Selstadgrendi 18, 3844 Åmotsdal

SELSTADGRENDI 18

Koselig landbrukseiendom i flotte omgivelser, med mange muligheter.

Prisantydning: 2 950 000 kr
Omkostninger: 75 092 kr
Totalpris: 3 025 092 kr
Kommunale avgifter:
Boligtype: Landbrukseiendom
Eieform: Selveier
Verditakst: 2 950 000 kr
Byggeår: 1750
Energimerking: G - Oransje
Primærrom: 90 m²
Bruksareal: 130 m²
Bruttoareal: 146 m²
Tomt: Eiet tomt
Tomteareal: 2200000m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 2 950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
73 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 950 000,-))
--------------------------------------------------------
75 092,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 025 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
bjorn_fosby_eiendomsmegler_landbruksmegling_sarpsborg
Bjørn Fosby
91 65 19 22
bjorn@landbruksmegling.no

For å bli oppdatert på bud og øvrig informasjon om eiendommen må du trykke på «bestill salgsoppgave» hvor du oppgir e-post og telefonnummer. 

Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
Vising: 19.09.2021 12:00 - 14:00

Som følge av Covid -19 ber vi om at du tar kontakt med megler før visning for å få oppgitt oppmøtetidspunkt.
Adresse: Selstadgrendi 18, 3844 Åmotsdal

KONTAKTSKJEMA

SPØRSMÅL OM EIENDOMMEN?
  Beliggenhet

  Adresse

  Selstadgrendi 18 3844 Åmotsdal

  Matrikkel

  Gnr. 128 bnr. 1 i Seljord kommune

  Eiendommen

  Landbrukseiendommen Selstad Nordre ligger flott i et vakkert naturlandskap med flott utsikt. Tunet har  meget gode solforhold. Eiendommen er delt opp i to teiger. Det totale arealet på eiendommen  er på ca 2.200 dekar, herav ca 33,5 dekar fulldyrket jord, ca 17, 4 dekar innmarksbeite, ca 394,5 dekar produktiv skog med utmark, myr og produktivt areal på ca 1.754,4 dekar. Store deler av utmarksdelen til eiendommens arealer ligger innenfor Brattfjell-Vindeggen landskapsvernområde som har en del restriksjoner forbindelse med utnytting av arealet. På tunet ligger våningshuset, stabbur, driftsbygning samt skjul. Ved den dyrkede marka ligger det et sommerfjøs.  Bygningsmassen trenger oppgradering og restaurering, men for den rette kan dette bli et meget flott sted i stille og rolige omgivelser.

  Beliggenhet, adkomst

  Eiendommen er en landbrukseiendom beliggende i Selstadgrendi i utkanten av Åmotsdal sentrum i Seljord kommune. Eiendommen har bruksnavn Selstad Nordre og har adresse Selstadgrendi 18, 3844 Åmotsdal. Eiendommen har Gnr 128/Bnr 1 og ligger i Seljord kommune.
  Eiendommen har adkomst fra Åmotsdalsvegen med ca 1 km felles privat gårdsvei frem til gårdstunet. Siste del av veien anses å være privat. Avstand til kommunesenteret i Seljord er ca 30 km. Avstand til Åmotsdal sentrum med nærbutikk, skole etc er ca 3,5 km. Eiendommen ligger høyt og fritt med utsikt utover bygda og gården ligger i et flott kulturlandskap.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i ca 1750, modernisert i 1983

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus:
  Bygningen er oppført på stedlige masser med kjellervegger i stablet naturstein, spekket med betong og noe betongstøp på tilbygde deler. Det er ikke nedlagt drenering omkring bygningens murer. Yttervegger: Hovedkonstruksjon på den eldste delen er oppført i eldre laftverk, tilbygg oppført i bindingsverk. Utvendig er vegger kledd med stående tømmermannskledning. I yttervegger 1etg er det montert 2-lag isolerglassvinduer fra rundt 1990 tallet, 2etg har eldre enkle og koblede vinduer.  Utvendig er vegger kledd med stående tømmermannskledning.  Eldre uisolert hovedinngangsdør i tre med glassfelt. Enkel plassbygd dør til vedskjuldel. Tak oppført som saltak, åstakkonstruksjon av plassbygde sperrer, utvendig pålagt undertak, papp, sløyfer, lekter med stålplater og eternittplater som utvendig taktekke. Langs deler av takfot er det montert eldre takrenner.
  Røykpipe antatt oppført i teglstein eller tilsvarende med heldekkende beslag over tak. Innvendig tilknyttet vedovn på kjøkken og i stue 1etg. Vedovn i stue har mangel lapp, dette må sjekkes opp før bruk.
  Må påregne totalrenovering før huset ansees beboelig.

