Landbrukseiendom i naturskjønne omgivelser. Festeavgift og kraftsverksinntekter.

Prisantydning: 7 590 000 kr
Omkostninger: 191 092 kr
Totalpris: 7 781 092 kr
Kommunale avgifter: 11 700 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Bruksareal: 215 m²
Bruttoareal: 240 m²
Eieform: Selveier
Verditakst: 8 500 000 kr
Byggeår: 1985
Energimerking: F - Oransje
Tomt: Eiet tomt
Bruttoareal: 240 m²
Tomteareal: 1671900 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 7 590 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
189 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 590 000,-))
--------------------------------------------------------
191 092,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
7 781 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Bjørn Fosby
91 65 19 22
bjorn@landbruksmegling.no  Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
  Vising:
  Visning etter avtale med megler
  Adresse: Numedalsvegen 6561, 3628 Veggli

  Beliggenhet

  Adresse

  Numedalsvegen 6561 3628 Veggli

  Matrikkel

  Gnr. 1 bnr. 1 i Rollag kommune

  Beliggenhet, adkomst

  Kvisle gård ligger landlige omgivelser i Rollag kommune. Eiendommen ligger øst for Numedalslågen ved Fv 40. Bygningene ligger i utkanten av Kvisle skog som er en del av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat mellom dalførene Sigdal og Numedal. landskapet er kupert og variert med,
  Fra Kongsberg følg fv 40/Numedalsvegen nordover mot Veggli/Geilo. Gården ligger på venstre side av (fv40) ca. 7 km etter Veggli sentrum. Det er ca. 69 km fra Kongsberg.

  Nærområdet

  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei til gårdstunet. Eiendommen anses å ha fin beliggenhet i et flott kulturlandskap, like ved Numedalslågens bredder. Eiendommen egne arealer ligger samlet i en teig. Det totale egeneide arealet på eiendommen er ifølge kartverket ca. 1671.9 dekar, herav 46,2 dekar fulldyrket jord, ca ,4 dekar innmarksbeite, 1220 dekar skog og ca 400 dekar annet uproduktivt areal. Eiendommen har også 1/3 part i jordsameie Kvisle skog. Det totale arealet på sameiet er ca 4.821,2 dekar, her disponerer gården 1/3 part ca 1.605,4 dekar. På sameiet er det festetomter, jaktmuligheter og mulighet for videreutvikling av tomteområdet.. Eiendommen har også eierandel på 49,15% i fallrettighetene tilhørende Verja Kraft SA Org.nr. 986 141 084

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1985

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus: Byggeår 1985.
  Fundamentering, grunnmur og kjellergulv. Støpt plate, grunnmur i pusset klinker betong.
  Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendig fasader: reisverk, utvendig kledd med stående beiset panel.
  Dører og vinduer:
  2 lags isolerglass i vinduer, fører av normal standard.
  Takkonstruksjon med yttertak.
  Saltak tekket med shingel.

  Uthus/stabbur. Ukjent byggeår.
  Fundamentering:
  Punktfundamentering på søyler av betong.
  Yttervegger: Oppført som laftet konstruksjon i tømmer.
  Takkonstruksjon: Konstruert med takåser og taksperrer som bærende konstruksjon. Tekket med stålplater.

  Fosshytta: Byggeår Ukjent.
  Grisefjøs: Byggeår  2005. Betongsåle og støpt ringmur. Gjødsel kjeller og verksted i kjeller. Utvendig kledd med stående beiset panel. Innvendig kledd med stein plater, fjøsplater og rupanel himling. Pustende himling. Vakumgjødsling. Innredet for livdyr/slaktegris med 20 binger a 10 gris og 4 binger med 5 - 7 gris. Utvendig forsilo med skruemating. Nytt tørrforingsanlegg i 2013. Bygget har saltak tekket med plater.

