Frøstad Nordre - SOLGT!

Prisantydning: 4 900 000 kr
Omkostninger: 123 842 kr
Totalpris: 5 023 842 kr
Kommunale avgifter: 13 179 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Bruksareal: 223 m²
Bruttoareal: 259 m²
Eieform: Selveier
Verditakst: 5 950 000 kr
Byggeår: 1978
Energimerking: F
Tomt: Eiet tomt
Bruttoareal: 259 m²
Tomteareal: 206000 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 4 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
122 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 900 000,-))
--------------------------------------------------------
123 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 023 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Henrik Båfjord
41 79 72 00
baafjord@landbruksmegling.no  Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
  Vising: Ta kontakt for å avtale visning
  Adresse: Brekkvegen 19, 7633 Frosta

  Beliggenhet

  Adresse

  Brekkvegen 19 7633 Frosta

  Matrikkel

  Gnr. 13 bnr. 3 i Frosta kommune

  Beliggenhet, adkomst

  Eiendommen ligger i Frosta kommune, 6,5 km fra kommunesenteret.
  Kommunesenteret består av skole, barnehage, dagligvare, kommunehuset, eldresenter, og helsesesenter.

  Frosta er en kommune i Trøndelag, tidligere i Nord-Trøndelag, som ligger på en halvøy sentralt i Trondheimsfjorden, og grenser til Levanger kommune i øst. Frosta er en utpreget jordbruksbygd, og industrien er i hovedsak knyttet til jordbruket med næringsmiddelindustri.
  Frosta har et mildt kystklima med et næringsrikt jordsmonn midt ute i Trondheimsfjorden. Det milde klimaet gir gode vekstvilkår og allerede i juni kan det frembys tidligpoteter og ulike grønnsaker.
  Dagens landbruk på Frosta preges av produksjoner innenfor potet og grønnsaker på friland, samt krydder, blomster og grønnsaker i veksthus. Hysdyrhold er også godt representert med produksjon av melk og kjøtt, svineproduksjon og fjørfe.
  Dette har ført til at Frosta gjerne kalles "Trondheims kjøkkenhage".

  Frosta innehar en viktig rolle i Trøndelags historie, idet Norges eldste lagting, Frostatinget, hadde sitt sete her. Frosta har etter hvert fått en omfattende fritidsbebyggelse i form av hytter og campingplasser, og man regner med at folketallet i kommunen fordobles i sommersesongen. Med sitt særpregede kulturlandskap og klima er Frosta perfekt for aktiviteter som fotturer, sykkelturer, fjord- og ferskvannsfiske.

  Avstander med bil:
  ca. 35 minutter til Trondheim Lufthavn Værnes.
  ca. 1 time til Trondheim.
  ca. 35 minutter til Levanger.

  Frøstad Nordre

  Gården Frøstad Nordre ble av dagens eier i 1987 restaurert fra melkeproduksjon til smågrisproduksjon. Driften med griseproduksjon er utkjøpt av staten pr.dato i en periode på 7 år fra 2019.
  Fulldyrka jord ca. 90 daa er i det vesentlige godt egnet til kornproduksjon og er i dag utleid til potet og kornproduksjon.
  Det meste av skogen er uthogd etter en storm. Noe er tilplantet mens deler er satt på vent med tanke på hytter og hyttefelt. Det opplyses at det er tømmer til eget bruk og vedskog.
  Videre er det avsatt et område med 8 hyttetomter på kommunedelsplanen.
  Frøstad Nordre har jaktrett hvor hele bygda er samlet i grunneierlaget og jakta leies ut til jaktlag. Grunneier har fortrinnsrett til å være med i jaktlag.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1978

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus:
  Våningshuset ble oppført 1978 og er med en etasje over sokkel. Sokkel har delvis utforede veggflater og delvis fritt eksponerte muroverflater. Veggkonstruksjon over grunnmur består av bindingsverk med utvendig stående trekledning. Det er skiftet noe kledning på gavl mot vest samt at utvendig overflatebehandling sist er utført etter år 2000. Skifte av noe kledning med største slitasje er påregnelig. Utvendig fuktsikring opplyses å bestå av drensledninger type teglstein fra byggeår. Ved kontroll i sokkel registrers noe fuktinntrekk via betongoverflater, uten at dette indikerer direkte svikt i drenering/ fuktsikring. Vurdert på bakgrunn av alder og type drenering vil en omdrenering på noe sikt være påregnelig.
  Badet fra 2008 har flis på gulv med varme, flis på vegger og himlingsplater i tak. Det er etablert dusjhjørne med dører, servant i skap og veggmontert toalett. Det er etablert nytt flisgulv og membran på gulv samt himlingsplater i 2017.
  Kjøkkenet fra byggeår har belegg på gulv, tapet på vegger, flis over benk og himlingsplater i tak. Innredningen er av laminat type med glatte fronter og laminat benkeplate. Ved kontroll registreres generell overflateslitasje. Kjøkkenet er i bruksmessig grei stand.
  Terrasse foran stue av impregnerte materialer fra 2017.
  Trapp foran inngangsparti og vaskerom er med overtrekt tak og oppbygd av trematerialer.