  Driftsbygning:
  Bygningen er oppført delvis med betongstøpte murer og punktfundamenter. Etasjeskiller delvis i tre samt betongstøpt dekke over fjøsdel. Hovedkonstruksjon oppført i bindingsverk, utvendig kledd med stående tømmermannskledning og låvekledning. Dører og porter i tre. I yttervegger er det 2-lag koblede vinduer. Tak oppført som åstakkonstruksjon, pålagt bærende takåser og stålplater som taktekke. Takrenner i front. Enkel låvebru i tre med plassbygde porter. I fjøsdel er det betongstøpt dekke, øvrige etasjeskiller i tre pålagt trebord. Vegger hovedsakelig kledd med trepanel, himlinger med trepanel.
  Enkle tredører. I fjøsdel er det en eldre innredning i stål og betong. Sauefjøs med innredning i tre. Øvrige konstruksjoner i høyløe med åpen lufting/konstruksjon. Låvebane/kjørebane i tre. Det opplyses om tidligere vann og strøm i bygningen men dette opplyses å være avstengt.

  Stabbur:
  Bygningen er oppført på enkle punktfundamenter av naturstein, underliggende treramme. Hovedkonstruksjon oppført i laft over to etasjer, 2etg med stavlaftkonstruksjon med dreide hjørnestolper og utskjæringer omkring vinduer. Utvendig plassbygd trapp til 2etg. Tak oppført som saltak av plassbygde sperrer, utvendig pålagt eternittplater som taktekke. Innvendig tregulv, vegger med delvis laft og stavlaft, himling med åpen konstruksjon.

  Andre Bygg:
  Skjul oppført på enkle punktfundamenter, etasjeskiller i tre pålagt trebord. Hovedkonstruksjon oppført i bindingsverk, utvendig kledd med trepanel. Plassbygd dør i front. Enkel takkonstruksjon i saltak av plassbygde sperrer, pålagt stålplater som taktekke. Innvendig åpen konstruksjon.

  Sommerfjøs oppført på enkle punktfundamenter av naturstein. Hovedkonstruksjon i laft. Plassbygd dør i front. Tak oppført som saltak, pålagt tønneblikk som taktekke. Innvendig delvis gulvbord, øvrig laft og åpen konstruksjon. Plassbygd innredning for storfe.

  Arealer og fordeling per etasje

  Primærrom: 90 kvm, Bruksareal: 130 kvm, Bruttoareal: 146 kvm

  Våningshus:

  1.Etasje: 65 kvm
  2.Etasje: 25 kvm


  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

  Standard og innhold

  Våningshus oppført i 1750, tilbygd og ombygd i 1955 og 1983 oppført med kjeller, 1etg og 2etg.
  Generelt er bygningen oppført i kjente og gode konstruksjoner med den byggemåten som var vanlig på oppføringstidspunktet.
  Det er registrert bygningsdeler og installasjoner som har omfattende elde og slitasje.
  Av punkter som er verdt å merke seg henvises det til tilstandsgrader med TG 2 og TG 3 i rapporten.
  Det vises forøvrig til rapportens enkelte punkter med tilstands graderinger.
  Bygningen kan påregnes å ha skjulte feil og avvik som ikke er avdekket på nåværende overflateregistrering, og det må påregnes at nåværende registrering ikke har avdekket alle svakheter omkring bygningene.
  Innhold:
  Kjeller: Jordkjeller
  1. etg: Trappegang, kjøkken, stue, bad og 2 soverom samt bod og utvendig bod/vedskjul
  2.etg: Soverom samt uisolert gang/trappegang og uinnredet rom.
  Sanitærutstyr: Servant, v.v.bereder, gulvmontert toalett og eldre dusjkabinett. Opplegg for vaskemaskin. Total rehabilitering av våtrom/bad må påregnes.
  Kjøkkeninnredning: Eldre kjøkkeninnredning av finer med slitte dører, heldekkende stålskyllekum med utslagsvask. Overskap med slette dører. Plassbygd skap i tre med slette dører. Eldre innredning med vesentlige bruksslitasjer.
  Totalrenovering av våningshus må påregnes.

