Landbrukseiendom i landlige og naturskjønne omgivelser. Solgt etter første visning!
Prisantydning: 5 400 000 kr
Omkostninger: 136 222 kr
Totalpris: 5 536 222 kr
Kommunale avgifter: 2 998 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Bruksareal: 166 m²
Bruttoareal: 181 m²
Eieform: Selveier
Verditakst: 5 400 000 kr
Byggeår: 1895
Energimerking: G
Tomt: Eiet tomt
Bruttoareal: 181 m²
Tomteareal: 618900 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 5 400 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
135 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 400 000,-))
--------------------------------------------------------
136 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 536 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Bjørn Fosby
91 65 19 22
bjorn@landbruksmegling.no  Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
  Vising: 15.09.2019 14:00 - 15:00
  Adresse: Kongsbakkveien 312, 1870 Ørje

  Beliggenhet

  Adresse

  Kongsbakkveien 312 1870 Ørje

  Beliggenhet, adkomst

  Eiendommen ligger i stille og rolige omgivelser med flotte solforhold. Området består av spredt boligbebyggelse.  Det litt i underkant av 2 mil til Ørje sentrum, hvor vi finner barnehage, barne og ungdomsskole og flere butikker. Stort handlesenter finnes rett på andre siden av grensen, dit er det ca 30 min med bil.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1895, modernisert i 1998

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus: Byggeår 1895, Grunn og fundamenter: Støpt såle, sannsynlig fundamentert på steinmasser på leire/jordmasser
  Grunnmur: Gråsteins- og lettklinkermur. Sannsynligvis drenert med drenerende masser.
  Vegger og utvendig fasader: Bindingsverk av tre, etterisolert. Utvendig panelt med tre panel og pusset mur.
  Vinduer: Vinduer med isolerglass i malte trerammer og dels eldre vinduer med enkle glass.
  Takkonstruksjon: Tre sperrer av type sal. Kaldt loft, isolert med varierende isolasjon. Tekket med betongstein, sannsynlig på sløyfer, lekter over undertak.

  Driftsbygning: Byggets grunnflate er på ca 350 kvm. hvorav fjøs m/ fjøsinngang er på ca. 255 kvm.  Oppført i 1980/81.  Bygget står støpt på fundament med gjødselkjeller under fjøset.  Bygget har saltak som er tekket med stålplater med plastduk i undertak. Utvendig kledning er malt sprekkpanel og liggende vestlandskledning på fjøsdelen. På baksiden av fjøset er det stålplater. . I byggets vestre del er det 2 betongsiloer som er bygd om til tørke/lagersiloer for korn. Siloene med kapasitet på 55-60 tonn har selvtømmende  plater i bunnen. Tippesjakt på ca. 2,5 tonn med kornedler er plassert mellom siloene på endeveggen mot vest. I bakkant av tippesjakt mot fjøset er det varmluftstørke, en satstørke på 5 tonn. Fyrrom til tørka er på låvens nordvestre hjørne, og er oppført på støpt dekke med murpusset lecavegger og lecaplank i himling. Det bør påregnes noe oppgradering av tørkeanlegget for å få det mer tilpasset dagens krav/behov. Fjøset har støpte elementer i veggene og hulromsdekke i taket. Veggelementene er panelt utvendig. Gulvet er støpt, med gjødelsrister i småkalv-/ melkeavdeling og spaltegulv i ungdyrsavdelingen. Fjøsinngang (ca. 30kvm) er mot tunet og består av vaskerom med dusj/wc på den ene siden av gangen og tidligere melkebu med renseanlegg for drikkevann på den andre siden. Det her ikke vært drift i fjøset siden 1998. 2.etasje i låven har støpt dekke og laminert Moelven buer i tak/veggkonstruksjon. Adkomst til bortimot 300 kvm lager-flate via midtstilt låvebru på langvegg mot nord.  Låven virker å ha et stabilt fundament, er rett i mønet og virker godt holdt. Det ble dog observert en setningsskade i mur på endevegg mot vest. Bygningen virker godt tilpasset gårdens størrelse og normale behov. Fjøset er tømt , men ikke fjernet. Gjødselkjeller er ikke tømt. Ved alternativ utnyttelse må oppgradering/omgjøring påregnes.

