Gårdsbruk i Bjørlia på Høylandet - SOLGT!

Prisantydning: 1 975 000 kr
Omkostninger: 50 712 kr
Totalpris: 2 025 712 kr
Kommunale avgifter: 11 531 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Bruksareal: 209 m²
Bruttoareal: 228 m²
Eieform: Selveier
Verditakst: 1 975 000 kr
Byggeår: 1977
Energimerking: E - Gul
Tomt: Eiet tomt
Soverom: 4
Tomteareal: 1032958 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 1 975 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
49 370,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 975 000,-))
--------------------------------------------------------
50 712,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 025 712,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Henrik Båfjord
41 79 72 00
baafjord@landbruksmegling.no  Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
  Vising: 12.10.2020 17:00
  Ønsker du å delta på visning må du i forkant avtale eget tidspunkt med megler tlf 417 97 200
  Adresse: Bjørlivegen 155, 7877 Høylandet

  Beliggenhet

  Adresse

  Bjørlivegen 155 7877 Høylandet

  Matrikkel

  Gnr. 80 bnr. 11 i Høylandet kommune

  Beliggenhet, adkomst

  Eiendommen har en flott beliggenhet i et rolig og barnevennlig område i Bjørlia ved nordre ende av Øyvatnet nord i Høylandet kommune.
  Gårdsbruket ligger i et aktivt landbruksområde med et aktivt miljø for hestehold i Bjørlia i Høylandet kommune. Gårdstunet ligger 63 moh, ved Bjørlivegen med flott utsikt ut over Øyvatnet. Det er 20 km til Høylandet sentrum og 70 km til Namsos by.
  Høylandet er ei revyglad landbruksbygd og er et trafikk-knutepunkt mellom Ytre og Indre Namdal, mellom Helgelandskysten og E6.
  Fint område for friluftsliv, jakt og fiske.
  Eiendommen har enkel adkomst, direkte fra offentlig veg.

  Bjørlien - Østli

  Bjørlien/Østli var opprinnelig et tradisjonelt gårdsbruk med kjøttfe og sau. På 80- tallet ble det startet ridesenter på eiendommen og på slutten av 90 tallet var det 25 islandshester på bruket. Det ble da arrangert rideturer i fjellet. De senere år har det ikke vært aktiv gårdsdrift på eiendommen og dyrket mark har vært utleid.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1977

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus
  Byggesett fra Foldereidhus satt opp i 1976-77. Bygningskropp i isolert bindingsverk med fagverkstakstoler. Kledd med stående bordkleding. Taket er kledd med røde stålplater. Kjeller har 3 vegger oppført i Leca stein og 1 vegg mot sør i vanlig bindingsverk. Leca stein er pusset både innvendig og utvendig.

  Driftsbygning
  Driftsbygning oppført 1940- tallet, men ombygd og påbygd på 1980- tallet. Bygningen har plasstøpt kjeller på ca 150 m2 med ca 3 meter effektiv dybde. 1 etasje er oppført i bindingsverk, hvor husdyrrom er kledd med fuktavstøtende plater. Låve er oppsatt som en stolpekonstruksjon med tregulv. Det er låvebru inn på låve fra nord. Bygningen er kledd med stående låvekledning. Tak med stålplater. Spalter av betong med plastbelegg. Det er også en mindre kaldlufttørke for korn på låven som ikke er brukt siden slutten av 70- tallet.

  Garasje
  Garasje oppført i 1983-1984. Oppført på støpt betongplate med 30 cm høg ringmur. Bygningskroppen er uisolert bindingsverk med
  limtrebjelker i bæring av 2 etasje. Tak i fagverkstakstoler kledd med stålplater. 2. etasje er innredet og isolert til hems.

  Informasjon er hentet fra Tilstandsrapporter utført av Andre Solberg, datert 11.09.2020 og Landbrukstakst utført av Einar Otto Ingulfsvand datert 10.09.2020. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapporter og Landbrukstakst.

  Antall rom (evt. senger)

  Soverom: 4, Bad: 2

  Arealer og fordeling per etasje

  Primærrom: 194 kvm, Bruksareal: 209 kvm, Bruttoareal: 228 kvm

  BYGNINGER PÅ BJØRLIEN - ØSTLI:

  Våningshus: 194 kvm P-rom, 209 kvm Bra og 228 kvm Bta.
  Kjeller - VF, Gang, 2 soverom, Gang, WC/dusj, Peisestue, Bod, Oljetanklager, Teknisk rom, Lager.
  1. etg. - VF, WC, Gang, Bad, 2 soverom, Kontor, Stue, Kjøkken, Grovkjøkken.