  Fødeavdeling: Byggeår 1996. Innredet som fødeavdeling. Støpt plate. Utvendig kledd med stående beiset panel. Innvendig vegger har vannfaste plater. Hydraulisk gjødseltrekk  Innredet med 15 fødebinger, 16 smågris  binger, forlager og utvendig kraftforsilo på 9 tonn men skrueinnmatning.  Innvendig silo for smågris fòr. Utvendig er bygget pent vedlikeholdt men eier opplyser at det er innvendig slitt. Gjødsel fra fødeavdeling  har en utvendig gjødselkum i betongelementer som rommer 550 kbm.

  Eldre driftsbygning: Byggeår Ukjent. Oppført vest for våningshuset. Tidligere brukt både som melkefjøs og til griseproduksjon. I dag er deler av bygget benyttet som forlager. Bygget framstår som dårlig vedlikeholdt og har liten verdi i eiendommens drift. Bygget er også lite rasjonelt med tilbygg i flere runder.

  Stabbur: Byggeår: 1743. Oppført i tømmer. Fundamentert på punkter av stein og bunngrime. Dreide tre pilarer. 2 etasje med utlegg og kledd med stående panel. Plater på tak. Bygget har liten driftsmessig relevans men fremstår som pent element på tunet.
   
  Verksted: Byggeår 2005. Innredet under grisefjøset i forlengelse av gjødselkjeller. Støpt betongplate og støpte vegger og himling. Innkjøring via to leddheiseporter. Høyde 2,85 og bredde 2,95 og 4,70. Innvendig høyde er betydelig større.

  Avdeling drektige purker: Byggeår. Ukjent. Beliggende i tilknytning med fødeavdelingen. Støpt betongplate. Utvendig kledd med stående panel. Innredet med 4 binger. Halm blir brukt som strø. Ut gjødsling med minilaster. . På langsiden er det oppført et enkelt tilbygg med forlengelse av tak over støpt platting. Kledd med stående panel. hele bygget har plater på taket. Utvendig ser bygget slitt ut.

  Det finnes i tillegg flere mindre bygninger på tunet som ikke er verdsatt eller beskrevet at takstmann, da han betrakter disse som kondemnable eller ingen verdi for gårdens drift.  Byggene framstår som dårlig vedlikeholdt.
  .

  Arealer og fordeling per etasje

  Primærrom: 190 kvm, Bruksareal: 215 kvm, Bruttoareal: 240 kvm

  Våningshuset:
  1.Etasje: 110 kvm P.rom
  Kjeller :     80  kvm P.rom

  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er bygge meldt og godkjent til dagens bruk.

  Innhold og Standard

  Våningshus Areal: BTA: 240 kvm. BRA: 215 kvm. P-rom: 190 kvm. S-rom: 25 kvm.
  Byggeår: 1985. Oppgradert: 2005.
  Inneholder: 1.etg: Vindfang, kjøkken, stue, 2 soverom, bad, vaskerom.
  Kjeller: Vindfang, trappegang, gang, toalett, kjellerstue, 3 disponible rom, teknisk rom og 2 kjellerrom.
  Kjøkkeninnredning: Innredning i furu med laminat benkeplate. Nedfelt koketopp med innebygd stekeovn. Oppvaskmaskin
  Sanitærutstyr: Dusjkabinett, servant med skap. Toalett.
  Toalett i kjeller med toalett og servant.
  Vaskerom: Utslagsvask, opplegg for vaskemaskin/tørketrommel og garderobeskap.  Grisehus 1 Areal: BTA: 422 kvm. Verksteddel: BTA: 95 kvm.
  Inneholder: 1.etg: Fjøs. Kjeller: Gjødselkjeller og verksted.

  Grisehus 2 Areal: BTA: 425 kvm (fødeavdeling) og 215 kvm (avdeling drektige purker)
  Inneholder: 1.etg: Fjøs og forlager. Utvendig gjødselkum i betongelementer som rommer ca. 550 kbm. Det er også en utvendig kraftforsilo.

  Driftsbygning Areal: BTA: 472 kvm. Byggeår: Ukjent.
  Inneholder: Tidligere brukt både som melkefjøs og til griseproduksjon. Pr. i dag benyttes bygget kun til forlager og annen lagerplass.

