Erteveien 45 - SOLGT ETTER FØRSTE VISNING!

Prisantydning: 3 200 000 kr
Omkostninger: 81 342 kr
Totalpris: 3 281 342 kr
Kommunale avgifter: 6 539 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Bruksareal: 213 m²
Eieform: Selveier
Verditakst: 3 200 000 kr
Byggeår: 1969
Energimerking: G - Oransje
Tomt: Eiet tomt
Tomteareal: 56300 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 3 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
80 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 200 000,-))
--------------------------------------------------------
81 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 281 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Jørn Egden
90 69 92 32
jorn@landbruksmegling.no  Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
  Vising: 17.10.2020 14:00 - 15:00
  Som følge av Covid -19 ber vi om at du tar kontakt med megler før visning for å få oppgitt oppmøtetidspunkt
  Adresse: Erteveien 45, 1892 Degernes

  Beliggenhet

  Adresse

  Heierødegård - Erteveien 45, 1892 Degernes

  Matrikkel

  Gnr. 157, Bnr. 4 i Rakkestad kommune.

  Beliggenhet, adkomst

  Eiendommen har en fin beliggenhet i vakkert kulturlandskap. Fra eiendommen er det ca. 500 meter med godt opparbeidet privat vei frem til fylkesvei 220 (Haldenveien). I Degernes sentrum, ca. 5 km fra eiendommen, finner man blant annet barneskole med 1. til 7. trinn samt SFO, dagligvare, idrettshall, m.m. I Rakkestad sentrum er det ungdomsskole og et godt utbud av forretninger, kafeer, kommuneadministrasjon og kommunikasjoner til Oslo og Østfoldbyene. Det er ca. 30 minutters kjøreavstand til Halden og ca. 35 minutter til Sarpsborg.  Fra eiendommen er det umiddelbar adkomst til fine friområder og turterreng og det er kort vei til det flotte Ertevannet med gode fiskemuligheter.

  Heierødegård, Degernes. 30,7 daa fulldyrket og 19,5 daa skog

  Velkommen til Heierødegård, et koselig småbruk, fint beliggende i kulturlandskap med umiddelbar adkomst til turterreng og med kort vei til fine fiskemuligheter ved Ertevannet. ca. 5 km til barneskole og nærbutikk. 30 - 35 minutter med bil til Halden og Sarpsborg. Den dyrkede marken består av to skifter som er godt egnet for korn og grasproduksjon, samt tre skogteiger. Den største skogteigen mot øst grenser ned til et koselig tjern (Stomperudtjernet). Tunet er romslig og hagen er opparbeidet med romslig plen og diverse prydvegetasjon. Tunet har gode solforhold og det er fin utsikt ut over det omkringliggende landskapet. Våningshuset har et bruksareal på 213 kvm, fordelt på en uinnredet kjeller, 1. og 2. etg.  Låven har en grunnflate på 111 kvm. Bygningene ligger nord og øst på tunet og rammer det inn på en fin måte.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1969

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus:
  Oppført i 1969 på en landbrukseiendom. Totalt bruksareal på 213 kvm, fordelt på en uinnredet kjeller, 1. og 2. etg. 1. etg. består av entré/vindfang, wc, TV-stue, romslig kjøkken, bad med badekar og dusjkabinett og en romslig kombinert salongstue og spisestue. 2 etg. inneholder en romslig trappegang, wc med servant, hovedsoverom og 2 barnesoverom. God lagring i kneloft på begge sider. Loft med adkomst fra luke. Kun for inspeksjon. Boligen har eldre standard og det er behov for noe renovering. Takstein er fra byggeår og man må regne med å bytte denne med tiden. Drenering er fra byggeår. Noe saltutslag i kjeller. Plassbygd kjøkkeninnredning fra byggeår. Solid og godt vedlikeholdt. Malt i senere tid. Badet ble renovert i 2000. De innvendige overflatene i 1 etasje ble fornyet i perioden 1995-2000. Kledning ble byttet i perioden 1991-1993. De fleste vinduer er skiftet i perioden 1977 1984. 2 vinduer i stuen er skiftet i 2005. Boligen er generelt godt vedlikeholdt men en del oppgraderinger må påregnes.