  Kårbolig/Trønderlån:
  Trønderlån ble oppført 1890 og er med 2 etasjer og kjellerrom under deler av boligen. Bygget er med større etterslep av vedlikehold og er å anse som et rehabiliteringsobjekt.

  Garasje:
  Garasje er oppført 1981 og er men enkel garasjeport og inngangsdør. Vurderes å fungere godt til biloppstilling. Er med støpt gulv og innlagt strøm.

  Stabbur:
  Stabbur er oppført 1920 og benyttes som lagerrom/oppbevaring. Rehabilitering i 2012: Utvendig kledning av metallplater og ny trapp. Behov for vedlikehold av vinduer.

  Driftsbygning eldre fjøs:
  Driftsbygningen er oppført i 1920 og ombygd/restaurert 1987 fra melkeproduksjon til smågrisproduksjon. Ombygging i 2007, restaurert låve med ny kjørebro og tilbygd 1 2015 utvendig åpent lager for redskap og ved. Driftsbygningen fremstår med større slitasje innvendig på innredning og overflater.
  Det er lav takhøyde og bygningen fremstår med etterslep av vedlikehold, tiltak er påregnelig.

  Driftsbygning nyere fjøs:
  Driftsbygningen er oppført i 2000 for husdyrhold (gris) i en etasje over støpt fundament og underliggende gjødselkjeller. Utvendig kledning av stående panel og takkonstruksjon i saltaks form. Yttertekking av profilerte metallplater. Driftsbygningen fremstår i god stand med stor utnyttingsgrad.

  Potetlager:
  Potetlager oppført 1985, sammenbygget med nyere driftsbygning, er oppført i en etasje over betonggulv. Veggkonstruksjon av isoblokk og bindingsverk. Bindingsverk er utvendig kledd med stående panel. Lageret er isolert. Takkonstrukasjon i saltaks form med taktekking av profilerte metallplater. Leddport i metall. Inneholder lagerrom, pakkerom og garasje/verksted. Tilliggende bod/garasje er uisolert og har skyveport. Praktisk bygning i god stand.

  Sagbruk:
  Sagbruk oppført 1975 i reisverk med utvendig stående kledning over fundament av betong. Takkonstruksjonen er i pulttaks form og er tekket med profilerte metallplater. Bygningen er i enkel utførelse men vurderes å oppfylle sin tiltenkte funksjon som saghus for produksjon av materialer.

  Antall rom (evt. senger)

  Soverom: 5, Bad: 2

  Arealer og fordeling per etasje

  Våningshus: 194 kvm P-rom, 223 kvm Bra og 259 kvm Bta
  Sokkel: Kjellerstue, gang, dusj, badstue, wc, 3 stk soverom, 4 stk boder.
  1. Etasje: Entre 1, stue, bad, kjøkken, vaskerom, entre 2, 2 stk soverom.

  Kårbolig/Trønderlån: 195 kvm Bra og 215 kvm Bta
  1. Etasje: Entre 1 m/trapp, wc, bad, kjøkken, stue, entre 2 m/trapp, 2 stk stuer.
  2. Etasje: Gang, 2 stk mellomgang, 5 stk soverom.

  Garasje: 25 kvm Bta
  1. Etasje: Garasjerom

  Stabbur: 25 kvm Bta
  1. Etasje: Lagerrom.

  Driftsbygning eldre fjøs: 840 kvm Bta
  1. Etasje: Husdyrrom, klimarom for smågris, inngangsparti og kontor.
  2. Etasje: Låve.

  Driftsbygning nyere fjøs: 440 kvm Bta
  1. Etasje: Husdyrrom.

  Potetlager: 400 kvm Bta
  1. Etasje: Lagerrom, pakkerom og garasje/verksted.

