vei og strekker seg til utmark: Dert er ca. 15 km mellom eiendommene

  Beliggenhet, adkomst

  Eiendommen ligger inntil offentlig vei.

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1971, modernisert i 2013

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus: Byggeår 2001
  Fundamentering, grunnmur og utvendig fasader: Antatt fundamentert på faste masser. Fundamenter og gulv av betong på grunn. Grunnmur av leca.
  Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader: Bindingsverkskonstruksjon som er utvendig kledd med overflatebehandlet trepanel.
  Etasjeskille som tre bjelkelag.
  Dører og vinduer: Vinduer med tre karmer og med 2-lags isolerglass. Dører i heltre. Ytterdører som isolerte dører med glass.
  Takkonstruksjon med yttertak:
  Valmet tak med taktekke av profilerte stålplater. Takrenner og nedløp av stål.

  Driftsbygning: Byggeår: 2001 Areal: 1205 kvm Brutto.
  Fundamentert, grunnmur og etasjeskiller av betong. Vegger som Sandwichelementer. Saltak med tekke av takpapp. Bærende konstruksjoner av stål. I Husdyrrom er innvendige vegger og himling kledd med aluminiumsplater. Vinduer med 2-lags isolerglass. Plan silo. Kum for frau med størrelse 12 x12 x305 med under fjøs. Gangbru over båsene med adkomst fra 2. etasje. Egen avdeling for flaskelam. Elektrisk ventilering.

  Garasje: Byggeår: 1995 Areal: 66 kvm Brutto
  Fundamenter og gulv av betong. Vegger: Bindingsverk med utvendig overbehandlet trepanel. Saltak med tekke av profilerte stålplater. 2 leddporter og dører. Innlagt strøm med lys og stikk.

  Diesel hus: Byggeår 2010 Areal: 13 kvm Brutto
  Oppført på ringmur av betong. Gulv av betong på innfylte masser. Vegger: Bindingsverk av tre med utvendige overflatebehandlet trepanel. Pulttak med tekke av metallplater.

  Uthus/hundegård: Byggeår 2000 Areal: 40 kvm Brutto
  Fundamenter og gulv av betong. Vegger i bindingsverk med utvendig overflatebehandlet trepanel. Saltak med tekke av metallplater.

  Naust: Byggeår: 1985 Areal: 30 kvm Brutto
  Oppført på fundamenter av betong. Vegger i bindingsverk med utvendig overbehandlet trepanel. Saltak med tekke av metallplater.

  Antall rom (evt. senger)

  Soverom: 4, Bad: 2

  Arealer og fordeling per etasje

  Primærrom: 186 kvm, Bruksareal: 341 kvm, Bruttoareal: 376 kvm

  Sokkel-etasje: P-rom: 0 kvm S-rom 213 kvm
  1. Etasje: P-rom: 186 kvm

  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er bygge meldt og godkjent til dagens bruk.

  Standard og innhold

  Våningshus:
  Sokkeletasje i utleiedel: Boder
  Sokkeletasje i hoveddel: Boder
  1. etasje i utleiedel: Vindfang, soverom, bad/vaskerom, stue og kjøkken
  1. etasje i hoveddel: Vindfang, entre/gang, 3 soverom, bad/vaskerom, stue og kjøkken.
  Gulv: Vinylbelegg og laminatgulv. Fliser i bad/vaskerom i hoveddel
  Vegger: Malte plater, malte profilerte plater og malt trepanel. Fliser i bad7vaskerom i hoveddel. Våtromspanel i bad/vaskerom i utleiedel.
  Himlinger: Malte plater
  Kjøkkeninnredning: Innredning med malte profilerte dører og med god benke- og skapplass. Ventilator som mekanisk avtrekk. Integrert oppvaskmaskin, komfyr med koketopp, kjøle – fryseskap og mikrobølgeovn.
  Utleie del. Kjøkkeninnredning med malte profilerte dører og benke – og skapplass. Ventilator som mekanisk avtrekk.
  Bad/vaskerom: Veggmontert klosett, servant med innredning, boblekar med dusj. Uttak for vaskemaskin.
  Bad/vaskerom i utleiedel: Klosett, servant med innredning og dusjkabinett. Uttak for vaskemaskin.

  Driftsbygning:
  1.etg: Fjøs, samt egen avdeling for flaskelam. Det er totalt plass til 720 sau og lam. det er også innredet flott verksteddel
  2.etg: Stue/møterom/kontor/kjøkken, 2 soverom, bad, wc-rom, garderobe og tekniske rom.

  Garasje:
  Innlagt strøm med lys og stikk. Benyttes til personbiler.

  Beskrivelse av Dieselhus:
  Lager for drivstoff

  Naust:
  Vinterlagring av egen båt.

  Uthus/hundegård.