  Låve:
  Bygget opp i stolpekonstruksjon. Grunnflatene er 111 kvm. Byggeår er ukjent. Det er utvendig kledd med stående kledning. Det er undertak av gamle eternittplater. Det ble da lagt nytt ståltak over dette. Det er gruset gulv og tregulv i låve. Låven er fundamentert på betongpilarer samt grunnmur.
  Taket er byttet samt kledd om 3 av veggene i perioden 2006- 2010. Det ble samtidig byttet ut deler av bunnsvill. Utbedret reisverk. Gavl mot vest er det ikke byttet kledning på. Adkomsten til lagerrom via skyvedørsport av stå samt en egen dør. Svingdører til traktorgarasje.  Eldre låvebru av tre med adkomst via svingdør.  Låven har de senere år blitt brukt til lagring og traktorgarasje.

  Arealer og fordeling per etasje

  Primærrom: 137 kvm, Bruksareal: 213 kvm

  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

  Ryddig- og rengjøring

  Eiendommen leveres ryddig- og rengjort slik den fremstår på visningen. Det vil ikke bli foretatt ytterligere rengjøring.

  Oppvarming

  Vedfyring samt parafinfyring (dagtank). Noe elektriske panelovner.

  Parkering

  På romslig tun og i garasje i låve.

  Dødsbo

  Eiendommen er et dødsbo og selger/bobestyrer har begrenset kjennskap til eiendommen. Alle interessenter oppfordres til å foreta en grundig teknisk gjennomgang av eiendommen, gjerne med fagmann.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 56 300 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Tomt og hage

  30,7 da dyrket mark fordelt på 2 skifter (ett på hver side av Erteveien). Det er usikkert når det er drenert sist. Ifølge selger skal drenering fungere greit. Den dyrkede marken egner seg godt til gras og kornproduksjon. Det er hovedsakelig slitig lettleire. Det er middels erosjonsrisiko.
  19,5 da skog. Består av totalt 3 teiger. Hovedteigen ligger mot vest, ned mot Stomperudtjern. 2 mindre teiger nordøst og nordvest for tunet. Kort utkjøringsvei. Det ble hogd ut en del i 2012. De oppgitte hogstklassene i den vedlagte landbrukstaksten er ca. anslag. Den dyrkede marken har vært utleid til et nabobruk de senere år. Avtalen har vært muntlig og har løpt på ett-årsbasis.

  Jakt

  Eier av eiendommen er grunneier i Vestre Degernes elgjaktlag.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Privat vei. Kostnaden til vedlikehold av veien deles mellom 18 oppsittere. Fordelingsnøkkelen gir denne eiendommen 2.01 % av de totale vedlikeholdskostnadene. For 2020 utgjør dette kr. 804,- . Ved større vedlikeholdsarbeider vil også beløpet øke. Brøyting av vei kommer i tillegg.
  Vann: Privat brønn på eiendommen.
  Avløp: Privat. KLARO renseanlegg. Totale servicekostnader for 2020 er oppplyst fra KLARO Norge AS til å være kr. 3.478,-.

  Reguleringsplan

  Eiendommen ligger i landbruks-, natur- og friluftsområde der det ikke er tillatt med oppføring av ny spredt boligbebyggelse.

  Odel

  Det hefter ingen odel på eiendommen

  Tinglyste rettigheter og servitutter

  Tillatelse for Gnr. 186, Bnr. 4 til å sette opp garasje på denne eiendommen. Tinglyst den 26.09.1977.
  Tillatelse for naboeiendom (Gnr. 186, Bnr. 4) til å ha liggende avløpsledning fra sitt renseanlegg over denne eiendommen og ned til Stomperudtjernet. Avtalen vil bli tinglyst før ny eier overtar eiendommen.
  Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

  Ferdigattest

  Våningshuset er bygge anmeldt. Det foreligger ikke ferdigattest eller brukstillatelse.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  3 200 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Svein Martin Hystad Formuesverdi : 176 100,-

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

  Kommunale avgifter

  Kr. 6 539 Kr. 6.539,-. Av det oppgitte beløpet utgjør eiendomsskatt for 2020 kr. 3.873,-.

  Medlemskap i veiforening

  Eier av eiendommen plikter å være medlem i Erteveien veiforening

  Leieinntekter

  Den dyrkede marken har vært utleid på årsbasis. Det foreligger ingen skriftlig avtale.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Andre opplysninger

  Rakkestad Brann- og feiervesen opplyser at hull i skorsteinen etter tidligere røkrørsinnføring må tettes og at det ikke er tilfredsstillende adkomst for feier på tak.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.
  Alle interessenter oppfordres til å registrere seg på eiendommen via Finn for at megler skal ha mulighet til å holde alle orientert om budsituasjonen til enhver tid.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.