  Driftsbygning 1958:

  Bygningen vurderes å ha en begrenset avkastningsverdi og kan brukes som lager, eventuelt mindre husdyrhold.
  Fjøsdel er en eldre innredning i stål og betong. Sauefjøs med innredning i tre.. Øvrige konstruksjoner i høyløe med åpen lufting/konstruksjon.
  Driftsbygningen er av eldre dato og en rehabilitering av bygningen må påregnes.


  Stabbur fra 1764:
  Tradisjonelt stabbur som har en del aldringsslitasjer. Oppgradering og vedlikehold av bygning må påregnes.
  Bygningen har bruksverdi som lager.

  Skjul fra 1963:
  Oppført som et enkelt lager i tre. En oppgradering og vedlikehold av bygning må påregnes.
  Bygningen har bruksverdi som lager.

  Sommerfjøs som står i utkanten av det dyrkede arealet et enkelt eldre sommerfjøs, oppført i laft.
  Det må påregnes betydelig vedlikehold og rehabilitering av tilleggs bygg. For øvrig info om tilleggsbygninger se Landbrukstakst.
  Det er viktig å påpeke at bygningen anses å være oppført i henhold til de forskrifter som gjaldt ved oppføringstidspunktet. Dagens forskriftskrav til isolering, bærende konstruksjoner og annet er strengere enn det som var gjeldene for bygninger på dette oppføringstidspunktet og det gjøres oppmerksom på avvik i forhold til dagens standard. Nærmere undersøkelser anbefales på deler av konstruksjonen. Plassbygd innredning for storfe. Bygget har bruksverdi som lager.

  Oppvarming

  Hovedoppvarming med vedovner med ulik alder.
  Nyere peis ovn på kjøkken.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Eierform: Eiet tomt

  Tun, jord og skog

  Jordbruksarealer
  Det fulldyrkede arealet er ifølge kartverket på 33,5 daa. Videre er det et innmarksbeite på ca 17,4 daa. Arealene ligger i all hovedsak omkring gårdstunet og fordeler seg over flere mindre teiger. Arealene har begynnende tilgroing, anses å være små og vanskelig arrondert. Det er behov for dyrking etc. Verdien tilknyttet det fulldyrkede arealet settes skjønnsmessig til kr 3 000,- pr daa Verdien tilknyttet innmarksbeite settes skjønnsmessig til kr 500,- pr daa. Noen arealer har vært lånt ut til hestebeite de senere år.

  Skog
  Verdifastsettelsen av skogen er satt på bakgrunn av en generell kunnskap, gjennomgang av kartverk. Det foreligger ingen skogbruksplan over eiendommen. Det har ikke vært utført skogsdrift på eiendommen på lang tid. Hovedtyngden av arealet ligger over verneskoggrense.
  I kartverket fremgår det at det er 394,5 daa produktiv skog på arealene. Hovedtyngden av arealene ligger vanskelig til. Det er ikke tilknyttet veier inn i teigene, videre anses gårdsveien ikke tilstrekkelig for rasjonell utkjøring av tømmer. Det må påregnes forholdsvis store utgifter i forbindelse med veibygging for tilkomst i skogen. Hovedtyngden av skogsarealene ligger i middels og lavere bonitet med noe begrenset tilvekst. Ut fra stipulerte beregninger anses nyttbar produksjonsevne i skogen å være ca 100m³ pr år. Hovedtyngden av stående skog er gran med innslag av lauv og furu.
  I forbindelse med verdisettingen er produksjonsevnen stipulert til 100m³ pr år lagt til verdi for verdivurderingen. Ut fra direkte sammenlignbare forhold vurderes avvirkningskostnad å være ca kr 180-200,- pr m³, i tillegg kommer kostnader til ungskogpleie, redskap, adm, utstyr, måleavgifter, veier mm.
  Med disse forutsetningene vurderes årlig netto avkastning i skogen å være ca kr 100,- pr m³. Verdiskapning baserer seg på en produksjonsevne på 100m³. pr år. Dette genererer en årlig avkastning på kr 10 000,- pr år.