  Sagbruk: 67 kvm Bta
  1. Etasje: Saghus for produksjon av materialer

  Arealoppmåling er foretatt av takstmann.
  Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-ROM) og sekundære rom (S-ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
  "Takstmannens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.norsktakst.no

  Standard

  For våningshus:
  Sokkel
  Kjellerstue: Teppe på gulv og panel/mur på vegger. Panel i himling. Vedovn, gulvvarme, peis og oljekamin. Trapp.
  Bod 1: Støpt gulv og betong på vegg. Plater i himling. Oljetank.
  Gang: Belegg på gulv, og tapet og panel på vegg. Takess i himling.
  Dusjrom: Belegg på gulv og vinylbelegg/plater på vegger. Panel i himling.
  Badstu: Belegg på gulv og panel/malt mur på vegger. Panel i himling. Badstueovn.
  Bod 2: Belegg på gulv og betong på vegg. Takess i himling.
  Toalett: Laminat på gulv og malte plater på vegg. Takess i himling. Toalett med servant og wc.
  Soverom 1: Teppe på gulv og panel på vegg. Takess i himling.
  Soverom 2: Teppe på gulv og malte plater på vegg. Takess i himling. Panelovn.
  Soverom 3: Teppe på gulv og tapet på vegg. Takess i himling. Garderobeskap.
  Bod 3: Belegg på gulv, og panel/betong på vegg. Panel i himling. Sikringsskap.
  Bod 4: Malt overflate på gulv og panel på vegg. Panel i himling. Bereder og stoppekran.

  1. etasje
  Entre 1: Belegg på gulv og tapet på vegg. Takess i himling.
  Stue: Belegg på gulv, og panel og tapet på vegg. Takess i himling. Varmepumpe. Utgang til terrasse og trapp.
  Soverom 1: Malt glassfiberstrie på vegg. Takess i himling. Garderobeskap.
  Soverom 2: Teppe på gulv og tapet på vegg. Takess i himling. Garderobeskap.
  Bad: Flis på gulv og flis på vegg. Takess i himling. Gulvvarme. Bad med servant, servantskap, mekanisk avtrekk, dusjhjørne og veggmontert wc.
  Kjøkken: Belegg på gulv, og tapet på vegg ogflis over benk. Takess i himling. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen og opplegg for oppvaskmaskin.
  Vaskerom: Belegg på gulv og våtromstapet på vegg. Takess i himling. Vaskerom med opplegg for vaskemaskin, skyllekum, mekanisk avtrekk og servantskap.
  Entre 2: Belegg på gulv og tapet på vegg. Takess i himling.
  Informasjon er hentet fra Tilstandsrapport utført av Takst-Forum Trøndelag v/Nils Kringen, datert 21.04.2020. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapport.

  Oppvarming

  Våningshus:
  Oppvarming med vedfyring, elektrisitet og luft til luft varmepumpe. Vedfyring kombinert med oljebrenner i sokkel, oljetank plassert i bod.
  Den 1. januar 2020 ble det forbudt å bruke fossil fyringsolje til oppvarming av bygninger, ansvar og risiko for dette påligger kjøper.

  Kårbolig/Trønderlån:
  Oppvarming med vedfyring, elektrisitet og luft til luft varmepumpe.

  Dersom det er rom i boligene som ikke har vegg- /fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.
  Frosta kommune opplyser at det ifølge feieren ikke er pålegg om feil eller mangler.

  Parkering

  Parkering i garasje samt på egen tomt.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 206 000 kvm, Eierform: Eiet tomt
  Tomtestørrelse er hentet fra eiendomsdata.no. Det gjøres oppmerksom på datagrunnlag kan være ufullstendig og ikke ajour eller det kan forekomme feil, dette til opplysning.

  Tun jord og skog

  Dyrket mark:
  89,6 dekar dyrket mark.
  Det taes utgangspunkt i at etterspørselen etter dyrkajord er rimelig stor på Frosta. Det største jordstykket er på 43 dekar, 2/3 av dette opplyses
  systemgrøftet, siste gang på 1990 tallet. Resterende er med drenering av eldre årgang. Jordsmonn opplyses å være av morene og sand.

  Produktiv skog:
  106 dekar produktiv skog.
  Befaring av skogen ble ikke utført og opplysninger innhentet fra Skog og Landskaps gårdskart samt opplysninger fra eier. Det opplyses at det meste av skogen er uthogd etter en storm. Noe er tilplantet mens deler er satt på vent med tanke på hytter og hyttefelt.
  Det opplyses at det er tømmer til eget bruk og vedskog.