  Redskapshus: på 174 kvm oppført 1974/75. Bygget er oppført i bindingsverk med saltak og selvbærende sperrer. Utvendig kledd med glattkant/sprekk panel, og taket er tekket med stålplater i lagt et par lysplater i plast. Det er gulvplank i rommene med slagporter, pukk/steinfylling i resten av bygget. Redskapshuset virker godt fundamentert, og er rett i mønet. Noe av bygningens kledning ligger når bakkenivå og er fukt/råteskadet. Bygget gjør forøvrig ett greit inntrykk, men høyden på portene kan være i laveste laget for dagens maskiner/utstyr. Noe vedlikeholdsarbeid  bør påregnes.  

  Stabbur: Stabburet antas oppført i 1936-37. Bygget står på 9 støtter på støpt plate. Stabburet har en grunnflate på 18 kvm med utbygd 2 etasje. Stabburet er oppført i uisolert bindingsverk som utvendig er kledd med tømmermannspanel. Taket er tekket med taksteinmønstret stålplater og sutaksplater som undertak. Stabburet er innredet for småselskap/gjestehus i sommerhalvåret. Stabburet er godt holdt og gir ett godt inntrykk. Driftsmessig har det liten verdi, men det er miljøskapende element på tunet.

  Antall rom (evt. senger)

  Soverom: 2

  Arealer og fordeling per etasje

  Primærrom: 149 kvm, Bruksareal: 166 kvm, Bruttoareal: 181 kvm
  Hovedhus:

  1.Etasje:  99 kvm BRA
  2.Etasje:  67 kvm BRA

  Standard

  Hovedhus:

  Innhold P. rom: 1.etg: Entre m/trapp, kjøkken stue, spisestue og peisestue
  Innhold P. rom: 2.etg: Trapperom og 2 soverom.


  Innhold S. rom. Kjeller: Kryprom.
  Innhold S. rom 1.etg: bod.
  Innhold S. rom 2.etg: 1 bod samt 2 kott.
  Innhold  S. rom. Uinnredet loftsrom.

  Gulv: Overflate 1 etg: Vinyl i entre, bad, bod og kjøkken, stue og spisestue. Teppe i peisestue. Nytt vinylbelegg i 2012 på bad. 2.etg: Sponplater i trappegang Vinyl i bod 1. kott og trapp. Delvis tregulv i bod 2. Tepper på soverom.
  Vegger: Innvendige vegger 1. etg: Panelplater, baderoms panel, smartpanel, malt striepanel, malt puss, malte plater, lasert panel, teglstein, malte vinduer og dører samt  oljet entredør. 2.etg: Lasert panel, plater, panelplater og uisolert vegg.
  Himlinger: Himling i 1.etg: Malte plater, folierte plater på lasert panel. 2.etg: Panel og folierte plater. Uisolert på bod 2.
  Kjøkkeninnredning: Fast innredning med malte fronter, benkebeslag med ettgreps blandebatteri, laminatbenkeplate og fliser over benk.
  Sanitærutstyr: Gulvmontert wc, dusjkabinett, servant med ettgreps blandebatteri, møbel, speil med lys og sideskap og periodisk avtrekk Nyt fra 2012.

  Oppvarming

  Panelovner og vedovner.

  Parkering

  I garasje, ellers gode parkeringsmuligheter på egen grunn.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 618 900 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Jord, skog og tun