  Oppvarming

  Vedovn i stue i hoveddel tilknyttet skorsteinspipe av elementer. Ellers elektrisk oppvarming.

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 1 647 000 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Tun, jord og skog

  Jord og beite: Fulldyrka areal utgjør 140,1 daa Innmarksbeite utgjør 31,6 daa. Det foreligger ingen jordverdi beregneringer på landbruksetaten.
  Takstmann har foretatt en forsiktig vurdering og kommet fram til en verdi på kr. 1.265.375,-
  Skog og utmark: Total skogareal er 1.208 daa, hvorav produktiv skog utgjør totalt 506,9 daa,. Fordelt på 33,6 daa høy bonitet, 440,4 daa av middels bonitet og 32,9 daa av lav bonitet. All produktiv skog står i hogsts klasse 3. Resten 701,1 daa er uproduktiv skog.
  Det foreligger ikke oppgave over skogmengde og verdi av bestående skog og tilvekst. Verdi av skog er satt forsiktig og dekker også et gjennomsnitt av et engangsuttak. Eiendommen har i dag ingen løpende inntekter fra skogdrift. Vi har fått opplyst at det ikke tas ut skog i dag utover ved til eget bruk.

  Vei, vann og avløp

  Adkomst via offentlig vei. Kommunalt vannanlegg og privat avløpsanlegg

  Reguleringsplan

  Eiendommen ligger i LNFR- område (Landbruk, natur og friluft) i henholdt til kommuneplanens arealdel.

  Ferdigattest

  Det foreligger en ferdigattest fra 26 januar 1977, eller finnes det ikke andre ferdigattester i kommunens arkiver.

  Informasjon om odelsloven

  Alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg sin odel.

  Informasjon om konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt jordloven og konsesjonsloven.

  Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:

  1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.

  2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.
  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

  Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap.
  Se utfyllende informasjon på landbruksdirektoratets hjemmeside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/konsesjon#hva-maa-jeg-gjoere-hvis-jeg-ikke-faar-konsesjon-

  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er drivepliktog at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

  Spørsmål om odel, bo-og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig.

  Prisantydning

  9 050 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Roy Markus Martinsen
  Formuesverdi : 834 973,-

  STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

  Utvendig Utvendige trapper Det er ikke montert rekkverk.
  Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens
  krav for avstand mellom spiler.
  Dette gjelder trapp fra veranda og trapp til utleiedel.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig: Rom Under Terreng. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i
  underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig Kostnadsestimat : 50 000 – 100 000

  Våtrom: Overflater Gulv: Bad/vaskerom Det er påvist andre avvik: Knirk i gulv og misfarget gulvbelegg.
  Kostnadsestimat : 50 000 – 100 000

  Våtrom: Fukt i tilliggende konstruksjoner Bad/vaskerom
  Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Bad må renoveres mht. knirk i gulv og misfarging av gulvbelegg.
  Kostnadsestimat : 50 000 – 100 000

  Tekniske installasjoner: Branntekniske forhold.

  Tomteforhold: Terrengforhold. Terreng faller inn mot bygning. Kostnadsestimat : 10 000 – 50 000.

  KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
  Våtrom: Fukt i tilliggende konstruksjoner. Bad/vaskerom

  AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
  Utvendig: Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Ett vindu kniper i karm og ett vindu mangler foring og lister.
  Utvendig: Dører: Det er avvik: Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Altandør i utleiedel kan ikke låses. Altandør i hoveddel til veranda er det problemer med å få låst. Kjellerdør er slitt.
  Utvendig: Balkonger, terrasser og rom underbalkonger Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Dette gjelder en av altanene. Rekkverk på en av altanene er skjev og det mangler en søyle.

  Innvendig: Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Innvendig: Innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Våtrom: Overflater Gulv: Bad/vaskerom: Det er påvist andre avvik: Det er ingen fall til sluk. Våtrom Sluk, membran og tettesjikt.

  Bad/vaskerom:
  Det er påvist andre avvik: Sluk er montert i dusjhjørne. Oppstår det lekkasje utenfor dusjhjørne vil vann renne ut i stue.

  Tekniske installasjoner: Avløpsrør:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

  Tomteforhold: Byggegrunn: Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.

  Tomteforhold: Drenering
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

  Tomteforhold: Grunnmur og fundamenter:
  Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Innsiden av grunnmuren har misfarging. Saltutslag.

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Rød – Energikarakter F

  Kommunale avgifter

  Kr. 12 249 pr. år

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei og øvrig nabosamarbeid.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset og kårbolig ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Antikk og løsøre

  Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner ogredskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter erutenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene.Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Maskiner og utstyr

  Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt «Gi bud»-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt ‘som den er’

  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring.
  Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene.
  Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

  Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er»,

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
  Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
  Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
  Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.