  Stabbur 1 Areal: BTA: 77 kvm.
  Byggeår: 1743.
  Inneholder: 1.etg: Lagerrom. 2.etg: Lagerrom.

  Stabbur 2
  Inneholder: 1.etg: Lagerrom. 2.etg: Lagerrom.

  Fossehytta Areal: BTA: 60 kvm.
  Inneholder: 1.etg:Informasjon om eiendommen

  Kvisle, Veggli 6
  Kjøkken, stue og 2 soverom. Innlagt strøm. Sommervann i slange fra gården. Utedo i eget bygg. Hytta har vært utleid for kr. 6000,- pr. år. (utleieforholdet vil avsluttes ved salg av gården.) Det er ikke bilvei helt frem.

  Damstua Areal: BTA: 53 kvm.
  Inneholder: 1.etg: Kjøkken, stue, soverom og rom med "snurredo" Det er ikke innlagt strøm. Hytta er bortleid for kr. 3 000,- pr år. Helårs avgiftsbelagt vei.

  Standard. Bygningsmassen vurderes å ha varierende vedlikehold og det er registrert en del etterslep på flere av bygningene. Det må påregnes oppgradering, vedlikehold og utskifting av andre tekniske innredninger tilhørende produksjonen.
  Våningshus, grisefjøs og fødeavdeling gris anses å ha et byggeteknisk ok vedlikehold. De øvrige bygningene må det påregnes ett vesentlig vedlikehold og renovering.

  Oppvarming

  Elektrisitet og ved. Varmekabler på bad og vaskerom i 1.etg. I kjelleren har kjellerstue, soverom, gang og toalett varmekabler i gulv.
  .

  Parkering

  Gode parkeringsmuligheter på gårdsplass.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 1 671 900 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Jord, skog og tun.

  Gården er på totalt 1671,9 daa hvor av:
  Fulldyrket 46,2 daa. Innmarksbeite 4,4 daa. Fulldyrket areal er fordelt på fire teiger, tre beliggende i tilknytning til tunet og ett nydyrkningsfelt ca. 2,2 km fra tunet. Tilgjengelig via egen veg. Jordarten på arealene rundt tunet er morene mens nydyrkningsfeltet er en blanding mellom myr og morene. Arealene blir i dag benyttet til beite eller grasproduksjon. Ved oppdemming av Numedalslågen ble deler av eiendommens dyrkede areal satt under vann. Som erstatning for dette ble eiendommen tilkjent en årlig kompensasjon på kr. 32.000,-
  Skog/utmark.
  Skogarealet ligger i en sammenhengende teig fra gården og nordover. Delvis svært bratt og ulendt nærmest gården men lengst nord flater terrenget ut.  Tilgang via egen skogsbilvei og via felles skogsbilvei med andre grunneier. Etter avholdt skogtakst er det ikke avvirket noe i skogen.  Deler av skogarealet er bratt og ulendt og mye bart fjell slik at det enten ikke er drivverdig eller defineres som impediment.
  Jakt og fiske.
  Eiendommen inngår i et sameie som ved siden av utvikling av tomteområdet også forvalter småviltjakt. 1/3 av dette sameietilhører eiendommen.
  Elg og Hjortejakt forvaltes av grunneierlag på 34.500 daa Elg kvote på 12 dyr (2014). Gården har ikke stort nok areal til egen elgrett. Sameie utbetaler utbytte, men ikke separat for jakt.

  Annen virksomhet:

  Verja Kraft AS er et anlegg satt i produksjon høsten 2004. Et sameie mellom 3 grunneiere. Kvisle Gård har en eierandel på 49,1%. Årlig produksjon har ligget på rundt 1,5gwh. Per i dag oppnås en strømpris på 11 øre/kwh. Anlegget har ikke elsertifikat på oppstart var før dette ble innført.
  Andelseiere i Verja Kraft SA kjøper strøm til spotpris, men betaler ikke nettleie. Dette er beregnet til 20.000 for fordeling med nettleie inkl. fast gebyr. I tillegg er verdien av andelen i kraftverket beregnet til kr. 68.000,-