  Dyrket areal: Eiendommens fulldyrka jordbruksareal består ifølge Nibios kart av 167,8 daa, men eier har dyrket opp 3,2 daa tidligere kvalifisert som "annet markslag", slik at riktig areal skal være 171 daa. Det fulldyrka arealet består av 4 skifter. Hovedskiftet 8nr1) ligger nord og øst for tunet, og er på 86,4 daa. Det er flere fjellskjær og et par åkerholmer på skiftet. Skiftet 2,3 og ligger sydvest for tunet, alle samlet, kun adskilt av gårdsvei/skogsvei. Skifte 2 var opprinnelig på 59,5 daa, men er etter oppdyrkingen på 66,7 daa. Syd for veien er skifte 3 på 13,5 daa, og skiftet 4 på 4,2 daa. Eiendommens jordbruksareal er oppstykket med mye åkerholmer, fjellskjær og en form som gjør bearbeidingen tidkrevende.. Arrondering vurderes således som mindre god. Eiendommens jordart oppgis være leirblanda moldjord, med kun mindre områder med noe stivere jord/høyer leirinnhold.. Hele eiendommen er systematisk grøftet, men grøftene har varierende alder, der de eldste er fra 1985/59 og det er således benyttet både tegl- og plastrør som grøftemateriale. En fornying av noe av dreneringen bør påregnes i kommende 10 års periode. Jorda er ikke spesielt tørkeutsatt, og er godt egnet for gras-og frø produksjon, samt korn og belgvekster. Vedlagte erosjonskart viser at 9,7 daa har stor erosjonsrisiko, og 125,7 daa har middels erosjonsrisiko, og 25,4 daa liten erosjonsrisiko. På hovedskiftet øst for tunet er det ett lukket bekkefar som kan være noe utsatt ved vårflom og kraftig nedbør. Det samme gjelder arealet markert på erosjonskartet med ekstra stor erosjonsrisiko. Jorda er leid bort for kr. 300 per daa. leieavtalen har en varighet for ett år av gangen, og ble første gang inngått 1/1-2009. Det opplyses at det er registret floghavre på eiendommen. Ugraset holdes under oppsikt og holdes i sjakk med sprøyting. Avlingsnivå for korn antas ligge på rundt 400kg/daa.
  Skog: Skogen er ikke besiktiget og verdsettingen bygger på informasjon gitt under takstmanns befaring, Nibio sitt kartmateriale, takstmanns innhentede data fra kommunen, samt takstmann sine beregninger. Skogen er fordelt på 3 teiger, 1teig nordøst for tunet og 2 teiger sydvest for tunet. Alle teigene grenser mot eiendommens dyrka mark. Syd for tunet er det en liten teig på 16,5 daa i det nordøstre hjørnet, for øvrig er skogen her sammenhengende, kun adskilt av veien som splitter både jord og skog på denne delen av eiendommen. Nibio sine opplysninger om areal og boniteter er sammenhengende med tall fra skogbruksplan fra 1996. Skogbruksplanens produksjonstall er brukt som utgangspunkt for oppdatering av dataene.. Det opplyses at det bortsett fra noen bratte områder er grei adkomst og hogstforhold til det alt vesentlige av skogen.
  I følge NIBIO kart er skogens bonitets- og arealfordeling slik:

  Produktivt skogareal : bonitetsklasse dekar       %
  Høy bonitet (17 og høyere)                     135, 9       15
  Middels bonitet (14 og 11)                       155, 2       33
  Lav bonitet (8 og lavere)                         80, 3       52
  Sum produktivt skog                              371, 4

  Uproduktiv skog 1,4 dekar
  Myr 40,3 dekar

  Samlet skogareal ifølge NIBIO er 413,1 dekar


  I følge skogbruksplan fra 1996 var fordelingen slik:
  Produktivt skogareal : bonitetsklasse dekar     %
  Høy bonitet (17 og høyere)                        132     36
  Middels bonitet (14 og 11)                          188      51
  Lav bonitet (8 og lavere)                             46      13
  Sum produktivt                                          366

  Skrapskogmark 13 daa
  Myr 27 daa
  Impediment 4 daa

  Det er små differanser i areal. Nibio sitt arealgrunnlag legges til grunn i taksten da dette er mest oppdatert. Ved vurdering av skogens bonitet ansees skogbruksplanen som mest troverdig da den bygger på registrering i forbindelse med befaring av skogen. Nibio vurderer på grunnlag av flyfoto.

  Hogstklasse og tilvekst fordelte seg ved planopptak i 1996 slik:
  Hogstklasse volum i        kbm   % tilvekst i kbm     %
  Hkl 2 forynget skog            11     0                     19     13
  Hkl 3 yngre prod.skog   1085   35                    66    46
  Hkl 4 eldre prod.skog     1196   38                    42    29
  Hkl5 gammel skog            811    26                    18     12
  Sum                                  3103  100                145    100

  Ut i fra tilvekst og avvirkning siden 1996 antas skogen i dag har en stående kubikkmasse på rundt 4500 kbm.
  Balansekvantum er kalkulert til ca 135 kbm pr. år.

  Av stående kubikkmasse i 1996, var fordelingen pr. treslag slik:
  Gran 63%, furu 31%, lauv 6%.

  Hogstklasse fordelingen ved planopptak va 0% i høgstklasse 1, 30% i Hogtsklasse 2, 27% i høgstklasse 3, 30% i Hogstklasse 4 og 13% i Hogtsklasse 5. En meget bra fordeling, men som gjerne skulle vært litt høyere i Høgstklasse 1.