  Driftsbygning: 690 kvm Bta.
  Kjeller: Gjødselkjeller.
  1. Etasje: Hestebokser og storfeareal, div lagerrom og vedbod.
  2. Etasje: Låveareal.

  Garasje: 90 kvm Bta.
  1. Etasje: Garsje, trapp, tørkerom under trapp.
  2. Etasje: Hems.

  Arealoppmåling er foretatt av takstmann.
  Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-ROM) og sekundære rom (S-ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
  "Takstmannens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.norsktakst.no

  Møblering / utstyr

  Av hvitevarer medfølger kun eventuelt integrerte hvitevarer på kjøkken i Våningshus, i den tilstand og beskaffenhet som de befinner seg i, uten ytterligere garantier.
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund gjeldende fra 01.01.2020 legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven.
  Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

  Standard

  Våningshus
  Boligen fremstår som mangelfull vedlikeholdt, så ved kjøp av denne boligen må det påregnes en god del oppgradering og modernisering.
  Det bemerkes at det er avdekket en god del fukt i kjeller, som tyder på sviktende drenering.
  Balkongdører (2stk) og kjøkkeninnredning byttet midt på 90-tallet, vinduer på stue (3stk) byttet i 2009. Badet i kjeller er oppgradert siden byggeår, men uvisst når. Kjøkken er modernisert først på 90-tallet. Kjøkkeninnredning i heltre med nødvendige hvitevarer.
  Innvendige overflater:
  Vegger - Malte veggplater fra byggeår, noe strie, panel i kjeller, normal slitasje.
  Tak - 60x120mm takplater i 1. etg. og deler av kjeller, noe panel i kjeller, normal slitasje, bortsett fra fuktskader i himling på gang i 1. etg. og kjellerstue.
  Gulv - I kjeller er det teppefliser på enkelte rom ellers malt betong. I 1. etg. er det i hovedsak vinylbelegg, laminat på gang og keramiske fliser
  på bad. En del oppsprekking i skjøter på stue.

  Driftsbygning
  Bygningen fremstår i relativt brukbar stand og en kan ha hest samt noe mindre bufe i bygningen. En må påregne noe påkost dersom en skal ha dyr i bygningen.
  Innredning består av 3 hestebokser og innredning for storfe i treverk. Den eldre delen av bygningen mot øst har betonggulv med gjødselrister/luker og den nye delen fra 80 tallet har spalt. Den nordre delen av bygningen er den delen som er i dårligst forfatning. Her finner en vedlager mm. Delen mot vest fremstår i ganske bra stand. Det er isolert salrom mm. i bygningen. Videre er det store porter rett inn i husdyrrom og inn på fôrbrett/gangareal. Vinduer og dører er i funksjonell stand. Vann og strøm er for tiden frakoblet bygningen.
   
  Garasje
  Bygningen fremstår funksjonell og i brukbar stand. Garasjen har 2 vippeporter som er 2,4 bred x 2,1 meter høg, samt en inngangsdør. 1 etasje har også vinduer mot øst. 2. etasje er innredet og isolert til hems. Innvendig er hemsen kledd med panel. Hemsen har veranda med dør mot sør og vindu mot nord. Det er innlagt strøm i bygningen.

  Informasjon er hentet fra Tilstandsrapporter utført av Andre Solberg, datert 11.09.2020 og Landbrukstakst utført av Einar Otto Ingulfsvand datert 10.09.2020. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapporter og Landbrukstakst.

  Oppvarming

  Oppvarming av våningshus skjer med vedfyring i 1 etasje. Videre er det også en peis i kjellerstue. Boligen har 1 pipe. I kjelleren er det også montert en varmepumpe.
  Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg- /fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.
  Namdal Brann- og redningsvesen opplyser at siste feiing er utført 05.05.2020 og siste branntilsyn er utført 22.01.2018.
  Følgende avvik/anmerkninger foreligger: Feieluke/sotluke er montert for nært brennbart materiale.
  Rapport ligger vedlagt salgsoppgaven.

  Parkering

  Gode parkeringsmuligheter i dobbelgarasje samt på egen tomt.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 1 032 958 kvm, Eierform: Eiet tomt
  Areal er hentet fra matrikkelbrev for eiendommen tilsendt fra Høylandet kommune. Faktisk areal kan avvike fra gårdskartet jfr. pkt. om arealangivelser.