  Råtomter:
  Eier opplyser om at det er avsatt et område med 8 hyttetomter på kommuneplanens arealdel. Eventuell utnyttelse av dette reduserer skog-og utmarksarealet noe, dette er ikke hensyntatt i verdivurderingen.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Adkomst direkte fra offentlig regulert vei.
  Tilknyttet Frosta vannverk.
  Våningshus og Trønderlån er tilknyttet kommunal avløp.
  Det er private stikkledninger frem til offentlig nett.
  Naboeiendommen har vegrett gjennom tunet.
  Dagens eier betaler midlertidig ingen vannavgift til Forsta Vassverk da eiendommens bygninger ikke er ik bruk.
  Vannavgift vil fastsettes utifra eiendommens bruk etter satser som fremgår av vedlagte oversikt for Vannavgifter og tilknytningsavgifter for 2020 fra Frosta Vassverk.

  Reguleringsplan

  Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i Kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område.
  Utsnitt av kommuneplanens arealdel med bestemmelser kan sees hos megler.

  Det er avsatt et område med 8 hyttetomter på kommuneplanens arealdel. Utsnitt av kommuneplanens arealdel fra kommunen med området inntegnet er vedlagt i salgsoppgaven..

  Kulturminner og fredninger

  Det er registert Gravminne med automtisk fredning på eiendommen og Røysfelt med uavklart vernetype, iht matrikkelbrev.

  Eldre Våningshus er registrert som SEFRAK-minne.
  Bygninger i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringen fungerer mer som et varsko om at kommunen bør ta en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.

  Informasjon om odelsloven, konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt odelsloven, jordloven og konsesjonsloven.
   
  Det er odel på eiendommen, men alle kjente odelsberettigede, har fraskrevet seg sin odel.

  Det er videre konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:
   
  1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.
   
  2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.
   
  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

  Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et økonomisk tap.
   
  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.
   
  Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  1978/7837-1/67  Rettighet  
  01.08.1978 
  Rettighetshaver:FROSTA VASSVERK SA  
  Org.nr: 846451072
  LEIEAVTALE
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2018/1554828-1/200  Bestemmelse om nettstasjon  
  15.11.2018 21:00 
  Rettighetshaver:TENSIO TN AS  
  Org.nr: 988807648
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2019/432401-1/200  Erklæring/avtale  
  11.04.2019 21:00 
  Rettighetshaver:NORTURA SA  
  Org.nr: 938752648
  Forbud mot grisehold i en periode på 7 år fra tinglysingsdato
  Gjelder også senere utskilte parseller

  Ovennevnte servitutter hefter ved grunnboken på eiendommen. Megler har innhentet kopi av tilgjengelige servitutter fra Statens Kartverk og disse ligger vedlagt i salgsoppgaven sammen med eiendommens grunnbok.

  Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse

  Ferdigattest for våningshuset er utstedt 05.10.1978 og ligger vedlagt salgsoppgaven.
  Tegninger for nyere bygninger er mottatt fra kommunen og ligger vedlagt i salgsoppgaven.
  I henhold til ny plan- og bygningslov gjeldende fra 1. juli 2015, jf § 21-10 femte ledd utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.
  Frosta kommune opplyser at det foreligger desverre ingen tegninger av de eldste våningshus og fjøs på eiendommen i deres arkiver. Ifølge Frostaboka ble mastu og fjøs bygd mellom 1906 og 1947.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  5 950 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Takst-Forum Trøndelag / Nils Kringen Takstdato : 21.04.2020 Markedsverdi : 5 950 000,- Formuesverdi : 719 413,- Formuesverdi pr. : 31.12.2018

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

  Kommunale avgifter

  Kr. 13 179 pr. år I tillegg kommer årsgebyr renovasjon kr 3 574,66. Dagens eier belastes for en husholdning, endret bruk av eiendommen kan medføre økning i renovasjonsgebyr. Vannavgift kommer i tillegg fra Frosta Vassverk.

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei og privat avløp.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst.

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.
  Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.
  Fradelte tomter sør-vest for gårdstunet skal ha rett for fremføring av vann og avløpsledninger o.l infrastruktur.

  Antikk og Løsøre

  I Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring på våningshus og kårbolig.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.