  Kvisle Gård  eier 1/3 Kvisle Skog Gnr. 1, bnr. 10  på 4.829 daa. Eiendommen ligger ovenfor egen teig. På området har det vært drevet omfattende hytteutvikling. (Lav standard hytter). Det opplyses at det er 128 festetomter i området. Videre er det regulert til ytterligere 78 tomter i området. Dette generer p.t. en inntekt på totalt ca kr. 302.505,- for hele sameiet. Det påløper kostnader for sameiet med regulerings planer o.l.. Den reelle andel på Kvisle Gård er satt på kr. 70.000,- pr. år. Potensiale vedrørende salg av feste tomter er satt til kr. 500.000,-
  Kvisle Skog inngår også sammen med Kvisle Gård i et grunneierlag som forvalter elg og hjort. Det er en total kvote på grunneierlaget på 10-12 dyr. Det er også muligheter for småviltjakt og fiske.

  Grunneierne av Kvisle Skog har  gitt tilbud til hytteeierne om mulighet for innløsning av festetomtene. Av disse har 16 takket ja. Innløsningsbeløpet kr. 200.000,- pr tomt. de har i tillegg gott hytteeierne mulighet til å kjøpe tilleggsareal på 1 mål. Ved et eventuelt salg av tomtene må det søkes fradeling som må godkjennes i kommunen. Potensiale vedrørende salg av er noe hensyntatt i vurderingen til Kviske Skog.

  Kårboligen er nylig solgt. Kjøper av kårboligen har ytret ønske om å utvide kårboligens tomt. Dersom partene blir enige vil dette vil det bli fraskilt et areal på ca 1 mål. Dersom oppgjøret for dette ikke er ferdig for overtagelse av gården, skal denne sum tilfalle selger.  

  Erstatning:
  Ved oppdemming av Numedalslågen ble deler av eiendommens dyrkede areal satt under vann. Som erstatning for dette ble eiendommen tilkjent en årlig kompensasjon på kr. 32.000,-

  Det har fram til nylig vært griseproduksjon/oppdrett på gården opptil  full konsesjon. I følge eier kan denne overtas om ønskelig.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Offentlig vei, privat vann våningshuset og driftsbygning er tilknyttet privat borehull som er etablert i 2014. Våningshuset er tilknyttet privat septiktank..

  Reguleringsplan

  LNF-område. (landbruk-, natur- og friluftsområde)
  I tillegg er det en reguleringsplan for Kvisle skog som er regulert til fritidsbebyggelse.

  Informasjon om odel, konsesjonsloven og jordloven

  Det hviler ingen odel på eiendommen.

  Det er videre konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:

  1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.

  2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.

  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

  Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap.

  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

  Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig

  Ferdigattest

  Det foreligger ferdigattest for våningshuset, se vedlegg. Ellers finnes det ingen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på andre bygg i kommunens arkiver.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  8 500 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Joar Lofthus Takstdato : 28.10.2019 Teknisk (byggmassens) verdi : 10 109 175,- Markedsverdi : 8 500 000,- Teknisk verdi : 10 109 175,- Formuesverdi : 609 948,-

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

  Kommunale avgifter

  Kr. 11 700 pr. år Det betales kr. 308,- + mva i til tillegg pr kbm, dette er avhengig av størelse påtank og hyppighet av tømming av septik.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (vet tilstandsrapport).

  Arealangivelsene er hentet fra kommune, NIBIO og takst (evt. tilstandsrapport). Oppgitte arealer er hentet fra kommunens matrikkelrapport, NIBIO skog og landskap og i enkelte tilfeller fra takstmann. Landbrukseiendommer har som hovedregel ikke foretatt oppmålingsforretning på eiendommens grenser og endelig størrelse på teigen derfor sjeldent fastslås med 100% sikkerhet.

  Antikk og løsøre

  I Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/gamle bruksgjenstander som medfølger gårdsbruket. Dette skal ikke belastes med dokumentavgift og må derfor reguleres i en egen kontrakt. Se derfor salgsoppgaven for utfyllende informasjon om løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter og gamle bruksgjenstander.

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette.  Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Andre opplysninger

  Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om vet pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.