  Av skjøtselstiltak ble det i perioden 2001-2012 plantet 5650 planter og foretatt ungskogpleie på 100 daa.

  Innestående på skogfondskonto pr. 19/-2019 er kr. 28.677,-

  Jakt:

  Eiendommens skog inngår i lokalt elgjaktlag i sitt terreng.

  Diverse:

  Ved feil vindretning, slår det ned i peisen, det samme gjelder dersom man bruker kjøkkenvifte.
  Wc på badet i fjøset er ikke tilkoblet renseanlegget. Det er gjort klart, men det mangler et stykke fra toalettet til renseanlegget. Dette er ca. 1 meter som går igjennom møkkakjelleren.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Privat vei. Vann: Borrevann i dypvannsbrønn med renseanlegg. Avløp: Minirenseanlegg, blir tømt en gang i året.

  Reguleringsplan


  Eiendommen ligger i et uregulert  område
  Det er kommuneplan for området. Kommuneplanens navn er Marker kommune 2005-2017. Formål LNF-område. (landbruk, natur og friluft)

  SERVITUTTER OG HEFTELSER I GRUNNBOK.

  1960/2213-1/1 Bestemmelse om vannledning.
  27.10.1960 Rettighetshaver: Bergfjerdingen vannverk
  Med flere bestemmelser.
  Gjelder denne registreringsenheten med flere.

  1973/6317-1/1 Erklæring/avtale
  27.11.1973 vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i
  forbindelse med senkning/lukking av grøft/bekk/kanal/ elv
  Gjelder denne eiendom med flere.

  1976/6417-3/1 Bestemmelse om veg.
  19.10.1976 Rettighetshaver. Knr. 0119, gnr. 51, bnr. 3.
  Med flere bestemmelser.

  1981/304-1/1 Bestemmelse om veg
  14.01.1981 Rettighetshaver: Knr. 0119, Gnr. 51, Bnr: 5
  Med flere bestemmelser.


  Rettigheter på andre eiendommer.

  1981/7521-1/1 Bestemmelse om adkomstrett.
  28.10.1981 Rettighetshavere: Knr. 0119, Gnr. 51, Bnr. 2
  Med flere bestemmelser.

  Odel

  Det foreligger odel på eiendommen, men alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg sin odel.

  Informasjon om odelsloven, konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt odelsloven, jordloven og konsesjonsloven.
  Når det er odel på eiendommen, betyr det at odelsberettigede etter loven (i praksis nærmeste slektninger) kan kreve å løse eiendommen på odel innen 6 måneder etter tinglysning av skjøtet. Deretter holdes det odelstakst for å fastsette løsningssummen. Kjøper har risikoen for eventuelle odelsløsning og må akseptere den odelstakst som da fastsettes. Kjøper vil således få eventuell gevinst ved en odelsløsning, likeledes som han/hun må bære eventuelt tap. Det er en odelsberettiget person på eiendommen, og vedkommende har ikke fraskrevet seg sin odel på eiendommen. Kontakt megler for mer informasjon.
  Det er videre konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:

  1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.

  2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.

  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

  Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap.

  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

  Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig

  Ferdigattest

  Det er bestilt ferdigattest eller brukstillatelser, men forlegger ikke kommunens arkiver.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  5 400 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Steinar Weel / Steinar Weel Takstdato : 21.08.2019 Teknisk (byggmassens) verdi : 5 400 000,- Markedsverdi : 5 400 000,- Teknisk verdi : 5 400 000,- Formuesverdi : 1 776 059,- Formuesverdi pr. : 20.05.2020

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

  Kommunale avgifter

  Kr. 2 998 pr. år Kontrollgebyr avløp og feiing samt eiendomsskatt. Gjelder for året 2019.

  Leieinntekter

  Kommunale avgifter som gjleder kontrollgebyr avløp og feing samt eiendomsskatt.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Antikk og løsøre
  I Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Diverse
  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer. Løsøre, maskiner, redskaper, samt antikviteter som ikke følger handelen vil bli fjernet før overtakelse. Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

  Selger har ikke bebodd Kårboligen på flere år og har derfor ikke besvart egenerklæringsskjema iht. til forsikringsselskapets policy. Følgende formulering gjelder for Kårbolig:
  "Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig."

  Budgivning
  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Andre opplysninger

  Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.