  Utmarksarealer
  Eiendommen opplyses å ha rettigheter tilknyttet beite, villreinjakt, storviltjakt med elg og hjort og småviltjakt. Nåværende eier leier/låner bort deler av jaktrettighetene. Eiendommen er medlem i Selstadgrendi jaktlag, det opplyses å være totalt 9 parter. I senere år har elgkvoten vært på ca 2 stk elg + hjort. På eiendommen er det rike multemyrer og fiskevann. Gården opplyses å ha 1/9 part i jaktlaget. Videre har eiendommen rettigheter tilknyttet villreinjakt i forbindelse med Vindeggen Brattefjell landskapsområde, eiendommen har kvote som varierer fra 0-2 dyr pr år. Kvoten varierer fra år til år i forbindelse med telling og avskyting. Eiendommen har også rettigheter tilknyttet småviltjakt og rypejakt. Det leies ut rypejakt. Videre er det beitemuligheter. Verdien tilknyttet utmarksrettigheter settes til kr 30 000,- pr år.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Fra offentlig vei, Åmotsdalsvegen til felles privatadkomstvei ca 1 km gårdsvei frem til gårdstunet. Siste del av veien er privat. Veien er en forholdsvis bratt grusvei. Det opplyses at årlig vedlikeholdsavgift i 2020 var på ca kr 4 900,-. Det må påregnes årlige vedlikeholdsutgifter tilknyttet felles privat gårdsvei.
  Veitilførsel til eiendommen går tett opptil naboens låve.

  Hovedvannledninger i bygningen anses å være eldre stålrør. Innvendig røropplegg i kobber av eldre dato. Avløpsrør utvendig antas å være eldre keramiske rør eller lignende. Innvendig avløpsrør antatt soilrør. En total rehabilitering av vann og avløpsledninger både utvendig og innvendig må påregnes
  tatt alder i betraktning. Ukjent vannkvalitet og vannmengde i brønnen.

  Avløpsanlegget må påregnes å bygges nytt.

  Reguleringsplan

  LNF (Landbruk, natur og friluft)

  Servitutter og heftelser i grunnbok  1978/783-1/32  Jordskifte  
  Tgl:  03.03.1978 
  Grensegangssak
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1979/2153-1/32  Erklæring/avtale  
  Tgl: 13.06.1979 
  Grensegangssak
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1984/1887-2/32  Bestemmelse om veg  
  Tgl: 20.06.1984 
  rettighetshaver:Knr:3820 Gnr:128 Bnr:10  
  Bestemmelse om brensel


  1997/606-2/32  Best om garasje/parkering  
  Tgl: 10.03.1997 
  rettighetshaver:Knr:3820 Gnr:128 Bnr:12  
  Bestemmelse om vannrett

  1998/842-1/32  Fredningsvedtak  
  Tgl: 30.03.1998 
  Midlertidig vern av Brattefjell-Vindeggen landskapsvern-område.
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2001/1-1/32  Fredningsvedtak  
  Tgl: 02.01.2001 
  Forskrift om vern av Brattefjell-Vindeggen landskapsvern-område.
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2001/2880-2/32  Rettigheter iflg. skjøte  
  Tgl:  11.10.2001 
  rettighetshaver:Knr:3820 Gnr:128 Bnr:15  
  Bestemmelse om brensel
   
  2002/2421-1/32  Bestemmelse om veg  
  Tgl: 29.08.2002 
  rettighetshaver:Knr:3820 Gnr:128 Bnr:12  

  2014/983692-2/200  Skjønn  
  Tgl: 11.11.2014 
  Sak nr.: 03-00475 B
  Gjelder overskjønn
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Ferdigattest

  Det foreligger ingen ferdigattest i kommunens arkiver

  Informasjon om odelsloven

  Det hviler ingen odel på eiendommen.

  Informasjon om konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt jordloven og konsesjonsloven.

  Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:

  1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.

  2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde  være tilstrekkelig.
  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

  Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap.
  Se utfyllende informasjon på landbruksdirektoratets hjemmeside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/konsesjon[hva-maa-jeg-gjoere-hvis-jeg-ikke-faar-konsesjon-

  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er drivepliktog at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

  Spørsmål om odel, bo-og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  2 950 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Joar Lofthus Takstdato : 28.07.2021 Markedsverdi : 2 950 000,-

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei og øvrig nabosamarbeid.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset overlevert slik det framstår på visning. Det vil ikke bli foretatt ytterligere rydding eller rengjøring. Dette medfører at innbo og løsøre følger eiendommen. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Dersom deler av  eiendommen blir omregulert til utbygging, forbeholder selger seg til retten til å kreve 50 % av fortjenesten. Denne klausulen gjelder i 15 år fra tinglyst skjøte og vil bli tinglyst på eiendommen.

  Antikk og løsøre

  Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner ogredskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter erutenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene.Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Maskiner og utstyr

  Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, PDF. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
  "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
  Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
  Vi gjør oppmerksom på at eiendommen selges som dødsbo, dette innebærer at selgerne aldri har bebodd eiendommen. Dette medfører at kjøper har en svakere klageadgang.

  Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger, men det tas forbehold om eventuelt avvik.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.