  Tun, jord og skog

  TUN
  Stort, flatt og solrik tun med utsikt ut over Øyvatnet. Adkomstveg og selve tunet er gruset. Fine plenområder rundt våningshuset hvor det også er et lysthus. Endel beplantning med busker og trær.

  DYRKET MARK OG BEITE
  Dyrket mark består av i følge gårdskart av 65,7 daa fulldyrka og 3,5 daa innmarksbeite.
  Arealene består av 2 større sammenhengende teiger på nordre side av gårdstun og noen små teiger på søndre side av kommunevei.
  Arealene ligger langs hovedvei og strekker seg opp over mot skogsområdene. Midt på det største arealet er skiftet avdelt med en fjellrygg og en åkerholmen. Arealene har noe helling, er normalt sett ikke utsatt med fare for flom, tørke eller erosjon.
  Jordtype ser ut til å være i hovedsak leire, med innslag av moldeholdig sandjord mot hovedvei, med noe tyngre jord lengre opp. Jorda har noe innslag av stein. Produksjonskapasiteten på arealene er god. Produksjon på arealene er gras til rundball.
  Arealene er grøftet med avskjæringsgrøfter og er delvis grøftet med drensgrøfter på våte partier.
  Arealene er leid på 10 års kontrakt fra og med 2013. Avtalen går ut i 2023. Årlig leieinntekt er 8910 kr.

  SKOG
  Skogbruksarealene består i hovedsak av 2 teiger hvor skogen på teig 1 strekker seg rundt dyrka mark på hovedteigen mellom Kvernbekken og Kvernengbekken. Teig 2 har bestander av skog liggende langs Fiskåa. Denne skogen er vanskelig å komme til med større utstyr.
  Skogbruksarealene ligger i delvis bratt og kupert sørhelling, med noe variasjon mellom hogstklasser og bonitet.
  Skogbruksarealene består av 118,8 daa, hvor av 50,7 daa er på høy bonitet, 42,4 daa er på middels bonitet og 25,7 daa er lav bonitet. 335,1 daa er uproduktiv skog. Eiendommen har ikke utarbeidet skogsbruksplan. Pr daa er det forutsatt en produksjonsevnen på omlag 0,3 m3/år.
  Det er er ikke registrert rødlistede arter eller biotoper på eiendommen av større betydning. Vernskoggrense mot fjell går på omlag 200 moh.
  Skogbruksarealene er gått over med flyfoto og består i hovedsak av gran, og det er lite tilgjengelig hogstmoden skog i hogstklasse 5. Mesteparten av produksjon og kubikkmasse er i hogstklasse 3 og 4, og en vil kunne påregne større uttak av gran på lang sikt, men ikke til annet en vedbruk og egne materialer på kort sikt. En må påregne at det er en del behov for lauvtrerydding og avstandsregulering. Skogen nyttes i hovedsak til eget vedvirke idag.
  Årlig balansekvantum brukt i beregningen er satt ved et snitt på 17 kbm bar og lauv virke redusert for topp og råte. Dette begrunnes i at det står lite hogstmoden skog på eiendommen pr idag, men at det er en del skog i vekst. Det forutsettes videre uttak av ved mm til eget bruk.

  JAKT / FISKE
  Jakt og fiske på eiendommen er pr idag ikke leid ut på avtale, men den inngår i jaktfelt i området med naboeiendommer.
  Eier får 40 kg elgkjøtt som betaling for jakta pr år. I tillegg til elgjakta er det muligheter for småviljakt på eiendommen.
  Eiendommen har fiskerett i Øyvatnet hvor det er bra fiske.

  EIENDOMMENS AREALER
  Fulldyrket jord, 65,7 daa
  Innmarksbeite, 3,5 daa
  Skog av høy bonitet, 50,7 daa
  Skog av middels bonitet, 42,4 daa
  Skog av lav bonitet, 25,7 daa
  Uproduktiv skog, 335,1 daa
  Myr, 119,4 daa
  Åpen jorddekt fastmark, 3,0 daa
  Åpen grunnlendt fastmark, 369,3 daa
  Bebygd, vann, bre, 13,1 daa
  Annet areal, 5,0 daa

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Offentlig veg.
  Privat vann fra brønn og privat avløp med septiktank som tømmes av kommunen.
  Det er ikke foretatt kontroll av vannkvalitet. Dagens eier har reservevannforsyning fra nabo.

  Reguleringsplan

  Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i Kommuneplanen for Høylandet avsatt til LNF-område.

  Kulturminner og fredninger

  Det er ifølge matrikkelbrev registrert et gravminne på eiendommen, beliggende nordøst for gårdstun. Dette beskrives som en steinrøys som har vært en grav.

  Informasjon om odelsloven, konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt odelsloven, jordloven og konsesjonsloven.

  Det foreligger odel på eiendommen men alle kjente odelsberettigede har sagt fra seg sin løsningrett.

  Når det er odel på eiendommen, betyr det at odelsberettigede etter loven (i praksis nærmeste slektninger) kan kreve å løse eiendommen på odel innen 6 måneder etter tinglysning av skjøtet. Deretter holdes det odelstakst for å fastsette løsningssummen. Kjøper har risikoen for eventuelle odelsløsning og må akseptere den odelstakst som da fastsettes. Kjøper vil således få eventuell gevinst ved en odelsløsning, likeledes som han/hun må bære eventuelt tap.

  Det er videre konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:
  1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.

  2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.

  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

  Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et økonomisk tap.

  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.
  Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig.

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  Gnr 80 Bnr 11:
  1954/486-2/69  Bestemmelse om veg  
  16.02.1954 
  rettighetshaver:Knr:5046 Gnr:80 Bnr:1  
  rettighetshaver:Knr:5046 Gnr:80 Bnr:7  
  Med flere bestemmelser

  1985/1409-1/69  Erklæring/avtale  
  26.02.1985 
  Grensegangssak
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Rettigheter på andre eiendommer
  Rettigheter på 5046-80/1, 5046-80/7
  Rettigheter i eiendomsrett
  1954/485-1/69  Erklæring/avtale  
  16.02.1954 
  rettighetshaver:Knr:5046 Gnr:80 Bnr:11  
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Gnr 80 Bnr 17:
  1988/143-2/69  Bestemmelse om veg  
  11.01.1988 
  Rettighetshaver:GNR 80 BNR 7

  Gnr 80 Bnr 18:
  Intet

  Gnr 80 Bnr 19:
  2004/286-1/69  Jordskifte  
  15.01.2004 
  Grensegangssak
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Ovennevnte servitutter hefter ved grunnboken på eiendommen. Grunnboken er vedlagt senere salgsoppgaven. Megler har innhentet kopi av tilgjengelige servitutter fra Statens Kartverk. Dagboknummer 486 tinglyst 16.02.1954 og dagboknummer 143 av 11.01.1988 ligger vedlagt til salgsoppgaven. Interessenter kan få tilsendt kopi av øvrige tilgjengelige servitutter ved forespørsel.

  Ferdigattest

  Ferdigattest for våningshuset er utstedt 28.02.1977 og ligger vedlagt salgsoppgaven.
  Tegninger for våningshus er mottatt fra kommunen og ligger også vedlagt.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  1 975 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Einar Otto Ingulfsvand Takstdato : 10.09.2020 Markedsverdi : 1 975 000,- Formuesverdi : 229 599,- Formuesverdi pr. : 31.12.2018

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

  Kommunale avgifter

  Kr. 11 531 pr. år Kommunale avgifter omfatter Slamtømming, feiing, renovasjon og eiendomsskatt.

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av felles private skogsveier.

  Utleie

  Dyrket mark er utleid med årlig leieavgift på kr. 8.910,-.
  Avtalens varighet er 10 år regnet fra 8. mai 2013.
  Jordleieavtalen kan sees hos megler.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra kommune, NIBIO og takst (evt. tilstandsrapport). Oppgitte arealer er hentet fra kommunens matrikkelrapport, NIBIO skog og landskap og i enkelte tilfeller fra takstmann. Landbrukseiendommerhar som hovedregel ikke foretatt oppmålingsforretning på eiendommens grenser og endelig størrelse på teigen derfor sjelden fastslås med 100% sikkerhet. Enhver kjøper må derfor være forberedt på at oppmålt og eksakt areal kan avvike fra oppgitt areal i større eller mindre grad.

  Andre opplysninger

  Det er bra GSM dekning på stedet og det oppgis at det planlegges fiberbredbånd til området.
  Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk.
  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Antikk og Løsøre

  I Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Boligselgerforsikring

  Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema ligger vedlagt salgsoppgaven og interesserte oppfordres til å lese denne.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.